Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ETR konferencia – május 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ETR konferencia – május 19."— Előadás másolata:

1 ETR konferencia – 2014. május 19.
Támogatási idő számítása Hosznyák András

2 Mi a támidő számítás bevezetésének menete?
XSD 3.2 bevezetése után érhető el a H0322 új adatellenőrzési szabály az XSD-ben terített támogatási idő információ a Felvi.hu portál támogatási idő lekérdező felület frissített támogatási idő FIR füzet publikálása Intézményi tesztidőszak 2014. május 30-ig az intézmények tesztelhetik a támogatási idő algoritmust és a kapcsolódó visszajelzési formákat a hallgatók számára ezen időszakban nem érhetők el az adatok tervek szerint június 15-ig a beérkezett észrevételek alapján a javításokat, módosításokat elvégezzük

3 Hogyan várjuk a visszajelzéseket?
A támogatási idő számítással kapcsolatos visszajelzéseket az Eduline-on keresztül várjuk A visszajelzések megoldásának átfutási ideje függ annak jellegétől a tartalmi, számítási logikával kapcsolatos kérdésköröket időszakosan fogjuk áttekinteni

4 Kinek kerül megállapításra a támidő felhasználás?
FIR-ben kapott oktatási azonosítót, és Nem rendelkezik egyik intézményben sem TMIDK hatású hibával, és Támogatott képzésben (államilag támogatott, állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas) aktív státuszú félévvel rendelkezik a 2012/13/1 képzési időszakban vagy azután Jelenleg hallgató esetében történik számítás

5 Ismert probléma 1 előtti hozott dokumentumok felhasznált félévszáma (Nftv § (2)) a támogatási idő algoritmus bevezetése fogja feltárni először ezen kérdéskör problémáit összesen hozott dokumentum kerül beszámításra ebből esetben vélelmezés történt hallgató esetében 2011. CCIV. törv § (2)) = Nftv. (2) E törvény hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses, önköltséges képzésben szerzett oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatói képzést. Azoknál, akik január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés, önköltség fizetése mellett folytatták, - bármely képzési ciklus esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató, a felsőoktatási intézmény és az oktatási hivatal a beiratkozást megelőzően igazolással élhet.

6 Ismert probléma 2 előtt kezdődő és jén aktív képzések felhasznált félévszáma a támogatási idő algoritmus bevezetése fogja feltárni először ezen kérdéskör problémáit jogviszonyok esetében meg kell adni ezen támogatott félévszámot csak a jogviszonyhoz kapcsolódó képzésekre vonatkozóan értéke 0 is lehet adatellenőrzési szabály is bevezetésre fog kerülni

7 Hogyan jelez vissza a FIR a támidőről?
Intézmények számára adatellenőrzési hibajegy (H0322) azon félévekre, melyek esetében a hallgató már nem vehetne részt támogatott félév keretébe a képzésen (csak 2013/14/2-től felmenőben) XSD-ben lekérdezhető a hallgató rendelkezésre álló kerete és az utolsó féléves felhasználása a Felvi.hu portál Hivatali Ügyek csatornájában lehetőség van egy hallgató felhasznált támogatási idejét lekérdezni a célhoz kötöttség megadása mellett kérelem formájában Hallgatók részére (csak később kerül aktiválásra) egy részletes riport formájában elérheti a Magyarorszag.hu portálon ügyfélkapus hozzáféréssel, hogy a FIR az intézmények által bejelentett adatok alapján mekkora támogatási idő felhasználást számított ki

8 H0322-es szabály Leírás: A képzési időszak finanszírozási formája már nem lehet államilag támogatott, állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas, mert a hallgató a FIR aktuális adatai alapján túllépte a rendelkezésére álló támogatási keretet. Üzenet: A képzési időszak finanszírozása már csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. Hatás: egyelőre nem kerül beállításra

9 Hogyan kell eljárni? 2013/14/2 félévére visszamenőleg nem szükséges és nem lehetéses intézkedést tenni azoknál sem, akiknek a képzése a számítások alapján ebben a félévben már nem lehetett volna államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas!

10 Hogyan kell eljárni? ét követően a támogatási idő jogszabályban rögzített támogatási keretét túllépő hallgatókat szíveskedjenek írásban értesíteni a folyamatban lévő képzés(eke)t a 2014/15. tanév őszi félévében már kizárólag költségtérítéses vagy önköltséges formában folytathatják pótolják a megfelelő dokumentumok (oklevelek és bizonyítványok) bemutatásával a vonatkozó adatokat

11 H0109 vs. H0322 Túlfutás (KKK + 2 félév) Képzési időszak
BSc képzés (6 féléves) 2008/09/1 Aktív / áll. tám. 1 2008/09/2 2 2009/10/1 3 2009/10/2 4 2010/11/1 5 2010/11/2 6 2011/12/1 7 2011/12/2 8 2012/13/1 Aktív / áll. tám. (H0109) 9 2012/13/2 10

12 H0109 vs. H0322 Túlfutás (KKK + 2 félév) Támidő felhasználás
Képzési időszak BSc képzés (6 féléves) 2008/09/1 Aktív / áll. tám. - -1 2008/09/2 2009/10/1 2009/10/2 2010/11/1 Passzív / áll. tám. 2010/11/2 -2 2011/12/1 2011/12/2 2012/13/1 Aktív / költségt. 2012/13/2 Aktív / áll. tám. (H0322)

13 H0109 vs. H0322 Túlfutás (KKK + 2 félév) Támidő felhasználás
Képzési időszak BSc képzés (6 féléves) 2008/09/1 Aktív / áll. tám. - -1 2008/09/2 2009/10/1 2009/10/2 2010/11/1 Passzív / áll. tám. 2010/11/2 -2 2011/12/1 2011/12/2 2012/13/1 Aktív / költségt. 2012/13/2

14 Támidő XSD visszajelzés

15 XSD visszajelzés Egy hallgatónak maximum két támidő XSD adatköre lehet egy időben, függően attól, hogy doktori képzésen részt vesz-e Visszakapott értékek keret típusa: H(allgatói), D(oktoranduszi) képzési időszak: az utolsó képzési időszak, amikor a támogatási idő felhasználás kiszámításra került időszak előtti egyenleg: az utolsó képzési időszakot megelőző időszakokban felhasznált támogatott félévek száma és a hallgató felhasználható támogatási idő keretének különbözete (beleértve a hozott dokumentumok alapján történő felhasználást és a csökkentő tényezők korrigáló hatását) pozitív érték jelzi a még felhasználható félév szám nagyságát a 0 vagy negatív érték jelzi a felhasználható támogatási idő keret kimerülését időszaki felhasználás: az utolsó képzési időszakban felhasználásra kerülő támogatott félévek száma a felhasznált félévek száma negatív értékként jelenik meg

16 XSD visszajelzés Mikor lehet szükséges intézményi intézkedés?
az időszak előtti egyenleg negatív, akkor a hallgató a FIR adatok alapján már kimerítette a felhasználható támogatási idő keretét Keret típus Képzési időszak Időszak előtti egyenleg Időszaki felhasználás H 2013/14/2 -1

17 XSD visszajelzés Mikor lehet szükséges intézményi intézkedés?
az időszak előtti egyenleg értéke 0, de az Időszaki felhasználás értéke negatív, akkor az aktuális időszakban a hallgató támogatott formában folytat képzést, de a korábbi időszakokban már kimerítette a felhasználható támogatási idő keretét Keret típus Képzési időszak Időszak előtti egyenleg Időszaki felhasználás H 2013/14/2 -1

18 XSD visszajelzés Mikor lehet szükséges intézményi intézkedés?
az időszak előtti egyenleg pozitív, de az Időszaki felhasználás nagyobb, mint az egyenleg, akkor a hallgató az adott időszakban több támogatott képzési időszakot használ fel, mint amennyit még a kerete lehetővé tenne Keret típus Képzési időszak Időszak előtti egyenleg Időszaki felhasználás H 2013/14/2 1 -2

19 XSD visszajelzés Mikor lehet szükséges intézményi intézkedés?
az időszak előtti egyenleg pozitív, és az Időszaki felhasználás értéke azonos az egyenleggel, akkor a hallgató az adott időszakban még végezhet képzést támogatott formában, azonban a következő képzési időszakra már kimerül felhasználható támogatási idő kerete Keret típus Képzési időszak Időszak előtti egyenleg Időszaki felhasználás H 2013/14/2 1 -1

20 Támogatási idő lekérdező felület a Felvi.hu portálon

21 Felvi.hu portál Támogatási idő lekérdező felület Mikor használható?
Hivatali Ügyek -> „Személyes adat megjelenítő” Mikor használható? az átsorolási döntések meghozatalához a hallgató által jelzett információ és a FIR által számolt félévszám eltérésének tisztázásához hallgatói reklamációk kezeléséhez

22 Felvi.hu portál Az intézményi felhasználónak büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia az adatlekérdezés céljáról a nyilatkozattétel nélkül nem lehetséges a lekérdezést végrehajtani Minden lekérdezés naplózásra kerül hallgató oktatási azonosítója, akinek a részletes adatai lekérdezésre kerülnek a kérelmet indító felhasználó a kérelem dátuma és időpontja

23 Felvi.hu portál Hallgatóra keresés
az intézmény csak olyan hallgatókra tud keresni, akik az intézménnyel jogviszonyban álltak vagy állnak

24 Felvi.hu portál Keresési eredmények Ha a keresés nem eredményes

25 Felvi.hu portál Kérelmek megtekintése, új kérelem indítása

26 Felvi.hu portál Nyilatkozat az új kérelemhez

27 Felvi.hu portál Ha a hallgató nem csak a kérelmező intézményben folytat képzést, akkor minden olyan adatkör, amely nem a kérelmező intézmény bejelentéséből származik, a „Más intézményi bejelentés” intézmény név és leírás alatt fog megjelenni; ha a hallgató a másik intézményben hitéleti képzést folytat, akkor a képzés konkrét neve helyett a „hitéleti képzés” általános elnevezés jelenik meg; ha a hallgatóról a másik intézmény csökkentő tényezőt jelentett be, akkor annak pontos oka helyett a „Más intézményi bejelentés” név fog megjelenni

28 Felvi.hu portál Kérelem adatlap és a Hallgató személyes adatai

29 Felvi.hu portál Támogatási idő keret
összefoglalja a lehetséges támogatási idő felhasználási esetek összesített felhasználási félévszámát, a kedvezmények összegét, valamint a keretből még fennálló egyenleget

30 Felvi.hu portál Hozott dokumentumok alapján meghatározott támogatási idő felhasználás

31 Felvi.hu portál Teljesített képzési időszakok alapján meghatározott támogatási idő felhasználás

32 Felvi.hu portál Teljesített képzési időszakok alapján meghatározott támogatási idő felhasználás a hallgató minden FIR-be jelentett képzése és azok összes képzési időszaka megjelenik, így azok is, amelyeken csak költségtérítéses vagy önköltséges formában folytat képzést a hallgató azon képzési időszakainak státusza, amelyekben a hallgató / után passzívált, de nem a lehetséges fel nem róható indokok valamelyikével: „Okt. 15./márc. 15. után passzívált beszámítandó” lesz

33 Felvi.hu portál Támogatási idő felhasználási kedvezményei

34 Felvi.hu portál Hibajelzés a kérelmek esetében
„Kérelem adatlap” és a „Hallgató személyes adatai” blokk alatt egy „Hibák” blokk jelenik meg, mely részletezi a felmerült hibá(ka)t

35 Magyarorszag.hu A hallgatók számára a visszajelzés a Felvi.hu portálon elérhető kérelem szerkezetével megegyező módon történik A hallgatók számára minden adatkör megjelenik, nem lesznek elfedett információk (másik intézményi bejelentés, hitéleti képzés)

36 Támogatási idő számítás menete

37 Támogatási idő számítása
Négy lépéses számítási modell felhasználható támogatott keretszám meghatározása felhasznált félévszám meghatározása a párhuzamos képzések figyelembe vételével félévszámot „csökkentő” tényezők felhasználható és felhasznált félévszám hasonlítása

38 Felhasználható támogatási idő
A hallgató a magyar felsőoktatási rendszerben 12 félévre jogosult régi egyetemi vagy főiskolai képzés felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzés BA/BSc, MA/MSc, osztatlan (max. 10 féléves) 14 félévre jogosult olyan osztatlan képzést folytat, amelynek képzési ideje több, mint 10 félév további 6 félévre jogosult államilag támogatott PhD vagy DLA képzés 14 félév: általános orvos, katolikus teológus-lelkész, teológia-lelkész/lelkipásztor szakirány

39 Felhasznált félévszám
2006 előtt szerzett végzettségek végzettség 7 támogatott félévnek számít mindaddig, amíg a hallgató nem igazolja 2006 előtti kezdődő jogviszony felhasznált félévei 2006-ig hallgatói jogviszonyban kell megadni (2011. CCIV. törv § (2)) „E törvény hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses, önköltséges képzésben szerzett oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatói képzést. Azoknál, akik január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés, önköltség fizetése mellett folytatták, –bármely képzési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozást megelőzően igazolással élhet.”

40 Felhasznált félévszám
2006 utáni hallgatói felhasználás aktív félév, ahol a finanszírozási forma: államilag támogatott, állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas vagy után nem fel nem róható indokkal passzivált félév, ahol a finanszírozási forma: államilag támogatott, állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas korrekció: párhuzamosság esetei (lásd FIR füzet)

41 Párhuzamosság kezelése

42 „Csökkentő” tényezők Fogyatékossággal élő hallgatók kedvezménye
hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni szükséges a hallgatói jogviszonnyal egészben vagy részben átfedő fogyatékra vonatkozó adatkör A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, de nem uniós országbeli hallgatók támogatási kedvezménye mesterképzés esetén automatikusan a FIR számítja Fogyaték 2011. CCIV. törv. 47. § (4) „A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.” Nem EU-s kedvezménytörvény 1. horvátországi, szerbiai vagy ukrán állandó lakhellyel rendelkeznek, 2. magyar állampolgársággal is rendelkeznek, 3. támogatási idejük terhére végeztek el korábban alapképzést, 51/2007. Korm. rendelet 28. § (1) „A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban államilag támogatott alapképzésben vett részt és államilag támogatott mesterképzésre vették fel, két félévvel megnövekedik.” 2001. LXII. törv. 1. § (1-2) „(1) A törvény hatálya a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyre terjed ki. (2) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a törvény hatálya az (1) bekezdésben meghatározott személlyel együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekre (a továbbiakban: hozzátartozó) akkor is kiterjed, ha magát nem vallja magyar nemzetiségűnek.” 2011. CCIV. törv. 39. § (1) hatályos: től „Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott [a továbbiakban együtt: magyar állami (rész)ösztöndíj] vagy önköltséges képzésben. Ez a jog megilleti továbbá a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, […] 2005. CXXXIX. törv. 39. § (1) „Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, […]”

43 „Csökkentő” tényezők Megszűnt intézmények esetei
megszűnt a felsőoktatási intézmény, és tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni vagy a megszűnt intézményben félbeszakadt képzés más intézményben folytatása esetén a korábbi féléveket nem ismerik el hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni vizsgálatra kerül: képzés kezdési és lezárási okok kapcsolata intézményi megszűnés ténye Megszűnt, jogutód nélkül 2011. CCIV. törv. 47. § (6): „A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el.” Megszűnt, jogutódlás, de nem ismeri el 2011. CCIV. törv. 47. § (6): „A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni.”

44 Miről nem lesz információja a FIR-nek?
Az intézmény felé a hallgató által be nem jelentett hozott dokumentumokról Azon 2005/06/2 előtti féléves felhasználásokról, ahol a képzés lezárult előtt a hallgató nem szerzett oklevelet a képzésen

45 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ETR konferencia – május 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések