Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefogással a szegénység leküzdéséért Nagybecskerek, 2010. Szent András hava  mgr. Tóth-Glemba Klára kultúrpolitológus, kisebbségkutató, a MTA külhoni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefogással a szegénység leküzdéséért Nagybecskerek, 2010. Szent András hava  mgr. Tóth-Glemba Klára kultúrpolitológus, kisebbségkutató, a MTA külhoni."— Előadás másolata:

1 Összefogással a szegénység leküzdéséért Nagybecskerek, 2010. Szent András hava  mgr. Tóth-Glemba Klára kultúrpolitológus, kisebbségkutató, a MTA külhoni köztestületi tagja, a tartományi népjóléti és népszaporulati titkár helyettese A szociálpolitika szerepe a szegénység leküzdésében

2 szerbiai definició: 1968-ban végzett szegénységvizsgálat alapján Svédországban : a mindennapi létfenntartás lehetetlenségejövedelem munkanélküliséga munka jellege és munkakörülmények nem megfelelő szociális, egészségügyi és komunális ellátás lakásviszonyok tiszta levegő és víz hiányaiskolai végzettség /egészségi állapot /táplálkozás /társadalmi és családi kapcsolatok hiánya /a szabadidő eltöltése /a politikai befolyás teljes hiánya A szegénység definiciója :

3 A szegénység...  életciklus, többdimenzionális jelenség.  Angliai kutatás eredménye:  a házasságkötés után, a gyermekek megszületését követően válnak szegényé.  az átlagosnál több gyermek születése  majd amikor a gyermekek felnőnek és keresőkké vállnak akkor a szülők kiemelkednek a szegénységből,  a szülők megöregedése,  özvegyülés,  válás - a szegénységi küszöb alá süllyedést okozhatja.

4 Szegénységmegelőző és – leküzdő stratégia Szerbiában 2003  A köztársasági statisztikai hivatal szerint:  a 2006-os évben Szerbia lakósságának mintegy 8,8% -a volt a létminimum alatt  2007-ben a lakosság 7,7 % élt a létminimum határa alatt  2008-ban a polgárok 7,9 %  míg 2009 első felének végén Szerbia polgárainak már 9,2 %, mintegy 700 ezer lakos élt a létminimum alatt.  Idén az számít szegénynek, aki havonta 8360 dinárnál kevesebbet költ.  2010-ben valószínűleg tovább fog növekedni a szegénység,  Ami a területi eloszlást illeti, 2008-ban Belgrád és Közép-Szerbia területén emelkedett legjelentősebben a szegények száma,  Vajdaságban azonban 11,3 százalékról 9,2 százalékra csökkent a létminimum alatt élő polgárok aránya.

5 A Világbank szerbiai képviselője (Simon Gray)  felhívta a figyelmet arra a veszélyre amely a következő időszakban hozzánk is elér:  az európai gazdasági válság (amely a nagyüzemeket érintette) hozzánk is elér, mégpedig oly módon, hogy a munkások, akik java része idegenmunkásként dolgozott külföldön, munka nélkül maradtak, többen haza fognak költözni, ezzel megváltoztatják Szerbia szociális térképét.  másik részben azok a családok is jövedelem nélkül maradnak, akiket ezek az idegenmunkások itthon eltartottak.  Ebből az okból kifolyólag olyan akciókra invitálják az állami intézményeket, civil és magánszférát, hogy minél előbb lássanak hozzá azoknak a terveknek a kidolgozásához, amelyek megkönnyítik majd ezt a időszakot.

6 Szegénységmegelőző és – leküzdő stratégia Szerbiában 2003  A köztársasági kormány 2003-ban fogadta el a stratégiát, azokkal a módszerekkel amelyekkel hatékonyabban hozzájárulnak a szegénység leküzdéséhez, mindenekelőtt az:  az abszolut szegénység leküzdése a cél, - amely az egészség és a hatékony testműködés fenntartásához szükséges alapvető javak hiányát jelenti  és a relativ szegénység – amely az életkörülményekre vonatkozik.  A Stratégiának az volt a célja, hogy az abszolut szegénységi szintet 2010-ig a felére csökkentse.  A statisztikai felmérések alapján az életszinvonal 2002-ben 14% volt illetve kb. 1 millió ember volt szegény Szerbiában, 2007-es adatok alapján ez már csak 7,7%.

7 Különösen veszélyeztetett csoportok a :  a hátrányos társadalmi helyzetben élő gyermekek  a tartós munkanélküliek  az időseket (66 éven felüliek)  a többgyermekes családokat,  a nőket / főleg a nők által vezetett egyszülős családokat és  a roma populáció.  a fogyatékkal élők,  a krónikus és pszichiátriai betegségben szenvedők,  a hajléktalanok,  az elmaradott térségben élők (regionális hátrányok) és az  alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők.  A felsorolt társadalmi hátrányok halmozottan jelentkeznek, ami megkönnyíti újratermelődésüket. *  A regionális hátrányok például egyben társadalmi, kulturális hátrányokat is jelentenek

8 Elmélet a szegénység kultúrájáról  Az elmélet egyik vezető képviselője Oscar Lewis Sanchez gyermekei valamint Fábián Katalin a Makoldi család c. művében megtaláljuk ezt az elméletet amely szerint a szegények rétegébe tartozóknál egy egész különös viselkedési normát és értékrendszert figyeltek meg: ez az un. szegénység kultúrája, amely sokszor megakadályozza őket abban, hogy a szegénységből kiemelkedjenek, de viszon megkönnyiti számukra, hogy a szegénységgel járó terheket elviseljék. Ez a „kultúra” nélkül a szegények nem lennének képesek mentális egészségüket fenntartani a körülmények nyomása alatt.

9 A szerbiai stratégia irányelvei: 1. a jelenlegi programok teljes kihasználása és új programok kidolgozása 2. a tevékenységek célzott irányitása: - A hátrányos társadalmi helyzetben élő gyermekekre, - idősekre, - a fogyatékkal élőkre, - a menekültekre, - a roma populcióra - a falusiakra és az - Iskolázatlanokra.

10 A Stratégia a társadalom majd minden szintjét felöleli:  szociális ügyeket,  a nyugdíjalapot  az egészségügyet  az oktatást  a mezőgazdaságot és a  vidékfejlesztést.

11 A szegénységmegelőző – és leküzdő stratégia Vajdaságban  A falusi lakosság elszegényedése :  a falvak már évtizedek óta gazdaságilag és kultúrálisan is stagnálnak - munkavállalás lehetetlensége ( a mezőgazdasági munkán kivül) amely migrációhoz, kivándorláshoz vezet.  a lakosság legvitálisabb rétege elvándorol s az idősödő lakosság csökkent munkaképesség következtében mint nehezebben tudja önmagát eltartani.  Ennek következtében legveszélyeztettebbek az egy-és kéttagú idős háztartások.  Sajnos, ez évről – évre mind nehezebb következményekkel jár.  (ezt könnyiteni próbálja a geriatriai háziasszonyok szerepe és a nemrég megjelent falugondnoksági program, amely nem más mint a háziasszonyok férfi párja/ aki elvégzi a ház körüli férfi munkákat.Ez a projekt Horgoson indult bea múlt hónapban egy Ipa program keretén belül )

12 Szegénységmegelőző – és leküzdő stratégia  A Stratégia megvalósitásának folyamatában észrevehető volt a szegénység fogalma súlypontjának kibillenése az integráció felé, - mind kevesebbet foglalkozak a szegénységgel mint jelenséggel és mindinkább a szegények integrálódása felé fordultak:  a társadalmi javak elérhetősége lett a feladat.

13 Népjóléti (szociálpolitikai) és népszaporulati (demográfiai) titkárság 2008 májusában alakult.  a szociális védelem területén a Szegénységmegelőzö és –leküzdő stratégiából eredő program két oldalról valósitható meg:  1. a szociális védelem reformjával – itt inkább a pénzügyekre gondolnak amely az un. szociális minimum megvalósitását biztositja – itt már észlelhetünk változásokat, hisz az ápolási járulékok, az intézményeknek szánt összegek és a gyermekpótlékok kifizetése folyamatossak.  2. a szolgálatok továbbfejlesztése - lépés a deinstitucionalizáció felé – a nevelőcsaládok felkészítése, (nemcsak gyermekek gondozása, hanem a felnőtt-idős emberek ápolása is) kiképzése, illetve a fogyatékos gyermekek biológiai szülei megsegítése.   Itt szinte nélkülözhetetlen az önkormányzatok teljes igénybevétele, a Szociális központban dolgozók kiképzése és felkészítése, a civil és magánszféra teljes erőbevétele, de talán egész a helyi közösségek szintjére levezethető ennek a problémának a megoldása.

14 2010-ben pályázat útján 66 millió dinárt osztott szét a titkárság:  А szociális szolgáltatások területén - 50.100.000,00 din.  a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján - 11.520.000,00 járult hozzá a projektek megvalósitásához.  Harcosok és rokkantak megsegítésére - 4.000.000,00 dinár  Szociális védelem - 4.520.000,00 dinár  Demográfiai fejlődések pályázata-3.000.000,00 dinár.

15 A szegénység szintjét csökkentheti :  -a jól kidolgozott és módszeresen végrehajtott szociális programok, kiegészítve a munkanélküliség fölszámolásával A cél:  a lehető legtöbb munkaképes ember számára kell lehetővé tennünk, hogy visszatérjen a munkaerőpiacra, az emberi méltósággal összeegyeztethető életet élve hozzáférjen a megfelelő erőforrásokhoz.

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !


Letölteni ppt "Összefogással a szegénység leküzdéséért Nagybecskerek, 2010. Szent András hava  mgr. Tóth-Glemba Klára kultúrpolitológus, kisebbségkutató, a MTA külhoni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések