Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„HA TUDNÁTOK MENNYIRE SZERETLEK BENNETEKET....” A MÁRIA-KEGYHELYEK SPIRITUALITÁSA Előadó: M.A. Kiss Edina Erzsébet A misztika mint gondolkodást és társadalmat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„HA TUDNÁTOK MENNYIRE SZERETLEK BENNETEKET....” A MÁRIA-KEGYHELYEK SPIRITUALITÁSA Előadó: M.A. Kiss Edina Erzsébet A misztika mint gondolkodást és társadalmat."— Előadás másolata:

1 „HA TUDNÁTOK MENNYIRE SZERETLEK BENNETEKET....” A MÁRIA-KEGYHELYEK SPIRITUALITÁSA Előadó: M.A. Kiss Edina Erzsébet A misztika mint gondolkodást és társadalmat formáló erő – előadássorozat Párbeszéd Háza (Budapest), 2013. december 16. 18:00

2 A Z ELŐADÁS SZERKEZETE 1. Zarándoklás: fogalommeghatározás, történet 2. Wallfahrt – Pilgerfahrt 3. Lourdes, mint (az egyik) legjelentősebb Mária zarándokhely 4. A Mária Kegyhelyek spiritualitása 5. Szűz Mária, a legnagyobb misztikus

3 F OGALOM „peregriani“= úton lenni „Peregrinatio religiosa“ = vallási ok(ok)ból úton lenni „pelegrinus“ = egy személy, aki vallási ok(ok)ból úton van „homo vietator“= úton lévő ember, utazó

4 Mekka Benáres/Varanasi

5 W ALLFAHRT Szűkebb értelmezés Hagyományosabb vallási keretek Gyökerei: népi vallásosság Gyakran egyházi kereteken belül szervezett Csoportos utazás Adott útvonal Előtérben: a cél -> Mária kegyhelyek, Jézus/szentek életének színterei

6 PILGERFAHRT Tágabb értelmezés Szabadabb keretek Nem feltétlenül egyházi szervezésű Habár maga az uticél legtöbbször valamelyik valláshoz köthető ma már "szekularizált zarándoklatok" is pl. Elvis, Michael Jackson házához Maga az út a cél + testi erőfeszítés Virágkorát éli

7 S ZENT J AKAB Ù T - S TATISZTIKA Forrás: Santiago de Compostela-i Zarándokiroda

8 KÖZÖS JELLEMZŐK Vallási, kulturális képzés Szociális esemény Szimbólumok Finanszírozási forrás Kihívás a teológia számára Papi/lelkigondozói képzés Speciális liturgikus formák Veszély: elüzletiesedés, elvilágosiasodás

9 A ZARÁNDOKLAT TEOLÓGIÁJA PROFESSZOR MICHAEL ROSENBERGER (LINZ) Zarándoklás = Isten népének istentisztelete, önálló liturgia, a teológia színtere:  Hit teljessége: test és lélek  A teremtett világgal való közvetlen kapcsolat  A rendelkezésre álló idő „végtelen”

10 KEGYHELYI ZARÁNDOKLAT „WALLFAHRT“ Viktor Turner/Edith Turner: „Image and Pilgrimage in Christian Culture” (1978)  Közösségi tudat a zarándokok körében (communitas)  Egyfajta felszabadítás/megszabadulás a világi normáktól és értékektől  A saját tapasztalat és az adott vallási gondolkodásmóddal való rituális (= maga a zarándoklat, mint szertartás), belső azonosulás

11 L OURDES Èvente 5 millió zarándok Felmérés (1990): „Miért zarándokol Lourdes-ba?“

12 1.FAKTOR: „ A HIT ELMÉLYÍTÉSE” IdősFiatal Megtanulni imádkozni24%23% Mert ott különösen szép a prédikáció 12%17% Istent magasztalni44%39% A hitemet megerősíteni68%56% Jézus alakja megszólít27%50% Hogy a világegyházat közelebbről is átéljem 26%36% Hogy megtérjek9%11%

13 2. FAKTOR: „SEGÍTSÉGET ÉS GYÓGYULÁST KÉRNI” IdősFiatal Segítséget, támaszt kérni63%25% Isten áldásáért könyörögni63%17% Szűz Mária miatt80%42% Hogy meggyógyuljak36%6% Mert fogadalmat tettem21%9% Mert férjem/feleségem/partnerem ezt kívánja tőlem 16% 11% Kíváncsiságból94%31%

14 3. FAKTOR: „EGYÜTT NYUGALMAT ÉS CSENDET TALÁLNI” IdősFiatal Mert Lourdes szép természeti környezetben fekszik 30%50% A nyugalom miatt44%53% A csend miatt37%31% Hogy kikapcsolódjak47%80% Hogy másokat megismerjek 38%89%

15 A JÖVŐ (KEGYHELY-) ZARÁNDOKLATAI Közösségi tudat/érzés Csend és nyugalom –egyén Meditáció –egyén Természethez való kapcsolódás ún.”átmeneti szertartások” (= ´rite de passage´) => átalakulhat „állandó szertartássá”

16 SPIRITUALITÁS A. Tényezők (pszichológiai felmérések alapján)  Együtt mégis egyedül az egységben  Kapcsolat Istennel (vagy egy felsőbb lénnyel)  Természettel való kapcsolat  Többi emberrel való kapcsolat Habár sokszor egyedüli, privát megtapasztalás  Kapcsolat önmagammal, növekedés  Ima, meditáció  Természetfeletti jelenségek és képességek

17 SPIRITUALITÁS B. A zarándoklás egy spirituális értelmezése: (Johannes Tauler 1300 – 1361) Zarándoklás = öneltávolodás „Àtélés“: részvétel, jelenlét -> múló Megtapasztalás: felismerés -> távolság => Mária Kegyhelyek: „tércsinálási helyek”: külső/belső feltételek

18 SPIRITUALITÁS C. Külső Feltételek: „lelki kínálatok“ szentmise, szentségimádás, körmenet, betegek kenete, gyónás, keresztút, rózsafüzér, fürdés a forrás vizében „megtisztulás“ …

19 SPIRITUALITÁS D. Belső Feltételek: „belső ima“ Mária, mint misztikus: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! (Lk 1,38) Èn -> Te, Istenem! Isten: ad és befogad A szeretet misztériuma

20 F ELHASZNÁLT FORRÁSOK

21 „Várakozás“ (Czipóné Balczár Magdolna) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„HA TUDNÁTOK MENNYIRE SZERETLEK BENNETEKET....” A MÁRIA-KEGYHELYEK SPIRITUALITÁSA Előadó: M.A. Kiss Edina Erzsébet A misztika mint gondolkodást és társadalmat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések