Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT."— Előadás másolata:

1 ÚJ KISTÉRSÉGI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI
VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. DR FERENCZ PÉTER ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ NEFMI

2 ÚJ KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK, MŰKÖDTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

3 ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – TIOP 2. 1
ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – TIOP KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA TIOP „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” A fejlesztés olyan kistérségben valósulhatott meg, ahol a pályázat benyújtásának időpontjáig nem működött járóbeteg-szakellótó központ azaz ezek újonnan felépülő központok, amelyek javítják a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét) A pályázat konkrét adatai: A pályázat beadási határideje e volt. A pályázat eljárásrendje: egyfordulós nyílt pályáztatás volt. A rendelkezésre álló forrás: 25 milliárd Ft. 25 kistérség adott be pályázatot, 23 nyertest hirdettek ki két fordulóban 16 pályázó nyert első körben, melyből 8 a leghátrányosabb 33 kistérségben található A 16 pályázónak odaítélt összeg: 14 371 115 780 Ft A második körre megmaradt forrás: 10 628 884 220 Ft A nem nyertes pályázók között újabb pályázatot írtak ki, ennek eredményeképp újabb 7 szakrendelő nyert pályázati támogatást A kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakításának és fejlesztésének egyik legfontosabb célja az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, valamint a szolgáltatási hiányok megszüntetése és a szükségletekhez igazított ellátás biztosítása volt.

4 ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – A TIOP 2.1.2 CÉLRENDSZERE
Átfogó célok Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el. A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével. Részcélok A szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása legalább szakmai minimum szinten azokon a területeken, ahol jelenleg nincsen közfinanszírozott szakellátás, illetve ahol a kistérség lakossága az esetlegesen meglévő szórvány közfinanszírozott ellátások mennyisége és szakmai összetétele alapján nem tekinthető ellátottnak, vagyis számukra nem biztosított a minimum 4 alapszakma tekintetében, továbbá a heti 200 szakorvosi órás közfinanszírozott járóbeteg-szakellátás átlagosan 20 percen belüli elérhetősége. A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot a környezeti és gazdasági fenntarthatósági elvárásoknak megfelelően. Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek ellátáshoz való hozzáférésének érdekében. Info-kommunikáció fejlesztés. A kistérségeken belüli kohézió erősítése valós együttműködési színterek kialakításával, partneri együttműködések fejlesztésével.

5 ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – TIOP 2. 1
ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – TIOP KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA A kistérségi járóbeteg-szakrendelők kialakítását az alábbiak indokolták: Csökkenteni kell az egészségügyi és szociális ellátás különbségeiből adódó hátrányokat Törekedni kell az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítésére Csökkenteni kell a társadalmi esélykülönbségeket Javítani kell az alapellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségét A kistérségi járóbeteg-szakrendelőnek a következő egészségpolitikai célokat kell támogatnia: Segíti a definitív ellátás lakossághoz való optimális közelítését Támogatja a hospitalizációt igénylő kezeléseket kiváltó eljárásokat (járóbeteg-szakellátó; egynapos sebészet stb.) Költséghatékony struktúrában biztosítja a szükségletorientált ellátásokat Segíti a munkavégző képesség gyors helyreállítását (pl. megelőzés, korai felismerés) Az elnyert támogatást új épület építésére, meglévő épületek átalakítására, felújítására, bővítésére, gépészeti és energetikai korszerűsítésre, orvos-technikai eszközök, műszerek beszerzésére, informatikai rendszer kiépítésére fordíthatta a nyertes pályázó. Megfelelő szakmai előkészítés és területi egyeztetések lefolytatása – fekvőbeteg-ellátás, alapellátás, mentőszolgálat – révén valóban hatékony, a célokat teljesítő új intézmények jöhetnek létre. Ennek hiányában a rendelők csak korlátozottan lesznek képesek a kitűzött célokat teljesíteni.

6 ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA - A TIOP 2.1.2. NYERTESEI
Gönc Ibrány Mezőcsát Sarkad Sellye Csurgó Tab Ercsi Létavértes Polgár Szentlőrinc Tét Vámospércs Jánoshalma Kiskunmajsa Pannonhalma Rétság Szécsény Cigánd Tokaj Baktalórántháza TIOP (I. fordulós nyertesek) TIOP (II. fordulós nyertesek) Aba Velence A kistérségi járóbeteg-szakellátásról szóló pályázat 23 nyertes önkormányzata lehetőséget kapott arra, hogy a pályázati kiírás értelmében új kistérségi járóbeteg-szakellátó központot építsen, legfeljebb m2-es alapterületen, 200 szakorvosi, 120 nem szakorvosi óra kapacitással.

7 KULCSFOLYAMATOK BEMUTATÁSA – PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
1. szakasz Járóbeteg-szakrendelő modelljének kialakítása/átstrukturálása 2. szakasz Üzleti terv/működési modell Építészeti tervek elkészítése Morbiditás, mortalitás, epidemiológiai jellemzők, demográfia Pályázati elvárások Kistérségi igények Dokumentum-elemzés Fenntartható működési modell TIOP CÉLRENDSZER Szakmastruktúra kialakítása/jelenlegi átstrukturálása Kapacitáskérelem leadása Elbírálás-RET/OEP/EÜM OEP adatok elemzése Szakmai terv kialakítása Pénzügyi terv Humán - erőforrás terv IT terv Megvalósíthatósági tanulmány Eset, pont ,beavatkozásszám, adatok vizsgálata több dimenzióban

8 ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN SZAKMASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA
KULCSFOLYAMATOK BEMUTATÁSA – PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN Betegforgalmi adatok (irányítószám szerint leválogatott OEP-adatok a 2005/2006 évre vonatkozóan) Egészségpolitikai dokumentumok szakmai irányvonalai, pályázati követelmények becsatornázása Kistérség önkormányzatai által elkészített szakmai dokumentumok Egyéb statisztikák Országos, regionális, kistérségi statisztikai adatbázisok felhasználása Járóbeteg-forgalom adatainak vizsgálata: Járóbeteg-forgalom települések közti megoszlása Járóbeteg-forgalom megoszlása az ellátóintézmény megyéje szerint Teljes kistérségi járóbeteg-forgalom szakmastruktúrája BNO kategóriák vizsgálata, leggyakoribb diagnózisok Gondozói esetszámok vizsgálata Fekvőbeteg-forgalom települések közti megoszlása Fekvőbeteg-forgalom megoszlása ellátóintézmény megyéje szerint 2006. évi CXXXII. törvény Új Magyarország Fejlesztési Terv – NFT II. Regionális Operatív Programok Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Szakmastruktúrára vonatkozó javaslatok, elvárások Kapacitások meghatározása, tervezési keret (200 szakorvosi 120 nem szakorvosi óra) Kötelező és opcionális szolgáltatások Kistérségi Társulás, Települési Önkormányzatok dokumentumai Kistérségi Társulás Egészségterve Kistérségi Társulás fejlesztési koncepciója Közlekedési vizsgálat Átlagos menetidő gépkocsival, autóbusszal, vasúti közlekedési eszközzel Humánerőforrás-bázis vizsgálata Megyei Munkaügyi Központ, Megyei Kórház, Kistérségi szakorvosok, szakemberek bevonásával Társadalomföldrajzi elemzés Életmóddal kapcsolatos elemzések Főbb demográfiai mutatók vizsgálata (várható élettartam, születési és halálozási arányszámok, korösszetétel) Epidemiológiai adatok (mortalitási és morbiditási vizsgálatok) Járóbeteg-szakellátásra vonatkozó megyei adatok Az egészségügyi ellátórendszer struktúrája (alapellátás, szakellátás, járó-, illetve fekvőbeteg-ellátás) JÁRÓBETEG-SZAKMASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA SZAKMASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA

9 KULCSFOLYAMATOK BEMUTATÁSA – PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
JÁRÓBETEG-SZAKMASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA ELVI SZAKMASTRUKTÚRA 1. szakasz Járóbeteg-szakrendelő elvi modellje Kistérségi szakorvosokkal, háziorvosokkal, védőnőkkel, kórházi szakorvosokkal egyeztetés lefolytatása Elfogadott „elvi szakmastruktúra” Óraszámok, kapacitások meghatározása (járóbeteg-forgalom ellátóterület szerinti megoszlása, heti várható esetszámok, átlagos ápolási idők, „5 perces szabály” alapján) Opcionális szolgáltatások működési modelljének kialakítása (nappali kórház, otthoni szakápolás, gyógyszertár stb.) A modell „finomhangolása” (kistérségi szakorvosok, háziorvosok, védőnők, kórházi szakorvosok bevonása) Óraszámok véglegesítése 2. szakasz Járóbeteg-szakrendelő reális modellje Szakemberhiány esetén probléma áthidalása (pl.: képzésre felkészülés) /szakma helyettesítése Humán erőforrás szakmastruktúrához rendelése (kistérségi szakorvosi, szakápolói bázis felmérése, kistérségi egyeztetés lefolytatása) Amennyiben a fenntarthatóság nem biztosított, újabb opcionális elemek bevonása Fenntarthatósági modellszámítás REÁLIS JÁRÓBETEG-MODELL Elfogadott végső modell

10 A MŰKÖDÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA – FŐBB MÉRFÖLDKÖVEK BEMUTATÁSA
Kivitelezés 2009. szeptember – május Orvostechnikai eszközök beszerzése 2009. december – július Informatikai eszközök, szoftverek beszerzés 2009. november – június Bútorbeszerzés 2009. október – május Humánerőforrás kiválasztása 2010. január – augusztus Működési engedély megszerzése 2010. július– november OEP finanszírozási szerződés megszerzése 2010. szeptember– november Szakhatósági ellenőrzések lefolytatása 2010. november–december Rendelési idők, ápolók beosztásának véglegesítése, kommunikálása Működés megkezdése 2010. szeptember 13. A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet szeptember közepe óta több, mint beteg ellátását biztosította, jelen működési struktúrában a havi ellátotti szám rövid távon beteg/hóra növelhető.

11 + + JÁRÓBETEG-SZAKRENDELÉSEK OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
TERÜLETI EGÉSZSÉGSZERVEZÉS Védőnői szolgáltatás, fogorvosi rendelés integrálása Belgyógyászat Kardiológia Tüdőgyógyászat Sebészet Ortopédia Urológia Szülészet-nőgyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Reumatológia és fizioterápia Szemészet Fül-orr-gégegyógyászat Bőrgyógyászat- Pszichiátria Neurológia Labordiagnosztika Röntgen diagnosztika Ultrahang diagnosztika Fizioterápia, gyógytorna Területi egészségfejlesztési központként való működés Háziorvosi ellátás integrálása Otthoni ellátások nyújtása és/vagy szervezése (300 vizit/hó nagyságrendben ) Egységes infokommunikációs szolgáltatóegység működtetése + + Kúraszerű ellátások végzése (10 ágyon – 200 HBCs/év) Gyógyszertár, gyse-bolt integrálása Optika integrálása Egészség-koordinációs feladatok végzése Gyermekjóléti szolgáltatás integrálása Igényalapú járóbeteg-szakrendelés kialakítása Fenntartható működés biztosítása, szolgáltatásportfolió szélesítése Területi egészségfejlesztés és koordináció központja A széleskörű szakmai portfolió kialakításával a Szakorvosi Rendelőintézet lakosságközeli ellátások magas színvonalú nyújtását valósítja meg, amely a optimális kapacitáskihasználtság esetén önfenntartóvá válhat. Közép és hosszú távon akkor lehetnek sikeresek a szakrendelők, amennyiben szervesen tudnak integrálódni a kialakításra kerülő nagytérségi ellátóstruktúrába.

12 AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS TAPASZTALATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
MŰKÖDÉSI TAPASZTALATOK Hatékony működés csak a területi egészségügyi ellátók szerves bevonásával lehetséges. A szakmastruktúra kialakítása során törekedni szükséges a széles portfolió kialakítására, speciális ellátást (pl: allergológia, gasztroenterológia, gyermekkardiológia stb) is lehetővé tevő szakorvosi gárda biztosítására. Tapasztalt asszisztensek alkalmazásával a működés kezdeti hónapjaiban is már folyamatos, alacsony hibaszázalékkal működő ellátás érhető el. Az Intézmény racionális kihasználása érdekében a rendelőket „forgó”rendszerben szükséges működtetni – egy rendelő 3-4 szakrendelést szolgáljon ki. MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK A jogszabályi háttér nem lett megfelelően az új rendelők működési modelljéhez igazítva – nappali kórházi ellátás, telemedicinás röntgen. Az ÁNTSZ, illetve az OEP összhangját fokozni szükséges a működés megkönnyítése érdekében. TEK meghatározása, a területek felosztása nem történt meg a „felkészülési” időszakban – a TEK megállapítás során más szolgáltatók érdeksérelmének kezelése indokolt. A 2008-ban, pályázatban megadott szakmastruktúra belső – főszakmán belüli – alábontásának megtiltása a helyi igények teljeskörű kielégítését nem támogatja, illetve nem igazodik minden esetben az alkalmazható szakorvosok köréhez. A szakrendelőkre allokált TVK nagysága, a kötött szakorvosi óraszám nem garantálja a hosszú távú fenntarthatóságot. A szakrendelőket a kialakítandó új nagytérségi rendszerbe, új betegútszervezési-modellbe szervesen integrálni szükséges, hogy azok a területi ellátási funkciókat ki tudják elégíteni.

13 AZ ELKÉSZÜLT VELENCEI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ BEMUTATÁSA

14 AZ ELKÉSZÜLT VELENCEI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ BEMUTATÁSA

15 AZ ELKÉSZÜLT VELENCEI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ BEMUTATÁSA

16 DR FERENCZ PÉTER ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ E-MAIL: FERENCZ.PETER@T-EMAIL.HU
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! DR FERENCZ PÉTER ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ


Letölteni ppt "VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések