Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és."— Előadás másolata:

1 Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és a szociális gazdaság fejlesztése érdekében Aditus Pályázati Tanácsadó Kft. 2007. szeptember 5.

2 Farkas Krisztina – Aditus kft. A projekt célja Átfogó célok: •A helyi foglalkoztatási célú kezdeményezések és •a szociális gazdaság keretében innovatív kezdeményezések megvalósításával •a foglalkoztatás bővítése •és a helyi társadalmi kohézió erősítése Konkrét célok: • A feltételeknek megfelelő újszerű projektötletek projekttervvé formálása (Strukturális Alapok elvárásainak megfelelően) •Ezzel a fejlesztési források megszerzésének támogatása •A fejlesztési lehetőségek kiterjesztése olyan célterületekre, és célcsoportokra melyek korábban nem részesültek intenzív támogatásból.

3 Farkas Krisztina – Aditus kft. •Ennek érdekében projekt keretében folyamatos szakértői segítségnyújtás, tanácsadás történik 1.A projekt kidolgozása 2.A pályázat elkészítése során. A program keretében pénzügyi támogatást nem kapnak a pályázók!

4 Farkas Krisztina – Aditus kft. Prioritások •Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű települések, illetve onnan származó helyi közösségek nonprofit szervezetei nyújtják be a pályázatot- hátrányos helyzetű település: 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti besorolás alapján •Partnerség: többcélú kistérségi társulással igazolt pályázati együttműködésben pályázók, vagy már sikeres pályázatot benyújtók •Piacképes, hosszú távon fenntartható szolgáltatást nyújtó és terméket előállító ötlet A prioritásnak való megfelelést a szakmai értékelés során vesszük figyelembe!

5 Farkas Krisztina – Aditus kft. 1. Legalább 210-280 projektötlet generálása 2. Összesen (országosan) legalább 40 projektötlet projekttervvé formálása 3. Projekttervek pályázati anyaggá összeállítása A projekt várható eredményei Projektek regionális megoszlása: Észak-alföldi régió: 9 db Észak-magyarországi régió: 8 db Dél-alföldi régió: 6 db Dél-dunántúli régió: 6 db Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli régió: 8 db Közép-magyarországi régió: 3 db

6 Farkas Krisztina – Aditus kft. Regionális lefedettség biztosítása

7 Farkas Krisztina – Aditus kft. Kapcsolattartás •A projekt keretében többirányú és többcélú kapcsolattartásra van szükség. A különböző szereplők közötti gördülékeny, gyors és jól dokumentált kapcsolattartás alapvető a projekt sikeres szempontjából. •Kapcsolattartási technikák: •OFA-ROP Hálózat és az Aditus Hálózat közötti kapcsolattartás •Potenciális majd később a támogatott pályázókkal központi, nyilvános kapcsolattartás •Támogatott pályázókkal egyéni szakértői kapcsolattartás

8 Farkas Krisztina – Aditus kft. Pályázat beadása alatt ügyfélszolgálat: •2007. augusztus 21. – szeptember 15. között •Tanácsadó: Ökrös Éva •Tel: 20/325-86-77, •E-mail: okros.eva@aditus.huokros.eva@aditus.hu •OFA-ROP Hálózat honlapján elektronikusan: GYIK, kérjük olvassák!

9 Farkas Krisztina – Aditus kft.

10 Projektötletek generálása •Az OFA-ROP hálózat körébe tartozó projektek elemzése •Foglalkoztatási Paktumok keretében meghatározott projektek áttekintése •A ROP keretében benyújtott kiemelt projektek vizsgálata, melyik tartozhat foglalkoztatási/szociális gazdasági projektek kategóriájába •Új projektötletek generálása •Az OFA-ROP hálózat körébe tartozó, már megvalósult projektek elemzése, kategorizálása, a „jó gyakorlatok” kiválasztása •Potenciális pályázók közvetlen elérése az OFA- ROP Hálózaton keresztül •Információs Napok szervezése az érdeklődők számára

11 Farkas Krisztina – Aditus kft. Pályázat megjelent: 2007. augusztus 21. Benyújtási határidő: 2007. szeptember 17. postára adással A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető: az OFA- ROP Hálózat honlapjáról www.szocialisgazdasag.hu

12 Farkas Krisztina – Aditus kft. Pályázók köre: •A pályázatot benyújthatja (főpályázó): –helyi önkormányzatok (községi önkormányzatok, városi önkormányzatok, a főváros és kerületei önkormányzatai, valamint a megye önkormányzata), illetve ezek társulásai –kisebbségi önkormányzatok (települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok) –költségvetési szervek –települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai –társadalmi szervezetek, (kivéve pártok és szakszervezetek) –közhasznú szervezetek, alapítványok –egyházak szervezetei, intézményei –gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások), •amelynek: –nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása –nem áll felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy egyéb, a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás alatt –az Európai Unió pénzügyi eszközeiből finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből nincs kizárva

13 Farkas Krisztina – Aditus kft. Pályázati űrlap Word formátumban, csak elektronikusan lehet kitölteni és utána kinyomtatni Számos helyen legördülő menü alapján kitölthető. A szakmai tartalom projektötlet szinten dolgozandó ki!

14 Farkas Krisztina – Aditus kft. Elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek esetében •A pályázó nem felel meg a felhívásban meghatározott pályázói körnek •nem a megfelelő példányszámban küldte be a pályázatot •nem a szervezet képviselője írta alá a pályázatot •a pályázati adatlap minden oldala nem szignált •a nyilatkozatokat a pályázó nem töltötte ki, illetve nem írta alá vagy nem a szervezet képviselője írta alá •a pályázati adatlap kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak •Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázat esetében a beadási határidőt követően hiánypótlásra NINCS lehetőség!

15 Farkas Krisztina – Aditus kft.

16 Első körös bírálat: a kizáró kritériumok vizsgálata Amennyiben ezeknek nem felel meg a projekt, nem támogatható. •Szakmai relevancia vizsgálat – foglalkoztatási célú kezdeményezés/szociális gazdaság projekt •Fenntarthatósági kritériumok – biztosítható-e a projekt hosszú távú pénzügyi és szakmai fenntarthatósága •Kizárásra kerülnek azok a pályázók, akiknek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy egyéb a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás alatt állnak vagy az Európai Unió pénzügyi eszközeiből finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből ki vannak zárva •2005. december 31. után bejegyzett cégek, vagy szervezetek esetében szakmai bírálatra kerül a projektötlet, és annak megfelelősége esetén új gesztor keresése történhet meg.

17 Farkas Krisztina – Aditus kft. Szakmai bírálat •Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű települések, illetve onnan származó helyi közösségek nonprofit szervezetei nyújtják be a pályázatot- hátrányos helyzetű település: 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti besorolás alapján •10 pont 12,5% •Partnerség: többcélú kistérségi társulással igazolt pályázati együttműködésben pályázók, vagy más sikeres pályázatot benyújtók •10 pont12,5% •Piacképes, hosszú távon fenntartható szolgáltatást nyújtó és terméket előállító ötlettel pályáznak •15 pont18,75% •Projektötlet szakmai hozzáadott értéke, innovatív tartalma •15 pont18,75% •Célcsoport megfelelősége •5 pont 6,25%

18 Farkas Krisztina – Aditus kft. •Eredményesség, projekthatás •5 pont 6,25% •Problémaérzékenység, valós, jól meghatározott problémára reflektál •10 pont12,5% •OP prioritásra vagy más forrás szempontjait figyelembe vevő, később benyújtható •5 pont 6,25% •Pályázó intézmény megfelelősége (tapasztalat, méret) •5 pont6,25% •Összes pont80 pont

19 Farkas Krisztina – Aditus kft.

20 •Horizontális szempontok vizsgálata: célja az Optimális Projektmix létrehozása •Szempontok: –Méret –Gesztor típusa –Hatókör –Célcsoport •Minden kategóriából az első kerül be a támogatható körbe

21 Farkas Krisztina – Aditus kft. •A pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról a benyújtási határidőtől számított 14 napon belül döntés születik. •A háromoldalú megállapodások (OFA- ROP Hálózat, Aditus Tanácsadó Kft. és főpályázó) megkötésére az ezt követő két héten belül tartandó •projektgenerálási műhelymunka •alapján kerül sor, melyen a partnereknek is részt kell venniük. A bírálat során a szakértők további új partnerek bevonására is tehetnek javaslatot, melyet a műhelymunkáig meg kell valósítania a pályázónak, ellenkező esetben kizárható a támogatásból.

22 Farkas Krisztina – Aditus kft. •A szakértői támogatás szerkezete: •Projektgenerálás2 hét •A kiválasztott támogatott szervezetek számára műhelymunka szervezése és lebonyolítása, partnerség szélesítése és háromoldalú együttműködési megállapodás kialakítása •Projekt kidolgozás3 hét •A projektötlet kidolgozásának szakmai támogatása, szükségletfeltárás és fenntarthatósági, megvalósíthatósági tanulmány készítése, forrástérkép készítése •Minőségértékelés I. – projektek1 hét •Pályázat elkészítése3 hét •A kidolgozott projekt alapján, a megcélzott forrás pályázati dokumentációja szerint a konkrét pályázat elkészítésének támogatása •Minőségértékelés II. – pályázatok végső értékelése1 hét •Projektek időtartama •A projektek kidolgozása és a pályázatok elkészítésének időtartama 2007. október 1. – 2007. december 15.

23 Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt kidolgozás: 3 hét •Szakértői támogatás: 2-szeri ügyféltalálkozó •Workshop a partnerekkel •Háttérelemzések elkészítése •Projekt összeállítás •Horizontális szakértői támogatás: –jogi, –közbeszerzési, –fenntarthatósági, –esélyegyenlőségi, –pénzügyi •Online, telefonos rendelkezésre állás 16 órán belül

24 Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt kidolgozás – logikai keretmátrix módszer Hatások Eredmények Outputok Projekt tevékenység ek Inputok Átfogó/általá nos célok Konkrét célok Operatív célok

25 Farkas Krisztina – Aditus kft. Beavatkozási stratégia ÁTFOGÓ CÉLOK PROJEKT CÉLJA VÁRT EREDMÉNYEK TEVÉKENYSÉG EK Az a legmagasabb szintű cél, amihez a projekt hozzájárul Az a cél, amit a projekt időtartamának végére el kívánunk érni (ideális esetben egy ilyen van) A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében ?

26 Farkas Krisztina – Aditus kft. Indikátorok – horizontális logika CÉL INDIKÁT OR INFORMÁ CIÓ FORRÁSA Jó indikátor – SMART kritériumok S pecific M easurable A chievable R ealistic T ime-based Konkrét Mérhető Elérhető, rendelkezésre áll Reális Időhöz kötött

27 Farkas Krisztina – Aditus kft. A probléma meghatározása - szükségletelemzés •Szükséglet, probléma meghatározása •A probléma által leginkább érintett népesség/csoportok meghatározása •A projekt iránti szükséglet igazolása •Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükség a projektre?

28 Farkas Krisztina – Aditus kft. Stratégiai séma (példa projekten) Közmunka munka program fejlesztése Sármellék kistérségben Települési/lokális igények Bevonható tartós munkanélküliek, hátrányos helyzetűek Környezet- és természetvéd elem Szociális ellátás Köztisztas ág Egészség ügyi ellátás Erdészeti közmunkák Hajléktala nok étkeztetés e Illegálisan lerakott hulladékok elszállítás a Otthoni idősgondo zás

29 Farkas Krisztina – Aditus kft. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi felépítése I. •Bevezetés •Vezetői összefoglaló •Társadalmi-gazdasági kontextus -Intézményi és szakpolitikai kontextus •Szükséglet bemutatása - potenciális szükséglet vizsgálata -létező alternatív szolgáltatások elemzése •A projekt leírása - projekt céljai -kapcsolódás más programelemekhez, projektekhez •Projekt helyszín •Módszertani, szakmai megvalósítás •A projekt elemzése logikai keretmátrix módszertan segítségével - érdekcsoport-elemzés, probléma- és cél elemzés •Megvalósítás - a megvalósítási folyamat főbb elemei -Ütemterv •Pénzügyi elemzés - fejlesztési költségek - finanszírozás forrásai -működési költségek és bevételek •Hatáselemzés •Kockázatelemzés •Fenntarthatóság elemzése •Projektelőkészítés - tevékenységek - menedzsment - ütemezés •Forrástérkép

30 Farkas Krisztina – Aditus kft.

31 Pályázat kidolgozása: 3 hét •Forrástérkép alapján meghatározzuk, mely forrásra, vagy forrásokra kerül majd benyújtásra •Konkrét pályázat elkészítése, ha a forrás már megnyílt •Ha a forrás még nem nyílt meg: általános modell pályázati űrlapon történik a pályázat elkészítése •FONTOS: A pályázatot a pályázó készíti, a szakértő támogatást és tanácsot ad, javítja az elkészült pályázati anyagot.

32 Farkas Krisztina – Aditus kft. Második minőség-ellenőrzés után A pályázat kész, benyújtható: Projektzárás: 2007. december 20.

33 Farkas Krisztina – Aditus kft. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések