Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás."— Előadás másolata:

1 Számvitel S ZÁMVITEL

2 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2010. 2 Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás Alapbizonylatok Főkönyv Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Nyilvános- ságra hozatal Eredménykimutatás –az adott időszaki teljesítményéről, sikerességéről, „jövedelemtermelő” képességéről szolgáltat információkat. –Az éves hozamok (kibocsátás, bevételek) és ráfordítások (a hozamok érdekében történő erőforrás-felhasználások) különbségeként. –Forgalmi szemléletet tükröz. –Egységes szerkezetben, a különböző folyamatok bemutatása mellett tartalmazza a mérleg szerinti eredményének levezetését. Eredménykategóriák –Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összköltség eljárás –Költségnemek –Aktivált saját teljesítmények Forgalmi költség eljárás –értékesítés éves összes költsége

3 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 3 A két változat összehasonlítása Értékesítés nettó árbevétele:12.000 eFt Egyéb bevételek 3.000 eFt Egyéb ráfordítások 2.000 eFt Éves összes felmerült költség13.000 eFt Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ): 1.000 eFt Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV): 2.000 eFt Mennyi az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye? (Mindkét eredménykimutatás változatot alkalmazva) 66

4 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 4 Számoljunk! Számítsuk először ki az aktivált saját teljesítmények értékét: 1000+2000=3000 eFt és az értékesítés éves összes költségét: 13000-3000=10000 eFt „Összköltség” típusú Értékesítés nettó árbevétele12000 Egyéb bevételek 3000 Aktivált saját teljesítmények 3000 Üzleti tevékenység hozamai18000 Felmerült éves összes költség13000 Egyéb ráfordítások 2000 Üzleti tevékenység ráfordításai15000 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3000 „Forgalmi költség” típusú Értékesítés nettó árbevétele12000 Egyéb bevételek 3000. Üzleti tevékenység hozamai15000 Értékesítés éves összes költsége10000 Egyéb ráfordítások 2000 Üzleti tevékenység ráfordításai12000 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3000 66

5 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 5 Árbevétel - bevétel Árbevétel: Egy beszámolási időszak során értékesített (realizált) készletek és idegennek végzett szolgáltatások számlázott ellenértéke. Bevétel: Gyűjtő fogalom, mely tartalmazza az árbevételt is Bevétel  Pénzbevétel 68

6 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 6 Költség - ráfordítás Költség: Az üzletmenetben 1 év alatt felmerülő élő és holtmunka felhasználás pénzben kifejezett értéke. (A gazdálkodó fő tevékenysége érdekében azaz a termelés, szolgáltatás, kereskedelemi tevékenység érdekében történő erőforrás felhasználások). Ráfordítás: Az anyagi javak kibocsátásának a bekerülési értékét öleli fel. Gyűjtő fogalom, mely tartalmazza a költségeket is. Vagyis amíg a ráfordítás a vállalkozás működésének egészét szolgálja, annak érdekében merül fel, addig a költség csak az üzemi, üzleti (termelési, szolgáltatási, kereskedelmi) folyamatokat alapozza meg, annak érdekében használják fel. 69

7 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 7 Költség kapcsolata más fogalmakkal Költség és árbevétel ok-okozati kapcsolat a költség az az összeg amibe az árbevétel kerül Költség és ráfordítás a költség része a ráfordításnak Költség és kiadás a kiadás pénztári, banki pénzmozgást jelent minden költség valamikor kiadássá válik 69

8 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 8 Értékesítés nettó árbevétele A beszámolási időszakban eladott készletek és idegeneknek végzett szolgáltatások kiszámlázott, az üzleti partner által elismert ellenértéke. (Az áfa értékét természetesen nem tartalmazza) Nettó tartalmúvá az árbevétel a következő korrekciók elvégzése után válik: Csökkentő tételek: Növelő tételek: –utólag adott engedmények– fogyasztói árkiegészítés –fogyasztási adó– felár –visszaküldés Exportértékesítés árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele 69-70

9 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 9 Egyéb bevételek Olyan bevételek, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem lehetnek részei az árbevételnek. Részei: –kapott kártérítés –kötbér –késedelmi kamat –bírság A Sz. tv. alapján egyéb bevételnek kell tekinteni - a fentieken túl: –immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének áfa nélküli ellenértékét –korábban behajthatatlannak minősített követelés címén befolyt összegeket –céltartalék feloldását (megszüntetését) –visszaírás értékét 70

10 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 10 Egyéb ráfordítások Olyan ráfordítások, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem tekinthetők költségnek. Részei: –fizetett kártérítés –fizetett kötbér –fizetett késedelmi kamat –bírság –immateriális javak, tárgyi eszközök ráfordításai (könyv szerinti értéke) –képzett céltartalék összege –terven felüli értékcsökkenési leírás, értékvesztés 71

11 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 11 Aktivált saját teljesítmények Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása 71

12 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 12 Költségnemek (összköltséges) A beszámolási időszakban az üzletmenet során felhasznált élő- és holtmunka értékét foglalja magában. Más megközelítésben mondhatjuk, hogy a költségnemek a felmerült éves összes költséget ölelik fel. Tartalma: –Anyag jellegű ráfordítások –Személyi jellegű ráfordítások –Értékcsökkenési leírás 71

13 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 13 Költségnemek Anyag jellegű ráfordítások Részei: –anyagköltség anyagfelhasználás, anyaghiány –igénybevett szolgáltatások értéke szállítási költség, bérmunkadíjak, posta- és telefon költség, –egyéb szolgáltatások értéke illetékek, bankköltség, biztosítási díjak –eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) értékesített készletek könyv szerinti értéke –eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (alvállalkozói teljesítmények) 71

14 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 14 Költségnemek Személyi jellegű ráfordítások Olyan költségek, melyek a munkavállalókhoz kapcsolódnak – Bérköltség Munkaszerződés alapján előírt kifizetések: munkabér bérpótlék, prémium, jutalom, … – Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb kifizetések újítási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, hozzájárulások (étkezési, üdülési), reprezentációs költségek –Járulékok 72

15 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 15 Költségnemek Értékcsökkenési leírás Immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt, terv szerinti amortizációs összegek. 72

16 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 16 Értékesítés költségei (Forgalmi költség) Ha az üzemi (üzleti) tevékenység eredményénél a hozamok között csak az értékesítés árbevételével találkozunk akkor a költségek között is csak az értékesítéssel összefüggő költségeket kellene szerepeltetni. Számszakilag az éves felmerült összes költségek és az aktivált saját teljesítmények értékének különbözete. Ezek az értékesítés érdekében történő közvetlen és közvetett erőforrás felhasználásokat mutatja, azaz közvetlen, valamint közvetett költségekre bontva mutatjuk be. 72

17 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 17 Értékesítés költségei Értékesítés közvetlen költségei Olyan költségek, amelyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: –értékesített termékek, anyagok, áruk közvetlenül elszámolt költségei –idegennek végzett szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségei –eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) –továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények –kereskedelmi tevékenység közvetlen költségei 72

18 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014. 18 Értékesítés költségei Értékesítés közvetett költségei Olyan költségek, melyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban sem megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: –értékesítési, forgalmazási költségek raktározás reklám, propaganda költségek –igazgatási költségek irányítási, ügyviteli, adminisztrációs költségek –egyéb általános költségek garanciális javítási költségek nem aktivált kísérleti fejlesztés költségei 72


Letölteni ppt "Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések