Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ATTR-ek fő építőelemei: Bemenő és közbenső nyelvek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ATTR-ek fő építőelemei: Bemenő és közbenső nyelvek."— Előadás másolata:

1 Az ATTR-ek fő építőelemei: Bemenő és közbenső nyelvek

2 APT (Automatically Programmed Tools) az első NC programozási rendszer, az ötvenes évek második felében dolgozták ki a MIT-ben (Massachusetts Institut of Technology). Alapul szolgált számos további rendszer kidolgozásához (APT alapú rendszerek: EXAPT, NELAPT, IFAPT, ADAPT stb.), valamint ISO szabványajánlásokhoz. Fontosabb ismérvei: • szabad formátumú bemenő nyelv az alkatrészprogram leírására • processzor-posztprocesszor struktúra • CLDATA = processzor-posztprocesszor közbenső nyelv Ezek a mai ATTR-ekre is jellemzőek. APT alapú az ISO bemenő nyelvi és CLDATA ajánlás.

3 A GTIPROG/EC rendszer felépítése

4 Input: tervezési alapadatok. Döntően a kész- és nyersdarab, valamint megmunkálásra vonatkozó információk. Megadhatók: • táblázatosan (merev, nehezen bővíthető), • párbeszédes formában: - szöveges - grafikus - hibrid • bemenő nyelven • vegyes módon Bemenő nyelv:az alkatrészprogram leírására szolgál a műszaki nyelvhez közelálló fogalmakkal, rögzített szabályok szerint, Szintaxis:a nyelv szabályai (nyelvtana), Szemantika:a nyelv értelmezése, fogalmi oldala, Predefinitség:az alkatrészprogramban egy fogalomra csak meghatározását (definícióját) követően lehet hivatkozni, Modalitás:az alkatrészprogramban egy utasítás mindaddig érvényben marad míg megváltoztatását kiváltó utasítás meg nem jelenik, Horizontális struktúra:a nyelvi mondatok felépítése, Vertikális struktúra:a nyelvi mondatok alkatrész-programon belüli sorrendiségét szabályozza,

5 Nyelvi elemek: a)alkalmazható jelek (betűk, számok, speciális jelek) b)szavak (hossza, felépítése: pl.: APT-ben max 6 karakter és betűvel kezdődik) szótári szavak:- főszavak (a mondat típusát határozzák meg) - módosítók (módosítják a mondat típusát, megadják a következő paraméter jelentését, jelentéssel bírnak) szótáron belüli szavak (azonosítók formális paraméterek) c)karakterlánc (string, szöveg)

6 d) mondat, utasítás (felépítésének szabályai) Az APT mondat általános felépítése: [ =]  /[ ! ! ]  Pl.: C1 = CIRCLE/TANTO, IN, C2, OUT, C3, RADIUS, 50, YLARGE n 0

7 szerszám azonosító számaszerszám helye a szerszámgépen TOOLNO/256432, 22 SPINDL/400, CLW Elemi technológiai utasítások fordulatszámforgásirány FEDRAT/0.5, PERREV GOTO/P2 STOP

8 e)alkatrészprogram: nyelvi mondatok rendezett halmaza Felépítése: Program kezdetePARTNO/TENGELY 6678 Program törzse Program végeFINI Program törzse:  általános adatok (mdb-ra, megmunkálásra vonatkozóan) lásd: GTIPROG/EC  geometriai leírás, definíciók (lásd: geometriai modellezés, GTIPROG/EC)  technológia:- technológiai definíciók - technológiai definíciók aktivizálása - megmunkálási helyek kijelölése - elemi technológiai utasítások

9 APT alkatrészprogram •(Példa): Program kezdete PARTNO/FÚRÁS Általános adatokPART/MATERL, C45, RA, 125, IT8 CLDIST/0.5, 2 SAFPOS/800, 800, 1000 GeometriaZSURF/100 P1=POINT/50, 50 P2=POINT/100, 100 Technológiai definícióT1=DRILL/DIAMET, 16, DEPTH, 10, CORED AktivizálásWORK/T1 MegmunkálóhelyCUT/P1, P2, INVERZ Aktivizálás végeWORK/NOMORE Elemi technológiai utasítások TOOLNO/779837, 12 SPINDL/800, CCLW RAPID GOTO/(P3=POINT/80, 80, 102) FEDRAT/0.2 GODLTA/-15 RAPID GODLTA/15 GOTO/800, 800, 1000 Program végeFINI

10 Elemi mozgásutasítások: a) Utasítások pozicionáló mozgásra GOTO/P1mozgás adott pontra GOTO/X1, Y1, Z1 GODLTA/dx, dy, [dz]mozgás növekménnyel GODLTA/dz

11 b) Pályamenti (felületek menti) mozgatás utasításai előre hátra jobbra balra GOFWD GOBACK / ds, GORGT GOLFT ds = drive surface = vezetőfelület cs = check surface = ellenőrzőfelület ps = part surface = alkatrészfelület mozgás adott felületekhez TO GO/ON,ds, PAST mozgás felületek mentén

12 Példa a síkban: GOTO/P1 GO/[TO], L1 GOLFT/L1, PAST, L2 GORGT/L2, TO, L3 GORGT/L3, ON, L4

13 Közbenső nyelvek Az ATTR komponensek (szintek, szegmensek) közötti információátadást szolgálják:. közvetlen elérésű fájlok: - geometriai és technológiai definíciók normálalakjai - szerszámok leírása. soros, szekvenciálisa elérhető fájlok: - szerszámok aktiválási sorrendje - megmunkálási folyamat leírása Szabványosítva a processzor-posztprocesszor közbenső nyelv  a CLDATA (Cutter Location Data) CLDATA: rekordok szekvenciális sorozata A rekordok szavakból állnak.

14 A rekordok általános felépítése: Rekord Sz 0 4 byte Sz 1 4 byte Sz 2 4 byte Sz 3 4 byte Sz 4 8 byte Sz 5 8 byte … Sz n  245 8 byte Az első négy szó mindig 4 byte hosszúságú és egész (I) típusú. A további szavak (n  245) mindig 8 byte hosszúságúak, típusuk lehet: I – egész szám R – valós szám N – név (azonosító) T - string A rekord első négy szava: Sz 0 (I) = length, a rekord további szavainak száma Sz 1 (I) = iseqno, a rekord sorszáma Sz 2 (I) = a rekord típuskódja Sz 3 (I) = a rekord altípuskódja (ha van) vagy valamilyen kód típusú adat A további szavak típusa és jellege a rekord típusától, altípusától függ. Szintaxis, Szemantika, Modalitás, Horizontális és Vertikális struktúra értelmezése mint a bemenő nyelvnél Horizontális struktúra: a rekordok felépítése

15 1000-es típusú rekord Neve:CARDNO Felépítése:Sz 1(I) = iseqno Sz 2(I) = 1000, CARDNO Sz 3(I) = icard  az alkatrészprogram azon mondatának sorszáma,mely forrása a további rekordoknak. (Hibavizsgálathoz!)

16 2000-es típusú rekord Posztprocesszor utasítások (döntően a bemenő nyelv elemi technológiai utasításainak felel meg) Általános felépítés: Sz 1(I) = iseqno Sz 2(I) = 2000 Sz 3(I) = altípus-kód …  további szavak az altípus-kódtól függenek

17 Példa néhány 2000-es rekordra: 1.)Sz 3(I) = 1002, HEAD Sz 4(I) = 193 Sz 5(I) = ikead,megmunkáló fej, -szán kódja Utasítást ad a megnevezett (ikead) szán vagy megmunkáló fej működésbe lépésére 2.)Sz 3(I) = 1009, FEDRAT Sz 4(I) = 501, PERMIN 504, PERREW 71, ON 72, OFF Sz 5(I) = s, előtolás értéke Előtolás bekapcsolása

18 3.)Sz 3(I) = 1025, TOOLNO Sz 4(I) = e, szerszámazonosító kód Sz 5(I) = f, szerszám helye a szerszámgépen …. esetleg további adatok a szerszám méreteire és korrekciójára vonatkozóan Szerszám aktivizálása 4.)Sz 3(I) = 1031, SPINDLorsóforgás Sz 4(I) = 71, ONbekapcsolás 72, OFFkikapcsolás 246, ORIENTorientált kikapcsolás, rögzítés 114, LOCKkikapcsolás + rögzítés Orsóforgás be- és kikapcsolás Sz 5(R) = n, fordulatszám 1/min 5.)Sz 3(I) = 1049, COUPLE Sz 4(I) = 71, ON 72, OFF Orsóforgás és előtolás szinkronizálása (menetvágáshoz)

19 6.)Sz 3(I) = 5, RAPID Gyorsmenet bekapcsolása 7.)Sz 3(I) = 1094, SAFPOS Sz 4(I) = 53, NOMOREérvényesség vége 1258, FIXszerszámcsere gép fix helyzetben Sz 4(R) = x Sz 5(R) = y szerszámcsere helyének koordinátái Sz 6(R) = z Szerszámcsere-helyzet előírás 8.)Sz 3(I) = 2, STOPgép leállítása 9.)Sz 3(I) = 3, OPSTOPfeltételes stop

20 10.)Sz 3(I) = 1012, OPSKIPvezérlőmondatok feltételes átugrása Sz 4(I) = 71, ON 72, OFF 11.)Sz 3(I) = 1010, DELAYkésleltetés Sz 4(I) = 98, SPINsec-ban adva 97, REWorsófordulatok számával adva Sz 5(R) = akésleltetés értéke Sz 4 dimenzióban 12.)Sz 3(I) = 1071, CLDISTbiztonsági távolság Sz 4(R) = adurva, nyers felületekhez Sz 5(R) = bsima, előmunkált felületekhez 13.)Sz 3(I) = 1030, COOLNThűtés ki- és bekapcsolás Sz 4(I) = 71, ON 72, OFF 89, FLOODfolyadék bekapcsolás 90, MISTködhűtés bekapcsolás 91, TAPKULmenetfúráshoz hűtés bekapcsolás Sz 5(I) = ahűtéscső azonosító kódja

21 14.)Sz 3(I) = 1037, TRANS Sz 4(R) = xalkatrész-koordinátarendszer Sz 5(R) = yorigójának helye szerszámgép Sz 6(R) = zkoordinátarendszerében 15.)Sz 3(I) = 1, ENDbefogás vége 16.)Sz 3(I) = 1026, ROTABLasztalforgatás Sz 4(I) = 266, INDEXelforgatás indexelt pozicióba 1, ATANGLelforgatás adott szöghelyzetbe Sz 5(R) = aelforgatás poziciója, szöge 17.)Sz 3(I) = 1045, PARTNOalkatrészprogram megnevezése (CLDATA kezdete) Sz 4(T) ……PARTNO-ban lévő szöveg Sz n (T)

22 18.)Sz 3(I) = 1015, MACHIN Sz 4(T) ……szerszámgép és vezérlés Sz n (T)megnevezése, azonosítója 19.)Sz 3(I) = 1044, PPRINT Sz 4(T) ……gyártási dokumentációban Sz n (T)kinyomtatandó szöveg 20.)Sz 3(I) = 1046, INSERT Sz 4(T) ……vezérlőprogramba beszúrandó Sz n (T)vezérlőmondat

23 21.)Sz 3(I) = 1054, CYCLEciklus Sz 4(I) = 163, DRILLfúrás Sz 5(R) = deptkmélység (megmunkálás) Sz 6(I) = 316, MMPR[mm/ford] Sz 7(R) = norsó fordulatszám Sz 8(R) = cldistbiztonsági távolság Sz 9(I) = 280, RAPTOgyors ráállás Sz 10(R) = rdepthrelatív szabad mélység (ütközési magasság) Sz 11(I) = 279, DWELL Sz 12(R) = deleykésleltetés fordulatban CYCLE/DRILL, … GOTO/P1 CYCLE/OFF 3000-es típusú rekordok Geometriai elemek normálalakjai

24 4000-es 5000-es típusú rekord Egyenesvonalú szerszámmozgás, egyenes szakaszokkal közelített görbevonalú szerszámmozgás. Sz 2(I) = 5000 Sz 3(I) = 3, FROM,kiindulási helyzet 4, GODLTA 5, GOTO 6, GOTO folytatása Sz 4(N) = felület vagy pontminta azonosítója Sz 5(I) = pontindex Sz 6(R) = X1 Sz 7(R) =Y1 Sz 8(R) =Zz ---------------------------- Sz 9(R) =Xz. Sz 245(R) =

25 Sz 2(I) = 4000magyar javaslat Sz3(I) = 1, TLRGT 2, TLLFT 3, TLON 0, undefinit Sz 4(I) = 0, undefinit Sz 5(I) = 5, GOTO,mozgás adott célpont(ok)ra Sz 6(I) = 1, ha (x, y, z) 2, ha (x, y, z, u) 3, ha (x, y, z, i, j, k)i, j, k: szerszám tengelyvektor 4, ha (x, y) 5, ha (x, y, z, l, m, n)l, m, n: felületnormális

26 6, ha (x, y, z, i, j, k, l, m, n) 7, ha (x, y, l, m) Sz 7(N) = name, azonosító (PAT1) Sz 8(I) = pont index vagy undefinit Sz 9(I) = 1, normál pozícionálás 2, fokozott pontosságú pozícionálás Sz 10(R)koordináták vagy koordináta- ……csoportok Sz 6 és Sz 0 = length Sz length (R)függvényében

27 6000-es típusú rekord Sz 2(I) = 6000 Sz 3(I) = 6, CUTTERszerszám geometria Sz 4(R) = d Sz 5(R) = r Sz 6(R) = e Sz 7(R) = f Sz 8(R) = a Sz 9(R) = b Sz 10(R) = h Sz 2(I) = 6000 Sz 3(I) = 7, INTERPinterpoláció kezdete 8, INTNOMinterpoláció vége 14000-es típusú rekord Sz 2(I) = 14000, FINI(CLDATA vége)

28 15000-es típusú rekord: görbevonalú szerszámmozgás Sz 2(I) = 15000 Sz 3(I) = 1, TLRGT 2, TLLFT 3, TLON 0, undefinit Sz 4(I) = 0, undefinit Sz 5(I) = 4, CIRCLE,mozgás körív mentén Sz 6(I) = 13 16további szavak száma 19 Sz 7(N) = azonosító név (ds) Sz 8(I) = 0

29 Sz 9(R) = x c Sz 10(R) = y c kör középpont koordinátái Sz 11(R) = z c Sz 12(R) = i Sz 13(R) = jkör síkjának normálvektora Sz 14(R) = k Sz 15(R) = rkör sugara Sz 16(R) =   kör középponti szög Sz 17(R) = x Sz 18(R) = ykörív végpontjának (mozgás Sz 19(R) = zvégpont) koordinátái Sz 20(R) = l Sz 21(R) = mfelület normális a mozgásvégpontban Sz 22(R) = n Sz 23(R) = o Sz 24(R) = pszerszám tengelyvektor a mozgásvégpontban Sz 25(R) = r

30 17000-es típusú rekord: szerszámok Sz 2(I) = 17000 Sz 3(I) = 1, TOOLSTszerszám leírás Sz 4(I) ……szerszámokat leíró adatok Sz n (R) Sz 2(I) = 17000 Sz 3(I) = 2, TLPOSTszerszámok aktivizálási sorrendje Sz 4(I) = szerszám sorszáma a TOOLST rekordok között = 0, ha nincs TOOLST rekord Sz 5(I) ……szerszámot és korrekciós Sz n (R)kapcsolókat azonosító adatok 18000-es típusú rekord: alkatrész- és nyersdarab-adatok Sz 2(I) = 18000 Sz 3(I) = 2, PARTalkatrészre vonatkozó adatok 3, WPIECEnyersdarabra vonatkozó adatok


Letölteni ppt "Az ATTR-ek fő építőelemei: Bemenő és közbenső nyelvek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések