Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E RDÉSZETI I NNOVÁCIÓK B EMUTATÓJA Időpont: 2010. október 11. Helyszín: NymE Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ (9400 Sopron, Bánfalvi út 14.) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E RDÉSZETI I NNOVÁCIÓK B EMUTATÓJA Időpont: 2010. október 11. Helyszín: NymE Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ (9400 Sopron, Bánfalvi út 14.) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI."— Előadás másolata:

1 E RDÉSZETI I NNOVÁCIÓK B EMUTATÓJA Időpont: 2010. október 11. Helyszín: NymE Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ (9400 Sopron, Bánfalvi út 14.) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézete,

2 A LKALMAZOTT INFORMATIKA A LENGYEL ERDÉSZETBEN

3 EKO-LAS 2010 N EMZETKÖZI E RDÉSZETI K IÁLLÍTÁS P OZNAN

4 G OLD M EDAL

5 CGP I -CODIMEX KAPCSOLAT Közös fejlesztés 2007-óta Az újabb, két éves fejlesztési szerződés aláírása (2010 Szept.)

6 C ODIMEX : A LENGYEL ERDÉSZET BESZÁLLÍTÓJA

7 A H ÁROM CÉG SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ERDMÉNYE A Codimex –átlaló digitalizálása A lengyel erdészet rendszerébe integrálása

8 CGP I -T AXUS KAPCSOLAT A átlalót működtető szoftver a CGPi terméke melyet a TAXUS kívánalmai szerint készítettünk el. Az egyirányú fájl küldés azonban nem volt elegendő. Második lépcsőben az átlaló driverét fejlesztettük ki a PDA –kon futó Windows Mobile op. rendszerhez. Ezután vált lehetővé az átlalón lévő adatbázis szinkronizálása a TAXUS programjával, így az egyik eszközön (PDA - átlaló) történő adatváltozás (felvétel/törlés/módosítás) átvezetésre kerül a másik készüléken is.

9 A TAXUS A LENGYEL ERDÉSZET RENDSZERFEJLESZTŐJE A TAXUS tartja karban és fejleszti a lengyel erdészeti információs rendszereket, térinformatikai alkalmazásokat: - állami erdészet - nemzeti parkok - magánerdők - közigazgatás - nemzetközi/EU GIS/GPS projektek pl.: ReGeo

10 L ENGYEL ERDÉSZET Lengyelország erdőterülete 29%, 9,1 millió ha MINISTERSTWA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA, Környezetvédelmi, Természeti Erőforrások és Erdészeti Minisztérium Ebből 7.600.000 ha-t kezel az Állami Erdészeti Főigazgatóság 25.000 fő alkalmazott 17 Igazgatóság 431 Erdészkerület 2020-ig 33 %-ra 2050-ig 65 %-ra kívánják növelni az ország erdősültségét A lengyel társadalom féltett kincse az erdő, tisztelt és megbecsült tagjai az erdészek.

11 R EGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGAI AZ ÁLLAMI ERDÉSZETNEK RDLP w Białymstoku RDLP w Gdańsku RDLP w Katowicach RDLP w Krakowie RDLP w Krośnie RDLP w Lublinie RDLP w Łodzi RDLP w Olsztynie RDLP w Pile RDLP w Poznaniu RDLP w Radomiu RDLP w Szczecinie RDLP w Szczecinku RDLP w Toruniu RDLP w Warszawie RDLP we Wrocławiu RDLP w Zielonej Górze

12 A LESKO- I ERDÉSZET BEMUTATÁSA Krosnoi Igazgatóság 400.000ha, 1.065.000m 3 évi kitermelés Leskoi Erdészet 18.000ha 90.000m 3 évi kitermelés 17 erdészkerület 63 fő alkalmazott 49 erdészeti szolgálatban 11 fő admisztráció 2 fő fizikai 3 erdőmérnök 1 főkönyvelő 17 erdész, 19 alerdész 3 erdőkerülő

13

14

15 E RDÉSZETNÉL HASZNÁLT PC- N FUTÓ ALKALMAZÁSOK Janusz Babik erdőmérnök, erdészvezető helyettes mLAS infoTAL e-Drewno zilp

16 A FEJLŐDÉSRŐL Az első szoftverek osztrák-lengyel-német gyártmányúak voltak. 15 év alatt több program került ki az erdészetekhez, fő szempont volt a kompatibilitás megőrzése, a programok közötti adat csere. A jelenleg használt programok között a régi Linux alatt futóktól a legmodernebb Web-es felületekig, találhatunk alkalmazásokat. Fejlesztés alatt a programok modernizálása, integrálása - ez lesz a SILP2 Van éles, illetve tesztelhető változata a programoknak, amiben gyakorolhatnak. Van tervezés, fahasználat tervezés, infrastruktúra nyilvántartás, mezőgazd. nyilvántartás, különféle kisegítő programok.

17 SILP – S YSTEM I NFORMATYCZNY L ASÓW P AŃSTWOWYCH SILP - Á LLAMI E RDÉSZETI I NFORMÁCIÓS R ENDSZER A rendszer célja: teljes körű szolgáltatás - a gazdasági folyamatok számítástechnikai felügyelete - pénzügyi és számviteli jelentések. - - anyaggazdálkodás - - fakészlet kezelés - - tárgyi eszközök nyilvántartása - - gyors hozzáférés az erdészeti adatokhoz - - az erdőállományok kezelése során történő gazdasági események pontos rögzítése

18 SILP – S YSTEM I NFORMATYCZNY L ASÓW P AŃSTWOWYCH SILP - Á LLAMI E RDÉSZETI I NFORMÁCIÓS R ENDSZER - - az éves pénzügyi és gazdasági tervek készítésének segítése, beleértve az optimalizálást - - összetett gazdasági elemzéseket tesz lehetővé cseréli és egyesíti az adatokat az erdőgazdálkodási a felügyeleti és a számviteli rendszerben, segíti a vezetői döntéseket - - az erdőállomány változásainak hatékony előrejelzése

19 A Z ERDÉSZETI ÜZEM INTEGRÁLT ADATBÁZISA Közös adatok Pénzügy Könyvelés Munkabér Humán Erőforrás Árugazdálkodás/ Fakészlet kezelés Erdészei Modul Infrastruktura

20 E RDÉSZETI MODUL Üzemterv Térképek Tervezés Megvalósulás követése

21 SILP/E RDÉSZETI MODUL /Ü ZEMTERV TAKSATOR programot használja az erdőrendezés A TAKSATOR-ból vezetik át az üzemtervi adatokat a SILP-be CARTI a térképész programja a rendezésnek ArcGIS az alapja

22 SILP/E RDÉSZETI MODUL /T ÉRKÉPEK Alap térkép AKTUALIZATOR programmal frissít Tematikus térképek készíthetők - állomány típusok, fafajok színnel, korosztályok telítettséggel pl.: EF narancs - termőhely típusok - magtermő állományok - tűzvédelmi - erdővédelmi - turisztikai Alaptérképről tetszőleges új tematikus térkép készíthető

23 SILP/E RDÉSZETI MODUL /T ERVEZÉS 10 éves terv - véghasználatok - előhasználatok - erdőművelési feladatok - a véghasználatokból következnek Éves tervek ACER: a fahasználat tervezését segítő program input: SILP üzemtervi adatok, 10 éves terv, kerületvezetői javaslat, becslési adatok, statisztikai választék becslés – ha nincs bázis, az erdész választék becslése output: éves fahasználati terv - érintett erdőrészletek - össz köbméter/választékonként/fafajonként - tematikus térkép nyomtatható SILP-pel

24 SILP/E RDÉSZETI MODUL /T ERVEZÉS Éves fasználati terv - elkészítése fél órás munka - jóváhagyása elektronikus formában - műszaki vezető – erdészetvezető – erdészeti igazgatóság … hetekig elhúzódhat - főprogramból (SILP) szűrhető vevő kívánságára fafaj/ minőség/ méret/ kor/ stb…

25 SILP/E RDÉSZETI MODUL /T ELJESÍTÉS, MEGVALÓSULÁS A többi modulok bemenő adatai működtetik Kimenet: - Térképek - Grafikonok - Táblázatok

26 SILP/F AKÉSZLET KEZELÉS Fakészlet-gazdálkodás, faanyag értékesítés, marketing. Önkiszolgáló modul kimutatja, hogy mennyi fát termeltek, közelítettek, értékesítettek Választékok egyedi azonosítása(műanyag rönklapka) az egész országban, kerület szintig. A ker.vez. adja az alapadatot rönkönként. Egy rönk bemenő adatai: sorszám, származási hely, fafaj, választék, hossz, átmérő, kéreglevonás, darabolás (szálfa), köbtartalom, készletezési hely Választékok: Vastagság szerinti: nagy-, közép-, kisméretű, fafajonként változó. Minőségi kategória. Hosszúsági kategória. A vevő kívánságára a fakészletből szűr pl.: 90 éves JF anyag

27 HOVÁ TOVÁBBÍT ADATOKAT A SILP mLAS térinformatikai rendszernek, kizárólag internetes alapon fut, grafikus, naponta a kerület vezetők is frissítik. infoTAL (web alapú, napi frissítés) mennyiségi, minőségi, pénzügyi adatok látszanak a programban, aminek pénzbeli értéke van, ebben szerepel. Terv/tény. Minden fő erdészeti tevékenység szerepel benne. - Havi jelentés készítő funkció, tervezés és kérdezett le, tegnapi adatok szerepeltek benne felette azonnal látszik a terv - A programban lehet látni a vevők viselkedését, milyen ütemben fizetnek. e-drewno internetes oldal Zilp internetes oldal

28 E- DREWNO ALKALMI VEVŐK

29 Z ILP. PL / DREWNO TÖRZS VEVŐK

30 WEB- ES FAÁRVERŐ LAPOK Az értékesítendő mennyiség 50%-a az e-drewno-n keresztül talál gazdára az alkalmi vevőknél, a további 50%-k a zilp-en a nagykereskedőknek, törzsvevőknek. Az e-drewno napi frissítésű, a zilp évente kétszer jelenik meg, a féléves mennyiségekkel. A törzsvevők bónusz pontokat szereznek, ez alapján kedvezményeket kapnak pl.: ütemezett szállítás Történet: megbüntette az Állami Erdészetet a Versenyhivatal a monopol értékesítés miatt, azonban a büntetést nem fizették ki, fellebbeztek, azzal az indokkal hogy nyilvánosan internetes árverésen történik az eladás, MEGNYERTÉK.

31 LASINFO A program tartalmazza a SILP erdészeti és fakészlet kezelési moduljainak korszerűsített változatát az egyéb erdőgazdálkodók részére. Pl.: - Nemzeti Parkok - Tengerészeti Hivatalok - Járási hivatalok

32 M LAS I NZENYER Térinformatikai alkalmazás, erdőrészletekhez rendelt információk. PDA-kon fut Élőfakészlet Készletezett faanyag Folyamatos frissítés Távolság és terület mérés Folyik a PC-re fejlesztés

33 GPS vektoros és raszteres rétegek térkép projektek jelmagyarázat szerkesztési lehetőségek Új rétegek hozzáadása és törlése attribútumok lézertávmérő csatlakoztatható a programhoz T M AP

34 WEB GIS kényelmes és felhasználóbarát megjelenés jelmagyarázat különböző adatforrás (külső WMS szolgáltatás) kényelmes nyomtatás (PDF) geometriai szerkesztés

35 H ARDVER AZ ERDÉSZNÉL / PDA - K Jelenleg 4 különböző hardveren futnak az erdészetnél használt alkalmazások. PSION WA PSION WAPRO G2 INTERMEC MOTOROLA MC9000

36 H ARDVER AZ ERDÉSZNÉL / NYOMTATÓ Kizárólag széles hő fejjel ellátott nyomtatót használnak 110 mm Voyager 2000 RS232 kapcsolat

37 H ARDVER INTEGRÁTOR TAKMA A gyári készülékek nem feleltek meg az erdészeti körülményeknek, így egy hardver integrátort kellet bevonni. Nagyobb teljesítményű akkumulátor (5500 mAh, normál 2000 mAh) elhelyezéséhez módosítani kellett a készülék házat. 2 db egyedi gyártású akku (TAKMA)

38 H ARDVER INTEGRÁTOR TAKMA A régi nyomtatók miatt RS 232 port került beépítésre, ezért módosították a készülék ház tetejét Ezzel a garancia elvész, így a TAKMA vállalja a garanciális javításokat a PSION helyett

39 H ARDVER AZ ERDÉSZNÉL A készülékeket öt évig használják. Erdészetenként egy megbízott figyeli a gépüzemet: - jelenti a meghibásodást - jelzi a csere szükségét - a készülékeket 5 év után internetes árverésen eladják.

40 A LEGÚJABB ALKALMAZÁSOK, ESZKÖZÖK (600 DB ÚJ KÉSZÜLÉK ) Rejestrator Motorola MC9094K Drukarka Zebra RW420 Alkalmazások: -LasInfo Mobile -LasInfo Obrót drewnem (Logisztikai program)

41 A RENDSZER ELENGEDHETETLEN RÉSZE A LAPKA Különböző színek, az állami erdészeté a vörös (színkód)

42 C SAK A LAPKA AZONOSÍT, NEM HASZNÁLNAK KRÉTÁT VAGY KORONGOT

43 V EGYES R ENDSZER / TEREPEN PAPÍRRA ÍR

44 V EGYES R ENDSZER / OTTHON PDA- RA VISZI

45 NYOMTATÁS

46

47

48 E RDÉSZ PROGRAM („L EŚNIK ” I „B RAKARZ ”) ÉS ÁTLALÓ KAPCSOLATA alkalmazások "erdész" és a „választék tervező" A felvett adatokat az RS 232 kábelen vagy vezeték nélküli Bluetooth-on keresztül szinkronizálja speciális megoldás: a töltő csatlakozón keresztül egy átalakító kábelen érhető el az RS232 (4 tüske- 9 tüske)

49 A DATÁRAMLÁS A RENDSZERBEN Mérés hagyományos eszközökkel Adat rögzítés PDA-n Terepi nyomtatás RS232 vagy Bluetooth segítségével Továbbítás GPRS-n a varsói SERVER-hez (Főigazgatóság), ha nincs lefedettség, otthoni internet kapcsolaton keresztül továbbítja az adatokat. Lekérdezik WAN zárt belső hálózati kapcsolaton - igazgatóságok - erdészetek - erdészek (GPRS WAN) Az erdészetnél a PC-k működhetnek önállóan, terminál gépként, és egy web oldalon keresztül A központi szerver Varsóban van, 100 erdészet már használja a szervert, az év végére az összes alkalmazza. Zárt erdészeti hálózat, idegen nem férhet hozzá.

50 A RENDSZER BEVEZETÉSE AZ ERDÉSZKERÜLETEKBEN Az idősebb erdészek nehezen barátkoztak meg a rendszer használatával, inkább elmentek volna nyugdíjba, s így az erdészet elveszette volna a tapasztalt, igényes szakembereit. A probléma megoldására a kerületvezetők mellé fiatal alerdészeket alkalmaztak, aki segítették a rendszer megismerését, használatának elsajátítását. Ha az erdész megtanulta a program kezelését, az alerdészt áthelyezték egy másik erdészhez. Az új erdészek már zömmel főiskolai végzettséggel rendelkeznek.

51 M ÉRT AJÁNLJA A TAXUS A RENDSZER BEVEZETÉSÉT ? Elsősorban mert integrált rendszer, minden információt csak egyszer kell bevezetni. A legtöbb adatot a kerületvezető rögzíti a PDA-n. Ezeken alapul az éves terv készítése. Az éves terv teljesítése során a követés. Napra kész tájékoztatás, elemzés, döntési folyamat segítése Könyvelésnek alapbizonylatok szolgáltatása Az egyszer bevitt adatok sokrétűen felhasználhatók és kimutathatók Évekre visszamenőleg gyűjtött adatok elemezhetők Az információk átvezethetők GIS rendszerekbe

52 N ÉHÁNY ÉRTÉKELŐ GONDOLAT Magyarországnyi erdőterületen egyetlen főigazgatóság alatt 17 igazgatósába szervezve 431 erdészet működik, az informatikai fejlesztésük egységesen, többé kevésbé egy időben történik. A harmadik generáció kerül bevezetésre (SILP 2) Tervezéshez mintegy 15 éves adatbázison dolgoznak. Pillanatnyilag 100, de év végére az összes erdészet web-es környezetben dolgozik majd. 15 éve működik a SILP, 4. éve a kerületekben PDA- futnak az erdész programjai.

53 K ÖSZÖNET MINDAZOKNAK AKIK SEGÍTETTEK


Letölteni ppt "E RDÉSZETI I NNOVÁCIÓK B EMUTATÓJA Időpont: 2010. október 11. Helyszín: NymE Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ (9400 Sopron, Bánfalvi út 14.) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések