Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER ÉRTÉKELÉSE 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER ÉRTÉKELÉSE 2015."— Előadás másolata:

1 ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER ÉRTÉKELÉSE 2015

2 Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulás településein élők száma: 186 221 fő Járáshoz tartozó településeken: 189 707 fő Pécs: 156 801 fő

3 Alapellátás 2015

4 Alapellátás változása

5 Védelembe vétel 2015

6 Védelembe vétel változása

7 Nevelésbe vétel 2015

8 Nevelésbe vétel változása

9 Új ügyek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint - 2015

10 Jelzőrendszer által küldött jelzések

11 Jelzések megoszlása 2015

12 Jelzések megoszlása 2015 (%)

13 Adatlapok értékelése

14 Jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint jelentkező problémák – 2015 I. Családot érintő anyagi problémák munkanélküliség lakhatási problémák, hajléktalanná válás Külföldi munkavállalás következtében széteső családok

15 Jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint jelentkező problémák – 2015 II. Szülő életvitele, magatartása párkapcsolati rendellenességek családon belüli konfliktusok, erőszak gyermeknevelési zavarok a szülő alkoholfogyasztása szülő fizikai, érzelmi elhanyagoló magatartása család életmódja, szülők életvezetési problémái válási krízis, játszmák gyermek-elhelyezési ügyek szülő, gyermek pszichés betegsége család együttműködésének hiánya

16 Jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint jelentkező problémák – 2015 III. Gyermek tünetei szerint bántalmazás gyanúja gyermek tetvessége óvodaköteles gyermekek hiányzás gondozatlan gyermek fizikai érzelmi elhanyagolás magatartási és pszichés problémák, agresszió iskolai hiányzások gyermek önsértő magatartása felszerelés hiányossága,

17 Jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint jelentkező problémák – 2015 IV. Gyermek tünetei szerint eü. ellátás elmulasztása, gyógyszerszedés elhanyagolása szocializációs zavarok iskolai teljesítmény romlása szülő, gyermek pszichés betegsége eltűnt gyermek ügyében kiskorú elkövető droghasználat (szülő, gyermek) deviáns viselkedés

18 Gyermekjóléti szolgálattal fennálló munkakapcsolat értékelése Alapvetően pozitív a munkakapcsolat értékelése a jelzőrendszer tagjai részéről Személyes kapcsolat terén hiányosság. Visszajelzések területén hiányosságok. Rendszeres kommunikáció- személyes és telefon-, gyors intézkedések, megfelelő tájékoztatás. Közoktatási intézmények hiányolják a tájékoztatást arról, hogy adott család miért áll kapcsolatban a szolgálattal Korrekt partneri viszony Rendőr-főkapitányság munkatársai és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között. Rendszeres, feladatorientált (háromoldalú megállapodás mentén zajló együttműködés) Információ áramlást – telefonon- megfelelőnek tartják. Helyzetelemzés és diagnosztikus munkában segítség számukra a gyermekjóléti véleménye. Közös esetmegbeszélők segítik a közös munkát. A családjogi ügyeket tárgyaló bírák véleménye szerint az együttműködés megfelelő és hatékony.

19 Javaslat a gyermekvédelemben résztvevők hatékony együttműködésére: Védőnői szolgálat: Rendszeresen szervezett közös programok. Személyi változásokról az érintett jelzőrendszeri tagok tájékoztatása. Rendszeres, közös családlátogatások, telefonon is történő kapcsolattartás a két szolgálat között. Bölcsőde: Intenzív kapcsolat a bölcsődevezetővel. Közös részvétel esetmegbeszéléseken. Ha a szolgálat javasol gyermeket bölcsődei felvételre akkor a családgondozó vegye fel és tartsa a kapcsolatot adott intézménnyel. Óvoda: Az óvodák fontosnak tartják a személyes kapcsolatfelvételt, illetve többen jelezték, hogy szeretnének visszajelzést kapni a jelzés utáni további intézkedésekről. Több adatközlő folyamatos információcserét szorgalmaz a gyermekvédelmi felelősök bevonásával.

20 Javaslat a gyermekvédelemben résztvevők hatékony együttműködésére: Iskola: Az iskolák is fontosnak tartják a személyes kapcsolatfelvételt, illetve szeretnének visszajelzést kapni a jelzés utáni további intézkedésekről. A legtöbb adatlapon megjelent az esetkonferencia, mint pozitív eszköz az együttműködés javítására. Több adatközlő folyamatos információcserét szorgalmaz és több szakmai tanácskozást egy adott évben hasznosnak tartanának.

21 Javaslat a gyermekvédelemben résztvevők hatékony együttműködésére: Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelés és Gondozó: Gyermekpszichiátriai probléma megfogalmazása indokolt esetben, folyamatos egyeztetés adott ügyekben. Rendszeres teljes körű fórum működtetése. Rendőrség: A közösen végrehajtott továbbképzések illetve bűnmegelőzési programok számának növelése.

22 Jelzőrendszeri tanácsadás 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. § - Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer Esetkonferenciák Intézményi szintű szakmaközi megbeszélések Éves jelzőrendszeri intézkedési terv Éves Szakmai Tanácskozás Szolgálat és Központ felé érkező jelzések dokumentálása

23 Névjegy Lukács Máté Telefon: 72/444-877; 72/441-677 E-mail: jelzo@ecsgyk.hu Postacím: 7616 Pécs Pf.: 32. 7632 Pécs, Anikó u. 5.


Letölteni ppt "ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER ÉRTÉKELÉSE 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések