Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJ KISTÉRSÉGI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJ KISTÉRSÉGI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT."— Előadás másolata:

1 ÚJ KISTÉRSÉGI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. DR FERENCZ PÉTER ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ NEFMI 2010. 12. 07.

2 ÚJ KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK, MŰKÖDTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

3 TIOP 2.1.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” A fejlesztés olyan kistérségben valósulhatott meg, ahol a pályázat benyújtásának időpontjáig nem működött járóbeteg-szakellótó központ azaz ezek újonnan felépülő központok, amelyek javítják a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét) A pályázat konkrét adatai: • A pályázat beadási határideje 2008.02.29-e volt. • A pályázat eljárásrendje: egyfordulós nyílt pályáztatás volt. • A rendelkezésre álló forrás: 25 milliárd Ft. • 25 kistérség adott be pályázatot, 23 nyertest hirdettek ki két fordulóban 16 pályázó nyert első körben, melyből 8 a leghátrányosabb 33 kistérségben található A 16 pályázónak odaítélt összeg: 14 371 115 780 Ft A második körre megmaradt forrás: 10 628 884 220 Ft A nem nyertes pályázók között újabb pályázatot írtak ki, ennek eredményeképp újabb 7 szakrendelő nyert pályázati támogatást ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – TIOP 2.1.2 KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG- SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA A kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakításának és fejlesztésének egyik legfontosabb célja az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, valamint a szolgáltatási hiányok megszüntetése és a szükségletekhez igazított ellátás biztosítása volt.

4 • A szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása legalább szakmai minimum szinten azokon a területeken, ahol jelenleg nincsen közfinanszírozott szakellátás, illetve ahol a kistérség lakossága az esetlegesen meglévő szórvány közfinanszírozott ellátások mennyisége és szakmai összetétele alapján nem tekinthető ellátottnak, vagyis számukra nem biztosított a minimum 4 alapszakma tekintetében, továbbá a heti 200 szakorvosi órás közfinanszírozott járóbeteg-szakellátás átlagosan 20 percen belüli elérhetősége. • A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot a környezeti és gazdasági fenntarthatósági elvárásoknak megfelelően. • Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek ellátáshoz való hozzáférésének érdekében. • Info-kommunikáció fejlesztés. • A kistérségeken belüli kohézió erősítése valós együttműködési színterek kialakításával, partneri együttműködések fejlesztésével. ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – A TIOP 2.1.2 CÉLRENDSZERE Átfogó célok • Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. • A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. • A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el. • A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével. Részcélok

5 ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA – TIOP 2.1.2 KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG- SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA A kistérségi járóbeteg-szakrendelők kialakítását az alábbiak indokolták: • Csökkenteni kell az egészségügyi és szociális ellátás különbségeiből adódó hátrányokat • Törekedni kell az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítésére • Csökkenteni kell a társadalmi esélykülönbségeket • Javítani kell az alapellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségét A kistérségi járóbeteg-szakrendelőnek a következő egészségpolitikai célokat kell támogatnia: • Segíti a definitív ellátás lakossághoz való optimális közelítését • Támogatja a hospitalizációt igénylő kezeléseket kiváltó eljárásokat (járóbeteg-szakellátó; egynapos sebészet stb.) • Költséghatékony struktúrában biztosítja a szükségletorientált ellátásokat • Segíti a munkavégző képesség gyors helyreállítását (pl. megelőzés, korai felismerés) A kistérségi járóbeteg-szakrendelők kialakítását az alábbiak indokolták: • Csökkenteni kell az egészségügyi és szociális ellátás különbségeiből adódó hátrányokat • Törekedni kell az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítésére • Csökkenteni kell a társadalmi esélykülönbségeket • Javítani kell az alapellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségét A kistérségi járóbeteg-szakrendelőnek a következő egészségpolitikai célokat kell támogatnia: • Segíti a definitív ellátás lakossághoz való optimális közelítését • Támogatja a hospitalizációt igénylő kezeléseket kiváltó eljárásokat (járóbeteg-szakellátó; egynapos sebészet stb.) • Költséghatékony struktúrában biztosítja a szükségletorientált ellátásokat • Segíti a munkavégző képesség gyors helyreállítását (pl. megelőzés, korai felismerés) Megfelelő szakmai előkészítés és területi egyeztetések lefolytatása – fekvőbeteg-ellátás, alapellátás, mentőszolgálat – révén valóban hatékony, a célokat teljesítő új intézmények jöhetnek létre. Ennek hiányában a rendelők csak korlátozottan lesznek képesek a kitűzött célokat teljesíteni. Az elnyert támogatást új épület építésére, meglévő épületek átalakítására, felújítására, bővítésére, gépészeti és energetikai korszerűsítésre, orvos-technikai eszközök, műszerek beszerzésére, informatikai rendszer kiépítésére fordíthatta a nyertes pályázó. Az elnyert támogatást új épület építésére, meglévő épületek átalakítására, felújítására, bővítésére, gépészeti és energetikai korszerűsítésre, orvos-technikai eszközök, műszerek beszerzésére, informatikai rendszer kiépítésére fordíthatta a nyertes pályázó.

6 ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA - A TIOP 2.1.2. NYERTESEI A kistérségi járóbeteg-szakellátásról szóló pályázat 23 nyertes önkormányzata lehetőséget kapott arra, hogy a pályázati kiírás értelmében új kistérségi járóbeteg-szakellátó központot építsen, legfeljebb 1.500 m2-es alapterületen, 200 szakorvosi, 120 nem szakorvosi óra kapacitással.

7 1. szakasz Járóbeteg-szakrendelő modelljének kialakítása/átstrukturálása 2. szakasz Üzleti terv/működési modell Dokumentum-elemzés OEP adatok elemzése Morbiditás, mortalitás, epidemiológiai jellemzők, demográfia KULCSFOLYAMATOK BEMUTATÁSA – PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA Építészeti tervek elkészítése Eset, pont,beavatkozásszám, adatok vizsgálata több dimenzióban Szakmastruktúra kialakítása/jelenlegi átstrukturálása Kistérségi igények Pályázati elvárások Kapacitáskérelem leadása Szakmai terv kialakítása Pénzügyi terv Humán - erőforrás terv IT terv Fenntartható működési modell Megvalósíthatósági tanulmány Elbírálás- RET/OEP/EÜM TIOP CÉLRENDSZER

8 ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN Betegforgalmi adatok (irányítószám szerint leválogatott OEP-adatok a 2005/2006 évre vonatkozóan) Egyéb statisztikák Országos, regionális, kistérségi statisztikai adatbázisok felhasználása Egészségpolitikai dokumentumok szakmai irányvonalai, pályázati követelmények becsatornázása Kistérség önkormányzatai által elkészített szakmai dokumentumok Kistérségi Társulás, Települési Önkormányzatok dokumentumai • Kistérségi Társulás Egészségterve • Kistérségi Társulás fejlesztési koncepciója Közlekedési vizsgálat • Átlagos menetidő gépkocsival, autóbusszal, vasúti közlekedési eszközzel Humánerőforrás-bázis vizsgálata • Megyei Munkaügyi Központ, Megyei Kórház, Kistérségi szakorvosok, szakemberek bevonásával • Társadalomföldrajzi elemzés • Életmóddal kapcsolatos elemzések • Főbb demográfiai mutatók vizsgálata (várható élettartam, születési és halálozási arányszámok, korösszetétel) • Epidemiológiai adatok (mortalitási és morbiditási vizsgálatok) • Járóbeteg-szakellátásra vonatkozó megyei adatok • Az egészségügyi ellátórendszer struktúrája (alapellátás, szakellátás, járó-, illetve fekvőbeteg-ellátás) Járóbeteg-forgalom adatainak vizsgálata: • Járóbeteg-forgalom települések közti megoszlása • Járóbeteg-forgalom megoszlása az ellátóintézmény megyéje szerint • Teljes kistérségi járóbeteg- forgalom szakmastruktúrája • BNO kategóriák vizsgálata, leggyakoribb diagnózisok • Gondozói esetszámok vizsgálata • Fekvőbeteg-forgalom települések közti megoszlása • Fekvőbeteg-forgalom megoszlása ellátóintézmény megyéje szerint • 2006. évi CXXXII. törvény • Új Magyarország Fejlesztési Terv – NFT II. • Regionális Operatív Programok • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Szakmastruktúrára vonatkozó javaslatok, elvárások – Kapacitások meghatározása, tervezési keret (200 szakorvosi 120 nem szakorvosi óra) – Kötelező és opcionális szolgáltatások SZAKMASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA JÁRÓBETEG-SZAKMASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSAOPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA KULCSFOLYAMATOK BEMUTATÁSA – PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

9 1. szakasz Járóbeteg-szakrendelő elvi modellje 2. szakasz Járóbeteg-szakrendelő reális modellje ELVI SZAKMASTRUKTÚRA JÁRÓBETEG-SZAKMASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA Óraszámok, kapacitások meghatározása (járóbeteg-forgalom ellátóterület szerinti megoszlása, heti várható esetszámok, átlagos ápolási idők, „5 perces szabály” alapján) Opcionális szolgáltatások működési modelljének kialakítása (nappali kórház, otthoni szakápolás, gyógyszertár stb.) Kistérségi szakorvosokkal, háziorvosokkal, védőnőkkel, kórházi szakorvosokkal egyeztetés lefolytatása A modell „finomhangolása” (kistérségi szakorvosok, háziorvosok, védőnők, kórházi szakorvosok bevonása) Elfogadott „elvi szakmastruktúra” Humán erőforrás szakmastruktúrához rendelése (kistérségi szakorvosi, szakápolói bázis felmérése, kistérségi egyeztetés lefolytatása) Fenntarthatósági modellszámítás REÁLIS JÁRÓBETEG-MODELL Elfogadott végső modell Óraszámok véglegesítése Szakemberhiány esetén probléma áthidalása (pl.: képzésre felkészülés) /szakma helyettesítése Amennyiben a fenntarthatóság nem biztosított, újabb opcionális elemek bevonása KULCSFOLYAMATOK BEMUTATÁSA – PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

10 • Kivitelezés 2009. szeptember – 2010. május • Orvostechnikai eszközök beszerzése 2009. december – 2010. július • Informatikai eszközök, szoftverek beszerzés 2009. november – 2010. június • Bútorbeszerzés 2009. október – 2010. május • Humánerőforrás kiválasztása 2010. január – 2010. augusztus • Működési engedély megszerzése 2010. július– 2010. november • OEP finanszírozási szerződés megszerzése 2010. szeptember– 2010. november • Szakhatósági ellenőrzések lefolytatása 2010. november–december • Rendelési idők, ápolók beosztásának véglegesítése, kommunikálása 2010. szeptember– 2010. november • Működés megkezdése 2010. szeptember 13. A MŰKÖDÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA – FŐBB MÉRFÖLDKÖVEK BEMUTATÁSA A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet szeptember közepe óta több, mint 6.000 beteg ellátását biztosította, jelen működési struktúrában a havi ellátotti szám rövid távon 5.000 beteg/hóra növelhető.

11 OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Védőnői szolgáltatás, fogorvosi rendelés integrálása Otthoni ellátások nyújtása és/vagy szervezése (300 vizit/hó nagyságrendben ) Kúraszerű ellátások végzése (10 ágyon – 200 HBCs/év) Gyógyszertár, gyse-bolt integrálása Optika integrálása Gyermekjóléti szolgáltatás integrálása + + Területi egészségfejlesztési központként való működés Egészség- koordinációs feladatok végzése Egységes infokommunikációs szolgáltatóegység működtetése Fenntartható működés biztosítása, szolgáltatásportfolió szélesítése Területi egészségfejlesztés és koordináció központja A széleskörű szakmai portfolió kialakításával a Szakorvosi Rendelőintézet lakosságközeli ellátások magas színvonalú nyújtását valósítja meg, amely a optimális kapacitáskihasználtság esetén önfenntartóvá válhat. Közép és hosszú távon akkor lehetnek sikeresek a szakrendelők, amennyiben szervesen tudnak integrálódni a kialakításra kerülő nagytérségi ellátóstruktúrába. JÁRÓBETEG-SZAKRENDELÉSEK • Belgyógyászat • Kardiológia • Tüdőgyógyászat • Sebészet • Ortopédia • Urológia • Szülészet-nőgyógyászat • Csecsemő- és gyermekgyógyászat • Reumatológia és fizioterápia • Szemészet • Fül-orr-gégegyógyászat • Bőrgyógyászat- • Pszichiátria • Neurológia • Labordiagnosztika • Röntgen diagnosztika • Ultrahang diagnosztika • Fizioterápia, gyógytorna • Belgyógyászat • Kardiológia • Tüdőgyógyászat • Sebészet • Ortopédia • Urológia • Szülészet-nőgyógyászat • Csecsemő- és gyermekgyógyászat • Reumatológia és fizioterápia • Szemészet • Fül-orr-gégegyógyászat • Bőrgyógyászat- • Pszichiátria • Neurológia • Labordiagnosztika • Röntgen diagnosztika • Ultrahang diagnosztika • Fizioterápia, gyógytorna Háziorvosi ellátás integrálása + + TERÜLETI EGÉSZSÉGSZERVEZÉS Igényalapú járóbeteg-szakrendelés kialakítása

12 AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS TAPASZTALATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA • Hatékony működés csak a területi egészségügyi ellátók szerves bevonásával lehetséges. • A szakmastruktúra kialakítása során törekedni szükséges a széles portfolió kialakítására, speciális ellátást (pl: allergológia, gasztroenterológia, gyermekkardiológia stb) is lehetővé tevő szakorvosi gárda biztosítására. • Tapasztalt asszisztensek alkalmazásával a működés kezdeti hónapjaiban is már folyamatos, alacsony hibaszázalékkal működő ellátás érhető el. • Az Intézmény racionális kihasználása érdekében a rendelőket „forgó”rendszerben szükséges működtetni – egy rendelő 3-4 szakrendelést szolgáljon ki. • A jogszabályi háttér nem lett megfelelően az új rendelők működési modelljéhez igazítva – nappali kórházi ellátás, telemedicinás röntgen. • Az ÁNTSZ, illetve az OEP összhangját fokozni szükséges a működés megkönnyítése érdekében. • TEK meghatározása, a területek felosztása nem történt meg a „felkészülési” időszakban – a TEK megállapítás során más szolgáltatók érdeksérelmének kezelése indokolt. • A 2008-ban, pályázatban megadott szakmastruktúra belső – főszakmán belüli – alábontásának megtiltása a helyi igények teljeskörű kielégítését nem támogatja, illetve nem igazodik minden esetben az alkalmazható szakorvosok köréhez. • A szakrendelőkre allokált TVK nagysága, a kötött szakorvosi óraszám nem garantálja a hosszú távú fenntarthatóságot. • A szakrendelőket a kialakítandó új nagytérségi rendszerbe, új betegútszervezési-modellbe szervesen integrálni szükséges, hogy azok a területi ellátási funkciókat ki tudják elégíteni. MŰKÖDÉSI TAPASZTALATOK MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK

13 AZ ELKÉSZÜLT VELENCEI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ BEMUTATÁSA

14

15

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! DR FERENCZ PÉTER ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ E-MAIL: FERENCZ.PETER@T-EMAIL.HU


Letölteni ppt "ÚJ KISTÉRSÉGI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések