Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanácsadó és a mentor szerepe Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors ZSKF, AND MA L II. Előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanácsadó és a mentor szerepe Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors ZSKF, AND MA L II. Előadás."— Előadás másolata:

1 A tanácsadó és a mentor szerepe Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors ZSKF, AND MA L II. Előadás

2 A mentorálás eredete, tartalma, célja  USA, Ny-EU egyre gyakoribb fogalom  Területei: ◦Iskolai előmenetel támogatása/ lemorzsolódás megakadályozása ◦Munkaerő-piaci belépés, megkapaszkodás, megtartás ◦De egészségügy, művelődés, IT területein is megjelenik ◦Elterjedése: fiatal bűnelkövetők reintegrációja ◦- A tanácsadáshoz hasonlóan nem létezik egységes definíciója Forrás: Fejes-Kasik-Kinyó, 2009

3 Fogalmi keret – mentorálás, tutorálás, patronálás „Definiálására nem találunk kísérletet a hazai szakirodalomban, a Pedagógiai Lexikon tanácsadóként, pártfogóként, atyai jó barátként határozza meg a mentort, valamint áttekintést ad arról, hogy a formális oktatásban mely munkakörök megnevezésére használják e kifejezést (Petriné, 1997). A fogalom értelmezésében nem létezik egységes álláspont a fiatalok mentorálását tárgyaló nemzetközi szakirodalomban sem…”

4 Freedman (1992)  (1) a mentor a mentoráltnál tapasztaltabb, nagyobb tudással rendelkező személy,  (2) aki a mentorált fejlődésének elősegítését szem előtt tartva nyújt segítséget, iránymutatást  (3) erős kötődéssel jellemezhető bizalmi kapcsolat keretében

5 Greenberger (2002); (Medway, 1994) „…felnőtt mentorok esetében a mentori kapcsolatban egyaránt felfedezhetők olyan jellemzők, amelyek a szülőkkel és amelyek a kortársakkal kialakított kapcsolatokban figyelhetők meg.” „A tutorálás a tanulás azon módját jelöli, amely során egy tanuló vagy tanulók kisebb csoportja részesül egyéni, személyre szabott oktatásban”

6 Mentor vs. tutor Nagy József (2000) „…oktatás a nevelés részhalmaza, értelmi nevelésnek tekinthető, s ennek analógiájaként  a mentorálás a nevelés,  a tutorálás pedig az oktatás speciális formájának feleltethető meg.  Patronálás= mentorálás

7 A mentorálás típusai (formális felosztás)  formális mentoráláson belül; ◦tradicionális mentorálás: egy felnőtt mentorál egy fiatalt, ◦csoportmentorálás: egy felnőtt több fiatalt mentorál, ◦csapatmentorálás: több felnőtt mentorál egy vagy több fiatalt, ◦kortárs mentorálás: fiatal mentorál fiatalt, ◦e-mentorálás: a mentor és a mentorált elsősorban interneten keresztül kommunikál.

8 A mentorálás típusai (helyszín szerinti felosztás)  közösségi (community-based);  helyhez kötött (site-based) pl. iskola, munkahely stb.  Stb.

9 A mentorálás hatásmechanizmusa  (1) a mentorral átélt társas helyzetek és rekreációs tevékenységek a mentorált érzelmi jóllétében és szociális kapcsolataiban éreztethetik kedvező hatásukat;  (2) a közös tanulás, illetve az intellektuálisan kihívó helyzetek, párbeszédek a kognitív fejlődést segíthetik;  (3) míg a mentor által kínált szerepmodell az identitás fejlődését befolyásolhatja pozitívan. (Rhodes, Spencer, Keller, Liang és Noam (2006)

10 A mentori kapcsolat fejlődésének feltételezett szakaszai (Keller, 2005., 86.) Szakasz elnevezése tartalmaBefolyásoló tényezők Programszervezés Szervezés felkészülés a kapcsolatra mentor motivációja, elvárásai, céljai toborzás, kiválasztás, felkészítés Kezdeményezés kapcsolat kezdete, megismerkedés mentor türelme, mentor és mentorált érdeklődésének hasonlósága párok kialakítása, bemutatkozás Fejlődés, támogatás rendszeres találkozás, interakciók kialakítása Közös evékenységek jellemzői, gyakorisága, mentorálás stílusa szupervízió és tanácsadás, folyamatos képzés Hanyatlás, felbomlás akadályok a kapcsolatban vagy a kapcsolat befejezése mentor és mentorált személyisége, mentorálás stílusa szupervízió és tanácsadás, lezárás támogatása Átértelmezés megállapodás a későbbi kapcsolattartásról vagy újrakezdés nincs információlezárás támogatása, új párosítás

11 Hazai példák (1) – IT mentor Munkaterületének rövid, jellemző leírása :  Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez  Megtervezi, megszervezi, biztosítja a munkatevékenységének, a mentorálásnak a fo-lyamatát és feltételeit  Elemzi a segítséget kérők hátrányos, problematikus, kritikus élethelyzetét  Meghatározza az élethelyzet megoldását segítő lehetőségeket  Folyamatosan segíti a mentoráltakat  Partnerekkel kapcsolatot alakít ki, tart fenn  Megszervezi és elvégzi a mentorálás adminisztrációját Közreműködik a helyi jellemző problémák megoldási stratégiájának és programjainak kidolgozásában  Speciális szakterületi igények teljesítése  Fejleszti saját képességeit a feladatok jobb ellátása érdekében Közreműködik a helyi fejlesztésben Közreműködik az mentorálás szakmafejlesztésében

12 Hazai példák (2) – munkaerő-piaci instruktor  EURES – (információs)tanácsadók  EuroGuidance – pályainformációs tanácsadók (NPK)  MK infopultosok  BIZ / FIT eredeti modell stb…

13 Hazai példák (3) Munkaerő-piaci mentor (OFA, TÁMOP 261)  A szolgáltatás tartalma: Személyes segítő szolgáltatás. Segítségnyújtás az egyéni terv megvalósításában: az elhelyezkedés akadályainak elhárításától, szolgáltatások / képzések / támogatások igénybevételétől és az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől, a munkahelykeresésen keresztül, az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a munkahely megtartásáig, a szakmai előrelépés perspektíváinak felvázolásáig (ahol ez is szükséglet). A segített személy végigkísérése a munkaerő-piaci integráció teljes folyamatán: információkkal való ellátása, motiválása, támogatása az egyéni megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A tanácsadó és a mentor szerepe Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors ZSKF, AND MA L II. Előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések