Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat érintő változások A család és gyermekjóléti szolgáltatás Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat érintő változások A család és gyermekjóléti szolgáltatás Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért."— Előadás másolata:

1 A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat érintő változások A család és gyermekjóléti szolgáltatás Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Sikóné Bartos Edina gyermekjóléti alapellátás referens

2 2 2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Teljes integráció - 2016. január 1. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás csak család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ keretében működhet. A jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jöhet létre. A polgármesteri hivatallal rendelkező települési önkormányzatok, illetve a közös hivatalok székhely szerinti települési önkormányzata feladatkörébe kerül a lakóhely szintű minimumszolgáltatások biztosítása. A járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül kötelezően a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása A járásszékhely település a központ feladatai, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. A gyermekjóléti központok száma 48-ról 198-ra emelkedik.

3 3 Szervezet és feladatok Települési szint 3177 önkormányzat CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Járási székhely település önkormányzata CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (175 járás + főváros 23 járás= 198 központ) Információnyújtás 1.HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK (védelembe vétel, ih, nevelésbe vétel, utógondozás) Jelzőrendszer működtetése Közreműködés hatósági intézkedésben (javaslattétel, esetmenedzselési feladatok) Kríziskezelés Esetmenedzselés, támogatás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében Ellátásokhoz hozzáférésben segítés – közvetítés Természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz történő hozzáférésben segítő szolgáltatás Utógondozói munka Prevenció, szabadidős programok szervezése Szociális diagnózis készítés, szükségletfelmérés (2017-től kötelezően)

4 4 Szervezet és feladatok Települési szint 3177 önkormányzat CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Járási székhely település önkormányzata CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (175 járás + főváros 23 járás= 198 központ) Szociális segítő tevékenység (klasszikus családgondozás) 2. SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Általános tanácsadás (szociális, életvezetési, mentális, háztartási – gazdálkodási) Kapcsolatügyelet Készenléti ügyelet – telefonos segítő munka Csoportmunka Egyéni- és csoportos készségfejlesztés Utcai, lakótelepi szociális munka ( ha a helyi viszonyok indokolják) Kórházi szociális munka (ha a helyi viszonyok indokolják) közösségfejlesztés Jogi tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő család és gyermekjóléti központtal Családkonzultáció, családterápia Mediáció

5 5 Szervezet és feladatok Települési szint önkormányzat CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Járási székhely település önkormányzata CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (175 járás + főváros 23 járás= 198 központ) 2. SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK (folyt.) Menekültek integrációjának segítése (Integrációs szerződésben amelyik központ nevesítve lesz) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (új feladat 2018. január 1-jétől) Kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok (2017. január 1-től) 3. SZAKMAI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

6 6 Végrehajtási rendelet csomag 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet A rendelet-tervezet a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok közötti feladatmegosztás részletes szakmai szabályait, valamint tárgyi és személyi feltételeit tartalmazza. a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer megerősítésre kerül: települési szinten jelzőrendszeri felelőst, járási szinten jelzőrendszeri tanácsadót kell kijelölni. Ez utóbbi koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, és szakmai segítséget nyújt a szolgálat számára; a család- és gyermekjóléti központ a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása keretében esetmenedzselést végez, melynek során az esetmenedzser az igénybe vevő és az esetkezelésbe bevont szakemberek, szolgálatok és ellátást nyújtók tevékenységét végigkíséri, együttműködésüket koordinálja; az új struktúra racionálisabb feladatmegosztást alakít ki a szolgálat és a központ között azzal, hogy a feladatellátás alapja a szolgálat és a központ közötti szoros együttműködés;

7 7 Végrehajtási rendelet csomag 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet Személyi feltételek : A szolgálatnál családsegítő munkakör A központnál esetmenedzser és a tanácsadó munkakör Ajánlott létszám szociális asszisztens munkakörre (központ=10000 lakos/fő). A korábbi munkakörökre előírt képesítések a továbbiakban is elfogadottak lesznek, és további végzettségekkel egészülnek ki annak érdekében, hogy az átalakítás akadálymentesen és az ágazati szakmai szempontokat érvényesítve megtörténhessen. Szakmai létszám minimum: A család- és gyermekjóléti szolgálat 4 000 főre vetítve kerül előírásra 1 fő családsegítő. (a település vagy a közös hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma vonatkozásában ) A család- és gyermekjóléti központ 7 000 főre vetítve kerül előírásra 1 fő szakember (a járás lakosságszáma vonatkozásában), de legalább 3 fő szakmai munkatárs alkalmazása kötelező. Az intézményvezető szakmai döntése az esetmenedzserek/tanácsadók aránya, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, szükségleteket.

8 8 Végrehajtási rendelet csomag 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet A rendelet-tervezet felépítése: A családsegítésre vonatkozó szabályokat az Szt., a gyermekjóléti szolgáltatás szabályait pedig a Gyvt. tartalmazza, így a létrejövő szolgálatok és központok működésére mind a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, mind az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szabályait alkalmazni kell. Módszertani útmutató - a hatékony feladatellátás érdekében, a szolgáltatásnyújtás szakmai módszereit a szociál-és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter fogja közzétenni. Az átalakítás célja - a szervezeti változások mellett - holisztikus szemléletben támogatni a gyermeket és a családot. Ebben az új szemléletben kerültek megfogalmazásra a tervezet szabályai: a szolgáltatás az ellátási területen élő valamennyi gyermekre, családra, gyermektelen családra és egyedülálló személyre is kiterjed.

9 9 Végrehajtási rendelet csomag 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet A rendelet-tervezet a folyamatok mentén írja le a szabályozást. CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Személyi és tárgyi feltételek szabályozása Általános folyamat (nem hatósági) együttműködési megállapodás (esetnapló) Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (általános szociális munkával ellátható feladatok) A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (központ és szolgálat) Esetmenedzsment (hatósági feladatok esetében) Javaslattétel hatósági intézkedésre Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek védelme (egyéni gondozási-nevelési terv) Családból kiemelt gyermek visszahelyezése Együttműködés

10 10 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat érintő változások A család és gyermekjóléti szolgáltatás Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések