Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nap, mint energiaforrás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nap, mint energiaforrás"— Előadás másolata:

1 Nap, mint energiaforrás
Napsugárzás felhasználási lehetőségei

2 A napenergia a legnagyobb mennyiségben és szinte állandóan rendelkezésre álló megújuló energiaforrás. A Nap sugárzásából származó energia közvetlen felhasználásának módjai már az ókorban is ismertek voltak. A Nap sugárzó teljesítményének a Földet elérő része mintegy 173×1012 kW, ami több ezerszer meghaladja az emberiség jelenlegi energiaszükségleteit. A napsugárzás átlagos intenzitási értéke 1352 kW/m2 (napállandó). A Föld légkörén a napsugárzás egyre része megtörik, és szórt sugárzás jön létre. Az energetikai hasznosítás szempontjából mind a szórt, mind a Földet közvetlenül elérő (direkt) sugárzás figyelembe vehető (globálsugárzás).

3 Mi indokolja a napenergia hasznosítását?
Korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló, ingyenes energiaforrás kihasználása. Környezetszennyezés csökkentése, az üvegházi gázok kibocsátásának mérséklése (széndioxid kvóta értékesítéséből származó bevételek „visszaforgatása”). A hagyományos, fosszilis energiahordozók csökkenő mennyisége és növekvő ára. Az energiaimporttól való függőség csökkentése (Magyarországon kb. 80%!). Fenntartható fejlődés biztosítása ( a jelenlegi energiaszükségletek oly módon történő biztosítása, hogy az a jövő nemzedék energiaellátását ne veszélyeztesse). Munkahelyteremtés.

4

5 Napenergia hasznosítása
Passzív hasznosítás: Az épületek fűtési költségeinek csökkentése érdekében nagy figyelmet kell fordítani az épület tájolására, külső és belső szerkezeteinek, üvegezési arányainak megfelelő kialakítására (üvegházak, energiagyűjtő falak alkalmazása). Aktív hasznosítás Fototermikus: napkollektoron keresztül levegőt vagy folyadékot áramoltatunk , amit a nap felmelegít. A felmelegített folyadékot meleg víz előállításra vagy kiegészítő fűtésre használhatjuk fel. Fotovillamos: napelem segítségével a napsugárzás energiáját közvetlenül átalakítjuk villamos energiává.

6 Napenergia hasznosítása
Területei: Lakosság Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás Közintézmények Módjai: Használati meleg víz előállítása Fűtés, hűtés Villamos energia előállítása Medencék vizének temperálása Szárítás, aszalás

7 Új technológia? Az 1860-as években a tengeri kábelek hibáinak keresésére próbáltak újfajta eljárásokat kifejleszteni, ennek során a kristályos szelénnel végzett kísérletek alkalmával egy új jelenséget figyeltek meg, amely később a fotovoltaikus elektromosság elnevezést kapta (és lényegében ez a napelem működési alapelve). A folyamat pontos leírását Albert Einstein 1905-ben teszi közé fotoelektronikus effektus néven, amiért 1921-ben Nobel díjjal jutalmazzák. Az első működő napelemet 1885-ben Charles Fritts készítette New Yorkban: egy táblára felvitt szelén réteget vékony és félig átlátszó aranyfilmmel vont be. A költséges eljárások, alacsony teljesítmény, illetve más (fosszilis) energiahordozók előtérbe kerülése miatt egy időre feledésbe merült, mint lehetséges energiaforrás. Az 1950-es években egy új anyaggal helyettesítették ez addig használt szelént. A szilícium alapú ( ún. második generációs) napelemek már hatékonyabb áram előállítást tettek lehetővé, mint elődei.

8 Új technológia? A 20. század második felében felgyorsult napelemek fejlesztése és elterjedése (köszönhetően az űrkutatásnak, alternatív energiaforrások iránti növekvő keresletnek, környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülésének stb.). Jelenleg is folynak kutatások az olcsóbb alapanyagok után, mellyel a jelenleginél magasabb hatásfokot lehet elérni. Ilyen fejlesztések például az amorf szilícium, nanokristályos szilícium, réz-indium-tellurid vagy kadmium-tellurid. Ezeknek az alapanyagoknak azonban van egy közös problémájuk, jelenleg csak alacsony hatásfokot lehet elérni velük. A nanotechnológia kiemelt szerepet játszhat a jövőben a harmadik generációs napelemek létrehozásában, melyek alapvető jellemzői - remélhetőleg - az alacsony anyagköltségek és a magas hatásfok lesz.

9 Új technológia? A meleg vizet készítő kollektorok használata már a 19. században elterjedt az USA-ban. Az első készülékek lényegében egy feketére festett víztartályok voltak, ablaküveg mögé helyezve. A későbbiekben felgyorsult ezen kezdetleges készülékek fejlesztése ben jegyezték be az első ilyen témájú termék szabadalmát az USA-ban. Az 1930-as évekre nagy mértékben elterjedt a kollektorok használata – főleg a déli államokban. Miamiban az új lakások 80 %-a fel volt szerelve napkollektorokkal. Egy egész iparág épült ki – több ezer munkahelyet teremtve – a napkollektorok gyártására. Az 1950-es években az olcsó, fosszilis tüzelőanyagra épülő energiahálózatok megjelenésével lényegében megszűnt ez az iparág, egészen a 2000-es évekig, amikor kezdték „újra felfedezni” a megújuló energiaforrásokat.

10 Hogyan működik a napelem?
A napelem olyan berendezés, amely képes a fénysugárzás energiáját közvetlenül villamos energiává alakítani. Fotoelektromos effektus elve (Einstein): ha egy anyagra (általában fémre) küszöbszintnél nagyobb frekvenciájú elektromágneses sugárzás, esetünkben fény vetül, akkor a szóban forgó anyag felszínéről elektronok válnak ki. Ahhoz, hogy egy anyag felületéről elektron lépjen ki, az adott anyagra jellemző minimális energiára más néven kilépési munkára van szükség. Ha az anyag felszínének ütköző foton (fény részecske) energiája nagyobb, mint ez az érték, akkor elektron lép ki az anyagból.

11 Hogyan működik a napelem?
1. ábra Napelemek elvi felépítése Maga a folyamat a napelem modulokban, illetve az azokat alkotó cellákban megy végbe. A fénysugárzás elmozdítja a napelem cella félvezetőjének (szilícium) elektronjait kötéseiből, a kémiai folyamatból adódóan pedig az elem diódájának anódján és katódján potenciálkülönbség keletkezik, ez pedig elektromos feszültséget gerjeszt.

12 Mitől függ a napelem teljesítménye?
1. Cellák anyaga és mérete A cellák alapanyaga lehet: Szilícium Fém-félvezető-fémszerkezetek (festékanyaggal érzékenyített fél-oxidok) pl: kadmium-tellurid, réz-indium-tellurid Adalékolt amorf félvezető napelem Szerves anyagból (polimerekből) készült napelem Napjainkban a napelemek kb. 95 %-a készül szilíciumból, mivel ennek a típusnak legnagyobb a hatásfoka. Egy átlagos szilícium cella 1,5 W/100 cm2 teljesítményt ad le 0,5 V DC feszültség és 3 A áramerősség formájában egy teljes nyári napsütésnél (1000 W/ m2).

13 Mitől függ a napelem teljesítménye?
2. A fény hullámhossza Fénynek nevezzük az elektromágneses sugárzás emberei szemmel látható részét, amely nm hullámhosszúságú és a következő színekben látjuk őket: nm ibolya nm kék nm zöld nm sárga nm vörös A látható fény részaránya 49% (a többi infra vörös és ibolyántúli sugárzás). A Si napelemek leginkább a vörös és kék spektrumú fényt hasznosítják. 2. ábra A napsugárzás spektrális megoszlása

14 Mitől függ a napelem teljesítménye?
3. A fény intenzitása 3. ábra Napsütéses órák száma 4. ábra Szórt és direkt sugárzás

15 Mitől függ a napelem teljesítménye?
Egyéb befolyásoló tényezők: Hőmérséklet (a hőmérséklet emelkedésével csökken a hatásfok) Napsugarak beesési szöge Napelem tájolása és dőlési szöge (Magyarországon a déli tájolás és 40 °-os dőlés szög az ideális) Cellák tisztasága Éghajlati tényezők (időjárás, domborzat stb.)

16 Hatásfok mérése Napelem hatásfoka=Pm /E×Ac
Pm :fényelem által kiadott maximális teljesítmény E: napsugárzás energiája (W/m2) Ac: napelem felülete (m2) A napelem hatásfoka azt határozza meg, hogy mennyi napsugárzást alakít át elektromos árammá.

17 Napelem típusai Monokristályos (Si) napelem: ez a napelem a ma létező legjobb hatásfokkal bíró napelem, aminek hatásfoka 15-17% között van. A monokristályos napelem a közvetlen napfényt hasznosítja jobban, de a szórt napfényben már kevésbé hatékony. Élettartama 30 év körül van. Polikristályos (Si) napelem: ennél a típusnál kisebb az előállítási költség, viszont a teljesítménye is valamivel kisebb, mint a monokristályos napelemé. Hatásfoka 11-13%, élettartama 25 év körül van. Amorf (Si) vékonyrétegű napelem: a kevesebb anyagköltségnek köszönhetően ez a legolcsóbb típus, de a legkisebb teljesítményű is. Abban az esetben érdemes ezt a típust választani, ha nagyon nagy és olcsó felület áll rendelkezésre a felhelyezéshez. További előnye, hogy fényáteresztő. Hatásfoka 5-8%, élettartama kb. 10 év.

18 Sziget üzemű napelem A sziget üzemű rendszereknél a megtermelt energiát akkumulátorokban tároljuk. Ez olyan helyeken előnyös elsősorban, ahol nincs lehetőség az áramszolgáltató hálózatára való csatlakozásra, vagy az csak nagyon nagy költségek árán építhető ki (pl: tanyák, erdészházak). Ilyenkor a napelemek által előállított áramot egy töltésszabályozón keresztül az akkumulátorokba tápláljuk, így az eltárolt áram segítségével olyan időszakokban is képesek vagyunk az energia ellátást biztosítani, amikor nem üzemelnek a napelemeink (pl.: esti időszak). Az akkumulátorokból egy inverteren keresztül jut el az áram a különböző fogyasztókhoz, ami a 12, 24 V-os egyenáramot 230 V-os váltakozó árammá alakítja át. 5.ábra Sziget üzemű rendszer

19 Hálózati visszatáplálásos napelem
A hálózati visszatáplálás lényege, hogy két irányból is lehetőségünk van áramfelvételre. Amikor üzemel a napelem, az általa termelt energiát hasznosítjuk, ha pedig ép nem üzemel (pl.: az esti órákban), akkor az áramszolgáltatótól vételezünk áramot. Ebben az esetben nem tároljuk az elemek által előállított energiát, így nincs szükségünk—az egyébként igen költséges—akkumulátorokra. Tehát ha a napelem rendszerünk többet termel, mint amit épp felhasználnánk, a többletet visszatáplálja a szolgáltató hálózatára, ha kevesebbet termel, mint amennyire épp szükségünk lenne, a hiányzó mennyiséget az áramszolgáltatótól vesszük igénybe. 6.ábra Hálózati visszatáplálás

20 Napelemek várható teljesítménye
Hónap Ed Em Hd Hm Január 1,56 48,2 1,78 55,1 Február 2,37 66,3 2,76 77,2 Március 3,13 97,1 3,78 117 Április 3,76 113 4,72 141 Május 4,09 127 5,29 164 Június 4,14 124 5,45 163 Július 4,39 136 5,79 180 Augusztus 4,32 134 5,68 176 Szeptember 3,85 116 4,89 147 Október 3,12 96,6 3,84 119 November 53,5 2,10 63 December 1,26 39,1 1,44 44,6 Éves átlag 3,15 95,8 3,97 121 1 kW-os napelem rendszer várható teljesítménye Magyarországon (Szeged). Ed: Napi átlagos teljesítmény (kWh) Em: Havi átlagos teljesítmény (kWh) Hd: Napi átlagos beérkező napsugárzás mennyisége (kWh/m2) Hm: Havi átlagos beérkező napsugárzás mennyisége (kWh/m2)

21 Hogyan működik a napkollektor?
A napkollektor működésének lényege, hogy a napsugárzás energiáját hővé alakítja át. A kollektorokban egy hőabszorber anyag a Nap hőenergiáját csövekben keringélő, hőcserélő közegnek (ami általában fagyálló folyadék vagy levegő) adja át. Ha a közeg megfelelő hőmérsékletet ér el, akkor tovább adja a hőt a bojlerben tárolt víznek. A legelterjedtebbek a kis, családi ház méretű kollektoros rendszerek, amik a használati meleg víz ellátást biztosítják. Használható még fűtésrásegítésre, leginkább olyan épületeknél, ahol alacsony hőfokú fűtési rendszerek vannak pl.: padlófűtés, mennyezet- vagy falfűtés, illetve ezek kombinációja. Nagyobb felületű napkollektor rendszerek közintézmények, iskolák, panziók ellátását is képesek biztosítani.

22 Napkollektor típusai Síkcsöves napkollektor
A napsugárzás energiáját hővé alakító abszorber lemez az aljára hegesztett csőhálózatban keringő folyadéknak adja át a hőt, ami továbbítja azt a bojlerben tárolt vízhez. Az abszorber lemezt egy üveglappal fedik le, ami - a napfényt átengedve – védi a külső környezeti hatásoktól. Élettartama kb év. 7. Ábra Síkcsöves napkollektor működési rajza (

23 Napkollektor típusai Vákuumcsöves napkollektor
A vákuumcsöves kollektor alapötlete a termoszüvegektől ered. A dupla üvegfal belső felére viszik fel az abszorber réteget. A külső üvegcső teljesen átlátszó. A beeső fény a belső üveg felületén hővé alakul, melyet az üvegcső belsejében elhelyezett fűtőcső továbbít a gyűjtőegységbe. Innen a rendszerben keringtetett folyadék a víztartályba szállítja az átvett hőt. A két üvegcső közötti teret vákuum tölti ki, amely a hőszigetelést biztosítja. A vákuum miatt kisebb a hő veszteség, ezért nagyobb a hatásfok, élettartam kb. 15 év. 9. Ábra Vákuumcsöves napkollektor működési rajz (

24 Napkollektor típusai Levegős napkollektor
Ennél a típusnál a közvetítő közeg a levegő. A felmelegített levegővel lehet fűteni a lakást, illetve a mezőgazdaságban alkalmas lehet a termények szárítására, aszalására. 10. Ábra Levegős napkollektor működési rajza (

25 Napkollektor típusai Parabolás napkollektor
A kollektorok egy tovább fejlesztett változata, amelyben a parabolák egy pontba fókuszálják a napsugarakat, és ebben a fókuszpontban történik a hő átadása. 11. Ábra Parabolás napkollektor Kaliforniában ( 12. Ábra Parabolás napkollektor egy csepeli óvoda tetején ( 13. Ábra Parabolás napkollektor a Mojave sivatagban (USA) (

26 Napkollektor hatásfoka
Napkollektor hatásfoka=hasznosított hőmennyiség/ napkollektor felületére érkező hőmennyiség A napkollektor hatásfoka nem állandó,pillanatnyi értéke függ a napsugárzás intenzitásától és a napkollektor és környezete hőmérsékletétől (a különböző kollektor típusok hatásfoka % között mozog).

27 Megújuló energia az EU-ban
Az Európa Tanács 2007-ben fogadta el az Energia és Klíma csomagot, mely szerint a végső energia felhasználásban a megújuló energiaforrások arányát ig uniós szinten 20 %-ra kell növelni (2007-ben ez az érték 8,5 %). Magyarország vállalása 13% (jelenlegi érték 7,3 %).

28 Megújuló energia az EU-ban

29 Megújuló energia az EU-ban

30 Megújuló energia az EU-ban
A megújuló energiaforrások részaránya az EU-ban (2005)

31 Megújuló energia az EU-ban

32 Magyarország adottságai
A globálsugárzás éves átlagos mértéke és havi eloszlása Magyarországon (3,6MJ/m2 =1 kWh/m2) (forrás: (forrás:

33 Magyarország adottságai
Napsütéses órák száma Magyarországon (/év) (forrás:

34 Magyarország adottságai
Magyarország megújuló energia potenciálja Aktív szoláris termikus potenciál 48,815 PJ/év Passzív szoláris termikus potenciál  37,8 PJ/év Szoláris termikus potenciál a mezőgazdaságban  15,911 PJ/év Szoláris fotovillamos potenciál 1749,0 PJ/év (Forrás: MTA felmérése a megújuló energiapotenciálról 2006)

35 Magyarország adottságai
Energiahordozók százalékos megoszlása Magyarországon (2005)

36 Magyarország adottságai
Megújuló energiaforrások százalékos megoszlása Magyarországon (2005)

37 Magyarország adottságai
Kisebb kapacitású berendezések felszerelése nem engedélyköteles, viszont nagyobb teljesítményű megújuló energia-erőművek létesítéséhez bonyolult, idő- és költségigényes engedélyeztetési eljárás szükséges.

38 Magyarország adottságai
Támogatási rendszerek Magyarországon: KÁT Pályázati források

39 Magyarország adottságai
KÁT – kötelező átvétel Célja többek között a megújuló energiaforrások használatának növelése. Ennek érdekében támogatja a megújuló energiaforrásokat és hulladékot hasznosító, illetve kapcsoltan termelő erőművek villamos áram termelését. A támogatás két részből áll: egyrészt kötelező a termelt áram átvétele, másrészt támogatott (piaci ár feletti) átvételi árat garantál a termelőknek. Napelemes rendszerek esetében a jelenlegi átvételi ár 28,72 Ft/kWh 50kVA teljesítmény felett. A kisebb „háztartási méretű kiserőművek” (pl.: egy családi házra szerelt napelem rendszer) esetében szintén kötelező az átvétel, de itt az áramszolgáltató éves szaldós elszámolást alkalmaz. A napelemek által betermelt mennyiségből levonja a háztartás által felhasznált mennyiséget. Amennyiben többet termeltek a napelemek az elhasznált mennyiségnél, akkor a szolgáltató a piaci ár 85 %-át fizeti ki érte.

40 Magyarország adottságai
Pályázati források megújuló energia hasznosítására Vállalkozások, közintézmények részére 2013-ig évente 7,3 Mrd Ft áll rendelkezésre (KEOP), támogatási összeg aránya max. 70 %. Magányszemélyek széndioxid kvóta értékesítéséből befolyt összeg egy részét vehetik igénybe a Zöld Beruházási Rendszer pályázatin keresztül ben 2,4 Mrd Ft volt a felhasználható keret. A támogatás mértéke 30-60%. A készülő Széchenyi Terv nagy hangsúlyt helyez energiatakarékosságot és a megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások támogatására.

41 Jövőbeni feladatok Hatékonyabb támogatási rendszerek (rendelkezésre álló források bővítése, egyszerűsített pályázati eljárások, elnyerhető támogatási összegek növelése, kedvező hitellehetőségek). A szükséges engedélyeztetési eljárások egyszerűsítése. Hazai „nap-ipar” megteremtése: kutatás, fejlesztés támogatása, hazai vállalkozások támogatása, ösztönzése. Oktatás: környezettudatosságra való nevelés, megújuló energiaforrások jelentőségének, fajtáinak, gyakorlati alkalmazhatóságának oktatása, stb. Média: kampányok, ismeretterjesztő műsorok, kiadványok segítségével népszerűsíteni a környezetbarát technológiákat.

42 Magyarországi példák Gödöllő – Szent István Egyetem
9,6 kW-os összteljesítmény Napelemek összfelülete 150 m2 Hálózati visszacsatolás Elsősorban oktatási és demonstrációs célra készült 14. Ábra Naperőmű Gödöllőn (forrás:

43 Magyarországi példák Hatvan (tervezett) 500 kW-os összteljesítmény
Hálózati visszacsatolás Pályázati forrásból megvalósuló beruházás 1000 háztartást és a helyi közintézményeket látná el villamos árammal. A beruházást mintaprojektnek szánják, a későbbiekben egy harmincszor ekkora naperőművet építenének már befektetési céllal.

44 Magyarországi példák Tesco (Budaörs, Pesterzsébet) Budaörs
1030 m2 –es felületű napkollektor rendszer. Az irodák és az áruház meleg víz ellátását és az áruházi eladótér fűtését biztosítja, illetve agy abszorpciós hűtőgéppel kiegészülve az irodák klimatizációját látja el. Pesterzsébet 670 m2 –es felületű napelem rendszer. Az áruház villamos energia ellátását szolgálja. Évente kWh energiát termel.

45 Nemzetközi példák Sevilla, (Spanyolország) Planta Solar 10 naperőmű
11 megawattos erőmű 624 mozgatható tükörrel termeli a villamos energiát. Az egyes tükrök felülete körülbelül 120 négyzetméter, mely a központi 115 méter magas toronyra irányítja a napsugárzást. A toronyban egy napenergiát felfogó készülék és egy gőzturbina található. A turbina által meghajtott generátor állítja elő az elektromos áramot. A napenergia torony a hőt gőz formájában tartályokban tárolja 50 bar nyomáson, 285 °C-on. A gőz kicsapódik, majd amint a nyomás csökken, visszaalakul gázzá. 15. Ábra naperőmű Sevillában

46 Nemzetközi példák Mojave sivatag (USA) Nevada Solar One
64 MW teljesítményű parabolacsatornás naperőmű (napkollektor rendszer). Nagyméretű, parabola ívűre hajlított tükör segítségével fókuszálják a napfényt. A beérkező napsugárzás a tükörfelületen visszaverődik, és mindenestől a parabola képzeletbeli gyújtóvonalába koncentrálódik. A gyújtóvonalban vezeték fut végig, ami elnyeli és hővé alakítja az összegyűjtött napsugárzást, majd a keletkezett hőt a benne áramló folyadéknak adja tovább. A felhevített folyadékkal gőzt termelnek, ami egy gőzturbinát hajt meg. A tükör parabolák egy automatikus napkövető-mechanizmus segítségével követik a Nap járását. 16. Ábra Napkollektorok a Mojave sivatagban (forrás:

47 Alkalmazási példák Napelemes rendszerek megtervezésénél két, egymással látszólag ellentétes folyamatot kell végig gondolni ahhoz, hogy a beruházás hosszú távon is gazdaságos legyen (optimális megtérülési időt megvalósítva). I. Energiahatékonyság javítása: egyrészt a jelenlegi fogyasztók áram szükségét kell lehetőségek szerint minél alacsonyabban tartani, ami által a napelemes rendszer beruházási összege csökkenthető. Csökken a megtérülési idő!

48 Alkalmazási példák Energiahatékonyság javítása:
Energiatakarékos háztartási gépek, asztali PC helyett laptop, stb. Világítás áttervezése, hagyományos izzók lecserélése energiatakarékos izzókra (pl: Led világításra, amelynek minimális az áramigénye). A különböző épületfunkciók (fűtés, hűtés, árnyékolás, világítás stb.) szabályozása épületautomatizálási rendszerekkel. Megfelelő hőszigetelés, passzív ház (Löglen, Prokoncept).

49 Alkalmazási példák II. A legtöbb kiadással járó épületfunkciók átállítása elektromos üzeműre: például a fűtés a rezsiköltségek %-át adják, ezt a költséget elektromos fűtéssel – amelyhez a napelem biztosít „ingyen” áramot – mindez lecsökkenthető nullára! Nagyobb teljesítményű napelem Rezsi kiadások radikális csökkenése Csökken a megtérülési idő!

50 Alkalmazási példák Különböző fűtési módok költség összehasonlítása megújuló energiaforrások igénybevételével és anélkül. Alapadatok Tüzelőanyag Fűtőértéke (MJ/m3,MJ/kg) Bruttó ára (Ft/m3, Ft/kg) Földgáz 34 136 Pellet 17,5 60 Tűzifa 14 26 Szalmabrikett 17 32 Egyéb adatok Fűtési napok száma az évben: 186 nap Fűtési órák száma egy napon: 6 óra Bruttó áramdíj (GEO tarifa) 33,44 Ft/kW Hőszivattyú energetikai hatásfoka (COP) 4 W/W Napsütéses órák száma fűtési idényben 255 Maximális napsugárzási érték 1200 W/m2 Napsütés intenzitása 60 % Napkollektor vákumcsövek száma 30 db

51 Bruttó éves fűtési költség
Alkalmazási példák Különböző fűtési módok költség összehasonlítása megújuló energiaforrások igénybevétele (napkollektor vagy napelem) nélkül. Fűtött légtér: 285 m3 Bruttó éves fűtési költség Az épület falazata Hőátbocsátási tényező (W/m2K) Hőszükséglet (kW) Földgáz Pellet Tűzifa Szalmabrikett Hőszivattyú Caleo Tégla (36 cm) 1,43 15,96 Tégla (36 cm + 5 cm Nikecell) 0,51 9,98 74 426 75 436 93 064 Porotherm 38 HS 0,26 7,98 59 541 60 349 74 451 99 269 Porotherm 44 HS 0,22 7,13 98 144 53 161 53 883 66 475 88 633 ISOTEQ Plusz 0,21 6,84 94 218 51 035 51 728 63 816 85 087 6 cm Agepan lemez + 16 cm cellulóz 0,19 5,70 91 601 78 515 42 529 43 106 53 180 70 906 Vályogfal (57 cm) 0,17 5,42 87 021 74 590 40 403 40 951 50 521 67 361 LÖGLEN (41 cm-es fal) Használati melegvíz ellátás nélkül!

52 Alkalmazási példák Különböző fűtési módok költség összehasonlítása megújuló energiaforrások igénybevételével (napkollektor vagy napelem). Fűtött légtér: 285 m3 Bruttó éves fűtési költség Az épület falazata Hőátbocsátási tényező (W/m2K) Hőszükséglet (kW) Caleo + napelem Földgáz + napkollektor Pellet + napkollektor Tűzifa + napkollektor Szalmabrikett + napkollektor Hőszivattyú + napkollektor Tégla (36 cm vtg) 1,43 15,96 Tégla (36 cm vtg + 5 cm Nikecell) 0,51 9,98 68 902 69 838 86 157 Porotherm 38 HS 0,26 7,98 99 724 54 017 54 750 67 544 Porotherm 44 HS 0,22 7,13 87 947 47 638 48 284 59 568 ISOTEQ Plusz 0,21 6,84 98 024 84 021 45 511 46 129 56 909 6 cm Agepan lemez + 16 cm cellulóz 0,19 5,70 79 704 68 318 37 005 37 508 46 273 Vályogfal (57 cm vtg) 0,17 5,42 75 124 64 392 34 879 35 352 43 614 LÖGLEN (41 cm-es fal) Használati melegvíz ellátás nélkül!

53 Alkalmazási példák Példa megvalósult beruházásra: bordányi családi ház (140 m2) korszerűsítése Fűtési rendszer: 65 m2 Caleo fűtőfilm (infrafűtés), bekerülési ktg.: 1,250 millió Ft. Napelemes rendszer: 7,56 kW teljesítmény (42 db 180W-os napelem modul), hálózati visszacsatolással, a fűtés mellett a többi elektromos fogyasztó (pl.:világítás, stb.) villamos energia ellátást is biztosítja. Bekerülési ktg.: 7 millió Ft. Korábban áram és gázszámlára kifizetett összeg: Ft/év.

54 Alkalmazási példák Megtérülés – Költség szempontból
Ft rezsi költség 5 %-os energia áremelkedéssel kalkulálva Beruházási költség (8,25 millió Ft) a 8. évben megtérül Érvényben lévő pályázati támogatással a megtérülési idő 6 év! Év Rezsi Summa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55 Alkalmazási példák Megtérülés – Befektetési szempontból
Ft rezsi költség 5 %-os energia áremelkedéssel kalkulálva Hosszú távon: 30 év 30 év alatt a rezsikiadás összesen: 60 millió Ft A jelenleg beruházásra szánt összeget (8,25 millió Ft) inkább befektetnénk, akkor 6,8 %-os éves kamatozású befektetési formával érnék el ugyanezt az összeget.

56 Köszönöm a figyelmüket!
Kovács Gábor, Csányi Gábor Electro Home Bau Kft. 0620/

57 Felhasznált irodalom www.energiakozpont.hu www.ekh.kando.hu
Móczár-Farkas: Napenergia hasznosítás Bohoczky Ferenc: Megújuló energiaforrások-Napenergia hasznosítása Varga Katalin: Javaslatok a megújuló energiaforrások szabályozási és támogatási környezetének felülvizsgálatához


Letölteni ppt "Nap, mint energiaforrás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések