Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FIR adminisztráció egyes kérdéseiről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FIR adminisztráció egyes kérdéseiről"— Előadás másolata:

1 A FIR adminisztráció egyes kérdéseiről
ETR konferencia – május 19. A FIR adminisztráció egyes kérdéseiről Demcsákné Ódor Zsuzsanna

2 Képzésváltás Intézményen belüli képzésváltásnak minősül
minden olyan kérelmezett és engedélyezett képzési módosítás, amelyeknek egy-egy kombinációja egy-egy lehetséges felvételt eredményezhetne a felvételi eljárásban a fő képzési elem változása (képzési területen belül lehet) – jellemzően szak a belépési képzési elem változása – jellemzően szakirány, tanárképzésben további elemek a munkarend változása a nyelv változása a képzési hely változása előző képzés: a germanisztika szak német szakirányán nappali munkarendben, magyar nyelven, Budapesten új képzés: a germanisztika szak német szakirányán levelező munkarenden, magyar nyelven, Budapesten

3 Képzésváltás A hallgató jogviszonya folyamatos marad
jogviszonyon belül le kell zárni az abbahagyni kívánt képzést végdátum: az befejezés napja lezárás indoka: „Képzésváltás intézményen belül” (KMK) jogviszonyon belül meg kell nyitni a megkezdeni kívánt képzést kezdő dátum az előző lezáró dátumot követő nap, kezdés indoka: „Képzésváltás intézményen belül” (KVB) a képzési időszak csak az egyik képzésnél legyen aktív!!! – támogatási időt érint!!! a váltás dátumától függ , hogy melyik képzésen legyen aktív a félév státusza

4 Túlfutó képzési időszak
A H0109-es szabály működése csak a 2013/14. tanév tavaszi félévétől ellenőriz vizsgálja a képzési idő + 2 félév túllépését ha a tanulmányi félévek száma meghaladja a képzési idő 2 félévvel megnövelt értékét, akkor a szabály hibát jelez vizsgálja az intézményi finanszírozási formaváltás okát ha „Túlfutás miatt változott” (TU), akkor a következő félév(ek) államilag finanszírozott megjelölése esetén a szabály hibát jelez a képzés támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani a fogyaték alapján adható max. 4 félév kedvezmény a túlfutás előtti időt is növeli a képzésen az államilag finanszírozott félévek maximális száma: képzési idő + 6 félév ezzel ki kell egészíteni a szabályt

5 Többszörös kimeneti adatok
Tervezett változások!!! Vonatkozó szabályok módosítása lesz Képzésen belül egy végbizonyítvány, több záróvizsga és egy oklevél a jogász, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész képzésnél a hallgató képzésénél beküldendő az utolsó záróvizsgarész dátuma a záróvizsga blokkban beküldhető minden záróvizsga adatköre Képzésen belül több végbizonyítvány, záróvizsga és oklevél szakpáros képzésnél (PSZKSZP), tanárképes bölcsész képzésnél (ESZKxxx), a főiskolai gyógypedagógia képzésnél (FSZKGYO), a régi egyetemi kiegészítő tanári képzésnél (ESZKTAN) a hallgató képzésénél beküldendő az utolsó abszolutórium dátuma az első abszolutórium kezelése még tervezés alatt van a hallgató képzésénél beküldendő az utolsó záróvizsga dátuma az oklevél blokkban beküldhető 2, illetve 2 vagy 3 vagy 4 oklevél

6 Oklevél, bizonyítvány nyomdai sorszáma
Tervezett változások!!! Vonatkozó szabályok módosítása lesz A korábban azonos sorszámon kiadott oklevelek kezelése a nyomdától bekért listák elemzése alapján kivételek kezelése a szabályban az oklevélhez beazonosítható képzési szintek szerint külön futtatható a szabály A hiányzó nyomdai sorszámú oklevelek (hozott dokumentumok) kezelése ha a külföldi vagy a 2006 előtt kiállított oklevélen, illetve a 2000 előtt kiállított érettségi bizonyítványon nem szerepel nyomdai sorszám, akkor a szöveges mezőben a „nincs nyomdai sorszám” bejegyzést lehet beküldeni A jövőben kibocsátott okleveleknél legyen abszolút egyedi sorszám a nyomdával egyeztetés lesz

7 Oklevél beküldendő adatai
Tervezett változások!!! Vonatkozó szabályok módosítása lesz Oklevél adatok ( után kiadott) Normál (képzés alatt) Normál/doktori (képzés után) Honosított (eredeti) kiállítás dátuma x nyomdai sorszám x / null intézményi sorszám zv. biz. hat. / védés dátuma aláírók neve null hallgató képzése (ID) törzslap száma honosított-e (doktori) nem igen

8 Hozott dokumentum (oklevél) beküldendő adatai
Tervezett változások!!! Vonatkozó szabályok módosítása lesz Hozott dokumentum adatok után kiadott előtt kiadott Honosított doktori típus (BIZTIPUS) x fok (BIZFOK) kiállítás dátuma nyomdai sorszám x / null null kiállító intézmény neve végzettség országa támogatott félévek száma

9 Tervezett változások!!! Vonatkozó szabályok módosítása
Nyelvvizsga adatok Tervezett változások!!! Vonatkozó szabályok módosítása Kivételek kezelése a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés esetén nem fog futni a szabály az idegen nyelvű képzés esetén nem fog futni a szabály 40. életév vagy intézményi nyelvi vizsga vagy fogyaték miatti felmentés alapján adható mentesség a nyelvvizsga adatkörben a „nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum” szótár helyébe a „nyelvvizsgával egyenértékű vagy azt helyettesítő dokumentum” szótár lép, és két új szótárelem lesz: intézményi mentességi határozat intézményi nyelvi vizsga A hallgató képzésénél a „nyelvvizsga követelmények teljesítésének dátuma” adatmezőbe a mentesítési határozat, illetve az intézményi nyelvi vizsga dátuma szerepeltethető a két új szótárelem választása esetén nem kell megadni a nyelvvizsga adatkör néhány további adatát (pl. nyelv, fok, típus, fajta)

10 Meghirdethetőség, hatályosság
A nyilvántartott szak táblában négy dátummező szerepel az XSD 3.0 verziójától a képzés meghirdetésének kezdő féléve alapján – ÉÉÉÉ – erre a félévre hirdethető először a képzés meghirdetésének utolsó féléve alapján – ÉÉÉÉ – erre a félévre hirdethető utoljára a képzés hatályosságának (érvényességének) kezdő dátuma (Valid from) a képzés hatályosságának (érvényességének) végdátuma (Valid to) a H0071 szabály a képzés meghirdetésének kezdetével hasonlítja össze a hallgatói képzés kezdődátumát – a hallgatói képzés kezdődátumának nagyobbnak kell lennie a hallgatói képzés végdátumának a képzési érvényesség végdátumánál kisebbnek kell lennie a hatályossági (érvényességi) dátumok tisztítására a márciusi statisztika után kerül sor A nyilvántartott szak képzéselem táblában a fenti négy dátummező szerepel a kezdetekről

11 Meghirdethetőség, hatályosság
Osztatlan tanárképzés példa Érvényesség kezdete (a januári FFT-ben megjelenéshez) Érvényesség vége (ha van) Meghirdetés kezdete (a kezdő féléve alapján) Meghirdetés vége (ha van) (az utolsó féléve alapján) Hallgatói képzések kezdete lehet (hallgató felvétellel beléphet) Hallgatói képzések vége lehet

12 Dátumok a képzés végén Az abszolutórium kiállításának napja
a megkezdett képzés tanulmányi és vizsgakövetelményeinek és az előírt szakmai gyakorlatnak a teljesítését igazoló végbizonyítványt ki kell állítani annak az utolsó kreditszerző szorgalmi időszaknak a végén (legkésőbb az utolsó napján), amelyben a hallgató a végbizonyítványhoz szükséges minden követelménynek eleget tett (ezen belül eredményesen teljesítette az előírt szakmai gyakorlatot is), vizsgakötelezettsége nincs, és záróvizsgára bocsátható annak a vizsgaidőszaknak a végén (legkésőbb az utolsó napján), amely az utolsó kreditszerző szorgalmi időszakot közvetlenül követi, és ebben a hallgató valamennyi vizsgakötelezettségének is sikeresen eleget tett, és

13 Dátumok a képzés végén A záróvizsga napja
a hallgató utolsó tanulmányi félévében a szorgalmi időszak rövidebb, ezt követően, a félév hátralévő szakaszában egymás után, vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot kell biztosítani ha a hallgató a végbizonyítvány kiállítását közvetlenül követő záróvizsga-időszakban sikeres záró-vizsgát tesz a záróvizsga napján vagy azt követően, de legkésőbb a záróvizsga-időszak utolsó napján le kell zárni a képzését, és ha az intézményben nem folytat másik párhuzamos képzést, akkor ugyanazon a napon a hallgatói jogviszonyát is meg kell szüntetni ha a hallgató az abszolutórium kiállítását közvetlenül követő záróvizsga-időszak végéig nem tesz sikeres záróvizsgát a záróvizsga-időszak utolsó napján le kell zárni a képzését, és ha az intézményben nem folytat párhuzamos képzést, akkor ugyanazon a napon a jogviszonyát is meg kell szüntetni ezt követően jogviszonyon kívül tehető le a záróvizsga, a teljesítés időpontjában érvényes képzési követelmények szerint

14 Dátumok a képzés végén Az oklevél kiállításának és kiadásának napja
a felsőfokú tanulmányok sikeres befejezését és a szakképzettség megszerzését igazoló oklevelet legkésőbb a sikeres záróvizsga (utolsó záróvizsga-rész) napjától számított 30 napon belül ki kell állítani és legkésőbb a 30. napon ki kell adni, ha a hallgató előzőleg teljesítette az előírt nyelvvizsga- követelményeket

15 Dátumok a képzés végén normál félévben utolsó félévben Végbizonyítvány kiállítása Sikeres záróvizsga Nyelvvizsga feltétel korábban teljesített Oklevél kiállítása Oklevél kiadása Tanulmányi félév Szorgalmi időszak Vizsgaidőszak Szorgalmi időszak Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak max. 30 nap

16 Kollégiumi tagság bejelentése
A hallgató anyaintézménye jelenti az adatokat! a kollégiumi elhelyezés hallgatói juttatás, amely hallgatói jogviszony alapján adható, elsősorban a nappali munkarendű államilag finanszírozott képzésen részvevő hallgatóknak a kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el, és a pályázati kérelemről a felsőoktatási intézmény dönt az erre vonatkozó szabályzata alapján a kollégiumi (diákotthoni) tagsági jogviszonyról annak az intézménynek kell továbbítani az adatokat a FIR-be, amellyel hallgatói jogviszonyban áll az érintett személy

17 Kollégiumi tagság bejelentése
a statisztikában elvárt adat (volt eddig is) az alábbi adatkörökben az a03t19 jelű adatlap „Az intézmény által fenntartott kollégiumban lakó hallgató száma a … félévre” az a03t20 jelű adatlap „A felsőoktatási intézmény által bérelt férőhelyen lakó hallgató száma a … félévben” az a03t17 jelű adatlap „Diákotthonban lakó hallgató száma a … félévben” minden intézmény a saját hallgatójának a kollégiumi (diákotthoni) elhelye- zéséről szolgáltat adatot – az intézményben nyilván kell tartani a saját kollégiumi férőhelyek esetében a bérelt kollégiumi férőhelyek esetében a bérelt diákotthoni férőhelyek esetében a FIR-be küldött kollégiumi elhelyezések adatai alapul szolgálnak az intéz- ményi finanszírozási számításokhoz a vonatkozó juttatási körben

18 Kollégiumi tagság bejelentése
regisztrációs teendők az Oktatási Hivatalban a kollégiumokat, diákotthonokat regisztráltatni kell a kollégiumi, diákotthoni bérelt helyekről kötött szerződéseket nem kell regisztráltatni a kollégiumi elhelyezésnek minősítendő tartós lakásbérléseket regisztráltatni kell, az időszakos lakásbérleteket nem a hallgatók ilyen bérelt helyeken történő elhelyezése is kollégiumi tagságnak számít

19 Kollégiumi tagság bejelentése
Jogszabályi háttér A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 85/A. § (1) A 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói juttatások éves összegét: … d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája, … alapján kell megállapítani. (2) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az államilag támogatott képzésben részt vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott - a hallgatói juttatásokra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető - hallgatók létszáma alapján kell megállapítani. 85/C. § A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat a következő jogcímeken használhatja fel: … ed) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, …” A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelemről a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott pontozásos rendszer alapján kell dönteni. 7. § A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel: ed) a kollégiumi férőhely bérlése … „A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásoknál figyelembe vehető hallgatói kör és a figyelembe vehető létszám megállapításának rendje” 33. § … (2) A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támogatott teljes idejű képzésben vesznek részt, és a) az intézmény kollégiumában, b) a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított diákotthonban c) a rendelet szerint a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítő, a felsőoktatási intézmény által bérelt férőhelyen vannak elhelyezve. A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 9. § (3) Az intézmények a normatív támogatásra a költségvetési évre vonatkozó, államilag támogatott hallgatói létszám és az e rendeletben foglalt egyéb mutatók közlése nyomán válnak jogosulttá. A hallgatói létszámra és a mutatókra vonatkozó adatoknak megfeleltethetőeknek kell lenniük a felsőoktatási információs rendszer számára szolgáltatott adatokkal.

20 79/2006. (IV. 5.) Korm. rend. 10. melléklet II. pont
Oktatói nyilatkozat 79/2006. (IV. 5.) Korm. rend. 10. melléklet II. pont A Korm. rend. hatályos változata szerint és a nyilatkozat dátuma alapján: M: Nyilatkozat működési feltételhez és normatív támogatáshoz E: Elsődleges nyilatkozat A: Akkreditációhoz M: Másodlagos nyilatkozat N: Normatív támogatáshoz N: Nyilatkozat adat jogszabályi hely ig től típus (OKTNYILTIP) II/A a) M II/A b) A --- II/C N jelleg (NYILJELLEG) E

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A FIR adminisztráció egyes kérdéseiről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések