Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedelmi jog V. Előadás Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedelmi jog V. Előadás Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság."— Előadás másolata:

1 Kereskedelmi jog V. Előadás Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság

2 Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság Fogalma: A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést - vagy annak „kft.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

3 Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság Felelősségi viszonyok A társaság teljes felelősséggel - egész vagyonával - tartozik tartozásaiért a hitelezők felé. A tagok felelőssége ezzel szemben korlátozott, mert - bizonyos törvényi kivételektől eltekintve - csak törzsbetétjük összegéig tartoznak helyt állni a társasággal szembeni követelésekért.

4 Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság A társaság alapítása Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. A társasági szerződésben – az általános elemeken kívül - meg kell határozni: a) az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét; b) a szavazati jog mértékét. A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.

5 Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság A társaság alapítása A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll. Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe könyvvizsgálót vagy más szakértőt, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése.

6 Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság Az üzletrész A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, a társasági szerződés azonban egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják vagy feltételhez köthetik.

7 Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság A legfőbb szerv A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az társaság ügyvezetése A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el.

8 Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Kft.-t egy tag is alapíthat, illetve ilyen társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg (a továbbiakban: egyszemélyes társaság). Egyszemélyes társaság alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. Az alapító okirat tartalmára és alakszerűségére a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó érdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. Ha az egyedüli tag természetes személy, egyszemélyes társaságnál az alapító okirat úgy is rendelkezhet, hogy a tag jogosult az ügyvezetésre és a képviseletre.

9 © Dr. Szuchy Róbert PhD – 2012


Letölteni ppt "Kereskedelmi jog V. Előadás Egyes társasági formák A korlátolt felelősségű társaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések