Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A fogyasztóvédelem magyarországi helyzete és gyakorlata, a fejlesztés lehetséges irányai Budapest, 2006.04.26. Dr. Horváth Sándor Főosztályvezető Ifjúsági,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A fogyasztóvédelem magyarországi helyzete és gyakorlata, a fejlesztés lehetséges irányai Budapest, 2006.04.26. Dr. Horváth Sándor Főosztályvezető Ifjúsági,"— Előadás másolata:

1 1 A fogyasztóvédelem magyarországi helyzete és gyakorlata, a fejlesztés lehetséges irányai Budapest, 2006.04.26. Dr. Horváth Sándor Főosztályvezető Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

2 2 Fogyasztóvédelem háttere - fogyasztók kiszolgáltatottsága - fogyasztói jogérvényesítés nehézségekbe ütközik - fogyasztói érdekek védelmének nehézségei - fogyasztói jog specialitása - cél: megfelelő egyensúlyi helyzet létrehozása - állami szerepvállalási felfogások

3 3 Fogyasztóvédelem oka A fogyasztóvédelem kiemelt fontossága bizonyos szolgáltatások esetén (pl. pénzügyi szolgáltatások) - pénzügyi termékek nehezen érthetők, megítélhetők ill. összehasonlíthatók - pénzügyi szolgáltatók meghatározó szakmai, gazdasági fölénnyel rendelkeznek ügyfeleikkel szemben - szolgáltatás-ellenszolgáltatás esedékességének időpontja jelentősen elválhat (életbiztosítás, nyugdíjpénztárak) - ún. blanketta szerződések problémája (fogyasztónak nincs tényleges befolyása a szerződés tartamára) - adatvédelmi problémák (ügyfelek speciális adatai szükségesek)

4 4 Fogyasztói igényérvényesítés rendszere A rendszer alapvetően két nagy részre osztható: 1.Igazságszolgáltatáson belüli igényérvényesítés (bíróságok, választott bíróságok, stb.) 2.Igazságszolgáltatáson kívüli lehetőségek: - mediáció (közvetítés) - békéltetés - ombudsman

5 5 Békéltető testületek létrehozásának okai A „normál” bírósági eljárás hátrányai: -kis perértékű ügyek a fogyasztók jogérvényesítési szándékát és képességét jelentősen korlátozhatják -igényérvényesítés túlzott terheket ró a fogyasztóra (jogi szakértőt kell igénybe venni a peres eljárás vitelére) -szakértőn kívül az eljárási költségek is jelentősek -bírósági eljárás hosszadalmas (fogyasztóban azt a benyomást kelti, hogy nem éri meg)

6 6 Békéltető testületek létrehozásának okai Az alternatív jogérvényesítési módok sikere: -jelentősen gyorsabbak -jóval olcsóbbak ill. költségmentesek -humánusabbak (mentesek a formakényszertől) -célja és funkciója: - vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése ill. - fogyasztói jogok gyors, hatékony, egyszerű érvényesítése

7 7 Változás a fogyasztóvédelem szabályozásában A változás mit is takar: -fogyasztóvédelmi intézményrendszer hatásköri struktúrája átrendeződött -hatósági tevékenység meghatározó eleme a piacfelügyelet lett -hibás teljesítéssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség a bíróságokhoz került (drága és elhúzódó eljárások) -hatóságok kivonulása a panaszügyintézésből -fogyasztó bizalma megrendült az állami intézményrendszerben -új lehetőség keresése: fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése

8 8 Államifogyasztóvédelem Önkormányzatifogyasztóvédelem Civilfogyasztóvédelem FogyasztóvédelmiFőfelügyelőség,megyeifelügyelőségekÖnkormányzatokfogyasztóvédelmitestületeiOrszágosFogyasztóvédelmi Egyesület, Egyesület, egyéb szervezetek Fogyasztóvédelem rendszere Magyarországon

9 9 ICSSZEM Belügyminisztérium Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Közigazgatási hivatalok Területi Felügyelőségek Szakmai irányítás 19 megyeiFővárosi Az állami fogyasztóvédelem szervezete

10 10 Fogyasztóvédelmi intézményrendszer hatékonyságának növelése Eszközök: -kettős irányítás megszüntetése -területi felügyelőségek megerősítése -piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés javítása -Piacfelügyeleti Tanács és a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó testület tevékenységének felerősítése -Nemzeti Fejlesztési Tervben a humán erőforrások és az infrastruktúrális háttér fejlesztése

11 11 Az önkormányzatok bevonása a fogyasztóvédelmi feladatokba Lehetőségek: -jogszabály adta lehetőségek kihasználása -Helyi Tanácsadó Irodák közös működtetése -jegyzői fogyasztóvédelmi feladatok számonkérése

12 12 A civil szektor erősítése -civil szervezetek fogyasztóvédelemben betöltött különleges szerepének felismerése -kiszámítható támogatási rendszer biztosítása -pályázati rendszer reformja -bevonás a fogyasztóvédelmi problémák megoldásába -feladatorientált finanszírozás -Tanácsadó Irodák működtetése -fogyasztóvédelmi adatbázisok létrehozása

13 13 Békéltető Testületek Támogatása -meghatározó állami szerepvállalás -pártatlanság és függetlenség biztosítása -szakmai és fogyasztói presztízs növelése -testületi tagok képzése -adatbázisok kialakítása, az egyes békéltető testületek összekapcsolása -elérhetőség megteremtése az Európai Fogyasztói központtal -vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata -tevékenységük és eredményeik széleskörű ismertetése

14 14 Európai Fogyasztói Központ létrehozása és működtetése -Európai Fogyasztói Központ felállítása -működéshez szükséges nemzeti társfinanszírozás biztosítása -tényleges működés megkezdése -kapcsolattartás a békéltető testületekkel és fogyasztóvédelmi szervezetekkel, más tagállambeli központokkal -határon átnyúló fogyasztói panaszok orvoslása -kiadványok, tájékoztatók készítése a fogyasztók számára

15 15 Egyéb feladatok -a jogalkalmazásban és jogérvényesítésben növelni kell a fogyasztóvédelem szerepét -meg kell vizsgálni az uniós fogyasztóvédelmi irányelvek érvényesülését a fogyasztói panaszokon keresztül -jogszabályi módosítások

16 16 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "1 A fogyasztóvédelem magyarországi helyzete és gyakorlata, a fejlesztés lehetséges irányai Budapest, 2006.04.26. Dr. Horváth Sándor Főosztályvezető Ifjúsági,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések