Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyarországi romák helyzetértékelése Teleki László miniszterelnöki megbízott országgyűlési képviselő Rimaszombat 2010. 04. 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyarországi romák helyzetértékelése Teleki László miniszterelnöki megbízott országgyűlési képviselő Rimaszombat 2010. 04. 30."— Előadás másolata:

1 A magyarországi romák helyzetértékelése Teleki László miniszterelnöki megbízott országgyűlési képviselő Rimaszombat 2010. 04. 30

2 Háttér és előzmények Rendszerváltás előtti időszak  A rendszerváltás előtti erőltetett iparosítás, teljes foglalkoztatottságot eredményezett.  A létrejövő új munkahelyek főleg szakképzetlen munkaerőt igényeltek, így a romák tömegei jutottak munkához (oktatás nem számított fő prioritásnak).   1971. évi országos romakutatás adatai ÉvRoma férfiakRoma nők 197180-85%30% Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnökimegbízott

3 Háttér és előzmények Rendszerváltást követő időszak  A rendszerváltást követő munkanélküliségi hullám legelőször a romákat érintette tömegesen.  Az 1993. és 2003. évi reprezentatív romafelvétel alapján láthatjuk, hogy nem mutatható ki számottevő változás. ÉvRoma férfiak Roma nőkEgyütt 1993392331 2003382029 Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

4 A romák munkavilágáról Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

5 Sikertelenség okai  Okok:  Legfontosabb negatív tényező az alacsony iskolai végzettség, illetve a szakképzettség hiánya a aktív munkavállalók körében.  Az iskolai végzettségen kívül további problémát jelentenek a területi egyenlőtlenségek oroma népesség lakóhelyét tekintve az ország válságrégióiban koncentrálódik, álláslehetőségeket leginkább nélkülöző kistelepüléseken  Munkahelyi diszkrimináció Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

6 Roma Integráció Évtizede (2005-2015)  A „Romák a bővülő Európában – a jövő kihívásai” című regionális konferencián vetődött fel 2003-ban a Roma Integráció Évtizede Program(2005-2015) ötlete.  Az Évtized Nyilatkozatot 2004. november 16-án, Budapesten fogadták el a konferencián résztvevő országok.  A Nemzetközi Meghirdetésre 2005. február 2-án Szófiában került sor. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

7 Roma Integráció Évtizede • •2007. júniusban, 5 párti, 100%-os támogatással elfogadott program • •341 igen, 0 nem, 0 tartózkodás • •Célja: – –a roma lakosság társadalmi, gazdasági integrációja, – –a romák és nem romák életkörülményei közti szakadék csökkentése – –a romákról alkotott kép megváltoztatása • •A problémát komplexen kezelő, több helyen, egyidejűleg beavatkozó program – –oktatás – –lakhatás – –foglalkoztatás – –egészségügy + anti-diszkriminációs politika Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

8 Roma Integráció Évtizede Program fő prioritási területei Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

9 Oktatás Jelenlegi helyzet:  A cigány fiatalok 82,5% fejezte be az általános iskolát, 5%-uk érettségizett. Mindössze 1,2%-uk tanul felsőoktatási intézményben – az összes fiatal közül 40 %.  Óvodába a roma gyerekek közül csak 42% jár, míg az összes 3-5 éves gyermek közül országosan 88%. Célok, feladatok:  az integrált oktatás kiterjesztése, a szegregáció megszüntetése;  több óvodai férőhely;  tanodák indítása hátrányos helyzetűek számára, speciális képzés az iskolából kimaradottak számára;  mentori hálózat az óvodától a munkába állásig;  „Útravaló” ösztöndíj program;  a roma pedagógusok számának növelése;  az állami támogatások újragondolása. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

10 Foglalkoztatás Jelenlegi helyzet:  A 15 és 74 év közötti roma férfiak kevesebb, mint 1/3-ának volt valamilyen munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrása.  A dolgozó romák 70%-a segéd- vagy betanított munkásként dolgozik, 22%-uk szakmunkásként. A fehérgalléros dolgozók aránya csupán 8%. Célok, feladatok:  a diszkrimináció visszaszorítása (bér- és járuléktámogatás a munkáltatónak a hátrányos helyzetű térségekben);  roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózat fejlesztése;  „második esély” iskolák az oktatásból lemorzsolódottak számára  esti iskolák újraindítása;  komplex munkaerő-piaci programok kidolgozása képzéssel egybekötve. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

11 Lakhatás Jelenlegi helyzet:  A romák kb. 40%-a – ezer vagy annál kisebb lélekszámú – községben él. Jelentős részük az ország gazdasági-, infrastrukturális, foglalkoztatási hátrányokkal sújtott kistérségeiben, többtízezren szegregált, elslumosodott, telepszerű, komfortnélküli lakáskörülmények között élnek. Célok, feladatok:  komplex célprogramok a telepeken élők integrációja érdekében;  a közszolgáltatások kiemelt fejlesztése a 33 leghátrányosabb helyzetű térségekben;  a rászorulók bevonása a szociális bérlakás programba;  a mobilitás elősegítése – a lakáscélú szociálpolitikai támogatás átalakítása Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

12 Egészségügy Jelenlegi helyzet:  a romák születéskor várható élettartama tíz évvel alacsonyabb, mint az országos átlag mint az országos átlag  Budapestet kivéve, az ország teljes roma népességének 18,6 % -a él olyan településen, ahol nincs helyben háziorvos  a romák magas betegségarányai közvetlenül szegénységfaktoroknak köszönhetõek, e legszegényebb aprófalvak roma lakossága - mely a teljes roma lakosságból több mint százezer ember - különösen súlyos helyzetben van; egyszerre sújtja a szegénység, a magas betegségarányok, illetve az, hogy közvetlenül lakóhelyén nem fér bármikor azonnali orvosi ellátáshoz Célok, feladatok:  az alapszintű ellátás maradéktalan kiépítése a leghátrányosabb településeken is;  a szűrővizsgálatokon a romák részvételének ösztönzése;  roma orvosok, nővérek képzése, alkalmazásuk elősegítése;  a roma ügyfelek ismereteinek fejlesztése egészségügyi téren jogaikról és az igénybe vehető szolgáltatásokról. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

13 Horizontális programok Kultúra, média, sport  A roma kultúra elismertetése fontos értékként.  Roma kulturális intézmények fejlesztése.  Hiteles kép elérése a romákról a médiában.  Roma fiatalok bevonása a tömeg- és élsportba ösztöndíjakkal. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

14 Az integrációt elősegítő stratégiák ellenére a szélsőséges csoportok elterjedése figyelhető meg  A roma kérdés a szélső jobboldal előretörésével erőteljesen a politika látószögébe került.  Megkezdődött a „bűnbakképzés”, a bűnbak pedig a roma társadalom.  A szélsőséges párt által hangoztatott kategória, a „cigánybűnözés” súlyos lépés.  A Magyar Gárda és a „Csendőrség” egyértelműen a romák ellen jött létre.  Ennek ellenére a szélső jobboldali párt bejutott az Európai Parlamentbe, a részvételi arány viszont alacsony volt a választásokon.

15 Szélsőséges csoportok térnyerésének okai a társadalomban

16 Szélsőjobboldal erősödésének az okai – –A viszony javítását mindenki mástól várja

17 Fizikai tettlegességig fajult az előítéletesség a romákkal szemben  Egy év alatt kilenc támadást hajtottak végre Magyarországon, amelyek hat halálos áldozatot követeltek  2008. július 21.Galgagyörk Romák házaira lövöldöztek. Sérült nem volt.  2008. augusztus 8.Piricse Molotov-koktélokat dobtak két, romák által lakott házra, és lábon lőttek egy középkorú nőt, amikor az kilépett az utcára  2008. szeptember 5. Nyíradony. Két lövést adtak le egy lakóépületre. A lövedékek átütötték az ablakokat. A szobában egy roma pár aludt négy gyermekével.  2008. szeptember 29.Tarnabod Lőttek és Molotov-koktélt dobtak egy családi házakra - ebben az ügyben már van három gyanúsított.

18 Romák elleni támadássorozat  2008. november 3.Nagycsécs Molotov-koktélt dobtak, és rálőttek két roma család házára A támadásban egy 40 éves nőt és egy 43 éves férfit lőttek le, egy férfi pedig könnyebben megsérült.  2008. december 15.Alsózsolca Rálőttek egy 19 éves roma fiatalra, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.  2009. február 23.Tatárszentgyörgy Feltehetően Molotov-koktéltól - tűz ütött ki egy roma család házában. A tűzből menekülő apát és 5 éves kisfiát lelőtték, hatéves kislánya súlyos sérüléseket szenvedett.  2009. április 22.Tiszalök Lelőttek egy házából kilépő középkorú roma férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi épp munkába indult, mikor megtámadták.  2009. augusztus 3.Kisléta Éjszaka támadtak meg saját házában, illetve lőttek agyon egy 45 éves roma asszonyt, 13 éves lányát súlyosan megsebesítették.

19 De tovább folytatjuk a demokratikus integrációs politikát …  2009. szeptember 19-én Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság kormányfője bejelentette a „roma csomagot”, amely romák integrációját elősegítő komplex intézkedéscsomag-  A rendszerváltás éjszakáján kellett volna felvetni, azonban talán még most sem késő, mert a program olyan elemeket tartalmaz, amelyekkel rövid, illetve hosszú távon is látható eredményeket érhetünk el Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

20 Roma Programok 2009 Közbiztonság   „Rend és Biztonság” programjának, kihirdetése – tíz pontból álló közbiztonsági programot   településőrség felállítása és a nyugdíjas rendőrök visszacsábítása a szolgálatba   a kormány tudatosítani szeretné mindenkiben, hogy az állam senkit nem hagy magára, mindenkit megvéd   bár Magyarországon megjelent a politikai terrorizmus, de az elmúlt hónapokban sikerült két radikális szervezetet felszámolni Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

21 Roma Programok 2009 Telepfelszámolás   a rendszerváltás óta a telepeken élők társadalmi integrációja érdekében konkrét kormányzati lépésre először 2005-ben került sor   az elmúlt négy évben 39 településen indították el a programot, – összesen – 3 milliárd 95 millió forintos támogatással   342 az új lakásba költözők száma, 644 lakás lett felújítva és komfortosítva, a feldolgozott adatok alapján, összesen 501 ember vesz részt jelenleg képzésben, és 388 foglalkoztatásban (a felszámolt telepek lakói közül) Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

22 Roma programok 2009 Telepfelszámolás   2010-ben mintegy 80-100 cigánytelep felszámolását kezdik el Magyarország ötszáz cigánytelepe közül (2010 – 2013 között)   „A romák lakhatását elősegítő komplex telep-program” : 2013-ig mintegy száz cigánytelep felszámolására és az ott lakók komplex, társadalmi integrációjára (oktatási, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási) nyílna lehetőség 8,4milliárd forint költségvetéssel, mely részben európai uniós, részben hazai forrásból kerülne finanszírozásra.   mentorhálózat kiépítése a telepeken élők segítésére Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

23 Roma programok 2009 Romák foglalkoztatása közszolgálatban:   diplomás roma fiataloknak több támogatás nyújtása – a jövőben példát mutathatnak a felnövekvő generációnak   roma köztisztviselői kar kialakítása   A kormány 200 diplomás roma szakember felvételét kezdeményezi a közigazgatás legkülönbözőbb szintjein. Az októbertől induló program – amelynek célja a vezető roma értelmiségi réteg kiszélesítése és megerősítése – része a romák felzárkóztatását és beilleszkedését szolgáló intézkedéssorozatnak.   nem esélyegyenlőségi szakértőként alkalmazzák őket, hanem azt szeretnék, hogy azon a szakterületen dolgozzanak, amelyre a diplomájuk képesíti őket   a bérüket kezdetben uniós programból finanszírozzák   ezzel a lépéssel elindulhatunk azon az úton, hogy a magyar közigazgatás is kitermelje a maga Obama-ját Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

24 Roma programok 2009 Tanodaprogram   A romák társadalmi beilleszkedése érdekében folytatják a roma tanoda programot, amelyben 80-100 intézmény kap egyenként 15-20 millió forintos támogatást.   A tanoda program azoknak a szegény családból származó gyermekeknek nyújt szolgáltatást, akiknek a szüleik aluliskolázottak, a tanulásban nem tudnak segíteni gyermekeiknek, korrepetáló tanárra, nincs pénzük.   A család kevés jövedelme miatt a gyerekek nem tudnak felzárkózni azon középosztálybeli családok gyermekei mellé, akiknek természetes, hogy pl. zenét tanulhatnak, számítógép elé ülhetnek, vagy fejlesztő társasjátékkal játszhatnak   A tanodai programban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási-művelődési technikák kialakítása, a szabadidő- kultúra gazdagítása. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

25 Roma programok 2009 Tanodaprogram 1. 1. A Tanodának két célcsoportja van: 1. Általános iskolás hátrányos helyzetű gyerekek, akiket középiskolai tanulásra szeretnénk felkészíteni 2. Középiskolába járó hátrányos helyzetű gyerekek, akikkel el szeretnénk érni, hogy ne morzsolódjanak le, szakmát, érettségit szerezzenek és leehetőségekhez mérten tanulmányaikat felsőfokú intézményben folytassák. 2. 2. A Tanoda célkitűzései: Tanulássegítés: korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztés. Szabadidős ismeretbővítő foglalkozások Rimaszombat 2010. 04. 30.

26 Roma programok 2009 Esélyegyenlőségi törekvések   Az önkormányzatokra is vonatkozik az, hogy az uniós pályázatok elnyeréséhez esélyegyenlőségi tervet és felzárkóztató programot kell kidolgozniuk. Fontos tudni, hogy az uniós pályázatok teljesülését öt évig ellenőrizhetik, és ha ezeket a terveket nem hajtották végre, a támogatást is vissza lehet venni. Összesen 122 milliárd forintot fordítanak a leghátrányosabb kistérségek helyzetének javítására. Beszédes adat, hogy ezekben a magyar lakosság 10 százaléka, de a romák 30 százaléka él. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

27 Hosszú az út, azonban a jó példa előttünk áll   1933-ban az afro-amerikaiak 7%-a végezte el a középiskolát   Rosa Parks 1955-ben nem adja át a helyén a buszon   1963-ban Martin Luther Kingnek „volt egy álma”, 1964-ben Nobel- békedíjat kapott   1965-ben elkészül a Szavazásegyenlőség Törvény   1966: első fekete miniszter (Robert C. Weaver, Demokrata)   1968: Memphisben egy merénylő golyója végez Martin Luther Kinggel   1989: Collin Powell, az első fekete vezérkari főnök   1996-ban Bill Clinton a legmagasabb civil kitüntetést adományozza Rosa Parksnak   2001: Collin Power, első fekete külügyminiszter, 2005-ben Condoleezza Rice követi   2009-től Barack Hussein Obama az USA elnöke – –„A választás előtt is fekete voltam”   Amerikában 76 éve kezdődött el valami.   Magyarországon a rendszerváltástól eltelt időszak 20 év. Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

28 Roma programok 2009 „A következő tíz év legnagyobb társadalmi politikai kihívása a cigányság kérdése. Aki ezt a szívével nem látja be, eszével kell, hogy megértse!” (Bajnai Gordon) Rimaszombat 2010. 04. 30. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

29 Köszönöm szépen a figyelmet! Teleki László miniszterelnöki megbízott országgyűlési képviselő Rimaszombat 2010. 04. 30.


Letölteni ppt "A magyarországi romák helyzetértékelése Teleki László miniszterelnöki megbízott országgyűlési képviselő Rimaszombat 2010. 04. 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések