Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

13. A MELLÉRENDELŐ ÖSSZETETT MONDATOK FAJTÁI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "13. A MELLÉRENDELŐ ÖSSZETETT MONDATOK FAJTÁI"— Előadás másolata:

1 13. A MELLÉRENDELŐ ÖSSZETETT MONDATOK FAJTÁI

2 Az összetett mondat két vagy több tagmondatból áll.
Az alárendelő összetett mondat főmondatából a hiányzó mondatrészt a mellékmondat egy tagmondat formájában fejezi ki. A főmondatban a kiemelt mondatrész helyén gyakran utalószó /távolra mutató mutatónévmás / áll. A mellékmondat a főmondatnak alárendelt, kötőszó jelzi a grammatikai kapcsolódást. A főmondatból az utalószó segítségével kérdezhetünk a mellékmondatra. A mellérendelő mondatban a tagmondatok viszonya alapvetően logikai. A tagmondatok egyenrangúak, a tagmondatokat egyszerű mondatként is elemezhetjük

3 Mellérendelő összetett mondat
... szerelmes Iluskám!...Feleségül veszlek, isten is akarja. .... a vezérnek Megtetszett, és be is vette közlegénynek. Ennek édesanyja jókor a síré lett,Édesapja pedig vett más feleséget. A János vitézből való összetételek tagmondatai közül egyik sem szorul kiegészítésre. Minden esetben két főmondattal állunk szemben, melyeknek tartalma szorosan összefügg, logikailag egyik a másikhoz kötődik. A kapcsolódás történhet kötőszóval és kötőszó nélkül.

4 Kapcsolatos mellérendelő összetett mondat
A kapcsolatos mellérendelő összetett mondat tagmondatai ugyanarra a tartalomra vonatkoznak. Általában a második tagmondat egy picivel továbbviszi az elsőben megfogalmazott gondolatot, vagy egy újabb mozzanattal egészíti ki, bővíti. Jelölése: A tagmondatokat kötőszó köti össze, de az néha el is maradhat (lásd az első példamondat). Egyes kötőszók: s, és, meg, is, se, sem, sőt, szintén. Páros kötőszók: is-is, sem-sem, mind-mind, nemcsak, hanem ...is, hol-hol, részint- részint, egyrészt-másrészt.

5 Kapcsolatos mellérendelő összetett mondat fajtái
1.egyszerű kapcsolatos viszony kötőszavak: és, s, meg Nem tekintjük összetett mondatnak: 1 közös alany + 2 v. több állítmány bővítmény nélkül. Pl: Tenélküled üres vagyok és unatkozom. 2. hozzátoldó kapcsolatos viszony kötőszavak: is, sem, még, ráadásul, azonfelül, továbbá, nemcsak…hanem…is 3. fokozó kapcsolatos viszony kötőszavak: sőt, is, még, nemhogy…hanem…is

6 Kapcsolatos mellérendelő összetett mondat fajtái
4. összefoglaló kapcsolatos viszony kötőszavak: is, sem…se, mind…mind 5.megosztó kapcsolatos viszony: kötőszavak: hol…hol, egyrészt…másrészt, részben…részben, részint…részint Keskeny volt az út, és két oldalról árok kísérte

7 Ellentétes mellérendelő összetett mondat
Az ellentétes mellérendelő összetett mondat tagmondatainak tartalma között ellentét van.Jelölése: Kötőszavai: de, azonban, ellenben pedig, hanem, ámde, mégis, csak, csakhogy, viszont.

8 Ellentétes mellérendelő összetett mondat
Fajtái 1. szembeállító ellentétes viszony kötőszavak: ellenben, azonban, viszont, pedig, meg, de, ám 2. kizáró ellentétes viszony kötőszavak: hanem, csak, ellenkezőleg 3. megszorító ellentétes viszony kötőszavak: de, azonban, ámde, mégis, csak, csakhogy, mindamellett, mindazonáltal, de azért mégiscsak

9 Választó mellérendelő összetett mondat
A választó mellérendelő összetett mondat tagmondatai két lehetőséget tartalmaznak, melyek közül az egyiket választani lehet, választani kell. A választó mondat jelölése: a)kirekesztő (kizáró) választás kötőszavak: vagy, vagy…vagy b) megengedő választás kötőszavak: akár.. akár

10 Választó mellérendelő összetett mondat 2.
Mondatrészek között is előfordul választási lehetőség. Ilyenkor azonban nincs szükség vesszőre: A kisebbet vagy a nagyobbat tetszik kérni? A kapcsolatos, az ellentétes és a választó összetételek tagmondatai felcserélhetők anélkül, hogy a mondat egész jelentése megváltozna.

11 A következtető mondat Életünkben gyakran előfordul, hogy bizonyos tényekből, jelenségekből, adatokból általános érvényű megállapításhoz jutunk, azaz következtetünk. A következtető mellérendelő összetett mondat első tagjának tartalmából logikusan következik a második tagmondat megállapítása. A következtető mondat jelölése: Kötőszavai: így, ezért, azért, tehát, hát, ennélfogva.

12 A magyarázó mondat A magyarázó mellérendelő összetett mondat második tagmondata utólagos magyarázatot, megerősítő részletezést, esetleg helyreigazítást közöl. A magyarázó mondat jelölése: Fajtái: a) okadó magyarázó mondat: a második tagmondat az elsőben foglaltak magyarázatát adja kötőszavak: hiszen, ugyanis, tudniillik, különben, másképp, egyébként, úgyis b) kifejtő magyarázó mondat: a második tagmondat az elsőben foglaltakat más formában ismétli meg, pontosítja, részletezi kötőszavak: azaz, tudniillik, egyszóval, vagyis, illetőleg

13 A magyarázó mondat

14


Letölteni ppt "13. A MELLÉRENDELŐ ÖSSZETETT MONDATOK FAJTÁI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések