Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference."— Előadás másolata:

1 Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference

2 1. Orientációt és megértést biztosítson a Sáfársági szolgálatok megértésében és helyének megtalálásában a Hetednapi Adventista Egyház életében. 2. Hogy hangsúlyozza a sáfársági képzés értékét a tanítvánnyá tevés és lelki növekedés folyamatában. 3. A keresztény sáfárság holisztikus megközelítésének bemutatása, amely összhangban van adventista hitelveinkkel és missziónkkal. Célok

3 A sáfárság kihívásai A bibliai sáfárságot sok gyülekezeti tag félreérti és csak a „tizedet és adományokat” értik rajta. Ez a felfogás és a folyamatos hangsúly az „adáson” (beleértve az alapgyűjtéseket is) a következő problémákat idézték elő:  Bizalmatlanság az egyházi vezetőkben és rendszerben  Tagok tizedüket átirányítják más személyekhez, csoportokhoz vagy szervezetekhez  Eltolódás a projekt adakozás irányába  Lelkészek és tagok ellenállása a sáfársági képzéssel kapcsolatban

4 26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik- mászik.” 28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen.” 1Móz 1:26, 28 A partnerség áldása és a sáfárság előjoga

5 A sáfárság előjoga 1. Élet(az emberi élet, beleértve a kultúrát és tapasztalatot) amit Isten adott. 2. A világ (beleértve az állat és a növényvilágot) amelyet Isten teremtett. 3. A család (az emberi család és társadalom) amelyet Isten létesített. 4. Anyagi források (beleértve a pénzügyeket is) amelyek az Istené 5. Idő (beleértve a szombatot is) amit Isten jelölt ki.

6 “Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet TELJES szívedből, TELJES lelkedből, TELJES elmédből és TELJES erődből.” Mk 12:29-30 Jézus teljes sáfárságra hív

7 Teljes élet sáfárság

8 2 Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. 3 Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, 4 és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. 5 És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. 2 Kor 8:2-5 Az adás kegyelme

9 „A macedóniai hívőknek ez az áldozatkészsége a teljes odaszentelődés következménye volt. Isten Lelkétől késztetve, »önmagukat adták először az Úrnak« (2Kor 8:5.) azután pedig készségesek voltak anyagi javaikból is gazdagon áldozni az Evangélium művének fenntartására. Nem volt szükséges őket adakozásra unszolni; sőt kiváltságnak tekintették, hogy életszükségleteikről is lemondjanak és ezáltal mások ínségén segítsenek. ” (Ellen G. White, Az apostolok története, 343. old. ang.).

10 A keresztény sáfárság és bőkezűség önmagunk teljes odaadásával kezdődik Istennek. A sáfárság alapja “A sáfárság = MINDENT odaadok, mert Isten MINDENT, ideadott”

11 1. A világ, amelyben a Hetednapi Adventista Egyház született, megváltozott és folyamatosan napról-napra változik. 2. Ha az adventista egyház időszerű akar lenni és kapcsolatban akar lenni a mai emberrel, adaptálnia kell szolgálata végzésének módját a világ irányába. A szolgálat összefüggésének megváltoztatása

12 1. A bibliai sáfárság a szív teljes odaszentelése Istennek, beleértve az Úr tizedének visszaadását és az önkéntes adományokat is. 2. A sáfárság minden tanítvány lelki felelőssége; és minden osztály munkája a sáfársági osztállyal karöltve, hangsúlyozva, előmozdítva és tanítva a „pénzügyi sáfárságot”. Sáfársági valóságok

13 SÁFÁRSÁGI HANGSÚLYOK FizetésHelyreállítás SZOLGÁLATOSZTÁLY GyűjtésekHitépítés PénzEmberek FejlesztésTanítványok PénzügyekLelkiség

14 Hangsúly eltolódás Tized és adományok Jézus uralma SzélesSzűk Gyülekezeti tag Isten, mint Teremtő MagatartásÉrtékek Zseb és tárca Szív ProgramÉletmód

15 Hetednapi Adventista küldetésnyilatkozat “A Hetednapi Adventista Egyház küldetése, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket, hirdetve az örökkévaló evangéliumot Jelenések 14:6-12 hármas angyali üzenetének összefüggésében, elvezetve őket arra, hogy fogadják el Jézust személyes megváltójuknak és csatlakozzanak maradék egyházához, arra tanítva őket, hogy mint Urukat szolgálják, és felkészüljenek közeli eljövetelére.” GC Working Policy 2010/11:29

16 Sáfár Sáfár Jézus szolgája Jézus szolgája Jézus uralmában él Jézus uralmában él A Teremtőt imádja A Teremtőt imádja Isten Lelke vezeti Isten Lelke vezeti Az életét Jézusnak adja Az életét Jézusnak adja Őszintén szereti az embereket Őszintén szereti az embereket Odafigyel a bolygóra Odafigyel a bolygóra Ajándékaikat szolgálatba állítják Ajándékaikat szolgálatba állítják Elkötelezett a misszióra Elkötelezett a misszióra Tanítvány Tanítvány Jézus követője Jézus követője Jézus életét éli Jézus életét éli A megváltót imádja A megváltót imádja Isten Lelke vezeti Isten Lelke vezeti Mindent alárendel Jézusnak Mindent alárendel Jézusnak Szereti a többi tanítványt Szereti a többi tanítványt Odafigyel a környezetre Odafigyel a környezetre Kiveszi részét a szolgálatban Kiveszi részét a szolgálatban Új tanítványokat szerez Új tanítványokat szerez “A sáfárság = MINDENT odaadok, mert Isten MINDENT, ideadott”

17 1. A holisztikus sáfárság megerősíti Isten helyét a hetednapi adventista hitelvekben. 2. A sáfárság a „lelkiség” és „átalakulás” kérdése, amely összhangban van a GK 2010-es ülésének határozatával. 3. A „bizottság” megközelítés hangsúlyozza elkötelezettségünket a keresztény sáfárság iránt, ami a hetednapi adventisták egyik hitelve, és benne foglaltatnak a tized és az adományok. Keresztény sáfárság

18 „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek [emberi és tanítványi/sáfári szükségleteink] is mind ráadásul megadatnak nektek” Mt 6:33 Jézus országában élni Az „ország” Jézus Krisztus állandó uralma és uralkodása életünk felett

19 Sáfárság 360

20 A teljes életünkre kiterjedő sáfárság


Letölteni ppt "Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference."

Hasonló előadás


Google Hirdetések