Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bibliaóra Bibliaórát vezethetek Miről hallunk ezen az órán? A bibliaórák fajtái A bibliaórák tartalma A bibliaóra menete A bibliaóra vezetése A eszközei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bibliaóra Bibliaórát vezethetek Miről hallunk ezen az órán? A bibliaórák fajtái A bibliaórák tartalma A bibliaóra menete A bibliaóra vezetése A eszközei."— Előadás másolata:

1

2 A bibliaóra Bibliaórát vezethetek

3 Miről hallunk ezen az órán? A bibliaórák fajtái A bibliaórák tartalma A bibliaóra menete A bibliaóra vezetése A eszközei A bibliaórák fajtái A bibliaórák tartalma A bibliaóra menete A bibliaóra vezetése A eszközei

4 A Bibliaórák fajtái: Gyermek bibliaóra Konfirmandus bibliaóra Ifjúsági óra Házi bibliaóra Felnőttek órája Gyermek bibliaóra Konfirmandus bibliaóra Ifjúsági óra Házi bibliaóra Felnőttek órája

5 A bibliaórák tartalma Az ima Az Ige ÉnekÁhítat Az ima Az Ige ÉnekÁhítat

6 A bibliaórák menete Ének Élmények, infók BizonyságtételekIgetanulmányÁhítat Ima, imaközösség, ének Ének Élmények, infók BizonyságtételekIgetanulmányÁhítat Ima, imaközösség, ének

7 A bibliaórák vezetése A vezető, mint házigazda A vezető, mint lelki testvér A vezető, mint lelkész A vezető, mint teológus A vezető, mint házigazda A vezető, mint lelki testvér A vezető, mint lelkész A vezető, mint teológus

8 A bibliaórák eszközei A terem berendezése Tartalék bibliák, segédanyagok Szemléltető eszközök A terem berendezése Tartalék bibliák, segédanyagok Szemléltető eszközök

9 Irodalom: KIA: Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? (1992) LeFever: Ötletgazdag Tanítási Módszerek (Baptista Kiadó 1994) Dr. Boross: Katechetika (Ref Teol 1990) A Homiletika története Ribár : Poimenika (Szeged 1993) LP cikkek: 1971/3 Povázsay: A gyül munka… 1972/9 Prőhle: Gyül.munka szervezése uo: Bodrog: Eleven bibliaórákat! 1973/2 Bizik: Bibliaóráink

10 A gyermek bibliaóra Nem hittanóra – de kitekintéssel van rá Nem hittanóra – de kitekintéssel van rá Adottságai – lelki problémái - szenzitív Adottságai – lelki problémái - szenzitív Az Ige– detempore - megszólíthatóság Az Ige– detempore - megszólíthatóság Aktivitás, dramatizálás, humor Aktivitás, dramatizálás, humor Szemléltetőeszközök fontossága Szemléltetőeszközök fontossága Gyülekezet centrikusság! Gyülekezet centrikusság! Nem hittanóra – de kitekintéssel van rá Nem hittanóra – de kitekintéssel van rá Adottságai – lelki problémái - szenzitív Adottságai – lelki problémái - szenzitív Az Ige– detempore - megszólíthatóság Az Ige– detempore - megszólíthatóság Aktivitás, dramatizálás, humor Aktivitás, dramatizálás, humor Szemléltetőeszközök fontossága Szemléltetőeszközök fontossága Gyülekezet centrikusság! Gyülekezet centrikusság!

11 Konfirmandus biblia óra A katechézis mellett mindig legyen bibliaóra is – konfirmáció -. Lehet a konfirmandus az igei bevezető. Külön sorozat, vagy a napi ige. A katechézis mellett mindig legyen bibliaóra is – konfirmáció -. Lehet a konfirmandus az igei bevezető. Külön sorozat, vagy a napi ige.

12 Ifjúsági bibliaóra Az általános részek: (pl játék-ének) Az Ige legyen hangsúlyos helyen! Induktív és deduktív módszerek. Kiscsoportos beszélgetések Sorozatok, detemporék, alkalmak. Gyülekezet centrikus vezetés. (lásd: felnőtt bibliaóra) Az általános részek: (pl játék-ének) Az Ige legyen hangsúlyos helyen! Induktív és deduktív módszerek. Kiscsoportos beszélgetések Sorozatok, detemporék, alkalmak. Gyülekezet centrikus vezetés. (lásd: felnőtt bibliaóra)

13 Házi bibliaóra  Családi jelleg  Missziói alkalom (barátok – szomszédok)  A sorozat helyett tematika  Szeretetvendégség, imaközösség  A házigazda szerepe  Családi jelleg  Missziói alkalom (barátok – szomszédok)  A sorozat helyett tematika  Szeretetvendégség, imaközösség  A házigazda szerepe

14 Felnőtt bibliaóra  A korosztály szerepe  Időpont (városi nyugdíjasok)  Sorozat  Induktív módszer Induktív módszer Induktív módszer  Kitekintés az istentiszteleti életre  A gyülekezet magja  Presbiterek részvétele  A korosztály szerepe  Időpont (városi nyugdíjasok)  Sorozat  Induktív módszer Induktív módszer Induktív módszer  Kitekintés az istentiszteleti életre  A gyülekezet magja  Presbiterek részvétele

15 Az imádság Ige előtt mindig- Imaközösség- Hála és könyörgés az Igéért- Betegekért Leírt imádságok szerepe Ige előtt mindig- Imaközösség- Hála és könyörgés az Igéért- Betegekért Leírt imádságok szerepe

16 Az Ige Az Ige Előkészület Fölolvasás Magyarázat Megbeszélés Üzenet Előkészület Fölolvasás Magyarázat Megbeszélés Üzenet

17 Az ének  Az ének anyag legyen gazdag  Ének kérési lehetőség  A kivetített éneklés lélektana  A textussal kapcsolatos ének  Az ének anyag legyen gazdag  Ének kérési lehetőség  A kivetített éneklés lélektana  A textussal kapcsolatos ének

18 Az áhítat Összefoglaló áhítat Külön textusú áhítat Imaközösség bevezető áhítat Laikus szolgálat Összefoglaló áhítat Külön textusú áhítat Imaközösség bevezető áhítat Laikus szolgálat

19 HázigazdaHázigazda Közvetlenség Közvetlenség Családiasság Családiasság Az ige „feltálalója” Az ige „feltálalója” Gondoskodás Gondoskodás Közvetlenség Közvetlenség Családiasság Családiasság Az ige „feltálalója” Az ige „feltálalója” Gondoskodás Gondoskodás

20 Lelki testvér Egyetemes papság elve Együtt tusakodik az Ige üzenetéért Testvéri közösségben van a tagokkal A tévedéseket szeretettel javítja ki Kiválasztása nem tehetség, hanem érintettség alapján Egyetemes papság elve Együtt tusakodik az Ige üzenetéért Testvéri közösségben van a tagokkal A tévedéseket szeretettel javítja ki Kiválasztása nem tehetség, hanem érintettség alapján

21 LelkészLelkész Képviseli: a hivatalt a hivatalt a gyülekezetet a gyülekezetet a tiszta tanítást a tiszta tanítástKépviseli: a hivatalt a hivatalt a gyülekezetet a gyülekezetet a tiszta tanítást a tiszta tanítást

22 TeológusTeológus Fölkészültség Fölkészültség Vitakészség Vitakészség Éberség Éberség Céltudatosság Céltudatosság Fölkészültség Fölkészültség Vitakészség Vitakészség Éberség Éberség Céltudatosság Céltudatosság

23 A terem berendezése Lehetőleg asztal körül üljünk. Legyen lehetőség a jegyzetelésre. Legyen jól megvilágított a hely. Az esetleges szemléltető eszközöket előre állítsuk be! Több csoport számára hely. Lehetőleg asztal körül üljünk. Legyen lehetőség a jegyzetelésre. Legyen jól megvilágított a hely. Az esetleges szemléltető eszközöket előre állítsuk be! Több csoport számára hely.

24 Tartalék bibliák, segédanyagok Mindenkinél legyen Biblia! Térképek és egyéb segédanyagok álljanak rendelkezésre! Mindenkinél legyen Biblia! Térképek és egyéb segédanyagok álljanak rendelkezésre!

25 Szemléltető eszközök Diavetítő (meditációk sorozatok) Írásvetítő (térképek, vázlat, énekek) Videó berendezés (filmrészletek) Computer (prezentációs módszer) Diavetítő (meditációk sorozatok) Írásvetítő (térképek, vázlat, énekek) Videó berendezés (filmrészletek) Computer (prezentációs módszer)

26 ElőkészületElőkészület A sorozat megtervezése A sorozat megtervezése Az igei összefüggések alapos előkészítése Az igei összefüggések alapos előkészítése Terminusok, szakaszok Terminusok, szakaszok A fix és a változó részek arányosítása A fix és a változó részek arányosítása Deduktív, vagy induktív gondolatmenet - -- tematikus, vagy homilia Deduktív, vagy induktív gondolatmenet - -- tematikus, vagy homilia A sorozat megtervezése A sorozat megtervezése Az igei összefüggések alapos előkészítése Az igei összefüggések alapos előkészítése Terminusok, szakaszok Terminusok, szakaszok A fix és a változó részek arányosítása A fix és a változó részek arányosítása Deduktív, vagy induktív gondolatmenet - -- tematikus, vagy homilia Deduktív, vagy induktív gondolatmenet - -- tematikus, vagy homilia

27 FölolvasásFölolvasás 1. Olvasd el az igeszakaszt és a igeszakaszt és aszövegkörnyezetét 2. Végezz általános megfigyeléseket 3. Vázold fel a szerkezetet 4. Azonosítsd a fő témát 5. Fogalmazd meg a célt

28 MagyarázatMagyarázat A bibliatanulmány két dimenziója A bibliatanulmány két dimenziója A bibliatanulmány kettős célja A bibliatanulmány kettős célja A deduktív gondolatmenet A deduktív gondolatmenet Az induktív gondolatmenet Az induktív gondolatmenet A bibliatanulmány két dimenziója A bibliatanulmány két dimenziója A bibliatanulmány kettős célja A bibliatanulmány kettős célja A deduktív gondolatmenet A deduktív gondolatmenet Az induktív gondolatmenet Az induktív gondolatmenet

29 MegbeszélésMegbeszélés A bibliaóra lényeges jellemzője (!) (!) A beszélgetés irányítása (!) (!) Ellenvéleményes indítás Csoportos megbeszélés (!) (!) Személyes vallomások indítása A bibliaóra lényeges jellemzője (!) (!) A beszélgetés irányítása (!) (!) Ellenvéleményes indítás Csoportos megbeszélés (!) (!) Személyes vallomások indítása

30 ÜzenetÜzenet Az üzenet lényegében maga az alkalmazás. Ezzel a magyarázatos rész átmegy az óra végi áhítatba. Az üzenet lényegében maga az alkalmazás. Ezzel a magyarázatos rész átmegy az óra végi áhítatba.

31 A két dimenzió 1.A lelki: A Szentlélek megvilágosító munkája. Jn 16, 12-15 1Kor 2,9-3,2 Jn 16, 12-15 1Kor 2,9-3,2Jn 16, 12-15 1Kor 2,9-3,2 A Biblia lelki könyv: 1Kor 2,10; 2Pét 1,21; 1Kor 2,102Pét 1,211Kor 2,102Pét 1,21 Szükséges a Lélek: Zsolt 119,18 Zsolt 119,18Zsolt 119,18 2. Az emberi dimenzió Erőfeszítés: Ezsdr. 7,10 1Kor 2,12-14 Ezsdr. 7,10 1Kor 2,12-14Ezsdr. 7,10 1Kor 2,12-14 1.A lelki: A Szentlélek megvilágosító munkája. Jn 16, 12-15 1Kor 2,9-3,2 Jn 16, 12-15 1Kor 2,9-3,2Jn 16, 12-15 1Kor 2,9-3,2 A Biblia lelki könyv: 1Kor 2,10; 2Pét 1,21; 1Kor 2,102Pét 1,211Kor 2,102Pét 1,21 Szükséges a Lélek: Zsolt 119,18 Zsolt 119,18Zsolt 119,18 2. Az emberi dimenzió Erőfeszítés: Ezsdr. 7,10 1Kor 2,12-14 Ezsdr. 7,10 1Kor 2,12-14Ezsdr. 7,10 1Kor 2,12-14

32 A kettős cél Megérteni a szerző Mondanivalóját és célját Alkalmazás a magunk és más életére

33 Deduktív gondolatmenet

34 Induktív magyarázat Megérteni a szerző Mondanivalóját és célját Alkalmazás a magunk és más életére

35 Ján. 16.12 Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. 13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. 14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. 15 Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

36 1 Kor. 2.9 Hanem, a mint meg van írva: * A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. 10 Nekünk * azonban az Isten kijelentette az ő + Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. 11 Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.

37 1 Kor. 2.10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. 1 Kor. 2.10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

38 2 Pét. 1.21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. 2 Pét. 1.21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

39 Zsolt. 119.18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Zsolt. 119.18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.

40 Ezsdr. 7.10 Mert Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket. Ezsdr. 7.10 Mert Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.

41 1 Kor. 2.12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. 13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. 14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.

42

43 1 Sám. 3.9 Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.

44 A bibliaóra lényeges jellemzője a megbeszélés. Föl kell szabadítani a gátlásokat. Az ima, az Istennel való beszélgetés őszintesége alapja az egymással valónak.

45 A beszélgetés irányítása: --rugalmas- --célra terelgető- --a könnyen beszélő tapintatos leszerelése- --rákérdezés – vita

46 Csoportos megbeszélés: Nemcsak a konferenciákon Munkatársak bevonása a vezetésbe Kiscsoportos kezdés

47


Letölteni ppt "A bibliaóra Bibliaórát vezethetek Miről hallunk ezen az órán? A bibliaórák fajtái A bibliaórák tartalma A bibliaóra menete A bibliaóra vezetése A eszközei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések