Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gömbös Gyula miniszterelnöksége.  1932. okt. 1. Gömbös Gyula a miniszterelnök (1932-36)  A hajdani vezérkari százados - fajvédőprogrammal  azt várják.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gömbös Gyula miniszterelnöksége.  1932. okt. 1. Gömbös Gyula a miniszterelnök (1932-36)  A hajdani vezérkari százados - fajvédőprogrammal  azt várják."— Előadás másolata:

1 Gömbös Gyula miniszterelnöksége

2  1932. okt. 1. Gömbös Gyula a miniszterelnök (1932-36)  A hajdani vezérkari százados - fajvédőprogrammal  azt várják tőle, hogy kivezesse az országot a válságból  95 pontos Nemzeti Munkaterv: – túl sokat ígér  szociális demagógia – totális fasiszta hatalom megteremtésének programja  cél: – egységes nemzeti világnézet – fasiszta típusú tömegpárt – olasz mintájú korporációs rendszer  Meghiúsul  a társ. nagy része ragaszkodik  a Bethlen-féle parlamentáris rendszerhez. A Gömbös kormány

3 Válság kezelése  Első sikerek  1932 jóvátételi kötelezettségek megszűntetése  Kölcsön kamatainak csökkenése   Agrárfeleslegnek piac   1934 – római jegyzőkönyv  2. pótegyezmény Németországgal  A német piac megnyílt a magyar termékek előtt  Export támogatására  gazdavédelmi törvények

4 „A Magyar Királyi Miniszterelnök, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancellárja és Ő Felségének Olaszország Királyának Kormányfője abban a törekvésben, hogy minden állam önállóságának és jogainak tiszteletben tartása alapján a béke fenntartásához és Európa gazdasági újjáépítéséhez hozzájáruljanak: [...] a fentebb megjelölt célok elérésére kötelezik magukat arra mind- azon kérdésekben, amelyek őket különösen érdeklik, úgyszintén az álta- lános jellegű kérdésekben tanácskozni fognak abból a célból, hogy Ma- gyarország és Ausztria, a Magyarország és Olaszország, valamint Ausz- tria és Olaszország között fennálló barátsági szerződések szellemében, amely szerződések számos közös érdek fennállásának felismerésén ala- pulnak, az európai államok, különösképpen, pedig Magyarország, Ausztria és Olaszország között a valóságos együttműködés előmozdítására irányuló politikájukat összhangba hozzák.” (Az ún. római jegyzőkönyvek a Magyarország, Ausztria és Olaszország közötti együttműködésről, Róma, 1934. március 17.)

5 „Mi erős kézzel kormányzunk egy olyan nemzeti Magyarországot, amely mindig bizonyos reménységgel és rokonszenvvel tekint Berlinre. Úgy vélem, Németországnak is érdekében áll, hogy ezt a rokonszenvet bizonytalan gazdasági kapcsolatok semmiképpen se zavarják meg. Az a körülmény viszont, hogy a magyar mezőgazdasági termékek utóbbi időben egyáltalán nem, vagy csak nagyon csekély mennyiségben jutnak el Németországba, már olyan hangokra ad alkalmat, amelyek (az általam követett politikával ellentétben) Németországgal kapcsolatos politikámat bírálják. Úgy vélem, Excellenciád hozzám hasonlóan szükségét érzi a szorosabb bajtársi együttműködésnek. Ezt szolgálja levelem is, melyet abban e reményben intézek közvetlenül excellenciádhoz, hogy mi, régi fajvédő bajtársak, akik ugyanabban a világnézetben élünk, gazdasági vonalon is megértjük és kölcsönösen támogatjuk majd egymást.” (Gömbös Gyula levele Adolf Hitlerhez, 1933. április 22.)

6  Külpolitikai sikerek  1932 Lausanne: jóvátételi kötelezettségek megszűntetése  Olaszo.val, majd Ausztriával kereskedelmi szerződés  csehszlovák-magyar áruforgalmi megállapodás  törekvéseiket No.-val és Ausztriával látja biztosítottnak  1933 jún. Gömbös Hitlernél  1934 feb. diplomáciai kapcsolatok a SZU-val (piacok)  1936 üdvözli a Berlin – Róma tengelyt Külpolitika

7 A korporatív állam eszméje  Külpolitikai sikerek  Belpolitikai reform végrehajtása  Diktatórikus kormányzat vágya  Nemzeti Egység Pártja  tömegpárt  Egypártrendszer  Rendeleti kormányzás  Korporációs érdekérvényesítés  egységes nemzeti világnézet létrehozása  Szövetséges keresése  Kisgazdapárt (1935 választás)  Telepítési program - földosztás  Munkásvédelmi tv. (48 órás munkahét, minimálbér)  1935 április - Gömbös hatalmának csúcsán  mandátumok 69 % övé  diktatórikus fordulat következhet be  Horthy le akarja mondatni  politikai bukását halála akadályozza meg

8  Külpolitika - a német orientáció erősödése  Belpolitika – az „őrségváltás” a hivatalos politika része lesz  30-as évek politikai életének jellemzői:  alkotmányvédő  reformer  konzervatív erők (Bethlen István, Chorin Ferenc): alkotmány, a fennálló parlamentáris viszonyok védelme, jobbratolódás fékezése  reformer erők: úri középosztályból toborzódott jobbszárny a kormányzaton belül (az „őrségváltás” hívei)  társ-i bázis: keresztény középosztály  parlament feloszlatása, rendeleti úton való kormányzás,  Vezéri szerepkörű miniszterelnök, korporációs rendszer, szabadságjogok korlátozása, ellenzék eltávolítása a pol.-i életből Gömbös politikai hatása

9 A jobbratolódás

10


Letölteni ppt "Gömbös Gyula miniszterelnöksége.  1932. okt. 1. Gömbös Gyula a miniszterelnök (1932-36)  A hajdani vezérkari százados - fajvédőprogrammal  azt várják."

Hasonló előadás


Google Hirdetések