Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A DATBÁZIS - KEZELÉS A DATBÁZIS - KEZELÉS. Adatbázis-kezelés témakör E LMÉLETI ÖSSZEGZÉS 5. L EKÉRDEZÉSEK Összeállította: Sándor Judit (2014)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A DATBÁZIS - KEZELÉS A DATBÁZIS - KEZELÉS. Adatbázis-kezelés témakör E LMÉLETI ÖSSZEGZÉS 5. L EKÉRDEZÉSEK Összeállította: Sándor Judit (2014)"— Előadás másolata:

1 1 A DATBÁZIS - KEZELÉS A DATBÁZIS - KEZELÉS

2 Adatbázis-kezelés témakör E LMÉLETI ÖSSZEGZÉS 5. L EKÉRDEZÉSEK Összeállította: Sándor Judit (2014)

3 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A DATBÁZIS - KEZELÉS TÉMAKÖR  Megismerkedünk a lekérdezéssel.  Sorra vesszük a lekérdezések típusait.  Megnézzük, hogyan lehet lekérdezést létrehozni.  Megnézzük, milyen feltételek adhatók meg a lekérdezésekben.  Áttekintjük, milyen helyettesítő karakterek használhatók.  Megismerkedünk a lehetséges operátorokkal. 3 A Z ÓRA CÉLJA

4  A lekérdezés az adatbázis egyik objektuma.  A lekérdezés az adatbázis-kezelés egyik leggyakoribb művelete. (Szinte az összes többi funkció a lekérdezés készítését segíti elő.)  A lekérdezések lényege, hogy a már meglévő tábláinkkal kapcsolatos kérdéseket tehetünk fel, illetve lehetőségünk van akár a táblák adatainak csoportos megváltoztatására is. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 4 L EKÉRDEZÉS (Q UERY )I.

5  A táblákban tárolt adatok visszakeresését a leggyakrabban lekérdezések segítségével végezzük.  A lekérdezések tehát kérdéseket fogalmaznak meg a táblák adataival kapcsolatban.  Egy lekérdezés segítségével például egy vagy több tábla azon rekordjait jelenítjük meg, melyek megfelelnek a megadott feltételeknek. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 5 L EKÉRDEZÉS (Q UERY )II.

6  A lekérdezések segítségével tehát:  megjeleníthetjük,  módosíthatjuk,  törölhetjük a megadott feltételeknek megfelelő adatokat.  A lekérdezés a meglévő táblák alapján, a megadott feltételnek megfelelő rekordokat jeleníti meg egy eredménytáblában. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 6 L EKÉRDEZÉS (Q UERY )III.

7  A lekérdezés futtatásakor kapott eredménytábla nem kerül be az adatbázisba. A lekérdezés megnyitásakor, az adatbázis aktuális rekordjai alapján készül el. Az adatbázisban csak a lekérdezés feltételeit tároljuk.  Az eredménytáblában elvégzett módosítások (mező tartalmának megváltoztatása, rekord törlése, új rekord hozzáfűzése) átkerülnek az eredeti adattáblába. A lekérdezések tehát adatbevitelre és adattörlésre is használhatók. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 7 E REDMÉNYTÁBLA

8  Választó lekérdezések  Módosító lekérdezések (akciólekérdezések):  Törlő lekérdezés  Frissítő lekérdezés  Hozzáfűző lekérdezés  Táblakészítő lekérdezés S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 8 L EKÉRDEZÉSEK TÍPUSAI

9  Kész táblákból gyűjtenek információkat.  A választó lekérdezéssel:  rendezhetjük az adatokat,  elhagyhatjuk a felesleges mezőket,  kilistázhatunk egyszerű vagy összetett feltételnek megfelelő rekordokat,  csoportokat képezhetünk belőlük,  összesítéseket számolhatunk,  több tábla összetartozó értékeit jeleníthetjük meg.  A választó lekérdezések lehetővé teszik, hogy akár egy-egy rekord adatait megváltoztassuk. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 9 V ÁLASZTÓ LEKÉRDEZÉSEK

10  A módosító lekérdezéseket nevezzük akció- lekérdezéseknek is.  Műveleteket végeznek táblákkal.  A módosító lekérdezéssel tudunk:  új táblát létrehozni,  új rekordokat fűzni egy meglévő táblához,  adatokat törölni meglévő táblából,  valamilyen szabály szerint megváltoztathatjuk a rekordokat. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 10 M ÓDOSÍTÓ LEKÉRDEZÉSEK

11  A választó lekérdezésben a megjelenítendő rekordokat a mezőkre vonatkozó feltételekkel választjuk ki. A lekérdezés eredményében azok a rekordok szerepelnek, melyekre teljesül a megadott feltétel.  A rekordokat kiválogató feltételt gyakran szűrőfeltételnek hívjuk.  A lekérdezések szűrőfeltételeit operátorokkal fogalmazzuk meg. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 11 F ELTÉTELEK A LEKÉRDEZÉSEKBEN I.

12  Az operátor az adatokból újabb adatot képező művelet vagy függvény.  A szűrőfeltételben szereplő műveletek eredménye egy logikai érték – Igaz vagy Hamis.  Az eredménytáblában azokat a rekordokat fogjuk látni, melyekre a művelet Igaz értéket eredményez. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 12 F ELTÉTELEK A LEKÉRDEZÉSEKBEN II.

13 =egyenlő nagyobb >=nagyobb vagy egyenlő <>nem egyenlő  Pl.: 2000 vagy azelőtt születettek kiíratásához feltétel: [SzuletesiEv] mezőnél feltétel <=2000  Pl.: 1.500Ft-nál drágább termékek kiíratásához feltétel: [TermekAra] mezőnél feltétel >1500 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 13 Ö SSZEHASONLÍTÓ OPERÁTOROK

14  A feltételekben szereplő mezőneveket egyes adatbázis-kezelő rendszerek esetén szögletes zárójelbe kell tenni! (Pl. Access-ben is!) Pl.: [Nev][Cim][SzuletesiIdo]  A szöveg típusú mezők értékét idézőjelek közé írjuk! Pl.: nem Budapest települések kiíratása: [Telepules] mezőnél feltétel: <>”Budapest” K kezdőbetűjű nevek előtti személyek kiíratása: [VezetekNev] mezőnél feltétel: <”K” S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 14 S ZABÁLYOK A FELTÉTELEK MEGADÁSAKOR I.

15  A dátumokat és időpontokat kettős keresztek közé tesszük a feltételekben! Pl.: 2010. január 1. vagy azutáni dátumok kiválasztása: [Datum] mezőnél feltétel: >=#2010.01.01.#  Az Igen/Nem logikai típusú mezőkben használhatjuk a feltétel megadásakor ezeket: Igen (Yes)Nem (No) Igaz (True)Hamis (False) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 15 S ZABÁLYOK A FELTÉTELEK MEGADÁSAKOR II.

16  Létrehozás / Lekérdezés varázsló  Egyszerű lekérdezés  Tábla (táblák) kiválasztása és mező(k) kijelölése  Részletes vagy összesítő lekérdezés legyen?  Lekérdezés nevének megadása S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA L EKÉRDEZÉS LÉTREHOZÁSA A CCESS - BEN I.

17  A lekérdezés mezőihez a feltételeket a tervező nézetben tudjuk beállítani.  A táblák alatt látható a tervezőrács, más néven QBE-rács. (Query By Example) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 17 L EKÉRDEZÉS LÉTREHOZÁSA A CCESS - BEN II.

18  Tábla: a lekérdezéshez hozzáadott táblák közül választhatunk itt.  Mező: a kiválasztott tábla egy-egy mezőjét vehetjük fel itt a lekérdezésbe. (A tervezőrácsban felvett mezők jelenhetnek meg az eredménytáblában.)  Rendezés: lekérdezés rendezése adható meg mezőnként.  Megjelenítés: mező megjelenítését engedélyezzük (van pipa), vagy tiltjuk le (nincs pipa) az eredménytáblában.  Feltétel: a lekérdezés szűrőfeltételét tartalmazza.  Vagy: további vagylagos szűrőfeltételek adhatók itt meg. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 18 T ERVEZŐRÁCS ROVATAI

19  A kívánt feltételek tehát beállíthatók a tervező- rácson, illetve a lekérdezés eredményeként megjeleníteni kívánt mezők is kiválaszthatók itt.  A feltételeknek megfelelő rekordokat Adatlap nézetben tudjuk megtekinteni, vagy a lekérdezés futtatásával.  Eredménytábla: lekérdezés eredménye S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA L EKÉRDEZÉS EREDMÉNYE

20  A lekérdezést a tervező nézetben tudjuk módosítani.  Felvehetünk új mezőket, vagy törölhetünk a most megadott mezők közül. Bővíthetjük a lekérdezést újabb táblák mezőivel is.  Lehetőségünk van a feltételek törlésére, módosítására, vagy akár újak beállítására is.  Változtathatunk a megadott rendezéseken, módosíthatjuk vagy törölhetjük az eddigi beállítást, illetve új rendezési szempontot adhatunk meg. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA L EKÉRDEZÉS MÓDOSÍTÁSA

21 A szöveg típusú mezőkre vonatkozó feltételek megfogalmazásához helyettesítő karaktereket használhatunk. * Bármilyen egy vagy több karaktert helyettesít. ? Egy tetszőleges karaktert helyettesít. # Egy tetszőleges számjegyet helyettesít. [karakterlista] a listában szereplő egy karaktert helyettesít [!karakterlista] egy, a listában nem szereplő karaktert helyettesít S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H ELYETTESÍTŐ KARAKTEREK I.

22 Példák: ”K*” K betűvel kezdődő szavak. ”K??” K betűvel kezdődő és utána bármilyen 2 karaktert tartalmazó szavak. ”*bor*” Azok a szavak, melyekben szerepel a bor karaktersorozat. (pl. tábor, borosta, leborul stb.) ”[A-FKS]*” Azok a szavak, melyek kezdőbetűje A és F közzé esik, vagy K vagy S. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H ELYETTESÍTŐ KARAKTEREK II.

23 Like olyan, mint mintaillesztő operátor. Az adatbázis-kezelő programok a helyettesítő karakterek alkalmazásakor általában elvárják a Like operátor használatát a feltétel megadásakor! Pl.: [Nev] mezőnél feltétel: Like ”K*” [Nev] mezőnél feltétel: Like ”K??” [Szo] mezőnél feltétel: Like ”*bor*” [Nev] mezőnél feltétel: Like ”[A-FKS]*” A kérdőjel (?) és a csillag (*) használható a kereséskor is helyettesítő karakternek! Has S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H ELYETTESÍTŐ KARAKTEREK III.

24 InHa egy mezőnél többféle értéket engedünk meg, akkor az In (benne) operátort használjuk. Pl.: A főváros Budapest vagy Berlin vagy Bécs: [Fovaros] mezőnél feltétel: In (”Budapest”; ”Berlin”; ”Bécs”) Pl.: A 20-nál kisebb prímszámok: [Szam] mezőnél feltétel: In (2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T OVÁBBI OPERÁTOROK I.

25 BetweenHa egy mezőnél zárt intervallumot akarunk megadni feltételként, akkor a Between (között) operátort használjuk. Pl.: A fizetés 100.000Ft és 200.000Ft közé esik: [Fizetes] mezőnél feltétel: Between 100000 AND 200000 Pl.: A dátum 2014.01.01. és 2014.02.28. közé esik: [Datum] mezőnél feltétel: Between #2014.01.01.# AND #2014.02.28.# S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T OVÁBBI OPERÁTOROK II. >=100000 AND =100000 AND <=200000 >=#2014.01.01.# AND =#2014.01.01.# AND <=#2014.02.28.#

26 NotEgy feltétel ellentettjét fejezzük ki a Not (nem) operátorral. Pl.: A város nem lehet Pécs vagy Szeged: [Varos] mezőnél feltétel: Not In (”Pécs”; ”Szeged”) Pl.: A város nem lehet Budapest, azt zárjuk ki: [Varos] mezőnél feltétel: Not ”Budapest” S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T OVÁBBI OPERÁTOROK III. <>”Budapest”

27 Is NullAz üres rekordok kiválasztására az Is operátort használjuk a Null kulcsszóval együtt. Pl.: Telefonszámot nem tartalmazó mezők, üresek: [Telefon] mezőnél feltétel: Is Null Pl.: Telefonszámot tartalmazó mezők, nem üresek: [Telefon] mezőnél feltétel: Is Not Null S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T OVÁBBI OPERÁTOROK IV.

28 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA P ARAMÉTERES LEKÉRDEZÉSEK I.  A lekérdezések tervezésénél gyakran nem akarjuk megadni a feltételben szereplő konkrét értékeket.  Ha megadjuk a lekérdezésben az Euro árfolyamát, akkor kötött értékkel tudunk csak számolni. De, ha paraméteres lekérdezést alkalmazunk, akkor mindig rákérdez futtatáskor, hogy mennyivel számoljon.  Ha előírjuk a lekérdezésben a lakóhely városát akkor mindig csak az adott településhez tartalmazó rekordokat listázza ki. Ha viszont paraméteres lekérdezést alkalmazunk, akkor mindig rákérdez futtatáskor, hogy melyik város adataira vagyunk kíváncsiak.

29 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA P ARAMÉTERES LEKÉRDEZÉSEK II.  Paraméteres lekérdezés készítéséhez írjuk be az adatbázis használójának szánt üzenetet a kiválasztott mezőnél a tervezőrács feltétel sorába! A szöveget tegyük szögletes zárójelbe!  A lekérdezés futtatásakor megjelenik egy kis ablak, amiben kéri a program a paramétert, azaz, hogy melyik adathoz tartozóan jelenítse meg a hozzá tartozó adatokat. (Pl. bekérjük a település nevét) Pl.: [Telepules] mezőnél feltétel: [Melyik város adataira kíváncsi?]

30 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA Ö SSZETETT LEKÉRDEZÉSEK  Egy lekérdezésben több szűrőfeltételt is megadhatunk, ekkor összetett feltételről beszélünk.  A feltételek egy vagy több mezőre vonatkozhatnak.  A feltételeket logikai operátorokkal kapcsoljuk össze.  A logikai műveletek eredménye Igaz vagy Hamis lehet.  A lekérdezés eredményében azok a rekordok szerepel- nek, melyeknél a feltételek kiértékelése igaz eredményre vezetett.

31 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA L OGIKAI OPERÁTOROK I. AND = és  eredménye akkor igaz, ha az összekapcsolt feltételek mindegyike igaz (A tervezőrácson az egyes mezőknél megadott egy sorban elhelyezkedő feltételek között ÉS kapcsolat van!) Pl.: 2000 előtt született budapesti tanulók, akik neve K betűvel kezdődik: [Telepules] mezőnél feltétel: =”Budapest” ezzel egy sorban a tervezőrácson (ez jelenti az and kapcsolatot) a [SzuletesiIdo] mezőnél feltétel: <2000 ezzel egy sorban a [Nev] mezőnél feltétel: Like ”K*”

32 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA L OGIKAI OPERÁTOROK II. OR = vagy  eredménye akkor igaz, ha az összekapcsolt feltételek közül legalább az egyik igaz (A tervezőrácson az egyes mezőknél egymás alatti sorokban megadott feltételek között VAGY kapcsolat van!) Pl.: 2000 előtt született tanulók, vagy akik budapestiek, vagy akik szakkörre járnak: [Telepules] mezőnél feltétel: =”Budapest” ez alatti sorban a tervezőrácson (ez jelenti a vagy kapcsolatot) a [SzuletesiIdo] mezőnél feltétel: <2000 ez alatti sorban a [Szakkor] mezőnél feltétel: Igaz

33 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA L OGIKAI OPERÁTOROK III. NOT = nem  értéke akkor igaz, ha az utána lévő kifejezés hamis (tagadás). Pl.: 2000 előtt született tanulók, akik nem budapestiek és nem járnak szakkörre: [Telepules] mezőnél feltétel: NOT ”Budapest” ezzel egy sorban a tervezőrácson (ez jelenti az és kapcsolatot) a [SzuletesiIdo] mezőnél feltétel: <2000 ezzel egy sorban a [Szakkor] mezőnél feltétel: Hamis

34 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA L OGIKAI OPERÁTOROK IV. XOR = kizáró vagy  eredménye akkor igaz, ha két feltétel közül pontosan az egyik igaz. Nem minden adatbázis-kezelő program ismeri, ezzel helyettesíthető: A XOR B = (A AND NOT B) OR (NOT A AND B) Pl.: angolt vagy németet tanuló diákok, de csak azok, akik nem tanulják mindkét nyelvet, hanem vagy csak a németet vagy csak az angolt tanulják (egyéb más nyelvet tanulhatnak mellette): [Nyelv] mezőnél feltétel: Like ”*angol*” XOR Like ”*német*” (Nyelv mezőben fel vannak sorolva a diák által tanult nyelvek.)

35 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K APCSOLAT A TERVEZŐRÁCS SORAI KÖZÖTT  Az adatbázis-kezelő rendszer a lekérdezésnél a tervezőrácson megadott feltétel esetében:  az egyes sorokon belül AND (és) műveletet végez,  az egyes sorok között pedig OR (vagy) műveletet végez.

36 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA M ŰVELETI SORREND  Több logikai művelet esetén:  először a NOT (nem),  aztán az AND (és),  végül az OR (vagy) műveletet végezzük el!  Az egyenrangú műveleteket balról jobbra hajtjuk végre.  A sorrendet zárójelek ( ) alkalmazásával változtathatjuk meg.

37 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖK  Számított mezők a lekérdezésekben.  Függvények a lekérdezésekben.  Kifejezések a szűrőfeltételekben.  Összesítés és csoportosítás.  Kereszttáblás lekérdezések.  Módosító lekérdezések: frissítő, törlő, hozzáfűző, táblakészítő.

38 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H ASZNOS OLDALAK http://balashazy.sulinet.hu/ftp/informatika/ecdl/05_adatbaziskezeles /index.htm http://balashazy.sulinet.hu/ftp/informatika/ecdl/05_adatbaziskezeles /index.htm  Adatbázis-kezelés tananyag (2014.02.25.) http://balashazy.sulinet.hu/ftp/informatika/ecdl/05_adatbaziskezeles /index.htm http://balashazy.sulinet.hu/ftp/informatika/ecdl/05_adatbaziskezeles /index.htm (2014.02.25.) http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/lekerdezesek- bevezetes-HA102749599.aspx  Lekérdezések (2014.02.25.) http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/lekerdezesek- bevezetes-HA102749599.aspx http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/lekerdezesek- bevezetes-HA102749599.aspx http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/lekerdezesek- bevezetes-HA102749599.aspx (2014.02.25.) http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/az-operatorok- tablazata-HA010235862.aspx  Az operátorok táblázata (2014.02.25.) http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/az-operatorok- tablazata-HA010235862.aspx http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/az-operatorok- tablazata-HA010235862.aspx http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/az-operatorok- tablazata-HA010235862.aspx (2014.02.25.) http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/utmutato-a- kifejezesek-szintaxisahoz-HA010131581.aspx  Útmutató a kifejezések szintaxisához (2014.02.25.) http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/utmutato-a- kifejezesek-szintaxisahoz-HA010131581.aspx http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/utmutato-a- kifejezesek-szintaxisahoz-HA010131581.aspx http://office.microsoft.com/hu-hu/access-help/utmutato-a- kifejezesek-szintaxisahoz-HA010131581.aspx

39 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELHASZNÁLT IRODALOM  Devecz Ferenc [et al.]: Irány az ECDL! a közép- szintű érettségi!, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008, p. 145-198.  Rozgonyi-Borus Ferenc, … Kokas Károly: Informatika középiskolásoknak : számítástechnika és könyvtárhasználat, Mozaik Kiadó, Szeged, 2011, 205 p.  Rozgonyi-Borus Ferenc, … Kokas Károly: Informatika 10 : számítástechnika és könyvtárhasználat, Mozaik Kiadó, Szeged, 2007, p. 75-104.


Letölteni ppt "1 A DATBÁZIS - KEZELÉS A DATBÁZIS - KEZELÉS. Adatbázis-kezelés témakör E LMÉLETI ÖSSZEGZÉS 5. L EKÉRDEZÉSEK Összeállította: Sándor Judit (2014)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések