Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE Fülöpné Dr. Erdő Mária Nemzetközi Katolikus Családkonferencia Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Vác 2012. 11. 09.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE Fülöpné Dr. Erdő Mária Nemzetközi Katolikus Családkonferencia Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Vác 2012. 11. 09."— Előadás másolata:

1 A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE Fülöpné Dr. Erdő Mária Nemzetközi Katolikus Családkonferencia Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Vác 2012. 11. 09.

2 Európai helyzetkép  A családfogalom értelmezésének változásai (Politika, jogalkotás, média)  Az életszínvonal emelkedése (Fogyasztói társadalom)  A népesség csökkenése (Elöregedett, nehezen finanszírozható társadalom)  A közgondolkodás változása (Relativizmus, egoizmus terjedése)  Értékválság

3 A keresztény család  Stabil (Életre szóló elköteleződés, hűség)  Egy férfi és egy nő kapcsolata  Termékeny (Biológiai és/vagy lelki termékenység)  Nevel (Hitet, értékrendet, kultúrát ad át)  Szeretetközösség (Áldozatvállalás, empátia, segítségnyújtás stb.)  Tagjai autonóm gondolkodásúak, nehezen manipulálhatóak

4 Az EU élve-születési és termékenységi mutatói Mutatók20002009 Élve-születések 5.1235.372 Nyers élve-születés 10.610.7 Teljes termékenység 1.451.60 Házasságon kívüli születés (%) 27.437.7 Nők átlagos életkora gyermekük születésekor 29.2529.73

5 Tendenciák az EU-ban  Folyamatosan nő a házasságon kívüli születések száma ( 37.7%-ot ért el)  Egyre magasabb életkorban vállnak gyermeket a nők (2009-ben 29.75 év volt az átlagos)

6 Teljes termékenységi arányszám az EU-ban 2000

7 Tények - intézkedések  Európában a termékenység a reprodukciós szint alatti  Fogy a népesség (Elöregedett társadalmak)  Nem erősítik a hagyományos családot (új formákat népszerűsítenek)  A bevándorlással és az állampolgárság könnyebb megszerezhetőségével hidalják át a problémát

8 Teljes termékenységi arányszám az EU-ban 2009-ben

9 Tendenciák a termékenység alakulásában  A 2000 évi termékenységi mutatók az EU átlagában jelentősen 2009-re sem változtak  Nőttek az egyes országok közötti különbségek  Németország és Magyarország mutatói a legalacsonyabbak (2011 évi adat)  Írországé a legmagasabb, meghaladja a reprodukciós szintet (Kétszerese a leggyengébbeknek – 2011-es adat)

10 Felmerülő kérdések  Hogyan állítható meg a népesség fogyása?  Hogyan biztosítható a társadalmi ellátórendszerek működése, finanszírozása?  Miképpen szabályozhatók a munkaerő piaci folyamatok?  Miként kerülhető el a társadalom egészségtelen mértékű elöregedése?

11 A keresztény család Európa jövője

12 A keresztény család „ajándékai”  Több gyermek születik, mint a nem hívők körében.  A hit, a keresztény értékrend „tartást” ad a családtagoknak.  Reményt, örömet, bizakodást és szeretetet sugároznak a társadalomban.  Tagjai felelősen gondolkodó, elköteleződni képes, áldozatkész, empatikus, azaz valódi szeretetre képes személyek.

13 A család négy általános feladata a szinódus szerint  A személyek közösségének megvalósítása.  Az élet szolgálata.  Részesedés a társadalom fejlődésében.  Részesedés az Egyház életében és küldetésében.

14 A katolikus család feladatai a Familiaris Consortio fényében  1. A katolikus család hivatott a társadalom formálására, a politika – elsősorban a családpolitika – alakításának befolyásolására. Feladata a keresztény család értékeinek védelme.  2. A családnak saját életében és nevelésében feladata az önzés legyőzése, a szeretet kultúrájának terjesztése, az együttérzés, az áldozatvállalás értékeinek megélése és felmutatása az egész társadalom számára.

15 A katolikus család feladatai a Familiaris Consortio fényében  3. A család feladata az evangelizáció a családon belül, valamint a családi élet értékeinek felmutatása, példamutató megélése. Ezen életforma vonzerejének terjesztése az egész társadalomban.  4. A lelki közösség megvalósítása az Egyházzal és segítségnyújtás minden rászorulónak, különösen más családoknak.

16 A népesség családi állapot szerinti megoszlása  A 15 évesnél idősebb magyarországi népesség családi állapot szerint [%] családi állapot 198020012012 nőtlen, hajadon 17.727.133.5 házas 67.452.444.3 özvegy 10.211.611.1 elvált 4.78.811.1 összesen 100

17 Magyarországi tendenciák  A házasodási kedv jelentősen visszaesett,  Az „alternatív” kapcsolati formák kerültek előtérbe.  A válások száma folyamatos, dinamikus növekedést mutat. (60%-ban kiskorú gyermeket is érint)  A házasságban élők aránya rohamosan csökken. Jelenleg 44.3%, a lakosság kevesebb, mint fele él házasságban.

18 Helyzetkép - tendenciák  A népesség döntő többsége a gyermeket az élet fontos részének tartja.  A fiatal párok életük folyamán átlagosan több mint két gyermeket szeretnének.  A házasság intézményének presztízse változatlanul erős. A házasság továbbra is a legtámogatottabb párkapcsolati forma.  A felnőtt népesség 30 %-a tartja a házasságot élethosszig tartó kapcsolatnak, amelyet nem lehet felbontani.

19 A keresztény család példája  Érdemes elköteleződni  A hűség megélhető  Az élet ajándék – a gyermekek elfogadása  Szolidaritás, a rászorulók segítése  Az önzés kultúrája helyett az élet és a szeretet kultúrája  Társadalmat formáló erő  Hat a közgondolkodásra

20 A művi abortuszok trendjei  Magyarországon, hosszú időn keresztül bűncselekménynek számított az abortusz.  Werbőczy Hármaskönyve elítéli a terhesség- megszakítást  „Aki abortuszt végez, az a hóhér pallosa által feje vételével büntettetik".  1792. évi és az 1843. évi Büntető Törvény javaslatok is büntetni rendelik a magzatelhajtást.  A Csemegi-kódex, 6-12 havi elzárással büntette a terhesség-megszakítást végző hajadont, a férjezetteknek ugyanezért három év büntetés járt.

21 A művi abortuszok trendjei  Az1900-as évek első évtizedeiben az abortuszok száma magasra emelkedett. (Világháborús idők)  Az 1930-as években 100 ezer, az 1950-es évek elején 120 ezer az abortuszok száma.  Az1953-ban bevezetett Ratkó-féle egészségügyi miniszteri utasítás büntette a terhesség-megszakítást. (csak egy évig volt életben)  1954-ben már enyhítésre került sor  1956-tól a terhesség-megszakításokat feltétel nélküli engedélyezték.

22 Terhesség-megszakítások 1957-1994 Magyarországon Év Száma (db)Száz élve- születésre 1957 123.38373.8 1964 184.367139.5 1974 102.02254,8 1984 82.19165,6 1994 74.49164,4

23 Helyzetkép  1959-ben már több abortusz történt, mint ahány gyermek született.  Az "abortuszjárvány" az 1960-as években tetőzött évi 180 ezer körüli terhesség- megszakítással. Ekkor 100 élve-születésre 139.5 terhesség-megszakítás jutott.  Napjainkban az abortuszok száma csökken – terjednek a születés szabályozás különféle módszerei

24 A katolikus tanítás  „Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a Földet!”  „Gyermekáldás” – a születendő élet örömforrás a családnak és a közösségnek.  „Nagy néppé teszlek” „Megsokasítom utódaidat, mint az ég csillagait vagy mint a tenger fövenyét” Ezek a bibliai ígéretek Isten áldásának jelei.  A gyermektelenség az Ószövetségben szégyen – Isten büntetésének értelmezték

25 „Megsokasítom utódaidat”

26 A keresztény család hivatása  Az élet tiszteletének, az élet kultúrájának terjesztése

27 Az abortusz a „halál kultúrája”  A gyermek gond, teher, nem kívánatos.  „Terhesség” a várandósság helyett  A „terhességet” meg kell előzni vagy meg kell szakítani  Önző, elmagányosodott, az anyagiak felé forduló társadalom.  Népbetegséggé vált a depresszió és a függőségek  Boldogtalan – reményvesztett társadalom

28 Evangélium - Örömhír  Személyes szeretet (konkrét tettekre váltva)  Áldozatkészség  Önzetlen segítségnyújtás  Felelősséggel végzett munka  Társadalmi szerepvállalás  Remény, béke és öröm  A hit továbbadása - evangelizáció

29 Az élet kultúrája

30 A szinódus tanítása a családokért tevékenykedőkről  " Mindaz, amit a család támogatása érdekében tehettek, hatásában túlmutat a család határain és elér az egész társadalomhoz. Küldetésetek a családért végzett szolgálatban azért nagyszerű, mert a világ és az Egyház jövője a családok által alakul".  A szinódus megállapításával egyetértve mi is bátran mondhatjuk:

31 Európa jövője a keresztény család!

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KERESZTÉNY CSALÁD EURÓPA JÖVŐJE Fülöpné Dr. Erdő Mária Nemzetközi Katolikus Családkonferencia Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Vác 2012. 11. 09."

Hasonló előadás


Google Hirdetések