Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MSTT Sportinnovációs Szakbizottság Budapest 2012. április 12. A látvány-csapatsport támogatás (TAO), gazdasági hatásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MSTT Sportinnovációs Szakbizottság Budapest 2012. április 12. A látvány-csapatsport támogatás (TAO), gazdasági hatásai."— Előadás másolata:

1 MSTT Sportinnovációs Szakbizottság Budapest 2012. április 12. A látvány-csapatsport támogatás (TAO), gazdasági hatásai

2 Változások az állami sportirányításban Stratégiai célkitűzés : A sport erőteljesebb társadalmi (közösségformáló, kulturális) és gazdasági hatásának kiemelése elengedhetetlen. Új források, megnyitása szükséges a sportban.

3 Plusz források bevonása szükséges Növelni kell a sportra fordított források összegét, de nem így: VALÓS TÖBBLETFORRÁSOKRA VAN SZÜKSÉG!!!

4 Az új finanszírozási rendszer elemei I. • A meglévő források átstrukturálása szükséges • Egycsatornás finanszírozás bevezetése. • Egy köztestület (MOB). • Szigorúbb hatékonyságvizsgálat és monitoring rendszer. • Működési támogatások minimalizálása, programfinanszírozás. • Személyi juttatási rendszerek felülvizsgálata, ösztönző juttatási rendszer kialakítása. • Új források becsatornázása szükséges • Folyamatosan szélesíteni kell az európai uniós és egyéb nemzetközi források becsatornázásának a lehetőségét, amelynek alternatívája eddig csak marginálisan és esetlegesen jelent meg a magyar sportfinanszírozás rendszerében.

5 Az új finanszírozási rendszer elemei II. Cél: Az átláthatóság és a hatékonyság növelése

6 Az új finanszírozási rendszer elemei III. Finanszírozási háttér Meglévő források átstrukturálása Új források becsatornázása Sportbarát adójogszabályok

7 Mi is az a TAO és mit jelent a sport számára? A látvány-csapatsportágak: már a 2004. évben megszületett sportról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a sportrendezvények biztonságáról szóló jogszabály hatálya alá tartozó sportágak; • Úttörő kezdeményezés; • A látvány-csapatsportok közvetett állami támogatását biztosító törvénymódosítás; • Nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület); • Cél: a cégek társadalmi felelősségtudatból, ellenszolgáltatások nélkül nyújtsanak támogatást (CRS); • Nem kötelező! • Szemléletváltásra ösztönöz;

8 Miért van erre szükség? • Látvány-csapatsportok (közvetlen) és más sportágak (közvetett) hosszú távú fejlődésének megalapozása. • Egyéb gazdasági tevékenységek is szorosan kapcsolódnak hozzá. • Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás. • Kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bír (egészségtudatosságra való nevelésben, a deviáns magatartási formák visszaszorításában, a közösségi lét értékeinek megismertetésében). • Állam közvetlen és közvetett adóbevételeinek növelése.

9 A látvány-csapatsport támogatás hozadéka, financiális oldal • A privilegizált sportágak jelentős anyagi forráshoz jutnak (szekunder hatásként a többi sportág is), stabilizálódik a sportszövetségek, sportszervezetek anyagi helyzete. • Várható növekedés a sportcélú infrastrukturális vagyonban. • Szakmai munkához szükséges mennyiségű és minőségű tárgyi eszközök, humánerőforrás rendelkezésre áll. KOCKÁZATOK • Nagyobb sportszervezetekben financiális feszültség (bérfeszültség). • Források növekedése a területre vonzza a „szerencselovagokat”. • Sportlétesítmények fejlesztése esetében az üzemeltetés kérdése.

10 Legfőbb célok összefoglalva • Tömegesítés, tömegbázis növelése; • A sport, mint örömszerzési forma biztosítása; • A sportoláshoz való olcsóbb hozzáférés megteremtése; • Infrastruktúra fejlesztés; • Sportegészségügyi háttér fejlesztése; • Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés biztosítása, • A társasági adó, mint plusz forrás.

11 A TAO számokban Tények, adatok, térképek

12 A beérkezett és elbírált kérelmek összesen Kérelmező sportág Igényelt támogatás (Ft) 2011/2012-es támogatási időszakra jóváhagyott támogatás (Ft) 2011-ben kiadott támogatási igazolások (Ft) Jégkorong11 879 648 649 2 270 948 734 2 088 993 778 Kézilabda12 150 799 404 6 005 169 948 5 463 389 488 Kosárlabda 6 576 364 969 3 664 775 731 3 219 055 798 Labdarúgás38 757 327 91525 291 900 81016 935 806 436 Vízilabda24 898 008 012 2 573 073 380 2 572 446 410 MOB 597 067 476 121 652 757 Összesen94 859 216 42539 927 521 36030 401 344 667

13 A központi költségvetés 2011. évi közvetlen adóbevétel kiesése • 31 Mrd Ft támogatási igazolás (30.401.344.667.- Ft.) • 24 Mrd Ft kifizetés a cégek oldaláról • ECOSTAT számítása alapján: 10,3 Mrd Ft közvetlen adóbevétel (szja, járulék, Áfa) Összes adóbevétel kiesés: 13,7 Mrd Ft

14 Egyesületi adatok a 2011/2012-es támogatási időszakban Sport á g Sportfejleszt é si programban szereplő ö sszes t á mogat á s ( Ö nr é sz+T á mogat á s) Ft J ó v á hagyott szakmai t á mogat á s Ft Kiadott igazol á s 2011. dec. 20-ig Ft Kiadott igazol á s 2011.12.20 - 2012.03.20 Ft Ö sszesen K é zilabda9 055 347 1667 069 057 7214 161 585 2601 222 870 9505 384 456 210 Kos á rlabda4 400 468 6263 499 491 1272 436 382 368106 576 5352 542 958 903 J é gkorong2 480 408 0442 088 993 7781 608 430 039376 554 2181 984 984 257 V í zilabda2 924 423 6992 379 314 5151 968 646 95646 265 7562 014 912 712 Labdar ú g á s27 482 604 95920 916 633 25312 729 496 626360 503 37413 090 000 000 Ö sszesen:46 343 252 49435 953 490 39422 904 541 2492 112 770 83325 017 312 082

15 Egyesületi adatok a 2011/2012-es támogatási időszakban

16

17 Szövetségi adatok a 2011/2012-es támogatási időszakban Sport á g Sportfejleszt é si programban szereplő ö sszes t á mogat á s ( Ö nr é sz+T á mogat á s) Ft J ó v á hagyott szakmai t á mogat á s Ft Kiadott igazol á s 2011. dec. 20-ig Ft Kiadott igazol á s 2011.12.20 - 2012.03.20 Ft Ö sszesen (Ft) J é gkorong485 855 600387 632 640 0 K é zilabda571 508 886484 140 262 0 Kos á rlabda788 982 804688 162 447 0 Labdar ú g á s5 162 026 6794 241 500 8104 206 309 8100 V í zilabda216 748 600196 131 896 0 MOB232 166 350121 652 757 0 Ö sszesen:7 457 288 9196 119 220 8126 084 029 8120

18 Szövetségi adatok a 2011/2012-es támogatási időszakban

19

20 Szövetségek által benyújtott igények %-os megoszlása jogcímenként

21 Egyesületek által benyújtott igények %-os megoszlása jogcímenként

22 A társasági adóból származó támogatások megoszlása megyénként a 2011/2012-es támogatási időszakban

23 A társasági adóból származó támogatások megoszlása kistérségenként a 2011/2012-es támogatási időszakban

24 A társasági adóból származó támogatások megoszlása településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban

25 10 millió Ft-ot meghaladó építési beruházási kérelmek (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, vízilabda) •2 db kérelem miniszteri döntésre vár •1 db kérelem felfüggesztés alatt van •3 db kérelem csökkentett összeggel került elfogadásra

26 10 millió Ft-ot meghaladó építési beruházási kérelmek (labdarúgás)

27 NGM előrejelzések •A sportcélú adókedvezmény költségvetési előirányzata költségvetési évenként 20+1 milliárd forint; •A 2011/12-es sporttámogatási időszakban jóváhagyott sportágfejlesztési programok összértéke (a támogatás és az önerő összegének együttes összege) 53,8 milliárd forint; •2012. március 20-ai állapot szerint a kiadható támogatási igazolások 69,5 százaléka került kiállításra •A sporttámogatási adókedvezmény 2011. évi költségvetési hatása előreláthatólag – 16,8 milliárd forint; •A sportfejlesztési programok 75 százaléka megvalósulhat, amely azt jelenti, hogy mintegy 29,4 milliárd forint többlet tőke áramlik a sportágazatba;

28 NGM előrejelzések II. • A 2011/12-es sportágfejlesztési programok költségvetési hatása a 2012-es költségvetési évben (egyenlegjavító hatások nélkül) 19,8 milliárd forint, a 2013-as költségvetési évben 1,9 milliárd forint; 2012-ben hasonló arányokkal számolva (75 százalékos kihasználtsággal => • A 2012/13-es sportágfejlesztési programok 2012. évi költségvetési hatása (egyenlegjavító hatások nélkül) 22 milliárd forint, 2013. évi költségvetési hatása 14,6 milliárd forint; • A 2011/12-es és a 2012/13-es sportágfejlesztési programok együttes hatása társasági adó soron 41,8 milliárd forint csökkenés 2012-ben, 16,5 milliárd forint 2013- ban;

29 NGM előrejelzések III. • A 2011/12-es sportágfejlesztési program 2012-ben 5,9 milliárd forint, a 2012/13-es sportágfejlesztési program 2012-ben 2,9 milliárd forint pozitív egyenlegjavító hatással jár; •Együttesen a 2012-es költségvetési évben 8,8 milliárd forint pozitív egyenlegjavító hatással jár; • A 2011/12-es és a 2012/13-es sportágfejlesztési programok együttes, társasági adó soron mutatkozó 41,8 milliárd forintos hatása és az egyenlegjavító 8,8 milliárd forintos hatás alapján a 2012. évi költségvetési hatás körülbelül 33 milliárd forint;

30 Összegzés • Az elméleti költségvetési hatás jól számszerűsíthető, a költségvetésre gyakorolt hatás (annak időbeli ütemezése) alig mérhető; •Ennek fő oka: az igénybevett adókedvezmény összege a 2011. évi adóbevallás benyújtását és feldolgozását követően (2012. június-július) ismerhető meg; • Az NGM Jelentés korlátozottan és csak részben számol a sporttámogatási rendszer egyenlegjavító hatásaival; • Az NGM Jelentés a kiadott támogatási igazolások és azok felhasználása közé egyenlőség jelet tesz; • Az önrész csak a kiadási oldalon jelenik meg az NGM Jelentésben, a bevételi oldalon pedig nem;

31 Látvány-csapatsport támogatás célzott hatásai •Sportgazdaság kialakulása, transzparens működés következtében a támogatók megjelenése. •Társadalmi felelősségvállalási aktivitás erősödése a cégek oldaláról. •Tervezés szerepének növekedése, összehangolt irányítási folyamatok kialakulása a sportszférában. •Munkavégzés kifehérítése: személyi jellegű ráfordítások csak bérszámfejtéssel, szabályos foglalkoztatási formákban. •Szakmai programok gazdasági tevékenységének szabályossága, ellenőrizhetősége, belső működési szabályok és számviteli fegyelem erősödése.

32 A hazai fogadtatás - elismerés

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! B ARDÓCZY G ÁBOR N EMZETI S PORT I NTÉZET


Letölteni ppt "MSTT Sportinnovációs Szakbizottság Budapest 2012. április 12. A látvány-csapatsport támogatás (TAO), gazdasági hatásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések