Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teleki László A magyarországi romák helyzetértékelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teleki László A magyarországi romák helyzetértékelése"— Előadás másolata:

1 Teleki László A magyarországi romák helyzetértékelése
Rimaszombat A magyarországi romák helyzetértékelése Teleki László miniszterelnöki megbízott országgyűlési képviselő

2 Háttér és előzmények Rendszerváltás előtti időszak
Rimaszombat A rendszerváltás előtti erőltetett iparosítás, teljes foglalkoztatottságot eredményezett. A létrejövő új munkahelyek főleg szakképzetlen munkaerőt igényeltek, így a romák tömegei jutottak munkához (oktatás nem számított fő prioritásnak). 1971. évi országos romakutatás adatai Év Roma férfiak Roma nők 1971 80-85% 30% Teleki László Miniszterelnöki megbízott

3 Háttér és előzmények Rendszerváltást követő időszak
Rimaszombat A rendszerváltást követő munkanélküliségi hullám legelőször a romákat érintette tömegesen. Az és évi reprezentatív romafelvétel alapján láthatjuk, hogy nem mutatható ki számottevő változás. Év Roma férfiak Roma nők Együtt 1993 39 23 31 2003 38 20 29 Teleki László Miniszterelnöki megbízott

4 A romák munkavilágáról
Rimaszombat Teleki László Miniszterelnöki megbízott

5 Sikertelenség okai Okok:
Rimaszombat Okok: Legfontosabb negatív tényező az alacsony iskolai végzettség, illetve a szakképzettség hiánya a aktív munkavállalók körében. Az iskolai végzettségen kívül további problémát jelentenek a területi egyenlőtlenségek roma népesség lakóhelyét tekintve az ország válságrégióiban koncentrálódik, álláslehetőségeket leginkább nélkülöző kistelepüléseken Munkahelyi diszkrimináció Teleki László Miniszterelnöki megbízott

6 Roma Integráció Évtizede (2005-2015)
Rimaszombat A „Romák a bővülő Európában – a jövő kihívásai” című regionális konferencián vetődött fel 2003-ban a Roma Integráció Évtizede Program( ) ötlete. Az Évtized Nyilatkozatot november 16-án, Budapesten fogadták el a konferencián résztvevő országok. A Nemzetközi Meghirdetésre február 2-án Szófiában került sor. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

7 Roma Integráció Évtizede
Rimaszombat 2007. júniusban, 5 párti, 100%-os támogatással elfogadott program 341 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Célja: a roma lakosság társadalmi, gazdasági integrációja, a romák és nem romák életkörülményei közti szakadék csökkentése a romákról alkotott kép megváltoztatása A problémát komplexen kezelő, több helyen, egyidejűleg beavatkozó program oktatás lakhatás foglalkoztatás egészségügy + anti-diszkriminációs politika Teleki László Miniszterelnöki megbízott

8 Roma Integráció Évtizede Program fő prioritási területei
Rimaszombat Roma Integráció Évtizede Program fő prioritási területei Teleki László Miniszterelnöki megbízott

9 Oktatás Jelenlegi helyzet:
Rimaszombat Jelenlegi helyzet: A cigány fiatalok 82,5% fejezte be az általános iskolát, 5%-uk érettségizett. Mindössze 1,2%-uk tanul felsőoktatási intézményben – az összes fiatal közül 40 %. Óvodába a roma gyerekek közül csak 42% jár, míg az összes 3-5 éves gyermek közül országosan 88%. Célok, feladatok: az integrált oktatás kiterjesztése, a szegregáció megszüntetése; több óvodai férőhely; tanodák indítása hátrányos helyzetűek számára, speciális képzés az iskolából kimaradottak számára; mentori hálózat az óvodától a munkába állásig; „Útravaló” ösztöndíj program; a roma pedagógusok számának növelése; az állami támogatások újragondolása. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

10 Foglalkoztatás Jelenlegi helyzet:
Rimaszombat Jelenlegi helyzet: A 15 és 74 év közötti roma férfiak kevesebb, mint 1/3-ának volt valamilyen munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrása. A dolgozó romák 70%-a segéd- vagy betanított munkásként dolgozik, 22%-uk szakmunkásként. A fehérgalléros dolgozók aránya csupán 8%. Célok, feladatok: a diszkrimináció visszaszorítása (bér- és járuléktámogatás a munkáltatónak a hátrányos helyzetű térségekben); roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózat fejlesztése; „második esély” iskolák az oktatásból lemorzsolódottak számára esti iskolák újraindítása; komplex munkaerő-piaci programok kidolgozása képzéssel egybekötve. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

11 Lakhatás Jelenlegi helyzet:
Rimaszombat Jelenlegi helyzet: A romák kb. 40%-a – ezer vagy annál kisebb lélekszámú – községben él. Jelentős részük az ország gazdasági-, infrastrukturális, foglalkoztatási hátrányokkal sújtott kistérségeiben, többtízezren szegregált, elslumosodott, telepszerű, komfortnélküli lakáskörülmények között élnek. Célok, feladatok: komplex célprogramok a telepeken élők integrációja érdekében; a közszolgáltatások kiemelt fejlesztése a 33 leghátrányosabb helyzetű térségekben; a rászorulók bevonása a szociális bérlakás programba; a mobilitás elősegítése – a lakáscélú szociálpolitikai támogatás átalakítása Teleki László Miniszterelnöki megbízott

12 Egészségügy Rimaszombat 2010. 04. 30. Jelenlegi helyzet:
a romák születéskor várható élettartama tíz évvel alacsonyabb, mint az országos átlag Budapestet kivéve, az ország teljes roma népességének 18,6 % -a él olyan településen, ahol nincs helyben háziorvos a romák magas betegségarányai közvetlenül szegénységfaktoroknak köszönhetõek, e legszegényebb aprófalvak roma lakossága - mely a teljes roma lakosságból több mint százezer ember - különösen súlyos helyzetben van; egyszerre sújtja a szegénység, a magas betegségarányok, illetve az, hogy közvetlenül lakóhelyén nem fér bármikor azonnali orvosi ellátáshoz Célok, feladatok: az alapszintű ellátás maradéktalan kiépítése a leghátrányosabb településeken is; a szűrővizsgálatokon a romák részvételének ösztönzése; roma orvosok, nővérek képzése, alkalmazásuk elősegítése; a roma ügyfelek ismereteinek fejlesztése egészségügyi téren jogaikról és az igénybe vehető szolgáltatásokról. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

13 Horizontális programok Kultúra, média, sport
Rimaszombat A roma kultúra elismertetése fontos értékként. Roma kulturális intézmények fejlesztése. Hiteles kép elérése a romákról a médiában. Roma fiatalok bevonása a tömeg- és élsportba ösztöndíjakkal. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

14 Az integrációt elősegítő stratégiák ellenére a szélsőséges csoportok elterjedése figyelhető meg
A roma kérdés a szélső jobboldal előretörésével erőteljesen a politika látószögébe került. Megkezdődött a „bűnbakképzés”, a bűnbak pedig a roma társadalom. A szélsőséges párt által hangoztatott kategória, a „cigánybűnözés” súlyos lépés. A Magyar Gárda és a „Csendőrség” egyértelműen a romák ellen jött létre. Ennek ellenére a szélső jobboldali párt bejutott az Európai Parlamentbe, a részvételi arány viszont alacsony volt a választásokon.

15 Szélsőséges csoportok térnyerésének okai a társadalomban

16 Szélsőjobboldal erősödésének az okai
A viszony javítását mindenki mástól várja

17 Fizikai tettlegességig fajult az előítéletesség a romákkal szemben
Egy év alatt kilenc támadást hajtottak végre Magyarországon, amelyek hat halálos áldozatot követeltek 2008. július 21. Galgagyörk Romák házaira lövöldöztek. Sérült nem volt. 2008. augusztus 8.Piricse Molotov-koktélokat dobtak két, romák által lakott házra, és lábon lőttek egy középkorú nőt, amikor az kilépett az utcára 2008. szeptember 5. Nyíradony. Két lövést adtak le egy lakóépületre. A lövedékek átütötték az ablakokat. A szobában egy roma pár aludt négy gyermekével. 2008. szeptember 29.Tarnabod Lőttek és Molotov-koktélt dobtak egy családi házakra - ebben az ügyben már van három gyanúsított.

18 Romák elleni támadássorozat
2008. november 3.Nagycsécs Molotov-koktélt dobtak, és rálőttek két roma család házára A támadásban egy 40 éves nőt és egy 43 éves férfit lőttek le, egy férfi pedig könnyebben megsérült. 2008. december 15.Alsózsolca Rálőttek egy 19 éves roma fiatalra, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. 2009. február 23.Tatárszentgyörgy Feltehetően Molotov-koktéltól - tűz ütött ki egy roma család házában. A tűzből menekülő apát és 5 éves kisfiát lelőtték, hatéves kislánya súlyos sérüléseket szenvedett. 2009. április 22.Tiszalök Lelőttek egy házából kilépő középkorú roma férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi épp munkába indult, mikor megtámadták. 2009. augusztus 3.Kisléta Éjszaka támadtak meg saját házában, illetve lőttek agyon egy 45 éves roma asszonyt, 13 éves lányát súlyosan megsebesítették.

19 De tovább folytatjuk a demokratikus integrációs politikát …
Rimaszombat 2009. szeptember 19-én Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság kormányfője bejelentette a „roma csomagot”, amely romák integrációját elősegítő komplex intézkedéscsomag- A rendszerváltás éjszakáján kellett volna felvetni, azonban talán még most sem késő, mert a program olyan elemeket tartalmaz, amelyekkel rövid, illetve hosszú távon is látható eredményeket érhetünk el Teleki László Miniszterelnöki megbízott

20 Roma Programok 2009 Közbiztonság
Rimaszombat Közbiztonság „Rend és Biztonság” programjának, kihirdetése – tíz pontból álló közbiztonsági programot településőrség felállítása és a nyugdíjas rendőrök visszacsábítása a szolgálatba a kormány tudatosítani szeretné mindenkiben, hogy az állam senkit nem hagy magára, mindenkit megvéd bár Magyarországon megjelent a politikai terrorizmus, de az elmúlt hónapokban sikerült két radikális szervezetet felszámolni  Teleki László Miniszterelnöki megbízott

21 Roma Programok 2009 Telepfelszámolás
Rimaszombat Telepfelszámolás a rendszerváltás óta a telepeken élők társadalmi integrációja érdekében konkrét kormányzati lépésre először 2005-ben került sor az elmúlt négy évben 39 településen indították el a programot, – összesen – 3 milliárd 95 millió forintos támogatással 342 az új lakásba költözők száma, 644 lakás lett felújítva és komfortosítva, a feldolgozott adatok alapján, összesen 501 ember vesz részt jelenleg képzésben, és 388 foglalkoztatásban (a felszámolt telepek lakói közül) Teleki László Miniszterelnöki megbízott

22 Roma programok 2009 Telepfelszámolás
Rimaszombat Telepfelszámolás 2010-ben mintegy cigánytelep felszámolását kezdik el Magyarország ötszáz cigánytelepe közül (2010 – 2013 között) „A romák lakhatását elősegítő komplex telep-program” : 2013-ig mintegy száz cigánytelep felszámolására és az ott lakók komplex, társadalmi integrációjára (oktatási, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási) nyílna lehetőség 8,4milliárd forint költségvetéssel, mely részben európai uniós, részben hazai forrásból kerülne finanszírozásra. mentorhálózat kiépítése a telepeken élők segítésére Teleki László Miniszterelnöki megbízott

23 Roma programok 2009 Rimaszombat Romák foglalkoztatása közszolgálatban: diplomás roma fiataloknak több támogatás nyújtása – a jövőben példát mutathatnak a felnövekvő generációnak roma köztisztviselői kar kialakítása A kormány 200 diplomás roma szakember felvételét kezdeményezi a közigazgatás legkülönbözőbb szintjein. Az októbertől induló program – amelynek célja a vezető roma értelmiségi réteg kiszélesítése és megerősítése – része a romák felzárkóztatását és beilleszkedését szolgáló intézkedéssorozatnak. nem esélyegyenlőségi szakértőként alkalmazzák őket, hanem azt szeretnék, hogy azon a szakterületen dolgozzanak, amelyre a diplomájuk képesíti őket a bérüket kezdetben uniós programból finanszírozzák ezzel a lépéssel elindulhatunk azon az úton, hogy a magyar közigazgatás is kitermelje a maga Obama-ját Teleki László Miniszterelnöki megbízott

24 Roma programok 2009 Tanodaprogram Rimaszombat 2010. 04. 30.
A romák társadalmi beilleszkedése érdekében folytatják a roma tanoda programot, amelyben intézmény kap egyenként millió forintos támogatást. A tanoda program azoknak a szegény családból származó gyermekeknek nyújt szolgáltatást, akiknek a szüleik aluliskolázottak, a tanulásban nem tudnak segíteni gyermekeiknek, korrepetáló tanárra, nincs pénzük. A család kevés jövedelme miatt a gyerekek nem tudnak felzárkózni azon középosztálybeli családok gyermekei mellé, akiknek természetes, hogy pl. zenét tanulhatnak, számítógép elé ülhetnek, vagy fejlesztő társasjátékkal játszhatnak A tanodai programban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási-művelődési technikák kialakítása, a szabadidő-kultúra gazdagítása. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

25 Roma programok 2009 Tanodaprogram
Rimaszombat Tanodaprogram A Tanodának két célcsoportja van: 1. Általános iskolás hátrányos helyzetű gyerekek, akiket középiskolai tanulásra szeretnénk felkészíteni 2. Középiskolába járó hátrányos helyzetű gyerekek, akikkel el szeretnénk érni, hogy ne morzsolódjanak le, szakmát, érettségit szerezzenek és leehetőségekhez mérten tanulmányaikat felsőfokú intézményben folytassák. A Tanoda célkitűzései: Tanulássegítés: korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztés. Szabadidős ismeretbővítő foglalkozások

26 Roma programok 2009 Esélyegyenlőségi törekvések
Rimaszombat Esélyegyenlőségi törekvések Az önkormányzatokra is vonatkozik az, hogy az uniós pályázatok elnyeréséhez esélyegyenlőségi tervet és felzárkóztató programot kell kidolgozniuk. Fontos tudni, hogy az uniós pályázatok teljesülését öt évig ellenőrizhetik, és ha ezeket a terveket nem hajtották végre, a támogatást is vissza lehet venni. Összesen 122 milliárd forintot fordítanak a leghátrányosabb kistérségek helyzetének javítására. Beszédes adat, hogy ezekben a magyar lakosság 10 százaléka, de a romák 30 százaléka él. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

27 Hosszú az út, azonban a jó példa előttünk áll
Rimaszombat 1933-ban az afro-amerikaiak 7%-a végezte el a középiskolát Rosa Parks 1955-ben nem adja át a helyén a buszon 1963-ban Martin Luther Kingnek „volt egy álma”, 1964-ben Nobel-békedíjat kapott 1965-ben elkészül a Szavazásegyenlőség Törvény 1966: első fekete miniszter (Robert C. Weaver, Demokrata) 1968: Memphisben egy merénylő golyója végez Martin Luther Kinggel 1989: Collin Powell, az első fekete vezérkari főnök 1996-ban Bill Clinton a legmagasabb civil kitüntetést adományozza Rosa Parksnak 2001: Collin Power, első fekete külügyminiszter, 2005-ben Condoleezza Rice követi 2009-től Barack Hussein Obama az USA elnöke „A választás előtt is fekete voltam” Amerikában 76 éve kezdődött el valami. Magyarországon a rendszerváltástól eltelt időszak 20 év. Teleki László Miniszterelnöki megbízott

28 Aki ezt a szívével nem látja be, eszével kell, hogy megértse!”
Roma programok 2009 Rimaszombat „A következő tíz év legnagyobb társadalmi politikai kihívása a cigányság kérdése. Aki ezt a szívével nem látja be, eszével kell, hogy megértse!” (Bajnai Gordon) Teleki László Miniszterelnöki megbízott

29 Köszönöm szépen a figyelmet!
Rimaszombat Köszönöm szépen a figyelmet! Teleki László miniszterelnöki megbízott országgyűlési képviselő


Letölteni ppt "Teleki László A magyarországi romák helyzetértékelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések