Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE"— Előadás másolata:

1 A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE
Fülöpné Dr. Erdő Mária Nemzetközi Katolikus Családkonferencia Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Vác

2 Európai helyzetkép A családfogalom értelmezésének változásai (Politika, jogalkotás, média) Az életszínvonal emelkedése (Fogyasztói társadalom) A népesség csökkenése (Elöregedett, nehezen finanszírozható társadalom) A közgondolkodás változása (Relativizmus, egoizmus terjedése) Értékválság

3 A keresztény család Stabil (Életre szóló elköteleződés, hűség)
Egy férfi és egy nő kapcsolata Termékeny (Biológiai és/vagy lelki termékenység) Nevel (Hitet, értékrendet, kultúrát ad át) Szeretetközösség (Áldozatvállalás, empátia, segítségnyújtás stb.) Tagjai autonóm gondolkodásúak, nehezen manipulálhatóak

4 Az EU élve-születési és termékenységi mutatói
Mutatók 2000 2009 Élve-születések 5.123 5.372 Nyers élve-születés 10.6 10.7 Teljes termékenység 1.45 1.60 Házasságon kívüli születés (%) 27.4 37.7 Nők átlagos életkora gyermekük születésekor 29.25 29.73

5 Tendenciák az EU-ban Folyamatosan nő a házasságon kívüli születések száma ( 37.7%-ot ért el) Egyre magasabb életkorban vállnak gyermeket a nők (2009-ben év volt az átlagos)

6 Teljes termékenységi arányszám az EU-ban 2000

7 Tények - intézkedések Európában a termékenység a reprodukciós szint alatti Fogy a népesség (Elöregedett társadalmak) Nem erősítik a hagyományos családot (új formákat népszerűsítenek) A bevándorlással és az állampolgárság könnyebb megszerezhetőségével hidalják át a problémát

8 Teljes termékenységi arányszám az EU-ban 2009-ben

9 Tendenciák a termékenység alakulásában
A 2000 évi termékenységi mutatók az EU átlagában jelentősen 2009-re sem változtak Nőttek az egyes országok közötti különbségek Németország és Magyarország mutatói a legalacsonyabbak (2011 évi adat) Írországé a legmagasabb, meghaladja a reprodukciós szintet (Kétszerese a leggyengébbeknek – 2011-es adat)

10 Felmerülő kérdések Hogyan állítható meg a népesség fogyása?
Hogyan biztosítható a társadalmi ellátórendszerek működése, finanszírozása? Miképpen szabályozhatók a munkaerő piaci folyamatok? Miként kerülhető el a társadalom egészségtelen mértékű elöregedése?

11 A keresztény család Európa jövője

12 A keresztény család „ajándékai”
Több gyermek születik, mint a nem hívők körében. A hit, a keresztény értékrend „tartást” ad a családtagoknak. Reményt, örömet, bizakodást és szeretetet sugároznak a társadalomban. Tagjai felelősen gondolkodó, elköteleződni képes, áldozatkész, empatikus, azaz valódi szeretetre képes személyek.

13 A család négy általános feladata a szinódus szerint
A személyek közösségének megvalósítása. Az élet szolgálata. Részesedés a társadalom fejlődésében. Részesedés az Egyház életében és küldetésében.

14 A katolikus család feladatai a Familiaris Consortio fényében
1. A katolikus család hivatott a társadalom formálására, a politika – elsősorban a családpolitika – alakításának befolyásolására. Feladata a keresztény család értékeinek védelme. 2. A családnak saját életében és nevelésében feladata az önzés legyőzése, a szeretet kultúrájának terjesztése, az együttérzés, az áldozatvállalás értékeinek megélése és felmutatása az egész társadalom számára.

15 A katolikus család feladatai a Familiaris Consortio fényében
3. A család feladata az evangelizáció a családon belül, valamint a családi élet értékeinek felmutatása, példamutató megélése. Ezen életforma vonzerejének terjesztése az egész társadalomban. 4. A lelki közösség megvalósítása az Egyházzal és segítségnyújtás minden rászorulónak, különösen más családoknak.

16 A népesség családi állapot szerinti megoszlása
A 15 évesnél idősebb magyarországi népesség családi állapot szerint [%] családi állapot 1980 2001 2012 nőtlen, hajadon 17.7 27.1 33.5 házas 67.4 52.4 44.3 özvegy 10.2 11.6 11.1 elvált 4.7 8.8 összesen 100

17 Magyarországi tendenciák
A házasodási kedv jelentősen visszaesett, Az „alternatív” kapcsolati formák kerültek előtérbe. A válások száma folyamatos, dinamikus növekedést mutat. (60%-ban kiskorú gyermeket is érint) A házasságban élők aránya rohamosan csökken. Jelenleg 44.3%, a lakosság kevesebb, mint fele él házasságban.

18 Helyzetkép - tendenciák
A népesség döntő többsége a gyermeket az élet fontos részének tartja. A fiatal párok életük folyamán átlagosan több mint két gyermeket szeretnének. A házasság intézményének presztízse változatlanul erős. A házasság továbbra is a legtámogatottabb párkapcsolati forma. A felnőtt népesség 30 %-a tartja a házasságot élethosszig tartó kapcsolatnak, amelyet nem lehet felbontani.

19 A keresztény család példája
Érdemes elköteleződni A hűség megélhető Az élet ajándék – a gyermekek elfogadása Szolidaritás, a rászorulók segítése Az önzés kultúrája helyett az élet és a szeretet kultúrája Társadalmat formáló erő Hat a közgondolkodásra

20 A művi abortuszok trendjei
Magyarországon, hosszú időn keresztül bűncselekménynek számított az abortusz. Werbőczy Hármaskönyve elítéli a terhesség- megszakítást „Aki abortuszt végez, az a hóhér pallosa által feje vételével büntettetik". 1792. évi és az évi Büntető Törvény javaslatok is büntetni rendelik a magzatelhajtást. A Csemegi-kódex, 6-12 havi elzárással büntette a terhesség-megszakítást végző hajadont, a férjezetteknek ugyanezért három év büntetés járt .

21 A művi abortuszok trendjei
Az1900-as évek első évtizedeiben az abortuszok száma magasra emelkedett. (Világháborús idők) Az 1930-as években 100 ezer, az 1950-es évek elején 120 ezer az abortuszok száma. Az1953-ban bevezetett Ratkó-féle egészségügyi miniszteri utasítás büntette a terhesség-megszakítást. (csak egy évig volt életben) 1954-ben már enyhítésre került sor 1956-tól a terhesség-megszakításokat feltétel nélküli engedélyezték.

22 Terhesség-megszakítások 1957-1994 Magyarországon
Év Száma (db) Száz élve-születésre 1957 73.8 1964 139.5 1974 54,8 1984 82.191 65,6 1994 74.491 64,4

23 Helyzetkép 1959-ben már több abortusz történt, mint ahány gyermek született. Az "abortuszjárvány" az 1960-as években tetőzött évi 180 ezer körüli terhesség- megszakítással. Ekkor 100 élve-születésre terhesség-megszakítás jutott. Napjainkban az abortuszok száma csökken – terjednek a születés szabályozás különféle módszerei

24 A katolikus tanítás „Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a Földet!” „Gyermekáldás” – a születendő élet örömforrás a családnak és a közösségnek. „Nagy néppé teszlek” „Megsokasítom utódaidat, mint az ég csillagait vagy mint a tenger fövenyét” Ezek a bibliai ígéretek Isten áldásának jelei. A gyermektelenség az Ószövetségben szégyen – Isten büntetésének értelmezték

25 „Megsokasítom utódaidat”

26 A keresztény család hivatása
Az élet tiszteletének, az élet kultúrájának terjesztése

27 Az abortusz a „halál kultúrája”
A gyermek gond, teher, nem kívánatos. „Terhesség” a várandósság helyett A „terhességet” meg kell előzni vagy meg kell szakítani Önző, elmagányosodott, az anyagiak felé forduló társadalom. Népbetegséggé vált a depresszió és a függőségek Boldogtalan – reményvesztett társadalom

28 Evangélium - Örömhír Személyes szeretet (konkrét tettekre váltva)
Áldozatkészség Önzetlen segítségnyújtás Felelősséggel végzett munka Társadalmi szerepvállalás Remény, béke és öröm A hit továbbadása - evangelizáció

29 Az élet kultúrája

30 A szinódus tanítása a családokért tevékenykedőkről
" Mindaz, amit a család támogatása érdekében tehettek, hatásában túlmutat a család határain és elér az egész társadalomhoz. Küldetésetek a családért végzett szolgálatban azért nagyszerű, mert a világ és az Egyház jövője a családok által alakul". A szinódus megállapításával egyetértve mi is bátran mondhatjuk:

31 Európa jövője a keresztény család!

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések