Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. március 20. Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő változásokról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. március 20. Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő változásokról."— Előadás másolata:

1 2012. március 20. Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő változásokról

2 A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások I. •a sportcélú ingatlan fogalma – amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat – szigorúbb, közvetlenül és kizárólag a sporttevékenység céljait szolgáló módon kerül meghatározásra; •sávos meghatározás: az intenzitások önerőhöz viszonyított aránya fordított ahhoz képest, hogy a támogatott szervezet milyen mértékű közcélú hasznosítást vállal az infrastruktúra-fejlesztés eredményeként. 3

3 A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások II. •az infrastruktúra fejlesztés támogatás eredményeként megvalósuló, vagy felújításra kerülő ingatlanban a sportcélú használat ellenértéke hivatásos sportszervezetek esetén a törvényben garantáltan meghatározott bérleti díj-minimumhoz történő kötését biztosítja; •a sportlétesítmények fejlesztéseinek támogatása (10M Ft feletti utófinanszírozás) már a szakszövetség letéti számlájára előzetesen lehívható; 3

4 A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások III. •a hivatásos sportszervezetek sportfejlesztési programjai is támogathatóak; •a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően csak olyan sportszervezet jogosult a támogatás igénybevételére jogosult szervezet státuszára, amelyik a kérelem benyújtásának időpontjában legalább két éve már működik; •több szakosztályos egyesület kérelme esetén, a sportszervezet amatőr szakosztályai az amatőr státusz alapján is támogathatóak lesznek a 2012/2013-as támogatási időszaktól; •többségi állami, önkormányzati tulajdonú vállalatok is támogathatnak; 3

5 A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások IV. •a személyautó beszerzése nem számolható el a támogatási jogcímek között; •benchmark-rendszer bevezetése; •szigorításra kerül a közreműködi költség címén igényelhető támogatás mértéke; •az elő-, és utófinanszírozott támogatások esetén elkülönítésre kerül a támogatás teljesítésének szabályozása és az adókedvezmény igénybevételének feltétele; 3

6 (ADATLAP) Rendszeresen használt sportlétesítmények adatai 3

7 (ADATLAP) Kapcsolódás korábban beadott sportfejlesztési programhoz 3

8 (ADATLAP) Helyzetelemzés – sportlétesítmények felmérése 3

9 (ADATLAP) Tárgyi eszköz beszerzés 3

10 (ADATLAP) Létesítmény beruházás/felújítás 3

11 (ADATLAP) Az Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei 3 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei tekintetében az alábbi tételek részletező táblázatainak kitöltésével bővült az adatlap: •Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése; •Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök; •Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja; •A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai; MINTA:

12 Időrend I. (határidők) • Három fordulós ellenőrzés • 1. sportfejlesztési terv előzetes jóváhagyása, • 2. negyedéves előrehaladási jelentés, • 3. támogatási időszak végi/projekt végi tételes ellenőrzés. • 2011/2012-es támogatási időszak • Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás kiállításának kézhezvételétől. • Támogatások befogadásának vége: támogatási időszak vége: június 30. • Elszámolás benyújtása: legkésőbb július 30. • Elszámolás elfogadása, országos sportági szakszövetség értesítése: 60nap/30napon belül (hiánypótlás: 2x15napos/1x8 napos határidővel). 3

13 Időrend II. (határidők) 2012/2013-as támogatási időszak • Benyújtási határidő: szeptember április 1. • Elbírálás határideje: 60 nap (hiánypótlás: 15 napos határidővel). • Támogatási igazolás kiállításának határideje: 8 nap (hiánypótlás: 8 napos határidővel). • Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás kiállításának kézhezvételétől. • Támogatások befogadásának vége: támogatási időszak vége: június 30. • Elszámolás benyújtása: legkésőbb július 30. • Elszámolás elfogadása, országos sportági szakszövetség értesítése: 60nap/30napon belül (hiánypótlás: 2x15napos/1x8 napos határidővel) 3

14 Elszámolás és záró pénzügyi jelentés 1. Az elszámolási időszak lezárását követő 30 napon belül (vagyis július 30-ig) záró jelentést kell benyújtani •A felmerült költségekről (számlák, számviteli bizonylatok, a kiadásokat alátámasztó dokumentumok mellékelésével). •Az ehhez igénybe vett támogatás mértékéről (pénzügyi teljesítés bizonylatolása). •A fel nem használt támogatás rendelkezésre állásáról millió Ft feletti támogatás esetén a zárójelentést könyvvizsgálóval is hitelesíttetni kell. A könyvvizsgálónak a felvett támogatás mértékéig vagyoni felelősséget kell vállalni, amelyet érvényes felelősségbiztosítással kell fedezni (max. 500 millió Ft-ig). 3. A jogosulatlanul felvett támogatás adók módjára behajtható, illetve a sportszervezet súlyos szankciókkal sújtható. 3

15 Az elszámolási dokumentáció tartalma •Szakmai beszámoló •Pénzügyi elszámolás •Összesített elszámolási táblázat (R. 1. sz. melléklet); •Könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok (R. 2. sz. melléklet); •Számviteli bizonylatok (záradékolva, fénymásolva, hitelesítve); •Számviteli bizonylatokat alátámasztó dokumentumok (elszámolási útmutatóban kiadásonként részletezve); •Könyvvizsgáló felelősségbiztosítási kötvénye; •Bankszámlatörténet. 3

16 A fel nem használt támogatás •A támogatott szervezet köteles bankszámláján tartani és ezt igazolni, az ellenőrző szervezet felhívására a Magyar Állam részére a sportpolitikáért felelős miniszter által megnevezett közzétett számlára meg kell fizetni; => csak az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására fordítható. •Amennyiben a fel nem használt támogatás a jóváhagyott sportfejlesztési program 20 %-át meghaladja, a 20%-on felüli részt a jegybanki alapkamat terheli. •A sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelmet lehet előterjeszteni a jóváhagyó szervezetnél (a jóváhagyott programmal tartalmában egyező felhasználás). •Országos sportági szakszövetség a támogatás értékének 20 %- át, kamatozó tartalékként a támogatási időszakot követően is felhasználhatja a sportfejlesztési programjával azonos célra. 3

17 A TAO számokban Tények, adatok, térképek

18 A beérkezett és elbírált kérelmek összesen Kérelmező sportág Igényelt támogatás (Ft) 2011/2012-es támogatási időszakra jóváhagyott támogatás (Ft) 2011-ben kiadott támogatási igazolások (Ft) Jégkorong Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Vízilabda MOB Összesen

19 A központi költségvetés évi közvetlen adóbevétel kiesése • 31 Mrd Ft támogatási igazolás ( Ft.) • 24 Mrd Ft kifizetés a cégek oldaláról • ECOSTAT számítása alapján: 10,3 Mrd Ft közvetlen adóbevétel (szja, járulék, Áfa) Összes adóbevétel kiesés: 13,7 Mrd Ft 3

20 A társasági adóból származó támogatások megoszlása megyénként a 2011/2012-es támogatási időszakban 8

21 A társasági adóból származó támogatások megoszlása kistérségenként a 2011/2012-es támogatási időszakban 9

22 A társasági adóból származó támogatások megoszlása településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban 10

23 A társasági adóból származó támogatások megoszlása Csongrád megyében a 2011/2012-es támogatási időszakban 10

24 A társasági adóból származó támogatások megoszlása összeghatár szerint a 2011/2012-es támogatási időszakban 10

25

26

27

28 Támogatást igénybe vevő neve SportágTelepülésÖsszeg SZEGED 1899 Futball Klub Közhasznú SE labdarúgásSzeged Onion City Kézilabdabarátok Egyesülete kézilabdaMakó Gyálaréti LSClabdarúgásSzeged Mórahalmi Tömegsport EgyesületlabdarúgásMórahalom Kistérségi Focisuli SElabdarúgásMórahalom A LEGKISEBBEK

29 Támogatást igénybe vevő neve SportágTelepülésÖsszeg SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. kosárlabdaSzeged Szentesi Vízilabda KlubvízilabdaSzentes Sándorfalva Közhasznú Utánpótlás SE labdarúgásSándorfalva Pick Kézilabda Zrt.kézilabdaSzeged Szegedi Vasutas SElabdarúgásSzeged A LEGNAGYOBBAK

30 A hazai fogadtatás - elismerés 14

31 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! BARDÓCZY GÁBOR Nemzeti Sport Intézet


Letölteni ppt "2012. március 20. Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő változásokról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések