Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SÁFÁRSÁG A gyülekezet pénzügyi stratégiája 2. rész Írta: Ben Maxson Előadta: Jean-Luc Lézeau.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SÁFÁRSÁG A gyülekezet pénzügyi stratégiája 2. rész Írta: Ben Maxson Előadta: Jean-Luc Lézeau."— Előadás másolata:

1 SÁFÁRSÁG A gyülekezet pénzügyi stratégiája 2. rész Írta: Ben Maxson Előadta: Jean-Luc Lézeau

2 Négyirányú partnerség (23) Isten Gyülekezeti tag Egyház- szervezet Lelkész

3 Négyirányú partnerség (23) 1. Isten A sáfárságot Isten kezdeményezi és Ő adja a meghatalmazást is hozzá A sáfárság Jézus Krisztussal, mint Urunkkal való kapcsolatunk emberi oldala. Ő a Teremtő, a Megváltó, és mindenek tulajdonosa.

4 Négyirányú partnerség (23) 2.Gyülekezeti tag Tudnunk kell, hogy a gyülekezeti tagnak hol van a helye : - a gyülekezettel - a pénzügyi tanítványsággal és - az Istennel való közösség viszonyulatában A végcél a tanítvánnyá válás.

5 Négyirányú partnerség (23) 3. Egyh. Szerv. Az egyház Krisztus teste. Mint keresztények nem létezhetünk elszigetelten Az egyházszervezet felelősége a sáfárságban: - Világosan kommunikálja a látást - eszközöket biztosít a tagok képzésére - Átfogó és érthető módon kommunikál az egyház anyagi helyzetéről - A misszió összefüggésében kommunikálja az egyház szükségleteit - Ötleteket kér a gyülekezeti tagoktól és lelkészektől, a tervek helyi megvalósításával kapcsolatosan.

6 Négyirányú partnerség (23) 4. Lelkész A vezetés megerősítése Tanítvánnyá tevés Képzést biztosít Inspirál Tagok toborzása Tagok bevonása

7 A gyülekezet pénzügyi stratégiája A LELKÉSZ SZEREPE A SÁFÁRSÁGBAN

8 A lelkész szerepe a sáfárságban Mennyire fontos a lelkész támogatása a sáfárságban? “Choosing to Live” J.D.Schmidt

9 A lelkész szerepe a sáfárságban Mennyire erős a lelkész támogatása? “Choosing to Live” J.D.Schmidt

10 A lelkész szerepe a sáfárságban A lelkésznek lényeges szerepe van, mert ő az, aki: –Kapcsolatban van az egyház vezetőségével –Példát adhat –Tanítvánnyá tesz

11 A lelkész a jó sáfár példaképe (25) Lelkész: –Világosan kommunikálja azt a látást, amit Isten az egyházzal el akar érni –Hatékony eszközöket biztosít a tanítvánnyá tevésre a sáfársági szolgálatra –Átfogó és érthető módon kommunikál az egyház anyagi helyzetéről

12 A lelkész a jó sáfár példaképe (25) lelkész –A misszió összefüggésében kommunikálja a gyülekezet szükségleteit –Ötleteket kér a gyülekezeti tagoktól és lelkészektől, a tervek helyi valósulásával kapcsolatosan

13 A példamutatás területei (25) Örök értékek Biblikus értékrend Hűség Bizalom Istenben Áldozatkész élet Team munka

14 Kérdések a lelkészeknek (26) Az evangélium lelkészi szolgálatom alapja és a kegyelemre összpontosít? Akarok-e egy olyan rendszer része lenni, amelyet nem értékelek és nem becsülök? Becsületes vezető vagyok-e Isten egyházában, ha az egyház rendszerét nem támogatom? Hogyan vezethetem el az embereket a hatékony sáfárságra és érett tanítványságra az Istennel való járásukban, és abban, ahogyan kiveszik részüket az egyház, Krisztus testének munkájában?

15 A lelkész, mint vezető

16 A valós helyzet megállítatása (27) alapvető összetevők: A status quo őszinte vizsgálata, hogy az hogyan viszonyul a helyi gyülekezet állapotához és Isten tervéhez az Ő egyházával. Egy hiten alapuló optimizmus, amely elismeri Isten szerepének valódiságát a gyülekezet életében.

17 Látást biztosít (27) Meghatározza az irányt Biblikus Isten jelenlétének, a királyi papság, és az időszerűség összefüggésében látja a dolgokat

18 Táplálja a lelket (27) Istenre hallgat gyülekezetet is meghallgatja szembenéz a bűn valóságával A megoldásra összpontosít Isten jelenlétére bízza magát

19 Vezeti a gyülekezetet (28) Alkalmazd a sáfársági paradigmát Kapcsold a misszióhoz Informáld a gyülekezetet Összpontosíts a tanítvánnyá tevésre

20 Vezeti a gyülekezetet (28) Kérj elkötelezettséget Keress és alkoss erőforrásokat Ellenőrizd gyülekezeted egészségét Építs konszenzust

21 A GYÜLEKEZET PÉNZÜGYI STRATÉGIÁJA A LELKÉSZ, MINT OKTATÓ

22 I. Bibliai sáfárság

23 Mit foglal magába a sáfárság? (29)  Isten uralmának emberi oldala  Első kérdés, hogy ki vagy, aztán, hogy mit teszel  Kapcsolati életviteli kérdés  Partnerség Istennel  Az evangélium, Isten megoldása bűnproblémánkra

24 Mit foglal magába a sáfárság?  a lelkiség a Jézus Krisztus uralmának megvalósulása  Istentisztelet= természetes válasz  Tanítványság  Tízed = a hűség próbája  Adomány= hozzáállás próbája

25 Mit foglal magába a sáfárság? tanítvánnyá tevésre fokuszál egy növekedési folyamat Az evangélium megtapasztalása

26 Mit foglal magába a sáfárság? A tanítványság a következőkre összpontosít: - Elfogadja Jézust mint Megváltót - Mit jelent számodra a kereszt? - Istennel való szoros közösség - Istent életük részévé tesszük

27 Mit foglal magába a sáfárság? Isten uralma azt jelenti, hogy szoros kapcsolatban vagyunk vele Az istentisztelet Isten megfelelő helyének elismerése és megünneplése életünkben Az egyén akarata szuverén Pénzügyi tanítványság= bevonás

28 Arról szól, hogy ki az Úr életünk minden része felett. Életvitel (29)

29 II. Egy világegyház (29) Világszéles egyház vagyunk Együtt többre vagyunk képesek Célunk Krisztust bemutatni az egész világnak engedelmesség és az együttműködés készsége kiszélesíti a látásunkat Segítség a rászorulóknak

30 III. Isten viszonyulása a pénzhez (30)  Jó dolog pénzt keresni  A tized és az adományok az imádat próbái  kerüljük el a nagy adósságokat  A visszahatás elve

31 IV. A pénzkezelés bibliai elvei (31) Isten anyagi javait kezeljük az Ő dicsőségére Isten célja az anyagi javakkal: - gondoskodjunk családunkról - fektessük be az Ő országába - segítsünk másoknak - Ne saját dicsőségünkre és büszkeségünkre használjuk

32 Prédikációs témák (31) Isten, mint tulajdonos Tízed, mint istentisztelet Az adomány örömteljes istentisztelet, az Istennel való partneri kapcsolat kiszélesítése Az adóság bibliai elvei tegyük pénzkezelésünk részévé Istent segíthetsük gyermekeinket, hogy Istent mint tulajdonost fogadják el, helyezzük Istent az első helyre üzleti ügyeinkben.

33 A lelkész, mint kommunikátor

34 Az átlátszóság elve (32) Ami titot, amit rejtettnek érzékelnek, vagy amit nem értenek, az automatikusan gyanús.

35 Az átlátszóság elve (32) “Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt: mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is” 2Kor 8:18-21

36 Az átlátszóság elve (32) “Azok, akik felelős pozíciót töltenek be, úgy járjanak el, hogy az emberek megbízhassanak bennük. Ezeknek az embereknek nem kell félniük attól, hogy nyilvánosságra hozzanak mindent, ami munkájuk végzésével kapcsolatos.” (Manuscript Releases, Vol 13, 198).

37 A kommunikáció kulcsterületei (33) Az adakozási rendszer A gyülekezet pénzügyei A tízedmegosztás A gyülekezet pénzügyi egészsége Különleges beruházások

38 Elvárások a lelkésztől Isten népének megbecsülése Biblikus sáfárság A rendszer ismerete és megbecsülése - Helyi gyülekezet pénzügyei - A HN Adventista adakozási rendszer - A világegyház szerepe

39 A helyi gyülekezet sáfársági stratégiája

40 Kulcs témák (36) Célok: Tanítvánnyá tevés Érett gyülekezeti tagság létrehozása Küldetés teljesítése Holisztikus szolgálati stratégia teljesítése Küldetésünk pénzelése

41 Azonosság (37) kik vagyunk Krisztusban személyes kapcsolatunk Vele “A Biblia nem teológiáról beszél, hanem kapcsolatról.” a szélesebb egyháznak, Krisztus testének a részei vagyunk

42 Tagsági részvétel (37) Magukénak érzik-e gyülekezeti tagok a sáfársági stratégia céljait és folyamatait? A sáfársági stratégiának köszönhetően növekednek-e lelkileg a gyülekezeti tagok? Megnövekedett részvételt és elkötelezettséget eredményez-e a stratégia?

43 Információ (37) Az információ hatalom. A megosztott információ megsokszorozott hatalom és befolyás. Az információ legyen: -Nyílt -Egyenes -Érthető

44 Éves sáfársági program (38) A munka stílusa és filózofiája Egy lelki munka és növekedés alapjai

45 A valós helyzet értelmezése (38) sáfársági szolgálat kezdete több az észlelésnél, vagy tisztánlátásnál – a bizonyítást is tartalmazza “A vezető elsődleges felelőssége, hogy körülírja a valóságot.” (Max DePree) *

46 A valós helyzet értelmezése (38) A hatékony sáfársági stratégia, a gyülekezet valós helyzetével való szembenézéssel kezdődik.. A kezdeti valóság képezi azt az alapvonalat, amely meghatározza egy stratégia sikerét. A valóságot lehet szubjektíven és objektíven mérni

47 A jelenlegi valóság hét parancsolata (38) Ne színlelj. Ne tégy szemellenzőt. Ne túlozz. Ne lődd le a rossz hírt hozót. Ne bújj el a számok mögé. Ne hagyd figyelmen kívül az építő kritikát. Ne szigeteld el magad. (The Courage to Lead, by Andy Stanley, Injoy.)

48 Értelmezési pontok (39) Rendszeres jelenlét Aktívan kiveszik részüket a szolgálatban Aktív és rendszeres ima életet élnek Növekszenek lelkileg Adnak tizedet Támogatják a helyi gyülekezet költségvetését Adományaikkal támogatják a szélesebb egyházat

49 Általános pontok (39) Látás Misszió A vezetők növekedése

50 Általános pontok (39) Stratégiai terv Stratégiai költségvetés Tanítvány- sági folyamat

51 Stratégiai sáfársági prédikálás (40) Az evangélium Jézus Krisztus Úr volta A Szentlélek szerepe A szolgálat és a lelki ajándékok Szólíts fel elkötelezettségre Elkötelezettség szükségessége Pénzzel kapcsolatos témák

52 Képzési elemek (39) Tanítványsági elvek Az imaélettel kapcsolatos tantárgyak és szakértelem Biblikus sáfárság A pénzkezelés bibliai elvei Családi költségvetés és az adósságtól való szabadulás

53 Resurse www.adventiststewardship.com Crown Financial Ministries www.crown.orgwww.crown.org Good $ense Ministry www.willowcreek.org R. Scott Rodin, Stewards in the Kingdom G. Edward Reid, It’s Your Money, Isn’t It?

54 További elemek Sáfársági füzetek Gyülekezeti bulletin sáfársági tartalommal Tapasztalatok Tized és adomány borítékok Rendszeres pénzügyi beszámolók Gyülekezeti bulletin pénzügyi analízissel

55 Befejezés Előjog Felelősség Partnerség Istennel

56 A GYÜLEKEZET PÉNZÜGYI STRATÉGIÁJA VÉGE


Letölteni ppt "SÁFÁRSÁG A gyülekezet pénzügyi stratégiája 2. rész Írta: Ben Maxson Előadta: Jean-Luc Lézeau."

Hasonló előadás


Google Hirdetések