Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügyi és egészségtudományi szakképzés és továbbképzés evolúciója a Széchenyi István Egyetemen és az Észak-nyugat magyarországi térségben Az egészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügyi és egészségtudományi szakképzés és továbbképzés evolúciója a Széchenyi István Egyetemen és az Észak-nyugat magyarországi térségben Az egészségügyi."— Előadás másolata:

1 Az egészségügyi és egészségtudományi szakképzés és továbbképzés evolúciója a Széchenyi István Egyetemen és az Észak-nyugat magyarországi térségben Az egészségügyi és egészségtudományi szakképzés és továbbképzés evolúciója a Széchenyi István Egyetemen és az Észak-nyugat magyarországi térségben Fehér Rózsa Fehér Rózsa Zborovján Ferencné

2 A kezdet….  A diplomás ápoló szak „győri születése” - a Széchenyi István Főiskola és a Petz Aladár Megyei Kórház közös akarata - egészségtudományi képzések létesítése „orvosegyetemi háttér” nélkül, a győri Kórház klinikai minőségére alapozva - a Széchenyi István Főiskola képzési struktúrájának bővítése - az intézmény multidiszciplináris erősítése - az egészségügyi képzési szerkezet átalakulása - növekvő munkaerő piaci igény a felsőfokú végzettségű egészségügyi szakemberek iránt

3 A „hőskor” 1995 – 2000  1995 a tervezés időszaka – a diplomás ápoló képzés programjának adaptálása a helyi lehetőségekhez  a klinikai – kórházi oktatók és gyakorlatvezetők kiválasztása  vezetők, szakvezető, egészségügyi és szociális oktatási szakemberek felkérése  vegyes, „bérelt infrastruktúra”, „többlaki életforma” közös használatú tantermek, a még szakközépiskolaként működő intézményben közös használatú tantermek, a még szakközépiskolaként működő intézményben  tanszéki iroda a Kórház „Zöldházában”  „kihelyezett” klinikai órák az Orvosi Kamara belvárosi irodájában illetve a Kórház konferencia termében…

4 Megalakul az Egészségtudományi Tanszék  1996. Az Egészségügyi és Szociális Intézet keretében Egészségtudományi Tanszék alakul a diplomás ápolók nappali és levelező képzésére, Egészségtudományi Tanszék alakul a diplomás ápolók nappali és levelező képzésére, 3 fő főállású vezetői és oktatói funkciót is betöltő munkatárssal 3 fő főállású vezetői és oktatói funkciót is betöltő munkatárssal  „külső” – főként kórházi – munkatársaink, oktatóink száma a képzési idő alatt elérte a 60 főt

5 A tanszék „evolúciója” I.  2000. nyarán átadtuk az első diplomákat  jelentős infrastrukturális és személyi fejlesztés történt - további főállású munkatársak alkalmazása - további főállású munkatársak alkalmazása - korszerű tanári munkahelyek kialakítása - korszerű tanári munkahelyek kialakítása - közvetlen informatikai kapcsolat kialakítása a Főiskola központjával - közvetlen informatikai kapcsolat kialakítása a Főiskola központjával  integráció az európai és magyar egészségtudományi képzések rendszerébe  együttműködési kapcsolatok kiépítése a társ- főiskolákkal  TDK fejlesztés  tanszéki szabályzatok, együttműködési szerződések struktúra- váltása  sikeres felnőttképzési akkreditáció

6 A tanszék „evolúciója” II.  A képzési struktúra bővítése - 2002. Szülésznő felsőfokú szakképzés megalapítása és indítása - 2003-ban és 2004-ben két főiskolai szak, szakindítási dokumentumát készítettük el: gyógytornász és egészségbiztosítási szak gyógytornász és egészségbiztosítási szak A bevezetés akadályai : a felsőoktatási szerkezet átalakítása és a szakmai lobbyk érdeke A bevezetés akadályai : a felsőoktatási szerkezet átalakítása és a szakmai lobbyk érdeke - 2004-ben Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens felsőfokú szakképzés indítása 2002. január 1-től a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM tanszéke lettünk !

7 „Bolognai rendszer” megújulás  BSc alapszakok indítása nappali és levelező tagozaton - Ápolás és betegellátás – ápoló és szülésznő szakirány - Egészségügyi szervező - egészségbiztosítás és egészségturizmus-szervező szakirány  A felsőfokú szakképzések átalakítása és újabb képzés indítása - tagozódás a bolognai struktúrához - a moduláris rendszer kialakítása - Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó FSZ képzés indítása (kihelyezett képzési formában)

8 Ápolás és betegellátás alapszak  A képzés célja: olyan ápoló és betegellátó szakemberek  akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmét, az egészség helyreállítását végzik, képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni  kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához

9 Kompetenciák az ápoló szakirányon  ismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert,  az egészséges szervezet működését,  az egészségkárosodások tényezőit, megelőzésük lehetőségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzőit, lefolyását,  a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszereket,  a betegségek kezelési módozatait, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségét,  a betegellátás (gondozás) során előforduló kórházi ártalmakat, a megelőzés és az elhárítás módjait, valamint a higiéné szabályait

10 A szakirányon végzettek alkalmasak  a beteg sajátos szükségleteinek a feltárására az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra,  együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában,  az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására,  ápolási folyamathoz szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására

11 Elhelyezkedési lehetőségek  ápolásvezetés: fekvő és járó-beteg intézmények,háziorvosi körzet, szociális ellátórendszer) fekvő és járó-beteg intézmények,háziorvosi körzet, szociális ellátórendszer)  oktatás  egészségnevelés  ápolási vállalkozás

12 Kompetenciák a szülésznő szakirányon  ismerik a legfontosabb kóros és élettani kóros és élettani folyamatokat, folyamatokat, nőgyógyászati és nőgyógyászati és szülészeti betegségeket szülészeti betegségeket  a normális női életciklusokat, a női reproduktív rendszerek problémáinak okait és kezelésük módját

13 A szakirányon végzettek alkalmasak  a szülés vezetésére, az újszülött ellátására, az anya-újszülött korai közvetlen kapcsolatának biztosítására;  gyermekágyas megfigyelésre, gondozásra, a szoptatás segítésére, a hazabocsátással kapcsolatos feladatok ellátására  terhes gondozási feladatok végzésére  nőbetegek gondozására, ápolására, speciális kezelésére, műtéti előkészítésre

14 Elhelyezkedési lehetőségek  ápolásvezetés (szülészeti- nőgyógyászati osztályok, szakrendelések, szülőotthonok, reprodukciós intézetek)  oktatás  egészségnevelés

15 Egészségügyi szervező alapszak  A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az egészségügyben, a humán biztosításban és az egészségturizmus területén zajló folyamatok törvényszerűségei alapján, ellátják ezen területek szervezési, informatikai, gazdasági tevékenységeit

16 Kompetenciák az egészségbiztosítási szakirányon  az egészségügy, az egészségbiztosítás és az üzleti biztosítás területén magas szintű informatikai, gazdasági, biztosításelméleti döntéseket hoznak  szervezik és irányítják a biztosítási dokumentációs és informatikai folyamatokat  hatósági és nem hatósági tevékenység körében ellenőrzési feladatokat végeznek

17 A szakirányon végzettek alkalmasak  az egészségbiztosító intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének szervezésére és irányítására intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének szervezésére és irányítására  egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi, államháztartási és üzleti szférában

18 Elhelyezkedési lehetőségek  Munkaköri ágazatok: egészségügy, egészségügyi igazgatás, banki-, pénzügyi szféra, gazdálkodó szervezetek, egyéb (oktatás, alapítványok, kutatás stb.)  Munkaköri lehetőségek: informatikus, rendszerszervező, TB ügyintéző, controller, minőségbiztosítási referens, banki ügyintéző, gazdasági ügyintéző, egészségügyi menedzser

19 Kompetenciák az egészségturizmus-szervező szakirányon  mint turisztikai szakemberek egészségközpontok, rekreációs centrumok széleskörű ismeretekkel rendelkező integrátorai  képesek feltárni adott térségekben rejlő potenciális turisztikai fejlesztési lehetőségeket, térségi szolgáltatási rendszerek szervezésére és a nemzetközi idegenforgalmi piacon való hatékony működésre

20 A szakirányon végzettek alkalmasak  egészségturisztikai programok készítésére és vezetésére  egészségmegőrzést szolgáló, prevenciós programok szervezésére  speciális turisztikai menedzsmentek irányítására, projektek készítésére  turizmusfejlesztési programok megvalósítására

21 Elhelyezkedési lehetőségek  szállodaipar (wellness hotelek, gyógyfürdő komplexumok)  turizmus (gyógy-, falusi-, sport-, kulturális)  rendezvényszervezés (fesztiválok, gasztronómia)  oktatás

22 Orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés  A képzés célja: az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, kompetenciaszintjüknek megfelelően munkájukat hivatásszerűen gyakorolják, és az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi, valamint minőségellenőrzési szabályokat betartva  mintavételi, előkészítési,  analitikai, dokumentálási  archiválási feladatok ellátására képesek ellátására képesek

23 Választható szakirányok – problémák…..  képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens  orvos-diagnosztikai laboratóriumi asszisztens  mindkét szakirányra jelentős munkaerő piaci igény  feltétel: befogadó szak indítása! BSc

24 Középfokú szakképzések – egészségügyi asszisztens  érettségire épülő, moduláris  időtartam: 2000 óra /2 év  választható képzési formák: iskolarendszerű felnőttképzés iskolarendszerű felnőttképzés  szakirányok: általános asszisztens fogászati asszisztens fogászati asszisztens gyógyszertári asszisztens gyógyszertári asszisztens

25 Fogászati asszisztens képzés moduljai  3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban  3711-10 Aszepszis, anti-szepszis, munkavédelem, környezetvédelem  3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés  2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás  2398-10 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások  2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések

26 Gyógyszertári asszisztens képzés moduljai  3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban  3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem  3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés  2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás  2853-09 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai  2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai  2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai

27 Középfokú szakképzések – gyakorló ápoló  érettségire épülő rész-szakképzés  időtartam: 2000 óra /2 év (maximum)  választható képzési forma:  felnőttképzés  választható szakirány: -  kompetencia hátrány:  szak-ápolástani és klinikai ismeretek hiánya!

28 Gyakorló ápoló képzési moduljai  3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban az egészségügyi ellátásban  3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem  2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás  3716-10 Egészséges ember gondozása  3713-10 Alapápolás  3714-10 Diagnosztika-terápia  3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás

29 Jövőkép……  felsőoktatás (állami finanszírozás?, kompetenciák?, külföldi munkavállalás)  középfokú szakképzés (szakképző iskolák?, iskolarendszeren kívüli képzés anomáliái) kívüli képzés anomáliái)  munkaerő-piaci igények  társadalmi presztízs……

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az egészségügyi és egészségtudományi szakképzés és továbbképzés evolúciója a Széchenyi István Egyetemen és az Észak-nyugat magyarországi térségben Az egészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések