Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gödöllő Gyűjtemény 2011. Vác. Küldetésnyilatkozat  „A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gödöllő Gyűjtemény 2011. Vác. Küldetésnyilatkozat  „A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa."— Előadás másolata:

1 Gödöllő Gyűjtemény 2011. Vác

2 Küldetésnyilatkozat  „A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, a tudomány, és gazdaság minden területén. Őrzi és ápolja a klasszikus könyv, zene, film - kultúrához kapcsolódó értékeket. Biztosítja más könyvtárak és információszolgáltatók adatbázisának elérését, az Internet használatát, és közhasznú információs tevékenységet végez. Szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programjaival és a gazdag kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkező kisváros helyismereti gyűjteményének bemutatásával a sajátos gödöllői arculatot jelenít meg.”

3 Helytörténeti gyűjtemények Gödöllőn  Gödöllői Királyi Kastély Múzeum  Gödöllői Városi Múzeum  Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár  Gödöllői Géptörténeti Múzeum  Gödöllői Méhészeti Gyűjtemény  Premontrei Gimnázium Könyvtára

4 Gödöllői történeti források  A város korábbi története forráshiányos  A Héderváry-Grassalkovich levéltár anyaga nagyobb részben elpusztult  Községi iratok nincsenek, a mezővárosi levéltár nem maradt fenn  Meglévő levéltári források:  Grassalkovich családi levéltár  Református és római katolikus plébániák anyakönyvei, iratai  Töredékesen fennmaradt jobbágyösszeírások  A koronauradalom gazdálkodására vonatkozó iratok egy része

5 A helyismereti gyűjteménytől – Gödöllő Gyűjteményig  2002 előtt a „gyűjtés” korszaka  Részleges feldolgozottság – cikkek feltárása elindult (Szirén)  Aprónyomtatványok rendezése, sajtókivágatok, sajtófigyelés, irodalomkutatás  Elhelyezés: elzárva, egy irodában, raktározás a leltári számok sorrendjében  Nincs önálló helytörténész álláshely  2002 után a „szolgáltatás” korszaka  Szabadpolcon való elhelyezés, olvasóterem, kutató fülkék  Könyvek teljes számítógépes feldolgozottsága (Szikla), online katalógus  Cikkek retrospektív feldolgozása, helyismereti tárgyszórendszer kidolgozása  Tematikus raktározás  Helytörténész alkalmazása  A gyűjtemény használóinak száma növekszik

6 Gödöllő Gyűjtemény gyűjtőköre  Gödöllő város és a Galga- menti települések helyismereti anyagai  Könyvek: település monográfiák, életrajzok, üzem- és iskolatörténeti kiadványok, évkönyvek, forráskiadványok, bibliográfiák, statisztikai összeállítások, művészeti albumok, szakdolgozatok, gödöllői témájú és gödöllői szerzőktől szépirodalmi művek.  Újságok, folyóiratok: a századfordulótól Gödöllőn megjelenő napi és hetilapok CD- ROM-on, 1953-tól a Pest Megyei Hírlap, 1980-tól a helyi sajtótermékek eredeti példányai  Lapkivágat gyűjtemény: 1991-tõl az országos sajtóban Gödöllőről megjelent cikkek  Aprónyomtatványok: prospektusok, röplapok, plakátok, meghívók, kiállítás katalógusok  Képek: postai levelezőlapok a századfordulótól, fotók városi rendezvényekről CD-n  1989-től képviselő-testületi jegyzőkönyvek  Egyéb: térképek, videofilmek, DVD- k,  CD-k, CD–ROM - ok

7 Gödöllő Gyűjtemény gyarapítás  Ajándékozás - magánszemélyektől  Vásárlás – antikváriumból, gyűjtőktől  Kutatóktól anyagok bekérése – szakdolgozatok, cikkek, publikációk  Másolat készítés helyismereti dokumentumokról (fénymásolat, digitális)  Köteles példány – helyi kiadóktól  Hagyatékok, ajándékok:  Gábor Áron író hagyatéka  Fallenbüchel Zoltán történész könyvtáros hagyatéka  Dr. Mélykuti Csaba helytörténész hagyatéka  Fotódokumentációs ajándék

8 Gödöllő Gyűjtemény Szolgáltatások  Sajtófigyelés (előfizetés az Observerre)  Irodalomkutatás  Helyben használat  Duplum példányok kölcsönzése  Fénymásolás, szkennelés  Számítógép használat, anyagok mentése

9 Jelenkor történeti adattár „Egyéni és közösségi emlékezet”  Civil szervezettel együttműködve  Előadók meghívása Gödöllő közelmúltjának bemutatására - 1956-tól napjainkig  Meghívottak: korábbi döntéshozók, közéleti szakemberek, akik megélték az eseményeket  Előzetesen fotók és egyéb dokumentumok bekérése, kivetítése a beszélgetés során  Kulcsfontosságú a beszélgetés vezetőjének személye  A hallgatóság kérdéseket tesz fel, személyes élményeket mond el  Az elhangzottakat rögzítjük, írásos, hangzó anyag és fotódokumentáció készül  Olyan emberek is megszólíthatók, akik nem jártak eddig könyvtárba

10 Jelenkor történeti adattár „Egyéni és közösségi emlékezet”  Témák:  A gödöllői épített környezet  A hely szelleme. Művészet és oktatás Gödöllőn  Premontreiek és iskolájuk Gödöllőn  Gödöllő sportja  Gödöllő természeti öröksége  Gödöllő, 1956.  A II. világháborútól a Gulágig  Zenei élet Gödöllőn  Város született…  Oktatás és helyi társadalom

11 A mi mozink…  Cél: helyismereti filmek összegyűjtése, bemutatása  Amatőr és profi filmesek megkeresése, akik a város eseményeit rögzítették, portré filmeket készítettek gödöllői személyekről  A filmek nyilvános bemutatása, beszélgetés az alkotókkal, a hallgatósággal  Az elhangzottak rögzítése, dokumentálása  Eredmény:  A könyvtár körül kialakult egy filmes támogatói kör  Ismeretlen filmek kaptak nyilvánosságot és kerültek a gyűjteménybe

12 A mi mozink…  Témák:  Volt egyszer egy Kismuki. A Gödöllő Veresegyház vasúttörténete Gödöllő filmes szemmel  Gödöllő, 1956.  Remsey András háza  Gödöllői dombság és a szadai páskom  Portréfilmek:  Madaras József - színész  Szekeres Erzsébet – textil művész  Míró Eszter - szobrász  Remsey Jenő György - festő  Bada Márta - festő  Kresz Albert - fotós

13 Gödöllői széphistóriák  Középiskolásokat célzó előadás, beszélgetés  Gödöllő történetének érdekes, historikus, alig ismert fejezetei  Az előadás rögzítése filmen  Közzététele a honlapon http://www.gvkik.hu/konyvtar/rendezvenyek  Eredmény:  A prezentációk, az elkészült filmek, kapcsolódó írásos anyagok a gyűjteménybe kerülnek  Növekedett a helytörténet iránt érdeklődő fiatalok száma  A honlapról folyamatosan letöltik az előadások felvételeit

14 Gödöllői széphistóriák  Témák:  Kinek írta József Attila az Altató című versét ? Előadó: Gaálné Dr. Merva Mária Múzeum igazgató  Kulisszatitkok. A barokk színjátszás Előadó: Dr. Papházi János Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi Oszt. vez.  Erzsébet királyné vonatbalesete és a Királyi Váró Előadó: Hadháziné Szabó Margit helytörténész  A premontreiek szellemisége és a gödöllői gimnázium és rendház építéstörténete Előadó: Dr. Lencsés György egyetemi tanár  Grassalkovich Antal – koldusdiákból barokk főúr Előadó: Dr. Papházi János Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi Oszt. vez.

15 Helyi írók, helyismereti kiadványok bemutatása  Gödöllői szerzők könyvbemutatói  Mikó Csaba: Tükörváros titka  Györe Zoltán: Gödöllő lakosságának genealógiája  Ferdinándy György: Egy sima, egy fordított  Zsóka Lajos: Az én háborúm  Szekeres Erzsébet: Gyümölcstermő örökség  Gémesi Gergely: Érintés  Dr. Gere Tibor: Természetgyógyászat mindenkinek  Faludi Ildikó – Reményi Márton: Herceg Egérváry Elemér naplója

16 Kiállítások  Jelentős helyi évfordulókhoz, eseményekhez kötődően  Ambrus Zoltán író (2007.)  130 éve született Undi Mariska (2007.)  Sidló Ferenc emlékkiállítás (2007.)  Bada Márta festőművész kiállítása (2008)  Sík Sándor emlékkiállítás (2008.)  145 éve született Körösfői Kriesh Aladár (2008.)  Nagy Sándor emlékkiállítás (2009.)  Hidi Ferenc fafaragó kiállítása (2009.)  Szekeres Erzsébet mesekönyv illusztrációi (2010.)  Remsey Jenő György festőművész (2010.)

17 Cserkész könyvtár és levéltár Így kezdődött…2009 tavaszán…  A Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye a budapesti Cserkészházban bezárta kapuit.  A cserkészek könyvtára és a védett levéltára a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba költözött.  A gyűjtemény tárgyi emlékei Gödöllői Városi Múzeumban kaptak helyet.

18 A Cserkész könyvtár tematikus csoportjai  Cserkészet története  Vallásos irodalom  Szabályzatok  Vezetőknek  Apród, farkaskölykök, kiscserkészet  Rover - öreg cserkészek  Próbák, „velemjárók”  Nótáskönyvek  Cserkész színjátszás  Táborozás (  Sport –természetjárás  Térkép és tájékozódás  Magyarságismeret – néprajz  Leánycserkészet  Évkönyvek, naptárak  Oktatási anyagok  Cserkész szépirodalom  Magyar és külföldi folyóiratok  Külföldi cserkész szövetségek, csapatok kiadványai

19 Magyar Cserkészszövetség védett irattára 1912 - 1948 Védetté nyilvánítás 2004. május Speciális tárolási feltételek: - zárt helyiségben, 18-20 C - 40-50 % páratartalom - óvni kell a fénytől, por- és légszennyeződéstől A levéltárat a Magyar Országos Levéltár dolgozta fel. Tartalmazza: 1910-től szerveződő csapatok dokumentumait 1912. Magyar Cserkész Szövetség iratait 1913. Magyar Cserkész Őrszem dokumentumait 1948. Beolvadás a Magyar Úttörő Szövetségbe

20 Magyar Cserkészszövetség védett irattára 1912 - 1948 A tartalomból: -cserkész csapatok szervezése, mindennapi életük dokumentumai - sport (síelés, céllövés, evezés, repülés) -kultúra, művészet (fotó-, népművészeti kiállítás, irodalmi pályázat, eszperantó- körök) -tábori naplók -regős-cserkészet, hagyományápolás -IV. Jamboree, Gödöllő -kapcsolattartás a Nemzetközi Irodával, külföldi cserkész csapatokkal -konferenciák, cserelátogatások -vidéki csapatoktól jelentések, jegyzőkönyvek

21 Köszönöm a figyelmüket! Fülöp Attiláné fulopm@gvkik.hu www.gvkik.hu


Letölteni ppt "Gödöllő Gyűjtemény 2011. Vác. Küldetésnyilatkozat  „A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések