Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KONZORCIUMI PARTNER „A felnőttképzés a gyermekkorral kezdődik”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KONZORCIUMI PARTNER „A felnőttképzés a gyermekkorral kezdődik”"— Előadás másolata:

1 KONZORCIUMI PARTNER „A felnőttképzés a gyermekkorral kezdődik”

2 Bevezető gondolatok:. „ A dadogás az élő beszéd gondolatjelekben gazdag központozása.” / Ancsel Éva / Ahol nem félünk az előadásban attól, hogy a gondosan logikai sorrendbe szedett elképzeléseinket, - amiket a projektorra nagyszerű prezentációként készítettünk - az adott szituációban felül merjük írni. Akár most és azonnal, is Mert nem az a célközönség jött össze aki az előadásra otthon készülve megjelent előttünk. Mert egymásra nézve visszatükröződik, hogy mást várnak a résztvevők. Mert egymásra nézve visszatükröződik, hogy mást várnak a résztvevők. Mert a gondolatokat nem csak közölni akarom a másik fél felé, hanem ő is hatni fog rám, és így születik egy gondolati párbeszéd. Mert a gondolatokat nem csak közölni akarom a másik fél felé, hanem ő is hatni fog rám, és így születik egy gondolati párbeszéd.

3 ? Egy kérdés és még egy kérdés, az hány kérdés???????????? Nem ez a mai interaktív, egymástól való állandó tanulás lényege? A másik ember munkájában könnyedén találok kivetnivalót, de észre veszem-e azt, hogy mit tanulhatok tőle én?

4 Humán-Tár-Ház A Vasvári Művelődési Ház partneri együttműködése a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív programban. 1. A pályázathoz való kapcsolódás előzményei Intézményünk rendszeresen figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati lehetőségeket. Ennek eredményeképpen ismerkedtünk meg a HEFOP 3. 5. 4. „ A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával” c. kiírással. A pályázat filozófiájával azonosulni tudtunk, üzenetét lefordítottuk a hétköznapi használatra, hogy „minél közelebb vinni a célcsoportokhoz a képzéseket”. Intézményünk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a kistérségi közművelődési módszertani munkában. Sokrétű analízis, érvek, ellenérvek felsorakoztatása után döntöttünk úgy, hogy az MMIK projektjéhez csatlakozunk.

5 2. A vasvári művelődési ház bemutatása A vasvári művelődési ház a Vasi Hegyháti Kistérség szellemi, kulturális központjaként a térség 22 településére kisugárzóan végzi tevékenységét. A 2006-ban átadott modern épület és infrastrukturális feltételrendszer a jó minőségű szakmai munkával a térségi szemlélet erősödését jól szolgálja. Az intézmény csoportjaiban, képzéseiben, rendezvényein egyre több kistérségi lakos vesz részt. Pontos címe9800. Vasvár, Bartók B.u.4. Postacíme9800. Vasvár, Bartók B.u.4. Telefonszáma06-94-573-070 Faxszáma06-94-573-070 E-mail címeinfo@vasmuv. hu Honlap címewww. vasmuv. hu Oktatóterem megnevezése Igénybevétel célja Alapter ület (m 2 ) Férőhelye k száma Felszereltség bemutatása OktatóteremElméleti képzés28 (m 2 )15fő A szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Informatikai terem Elméleti, gyakorlati informatikai képzés 28 (m 2 )15 (fő) A szükséges feltételek rendelkezésre állnak Közösségi és szociális feltételek bemutatása Őrzött ruhatár, büfészolgáltatás, akadálymentesített épület, szociális helységgel. Baba barát kiszolgáló helyiség. (kismamák és gyermekük részére) Egyéb rendelkezésre álló feltételekAz épület a városközpontban helyezkedik el, egyéni ingyenes parkolási lehetőséggel rendelkezik. A szomszédos épültben 40 fős korszerűen felszerelt szálló hely van. A képzési helyszín bemutatása Képzéshez kapcsolódó infrastrukturális feltételek Képzésre használt helyiségek

6 A kistérségben a lakosság száma kétszer annyi, mint Vasváron. A térség karéjában további 17 település lakóinak száma újabb ötezer fő nagyságrendet jelent. A Művelődési Ház szakmai tevékenységében meghatározó, hogy mennyire tudjuk aktivizálni a kisfalvak lakóit, civil szervezeteit a térségi közművelődési tevékenységünkhöz. 3. A Hegyháti kistérség bemutatása

7

8

9 A kistérség határait rugalmasan értelmezzük.

10 4. A projekt részterületének szakmai bemutatása ► 4. 1. Hosszú távú cél Az intézmény legyen alkalmas egyidejűleg több felnőttképzési lehetőséget is befogadni és koordinálni. Az infrastrukturális lehetőségek folyamatos fejlesztése, megújítása. A megszerzett tapasztalatok szakmai elemzése erősítse a további projektekben való részvételt, illetve az intézmény legyen képes önállóan képzések indítására. ► 4. 2. Rövidtávú cél A képzésekbe bevont egyének eredményes részvétele a tanfolyamokon. ► 4. 3. Célcsoportok A kistérség területén élő munkanélküliek, akik nem rendelkeztek számítógépes alapismeretekkel. 4. 4. Elért eredmények Az intézmény dolgozói körében megvalósult képzések : Tutor képzés 1 fő ECDL képzés2 fő Helyi programszervező 1 fő Turisztikai moderátor 1 fő (önkéntes munkatárs) Munkanélküliek és hátrányos helyzetűek részére szervezett képzés. A térségből 15 fő vett részt ECDL számítógépes alapképzésen. Négy modulból sikeres vizsgát tett 14 fő. A képzési helyszín a vasvári művelődési házban volt.

11 5. A megvalósulás folyamata ► 5. 1. Személyi feltételek A Humán-Tár-Ház projektben az intézmény egy szakembere kistérségi szakértőként dolgozott. Feladata volt a potenciális résztvevők felkutatása, képzésbe szervezésük, folyamatos kapcsolattartás és a képzés végén az után követésük. A hallgatók iskolai végzettsége a nyolc általánostól a diplomáig terjedő skálán jelent meg. Az intézmény dolgozói által végzett tanfolyamokon az oktatókat a projektvezetés biztosította. A vasvári ECDL képzésre a térséghez közeli községből lett oktató biztosítva. ► 5. 2. Infrastruktúra kialakítása, fejlesztése Az új intézményben biztosítva lett a szükséges számítógépes rendszer, illetve az MMIK adta a szükséges technikát.. Az oktatóterem fel lett szerelve a megfelelő eszközökkel. ► 5. 3.Szinergia Elvárás napjainkban, hogy kapcsolódás történjen az Európa Uniós vagy egyéb hazai forrásból megvalósuló projekthez, illetve a kistérségi stratégiai célokhoz. Ilyen volt intézményünkben a dolgozók részére pályázati úton történő informatikai eszközök beszerzése, valamint az „e- Magyarország Pontok” továbbfejlesztése és újabb hozzáférés biztosítása.

12 6. A projekt hatása az intézményi és a térségi közösségfejlesztési folyamatokra

13 6. 1. Térségi kapcsolatok erősödése A fél éves képzésben a térség 5 településéről 15 fő hallgató vett részt. A rossz tömegközlekedési viszonyok miatt szükséges volt, hogy egyéni utazásaikat egymás közt megszervezzék. Az egymásrautaltság kényszere gyorsította a másik alaposabb megismerését. Gyakran kellett kommunikálniuk egymással, ami erősítette a csoport kohéziót. A képzések szünetei alkalmasak voltak a meghitt beszélgetésekre is. Megismerték egymás, tulajdonságait, értékeit. Az intézmény a kistérségi szakértőn keresztül folyamatosan személyes kapcsolatot tartott a résztvevőkkel. A képzés félidejében már erős, egymásra figyelő csoport alakult ki. Az intézményi kapcsolattartó a hallgatók részére minden képzési alkalommal a legfrissebb információkat a rendezvényekről, programokról, kulturális lehetőségekről szóban, vagy egyéb módón közölte. Az információkat tovább vitték a családjuk, ismerőseik a községük részére, mintegy újabb csatornájává váltak az intézményi hírek továbbításának. Egyre gyakrabban jelentek meg rendezvényeken. (Színház, kiállítás, kistérségi rendezvények) Mindez együttesen természetes módón erősítette a kistérségi tudat mélyülését. Az intézmény hagyományos használói kapcsolatba kerültek a képzésben résztvevőkkel. Találkoztak az intézmény írott és elektronikus híranyagaiban a képzésről szóló információkkal.

14 6. 2. Hallgatók tudásának közkinccsé tétele A kistérségi munkatárs tudatosan végezte a közösségfejlesztést. (A képzésekről a résztvevők csakis valamilyen nyomós indokkal hiányoztak.) Inspirálta a résztvevőket az intézmény tevékenységének az alaposabb megismerésére, kérte hogy ötleteiket, mondják el. Így kiderült, hogy van köztük egy személy, aki verseket ír és több olyan ismerőse van, akik képzőművészettel foglalkoznak. Társai biztatatták, hogy mutassa be verseit és az alkotásokat. Az intézmény is partner lett felismerve az ebben rejlő közösségépítő lehetőségeket. Az „osztálytársak” megígérték, hogy elmennek a kiállítási és költői est rendezvényére. Az illető megszervezte a kiállítást és estet. A képzésben résztvevők egyénre szóló meghívót kaptak. A 15 főből egy személy nem tudott eljönni, de ő is jelezte a távollétét. A rendkívüli „osztálytalálkozón” való teljes részvétel tehát a képzés pozitív következménye volt. Szívesen vennének részt együtt újabb képzésen.

15 „Haza Szép” rendezvény

16 az „osztálytárs”

17 diskurzus a képzés szünetében

18 „osztálytársak” a kiállításon

19 „osztálytalálkozó”

20 7. Következtetések, tervek ► 7. 1. A hallgatók után követése A kistérségi munkatárs a képzés befejezését követően is kapcsolatban maradt a résztvevőkkel. Gondjaikkal, kéréseikkel vagy éppen alkotó javaslataikkal keresik meg és maradtak az intézmény látókörében. ► 7. 2. A közösséghez és kultúrához való viszony változása a képzési folyamatokban résztvevőknél Önkéntes munkatársként egy-egy programhoz kapcsolódnak a tanfolyam résztvevői. Nyitottabbá váltak a problémák megvitatására. Közösségi tevékenység iránt fogékonyabbá váltak. ► 7. 3. Felnőttképzés az intézmény terveiben.(program akkreditáció, minőségfejlesztés) Az elmúlt évek szakmai eredményei és tapasztalatai, valamint a Humán-Tár-Ház projektben szerzett tudással az intézmény tervezi képzési programok akkreditációját. Minőségfejlesztési tevékenysége hatással lesz a felnőttképzésre. ► 7. 4. Vidéki helyszínekre szervezendő felnőttképzés A „minél közelebb vinni a célcsoportokhoz a képzéseket”. A további gyakorlatban is a képzéseket egy-egy mikro régióban a konkrétan felmerülő igényekre kell építeni. A térségre jellemző gazdasági változásokhoz kell igazítani a felnőttképzés elemeit. A vidéki közművelődési színterek alkalmassá tehetők a képzések helyben való fogadására. A hallgatók 3-5 községből kis földrajzi távolságokból, rövid idő alatt és költség hatékonyan tudják a helyszíneket megközelíteni. Csak az oktatókat kell utaztatni, ami egyszerűbbé teszi a szervezést. A képzési folyamatokban Közösségfejlesztő szakember közreműködésére, támogatásra elengedhetetlenül szükség lesz. Fejlesztői magatartásával erősíti a lokalitást. Ezzel a hozzáadott értékkel a felnőttképzés több lesz, mint ismeretet adó tanfolyam. A közösségekért felelősséget vállaló polgárok tudata, szemlélete pozitívan változik és hatással lesz a kistérség társadalmára.

21 Az intézmény dolgozói és a közösségi szolgáltatásokat igénybevevők körében elindult egy egészséges szemléletváltozás: „A felnőttképzést a közösségfejlesztés meghatározó formájának fogadjuk el.” Vasvár,2008-02-05Gergye Rezső

22 Remélem hogy újabb kérdések maradtak megválaszolatlanul !!!

23 Köszönöm udvarias felnőtt és kíváncsi gyermeki figyelmüket, hisz Önökben mindkettő megvan! Megvan?

24 Milyen Réka? A válasz: HEU HEU


Letölteni ppt "KONZORCIUMI PARTNER „A felnőttképzés a gyermekkorral kezdődik”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések