Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglalás Kivonat a 6-12 óra anyagaiból. Bohr elmélet: meghatározott elektronpályák: Elektron szerkezet: Fő kvantumszám: n (K,L,M,N) (héj) Mellék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglalás Kivonat a 6-12 óra anyagaiból. Bohr elmélet: meghatározott elektronpályák: Elektron szerkezet: Fő kvantumszám: n (K,L,M,N) (héj) Mellék."— Előadás másolata:

1 Összefoglalás Kivonat a 6-12 óra anyagaiból

2 Bohr elmélet: meghatározott elektronpályák: Elektron szerkezet: Fő kvantumszám: n (K,L,M,N) (héj) Mellék kvantumszám: l (s,p,d,e,f,g) (alhéj) •0 ≤ l ≤ n-1 Mágneses kvantumszám: m •-l -től +l –ig Elektron spin kvantumszáma (forgása): •+1/2 ; -1/2

3 rendszámnévfő kv. nmellék kv. lmágneses mspin 1H100+1/2 2He100-1/2 3Li200+1/2 4Be200-1/2 5B21+1/2 6C21-1/2 7N210+1/2 8O210-1/2 9F211+1/2 10Ne211-1/2 11Na300+1/2 12Mg300-1/2 13Al31+1/2 14Si31-1/2 15P310+1/2 16S310-1/2 17Cl311+1/2 18Ar311-1/2 1932-2+1/2 2032-2-1/2

4

5 Kémiai kötések: Legkisebb energiaállapot: Ionos kötés: •0 elektron a külső héjon  lead elektront ≤4 o + ion •8 (2) elektron a külső héjon (nemes gáz)  felvesz elektront ≥4 o - ion Na  I. oszlop  1 külső elektron  lead egyet: Na-e -  Na + Cl  VII.oszlop  7 külső elektron felvesz egyet: Cl+e -  Cl - Mi lesz az Mg és az O kapcsolódásánál? Mi lesz az Al és az O kapcsolódásánál? NaCl

6 •közös elektronpályák a telített héjhoz:  O VI. oszlop  2 elektron hiányzik  ”közösbe” adnak kettőt-kettőt  O=O (O 2 ) Kovalens kötés: Ha az elektronszám a külső héjon ≥ 4

7 Fémes kötés: •ha „kevés” az elektron (≤4)  az egész testen belül „szabadon” mozgó elektronok (biztosítás) Nem molekula!

8 Az anyag hullámtermészete (de Broglie (1923) h=6,63 ·10 -34 Js λ= hullámhossz [m] ν = frekvencia [Hz] p = lendület [kgm/s] E = energia [ J] 1 eV = 1,6 · 10 -19 J

9 Határozatlansági reakció (Heisenberg) Δx*Δp ≈ h Δx = helykoordináta pontossága Δp = lendületpontossága (p=m*v) h = Planck állandó Nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét akármilyen pontossággal meghatározni, valószínűsége van

10

11 A pozitív töltésű atommagot protonok és neutronok, közös néven nukleonok alkotják. A proton és az elektron töltése egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű, ez az elemi töltés, jele: e, nagysága 1,6 · 10 -19 C. A magban található protonok száma megegyezik az elektronfelhőt alkotó elektronok számával, ezért az atom elektromosan semleges. A proton, a neutron és az elektron tömege pontos mérések alapján a következő: m p = 1,672658 · 10 -27 kg m n = 1,674953 · 10 -27 kg m e = 9,10953 · 10 -31 kg Neutron tömege körülbelül két elektrontömeggel nagyobb, mint a proton tömege.

12 Az izotópok Az azonos rendszámú, de különböző tömegszámú (különböző neutronszámú ) atommagokat izotópoknak nevezzük. Az izotópok kémiai tulajdonságai megegyeznek.

13 A tömeg - energia ekvivalenca: Az E=m· c 2 talán a fizika leghíresebb egyenlete Ez az egyenlet teremt kapcsolatot a tömeg és az energia között. Jelentése az, hogy a tömeg és energia azonos, azaz a tömeg energiává, az energia tömeggé alakulhat. Ez a tömeg- energia ekvivalenciája. Az egyenletet Albert Einstein a relativitáselmélet megalkotása közben vezette le, ezért szokás Einstein egyenletnek nevezni. Tehát ez a kötési energia: hiányzó tömegnek megfelelő energia. 4 2 He atommagnál: Δm=5.07· 10 -29 kg E=5.07· 10 -29 9*10 18 =4,563*10 -12 J És ez csak egy darab He atommagé ! Egy mol-nak (6*10 23 db, 24l) E=2,7378*10 12 J Ez elég lenne Magyarország egy napi elektromos szükségletére ! Ez az energia több, mint egymilliószorosa a kémiai kötések energiájának. Egy mol (4 gramm) hélium atommagjainak teljes kötési energiája megfelel 85 000 liter benzin égésekor felszabaduló energiának.

14 Relativitás elmélet (Einstein) Egyik következménye a hosszúság-kontrakció, melynek értelmében egy nyugvó rendszerben l hosszúságú test egy mozgó koordináta-rendszerben megrövidül, hosszúsága az eredeti hosszúság Animáció 1 film1 film Egy másik következmény az idődilatáció, mely szerint egy nyugvó rendszerben Δt idő alatt lejátszódó esemény egy mozgó koordináta-rendszerben hosszabb ideig tart: Tömeg is így változik. Animáció 1 excel1excel

15 Radioaktívitás • A radioaktivitás a sugárzó atomok belső átalakulásának következménye. A radioaktív elemek családokba sorolhatók, melyben egymást követő bomlások sorozata játszódik le,míg egy stabil izotóp keletkezik. •α-sugárzáskor a rendszám 2- vel, tömegszám 4-gyel csökkenα-sugárzáskor •β-sugárzáskor a rendszám 1- gyel nő, tömegszám nem változikβ-sugárzáskor •γ-sugárzáskor a rendszám és a tömegszám nem változikγ-sugárzáskor

16 A bomlást leíró fizikai mennyiségek • Aktivitás: időegységre eső bomlások száma Aktivitás • jele: A • mértékegysége: Bq • λ:bomlásállandó • N:a t idő múlva jelenlévő • bomlatlan atomok száma Felezési időFelezési idő: az az idő, amely alatt az atommagok fele elbomlik jele: T 1/2

17 Dozimetria • Fizikai dózisok • 1.Elnyelt dózis • Tömegegységre vonatkoztatott elnyelt • energia • Jele:D • Mértékegysége: J/kg, Gy • 2.Elnyelt dózisteljesítmény • Az elnyelt dózis és az idő hányadosa: • Mértékegysége:

18 • 3. Besugárzási dózis • Jele: X • Mértékegysége: 1Gy=29,4mC/kg • • ΔQ: a Δm tömegű levegőben keltett • ionok töltésösszege • 4. Besugárzási dózisteljesítmény • A besugárzási dózis és az idő hányadosa: • Mértékegysége: C/kgs

19 19 Maghasadás folyamata • 1. Atommag gerjesztett állapotba jut; • 2. Atommag alakja deformálódik, befűződik; • 3. Két részre hasad, közben 2-3 neutron is kilép. 92 U 235 + lassú 0 n 1 = 1.hasadv. + 2. hasadv. + 2,4 0 n 1

20 Láncreakciók szabályozatlan szabályozott

21 Atomerőmű felépítése

22 kritikus tömeg: Tegyük fel, hogy a bomba gömb alakú és hogy a neutronsűrűség az anyagban állandó (ez utobbi feltétel biztosan csak közelítés)! A gömbtérfogatban lévő hasadóanyag tömege legyen: M. A hasadások száma a tömeggel arányos és tegyük fel, hogy hasadásonként átlagosan 2 neutron keletkezik, így a keletkező neutronok száma 2aM. A láncreakció feltétele, hogy a hasadások során keletkezett neutronok száma (2aM) ne legyen kisebb, mint az új hasadást előidéző (aM), elnyelődő (bM) és a felületen kiszökő (cF) neutronok számának összege. Az 235 U kritikus tömege körülbelül 7 kg, a 239 Pu kritikus tömege körülbelül 10 kg.

23 Urán bomba: Az összepréselés során a berillium olyan közel kerül a rádiumhoz, hogy együtt neutronforrásként üzemelnek. A kibocsátott neutronok hatására megindul a láncreakció. A plutóniumbomba nem valósítható meg a fenti módon, mert a 239Pu számottevő valószínűséggel bomlik hasadás révén és termel neutronokat Házilag hogyan készíthetünk egyet magunknak ?

24 Olyan magreakció, ahol két könnyű atommag (pl. hidrogén vagy lítium) izotópjai egyesülnek. E kezdeti atommagok össztömege meghaladja a végtermékét. A tömegkülönbség abból adódik, hogy a folyamat során energia szabadul fel. (Ennek oka, hogy az atomok közül a 26-os rendszámú vas a legstabilabb az ennél könnyebb atomok magfúziója, illetve a nehezebbek maghasadása egyaránt energiafelszabadulással jár.) A magfúzió megindulásához olyan közel kell vinni egymáshoz a reakcióba lépő atommagokat, hogy működésbe léphessenek a rövid hatótávolságú magerők; ez olyan nagy hőmérsékletű környezetben fordulhat elő, mint a Nap belseje és az atomrobbanások. A fúziós reaktorok kézben tartható módon próbálnak ilyen körülményeket teremteni - jelenleg kísérleti jelleggel.

25 Fúziós energia plakát teljes méretben


Letölteni ppt "Összefoglalás Kivonat a 6-12 óra anyagaiból. Bohr elmélet: meghatározott elektronpályák: Elektron szerkezet: Fő kvantumszám: n (K,L,M,N) (héj) Mellék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések