Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó."— Előadás másolata:

1 Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó

2 Joan, mondja, miért származna előnyünk abból, ha elveszítjük a fiatalembert? Nem szeretnék érzéketlennek tűnni, de ha meghal, elveszítünk egy vevőt. Mi abban bízunk, és azzal nyerünk, ha Robin él és dohányzik tovább. Robin a vevőnk. Ha Robin meghal, egy vevőnk meghal. Egy vevőnk halálából sem származik előnyünk. Robin halálából nem származik előnyünk. Mi azzal nyerünk, ha megmaradnak a vásárlóink. rekonstrukció

3 Robin a vevőnk. Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt. Ha Robin meghal, elveszítünk egy vevőt. Robin a kutyánk. Ha egy kutyánk meghal, elveszítünk egy kutyát. Ha Robin meghal, elveszítünk egy kutyát. Robin a vevőnk. Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt. Ha elveszítünk egy vevőt, Robin meghal. Mi azzal nyerünk, ha megmaradnak a vásárlóink. Egy vevőnk halálából sem származik előnyünk. logika

4 A dialektika azt vizsgálja, hogy az érveket tartalmazó párbeszédekben milyen lépések szolgálják a párbeszéd célját. A logika azt vizsgálja, hogy milyen következtetéseknél őrzi meg a konklúzió a premisszák igazságát. A retorika azt vizsgálja, hogy a beszélő milyen eszközökkel veheti rá a hallgatóságot álláspontjának elfogadására. 3 megközelítés 1.

5 mit látfogalmakértékelési szempont dialektikapárbeszéd: szerepek interakciók dialógustípusok szabályok forgatókönyvek beszédaktusok együttműködés szabálykövetés logikaszöveg: következtetést hordozó szerkezetek logikai kötőszavak logikai forma érvelési sémák érvényesség retorikaa beszélő: a pszichológiai ráhatás eszközei éthosz páthosz felépítés toposzok alakzatok hatásosság 3 megközelítés 2.

6 térkép LogikaDialektikaRetorika érvrekonstrukció alapfogalmak érvszerkezetek kimondatlan elemek elemzési Toulmin-modell szempontok formális dialógusok típusai kijelentéslogika dialektikai váltások kategorikus a racionális vita jellemzői szillogizmusok forgatókönyve informális pragmadialektikai oksági szabályok analogikus stb. következtetések fallációk (informális érvelési hibák) kérdések és kérdőívek

7 Érvelés vs. következtetés

8 érvelés: definíció Az érvelés verbális, társadalmi és racionális tevékenység, amely arra irányul, hogy egy értelmes [reasonable] kritikust meggyőzzön valamely álláspont elfogadhatóságáról egy olyan kijelentés vagy kijelentés-együttes előterjesztése révén, amely igazolja a szóban forgó álláspontot. (van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans)

9 szepuku – Van fogalma róla, hogyan kell felvágni az ember hasát? […] Különböző módszerek vannak. A legegyszerűbb a vízszintes metszés. De ez éppen csak elmegy. Ahogy nálunk mondják: itt csupán öt perc szégyen, és meglátod Amida Buddhát szépen. Ez olyan, mintha Trabanttal menne be valaki a Tisztaság Földjére. A függőleges metszés egy kicsit jobb, de ez a lower-middle class stílusa, ráadásul provinciális. Végezetül megengedhetünk magunknak valami választékosabbat is. Itt két módszer van – az álló és az átlós kereszt. Ezt sem ajánlanám – tudja, ha fölfelé- lefelé vágja, keresztény allúziókat látnak benne, ha meg átlósan, akkor András-keresztes zászlót. […] Én azt mondom, nincs miért ezt választani. Két éve nagy divatban volt a dupla vízszintes vágás, de ez bonyolult dolog. Úgyhogy az alulról felfelé, balról jobbra tartó hosszú ferde vágást ajánlanám, kis kunkorral közép felé a végén. Tisztán esztétikai szempontból kifogástalan munka, és az a legvalószínűbb, hogy maga után ugyanígy cselekszem.

10 III. Richárd De én, ki cseljátékra nem születtem, Sem udvarolni szerelem tükrének; Én, zord veretű, s a báj fönsége nélkül, Hogy fürge pajkos nypmhánál tipegjek; Én, akin elbénult e szép arány, S a bal természet megcsalt alkotásban, Ferdén, bevégzetlen s idétlenül Küldvén ezen élő világba, félig Se készen, és oly sántán, félszegül, hogy Az eb megugat, ha elbiczegni lát; – Mert én a béke lanyha, lágy korában Nem lophatom kedvtelve az időt, Hacsak enárnyam’ lesve a napon, Nem kémlelem saját rútságomat: S ezért, mivel mulatni nem tudok, mint Szerelmes e sok szép szavú napokban, Elvégezém, hogy gazember leszek, Bősz riadóink múlató körökké, Vad indulóink tánczenére váltak. Zord Mars legyűrte homlok-ránczait; S most, ahelyett, hogy vértes paripákon Lelkét ijesztné ádáz elleneknek, A nő-szobákban szökdös vídoran A fuvolának kéjelgő szavára.

11 magyarázat vs. érv P1, P2, stb. kijelentésekből következik K kijelentés = P1, P2, stb. igazsága garantálja vagy valószínűsíti K igazságát. Vigyázat: 1. vannak rossz érvek és magyarázatok 2. a magyarázathoz nem elég P1, P2, stb. igazsága és a következtetési viszony érvmagyarázat Amit a partner nem tud: Igaz-e K?Miért igaz K? Hogyan lett K igaz? Amivel felvilágosítom: P1, P2 stb. igazak. P1, P2, stb.-ből következik K. Ennélfogva K is igaz Amit a partner megtud: IgenP1, P2 stb. miatt/ eredményeként

12 plakátok

13 Dialógus típusok és a kritikus vita forgatókönyve

14 dialógustípusok dialógus típus kiinduló helyzet a résztvevők céljaa dialógus célja meggyőzési (krit. vita) vélemény- különbség a másik meggyőzése véleménykülönb- ség feloldása vizsgálatnincs bizonyíték bizonyíték megta- lálása, ellenőrzése feltevés bizonyí- tása/ cáfolása üzleti tárgyalás érdek- ütközés érdek érvényesítése elfogadható megegyezés döntés- hozatal választási helyzet célok és eszközök koordinálása a legjobb cselek- vés kiválasztása veszekedésszemélyes konfliktus az ellenfél verbális kiütése a konfliktus gyökerét feltárni törvényszéki tárgyalás ?harmadik fél megnyerése ?

15 dialógustípusok 2 dialógus típuskonfliktus alapú? jellegzetes eszköz meggyőzési (krit. vita)+érvelés vizsgálat-következtetés tudott premisszákból üzleti tárgyalás + alkudozás döntéshozatal?következményen alapuló érvek veszekedés + személy támadása törvényszéki tárgyalás+?

16 típusok és bonyodalmak A tényleges dialógusok besorolása gyakran nehéz: van amikor a párbeszéd menet közben típust vált (dialektikus váltás) amikor egyidejűleg több különböző típus jellegzetességeit mutatja amikor a részvevők más-más típusú dialógust akarnak folytatni. A dialektikus váltás olykor helyénvaló: ha a dialógus célját szolgálja, ha a felek ideiglenes áttérnek egy másik típusra (beágyazás) ha a felek helyesen ismerik fel, hogy az adott szituációban inkább más típusú párbeszédet kell folytatni. A dialektikus váltás akkor hiba, ha nem szolgálja annak a helyzetnek a megoldását, amely a dialógust eredményezte. Ennek gyakori esete a dialógus típusának manipulálása, ti. amikor az egyik fél csak azért tér át egy másik típusra, hogy „nyerési esélyeit” növelje (azaz inkább elérje személyes céljait).

17 üzleti tárgyalás Az előbbi dialógustípusokban nem mindig van érvelés. Példa erre az üzleti tárgyalás. Egytranzakciós tárgyalás egy kérdésről, jellegzetesen az árról. (kötélhúzás) Több tranzakciós tárgyalás sok kérdésről. Alku/csere típus: célja összeállítani a legelőnyösebb csomagot. Pozícióvédő: a saját álláspont minél teljesebb érvényesítése. Lehetőség-generáló: az álláspontok mögött meghúzódó érdekek feltárása, s az érdekeknek leginkább megfelelő megoldás kimunkálása. Bármelyik típusban előfordulhat, hogy csak ajánlatok és ellenajánlatok, illetve a saját érdekekre és lehetőségekre vonatkozó kijelentések hangzanak el, és az érvek hiányoznak. Sőt: az érvelés túlsúlya rendszerint azt jelzi, hogy nem sikerül előrelépni a megállapodás irányába.

18 dialektikai modell A kritikus vita dialektikai modellje: ideális eljárás a véleménykülönbség racionális feloldására ideális = tiszta formában nem valósul meg fogalmakat kínál a tényleges viták leírására lehetőséget kínál a tényleges viták értékelésére (az eltérés az ideális eljárástól hiba!) A dialektikai modell részei: forgatókönyv szabályok

19 forgatókönyv Álláspont: kijelentés (leírás, előrejelzés, értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés konfrontációs szakasz a felek tudatosítják álláspontjuk (vagy álláspontjaik) különbözőségét nyitó szakasz megállapodnak a vita tárgyában kijelölik a szerepeket (ki védi és ki vitatja az egyes álláspontokat) megállapodnak a közösen elfogadott kiindulópontokban megállapodnak az érvelés szabályaiban (mi számít bizonyítéknak, releváns szempontnak) érvelési szakasz az álláspont védelmezője mellette érvel aki vitat egy álláspontot, ellene érvel záró szakaszmegállapítják mely álláspontokat sikerül megvédeni melyeket nem

20 gyűlöletbeszéd

21 PD szabályok 1 A pragmadialektikai modell 10 szabálya 1. Szabadság szabály: A felek nem akadályozhatják meg, hogy új álláspontok vagy azokhoz kapcsolódó kétségek merüljenek fel. 2. Bizonyítási kényszer szabály: egy álláspontot elővezető félnek kötelessége azt megvédeni, ha a másik fél arra igényt tart. 3. Álláspont szabály: egy álláspont támadása a másik fél álláspontjának támadása kell, hogy legyen. 4. Relevancia szabály: egy fél az álláspontját csak úgy védheti meg, hogy az állásponthoz kapcsolódó érveket ismertet. 5. Implicit premissza szabály: Nem utasíthatunk vissza álláspontunkban implicite felvállalt premisszákat, és nem hamisíthatjuk meg a másik fél érvelésében felhasznált implicit premisszákat.

22 PD szabályok 2 6. Kiindulópont szabály: Elfogadott kiindulási pontnak nem tekinthetünk nem elfogadott premisszákat, illetve elfogadott premisszákról nem állíthatjuk, hogy azok nem tekinthetők elfogadott kiindulási pontnak. 7. Érvelési séma szabály: Egyetlen álláspont sem tekinthetők végérvényesen védettnek, ha a védelem nem a megfelelő érvelési sémákat (és/vagy) nem a megfelelő módon használja. 8. Érvényesség szabály: az érvelésnek formálisan érvényesnek vagy az implicit premisszák hozzáadásával érvényessé tehetőnek kell lennie. 9. Lezárási szabály: Az álláspont sikertelen megvédését az álláspont visszavonásának kell követnie, a sikeres (konkluzív) megvédését pedig a fenntartások visszavonásának. 10. Használati szabály: Egyik fél sem használhat nem kellően tiszta és világos megfogalmazásokat, és mindkét félnek a lehető legfigyelmesebben és pontosabban kell a másik megnyilatkozásait értelmezni.

23 Tőzsér-Gébert Egy a feltétel nélküli alapjövedelem melletti cíkkből Vajon nem eredményezné az alapjövedelem bevezetése a lusták és henyélők társadalmát? Biztosan nem. Először is az emberek nagy része nem (csak) a megélhetéséért dolgozik, hanem a munkaköréből fakadó társadalmi elismerésért és státuszért is, vagy egyszerűen csak azért, hogy úgy érezze, hasznos tevékenységet végez. Az ilyen emberek akkor is keresni fognak munkát, ha a puszta megélhetésük más forrásból biztosított. Másodszor: az alapjövedelem valóban csak alapjövedelem, azaz kizárólag a létszükségleti cikkekre elegendő. Így az egyén nem tud belőle a kényelmét biztosító egyéb javakat, nyaralást, autót, társadalmi státuszt biztosító tárgyakat vásárolni. Ha a puszta megélhetésnél többre vágyik, akkor valamilyen rész- vagy teljes munkaidős állást kell találnia.

24 prédikátor 1 Egyetemista: Lénynek tekinti az ördögöt? Prédikátor: Lénynek? Definiálnia kell, hogy E: Hisz abban, hogy az ördög, rendben, létezik? P: Igen. E: És úgy gondolja, hogy …okos? Tud olvasni, és így tovább? P: Természetesen. E: Rendben, akkor HONNAN TUDHATNÁM, HOGY NEM MAGA AZ ÖRDÖG? P: Hogy én? Hogy maga honnan tudja? E: Úgy értem, Ha szembe megy a vallásommal, honnan tudjam, hogy nem maga az ördög? Úgy értem, nincs jogcíme. P: Meg tudja különböztetni Isten szavát az ördögétől, mert, tudja, ismernie kell a Bibliát. E: Ismerem a Bibliát. P: Ha nem ismeri az Bibliát, nem tudja. E: Én ismerem a Bibliát, de maga nem úgy értelmezi, ahogy én!

25 prédikátor 2 P: Ha nem ismeri … ha nem ismeri … ha nem ismeri a Bibliát, akkor lehetetlen megkülönböztetnie. És akkor összezavarodik. Még egy olyan perverznek is hinni fog, mint Sigmund Freud. Vagy valamilyen filozófusnak fog hinni, mint Jean-Paul Sartre. Vagy egy hamis prófétának fog hinni, mint Mahatma Gandhi, aki ráveszi az ohmmm-olásra vagy más nevetséges dolgokra. Ezért kell ismerni a Bibliát. És épp ezért követ el az ördög mindent azért, hogy távol tartsa ezt a generációt a Bibliától. Még az Egyesült Államok legfelső bíróságát is a Biblia ellen fordította, és arra késztette, hogy úgy korlátozzák, hogy a Bibliát majdhogynem kitiltották az állami iskolákból. Mert a Biblia leleplezi, hogy abból, amit a tantermekben tanulnak, milyen sok az ördögtől származó hazugság. Ha nem hisz Isten írott Igéjének, tévedni fog. E: De én ismerem az Igét. Csakhogy számomra nem azt jelenti, mint magának. Honnan tudhatnám, hogy nem csap be? P: Rendben, konkrétabbnak kell lennie. Mi olyasmit mondtam, ami ellentmond Isten írott Igéjének?

26 prédikátor 3 E: Mindenkit elítél. Azt mondja, mindenki a pokolra jut. De maga ezt nem tudhatja. P: Nem mondtam, hogy mindenki a pokolra jut. Épp az imént mondtam elég világosan, hogy akik felemelték a kezüket, és hitet tettek Jézus mellett, ha őszinték voltak, örök életük lesz. A menybe mennek. E: De akik, ő… rock and rollt hallgatnak, füvet szívnak, vagy paráználkodnak - ezeket mondta előbb -, azok pokolra jutnak. De mindenki ezt csinálja, tehát eddig mindenki pokolra jut. P: Már korábban mondtam, csak egyetlen bűn van, ami E: Maga lesz az egyetlen, ott fent… P: … ami pokolra juttatja az embert. Ha nem hisz Jézusban. E: Ez az egy, amit nem szabad csinálni? És minden mást szabad? P: A legtöbben itt biztosan füvet szívnak, isznak és paráználkodnak. Persze tudom, hogy az egyetlen dolog, amiért itt sokan még szüzek nem az, hogy nem akarják. Akarják. Csak nem kapják meg. Ha vétkezni akarsz, nem vétkezhetsz eleget, bűnös. E: Hisz az állam és az egyház szétválasztásában? P: Mi?

27 érv támadása támadási pontbizonyítási kényszer sikeres támadás eredménye premisszaelég kétségbe vonni (nincs bizonyításkényszer) az álláspontot nem sikerült megvédeni következtetéstámadásához érv kell (van bizonyításkényszer) az álláspontot nem sikerült megvédeni konklúzió (álláspont) támadásához érv kell (van bizonyításkényszer) patthelyzet: sem az álláspontot sem tagadását nem sikerült megvédeni (kivéve, ha a támadó érv erősebb a konklúziót támogatónál) Hogyan támadható egy érv?

28 elkötelezettség Az elkötelezettség szabályai 1. Ha az egyik fél elkötelezte magát bizonyos állítások mellett, és a másik megmutatja, hogy ezekből további állítások következnek, akkor az elkötelezettség ezekre is kiterjed. (továbbadódási elv) 2. Bármelyik fél feladhatja egy érv konklúziója melletti elkötelezettséget, de ebben az esetben vagy fel kell adnia valamelyik premissza melletti elkötelezettségét, vagy el kell ismernie, hogy az érv hibás volt. (visszaháramlási elv) 3. Ha ez egyik fél megmutatja, hogy a másik elkötelezettségei ellentmondanak egymásnak, a másik félnek valamelyik elkötelezettségét fel kell adnia. (konzisztencia elve)

29 osztályellenség (1) „Az anyagyilkosság a szocialista erkölcs szerint is bűn - kivéve, ha az anya osztályellenség” (egyetemi jegyzet a hetvenes évekből) Ellenvetés: Tehát, (2) ha egy nagytőkés anyja a munkásmozgalomhoz csatlakozik, nem bűn, ha a fia megöli. 1. szabály miatt: aki elfogadja (1)-et, el kell hogy fogadja (2)-t is. Ám a szoc. erkölcs híve szerint (3) egyetlen munkásmozgalmár sem ölhető meg munkásmozgalmárkodása okán. 3. szabály miatt: (2) és (3) közül valamelyiket fel kell adni. A szoc. erkölcs híve vélhetően (2)-t adná fel. 2. szabály miatt: (1)-et fel kell adnia, vagy vitatnia kell az (1) → (2) következtetés helyes voltát. De a következtetés helyes, így (1)-et kell feladnia.

30  Beszédaktusok és helyük a vitában

31 performatívum Megígérem, hogy jövő hétre megcsinálom. Megígérte, hogy a következő hétre megcsinálja. [bíró:] A vádlottat felmentem. A bíró felmentette a vádlottat. Egybehangzó „igen” kijelentésük alapján kijelentem, hogy Kovács Leó és Szabó Nóra mostantól házastársak. Az anyakönyvezető összeadta Leót és Nórát. Performatívum nincs igazságértéke valamilyen cselekedet végrehajtásának minősül Konstatívum van igazságértéke

32 kudarcok Hogyan vallhat a performatív megnyilatkozás kudarcot? [ügyvéd:] A vádlottat felmentem. [Kijelenti-e Ön, Kovács Leó, hogy az itt jelenlévő Szabó Nórát feleségül veszi?] Na jó, egye fene! Megígérem, hogy a jövő hétre megcsinálom. [Eszem ágában sincs.] A körülmények nem megfelelők, a szereplők nem alkalmasak. A végrehajtás nem megfelelő. A beszélő nem őszinte, vagy a későbbiekben nem a mondottak szerint viselkedik. Olyasmiről állítást tenni, amiről az ember nem tudhat. Nem a megfelelő szavakat használni. Hazudni, vagy megtagadni az igazolást. A konstatív megnyilatkozások is kudarcot vallhat ilyen módon. Tehát: a konstatív megnyilatkozások is cselekedetnek minősülnek.

33 vékony jég jósolni figyelmeztetni fenyegetni Miket lehet csinálni a „Vékony a jég” mondattal?

34 beszédaktusok lokúciós aktusillokúciós aktusperlokúciós aktus „…”-t mondaniígérni, állítani, kérni, fenyegetni, dicsérni, parancsolni, viccelni, érvelni megijeszteni, megnyugtatni, megnevettetni, meggyőzni adott jelentésű mondatot kimondása cselekedet a hallgatóra gyakorolt hatás nélkül cselekedet a hallgatóra gyakorolt hatással azonosításához elég a nyelvet tudni ismerni kell a körülményeket is (ki, mikor, milyen szándékkal, kinek) ismerni kell a hallgató reakcióját is számunkra ez fontos

35 osztályozás Asszertívum (kijelentő): tényállást ábrázol pl. állít, feltételez, leír, mond, jósol Deklaratívum (deklaráló): létrehoz valamilyen tényállást pl. elkeresztel, elítél (bíró), megbuktat, elbocsát Direktívum (utasító): a beszélő megkísérli a hallgatót valamilyen cselekedetre rábírni pl. utasít, parancsol, felhív valamire Expresszívum (kifejező): a hallgató kifejezi mentális állapotát pl. gratulál, részvétet nyilvánít, dicsér, mentegetődzik Komisszívum (elkötelező): a beszélő elkötelezi magát valamilyen cselekedet mellett pl. ígér, fenyeget, esküszik, fogad

36 illokúciós gyakorlás (tanú) Pár perccel később láttam, amint futva távozik a helyszínről. A Névtelen Kommunikátorokat NK-val rövidítem. Tudsz adni egy ezrest? (őrmester) Kovács közlegény, kimossa a latrinát. (tanár) Vége az órának. (diák) Vége az órának. A jó édesanyádat! Hagyd már ott azt az idiótát! Elvihetlek? (kártya) Passzolok. Megeheted a maradékot. Demokrácián ezentúl ne egyszerűen a többségi elv érvényesülését értsük, hanem az emberi jogok tiszteletét is.

37 beszédaktusok és a vita szakaszaiban asszertívumkomisszívumdirektívumdekl. konfálláspont előterjesztése álláspont elfogadása/ elutasítása ++ nyitófelhívás elfogadása a vita melletti elköteleződés felhívás az álláspont védelmére ++ arg.érv előterjesztéseérv elfogadása / elutasítása érvelés követelés ++ záróálláspont fenntart/ visszavon, eredmények álláspont elfogadása/ visszautasítás + ++++

38 Érvelések rekonstrukciója

39 egyszerű érvek Az egyszerű (single) érvek egyetlen következtetési lépést tartalmaznak. A termék hibás volt. A hibás terméket a forgalmazónak ki kell cserélnie. A terméket a forgalmazónak ki kell cserélnie. Einstein középszerű diák volt, és zseniális tudós lett. Középszerű diákból is lehet zseniális tudós. Vagy otthagyod az állásod, vagy nem. Ha otthagyod az állásod, munkanélküli leszel és ráfaragsz. Ha nem hagyod ott az állásod, halálra dolgoztatnak és ráfaragsz. Mindenképpen ráfaragsz.

40 valódi érvek – A termék hibás. – Vidd vissza a boltba! A termék hibás. Ha a termék hibás, és nem akarsz rosszul járni, ki kell cseréltetned. Ha nem akarsz rosszul járni, a terméket ki kell cseréltetned. Nem akarsz rosszul járni. A terméket ki kell cseréltetned. A terméket akkor és csak akkor cserélik ki, ha visszaviszed a boltba. Ha a terméket ki kell cseréltetned, vissza kell vinned a boltba. Vidd vissza a boltba! Érveink jellegzetesen összetettek, azaz egyszerű érvek láncolatai, és hiányosak.

41  Kimondatlan premisszák és konklúziók

42 Az atomerőművek gyártói és üzemeltetői arról biztosítanak, hogy soha nem fog komoly baleset történni. De az atomerőművek gyártói éppúgy gyártanak kenyérpirítót, mosógépet, tévét és más műszaki termékeket. Ezek az egyszerű termékek nem tökéletesen megbízhatóak, és még kevesebb okunk van azt hinni, hogy az ezeknél sokkal bonyolultabb atomreaktorok tökéletesen megbízhatók. Miért „még kevesebb” okunk? Miért nem „ugyanolyan kevés okunk”? Ha nincs okunk az atomreaktorok tökéletes megbízhatóságában hinni, mit gondoljunk a gyártók és az üzemeltetők nyilatkozatáról? nukleáris 1

43 Az atomerőművek gyártói egyszerűbb műszaki termékeket is gyártanak. Az egyszerű termékek nem tökéletesen megbízhatóak. A bonyolult műszaki berendezések kevésbé megbízhatók az egyszerűeknél. Az atomerőművek kevésbé megbízhatók az egyszerűbb műszaki termékeknél. Az atomerőművek gyártói és üzemeltetői arról biztosítanak, hogy soha nem fog komoly baleset történni. Az atomerőművek gyártóinak és üzemeltetőinek nem hihetünk. nukleáris 2

44 Norvégiának joga van folytatni a bálnavadászatot, mert a bálnavadászat hozzátartozik a norvég nemzeti hagyományhoz. Ha esik, vizesek leszünk. Ha havazik, fázni fogunk. Vizesek leszünk, vagy fázni fogunk. Minden társadalmi devianciát betegségnek kell tekintenünk. A bűnelkövetői magatartás társadalmi deviancia. Ezért a bűnelkövetőket nem büntetni kell, hanem kezelni és gyógyítani. Sokak szerint kegyetlenség az állatokon gyógyszerkísérleteket végezni. De mennyivel kegyetlenebb lenne embereken kísérletezni, vagy hagyni embereket meghalni, mivel nem végzünk elég kutatást. Az emberi viselkedést a genetika, nem pedig a társadalmi szabályozás határozza meg. Ha az országgyűlés törvényben tiltaná a hajnövesztést, mindnyájan börtönbe kerülnénk. Az éhség vagy a szomjúság tilalmának ugyanígy nem lehetne érvényt szerezni. A társadalmi szabályozás nem írhatja felül a genetikát. implicit gyakorlás

45 napidíj

46 Mi következik az alábbiakból? (3) Az elmúlt másfél évtizedben minden évben az infláció alatt emelték a gyógyszerek árát. (4) Ennek ellenére a lakossági terhek jelentősen nőttek az egyes gyógyszerekre fordított költségvetési támogatás csökkenése miatt. [A gyógyszergyártók választhattak: (a) 15%-kal csökkentik az áraikat; (b) árbevételük 15%-át befizetik a költségvetésbe – ez lett volna „a megállapodás aláírása”] (20) A gyógyszergyártók jelentős része azért nem választotta a megállapodás aláírását, mert azzal nem lettek volna olcsóbbak a gyógyszerek, (21) a gyógyszergyártók befizetései egy ellenőrizhetetlen kasszába kerültek volna. (22) A gyártói döntések eredményeként csökkenhetett a gyógyszerek fogyasztói ára. A gyógyszerek drágulásáért a kormány a felelős. A gyártók befizetéseit a kormány nem árcsökkentésre használta volna. gyógyszergyártók

47 Honnan tudjuk, hogy egy érvelés kiegészítésre szorul? Grice elmélete a társalgási implikatúráról Honnan tudjuk, mivel kell egy érvelést kiegészíteni? a jóindulat elve két kérdés

48 - A nők nők. - Meghívhatlak egy kávéra? - Tanulnom kell. ELTE BTK HÖK az egyik gólyáról Grice képek

49 Honnan tudjuk, hogy valaki mást fejez ki, vagy mást is kifejez, mint amit kimond? Grice a társalgás kooperatív cselekvés a kooperatív cselekvést maximák (együttműködési szabályok) irányítják ha valaki (1) nyilvánvaló módon megszegi valamelyik maximát, (2) jóllehet módjában állna megfelelni neki, (3) ugyanakkor nem kíván félrevezetni, (4) de nem is jelzi, hogy nem szándékozik kooperálni, akkor társalgási implikatúrát hoz létre a társalgási implikatúra, nem konvencionális, hanem eredeti Alkalmazás az érvekre ha valaki érvel, de amit mond, önmagában nem áll meg érvként, érvelése a kimondatlan elemeket is tartalmazza Grice

50 Grice maximái MENNYISÉG Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív (a társalgás pillanatnyi céljai szempontjából). Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges. MINŐSÉG Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő bizonyítékod. VISZONY Légy releváns. MODOR Kerüld a kifejezés homályosságát. Kerüld a kétértelműséget. Légy tömör (kerüld a szükségtelen bőbeszédűséget). Légy rendezett.

51 a jóindulat elve Best of Reverend Spooner „Is the bean dizzy?” „The Lord is a shoving leopard” „Go and shake a tower” „Such Bulgarians should be vanished" „He was killed by a blushing crow” Melyik városról van szó? X a Tisza és a Maros összefolyásánál fekszik. Várát védte Dobó István a törökkel szemben. A várost csaknem teljesen elpusztította az 1879-es árvíz. Itt találhathatón az ország egyik legnagyobb egyeteme, ahol Szentgyörgyi Albert is tanított. A jóindulat elve: az értelmezés során abból kell kiindulnunk, hogy a másik alapvetően racionális és a legtöbb dologról hozzánk hasonlóan gondolkodik. Is the Dean busy? The Lord is a loving shepard Go and take a shower Such vulgarians should be banished He was killed by a crushing blow

52 jóindulatú kiegészítés Elvárások a kiegészítéssel szemben: 1) A kimondatlan premisszák legyenek hihetőek egy értelmes ember számára. 2) A kimondatlan premisszák illeszkedjenek a beszélő kimondott elkötelezettségeihez és a kontextushoz. 3) A kiegészített érv legyen strukturálisan megfelelő. A Tichborne-örökség – Ez a fickó biztosan szélhámos. Még csak nem is hasonlít az eltűnt Roger Tichborne-re. – Pontosan ezért hiszem azt, hogy nem szélhámos. – Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni. – Miért, magának semmi kifogása a kábítószerfogyasztás ellen? (madárijesztő) (vö. álláspont szabály)

53  Összetett érvelések rekonstrukciója

54 devizahitelesek 1

55 devizahitelesek 2

56 1. lépés: A premisszák és a konklúziók azonosítása Konklúzió A minisztériumban egyszerűen nem értik, amit csinálnak. Premisszák Egészséges és erős bankrendszer nélkül még soha egyetlen országnak sem sikerült tartós gazdasági növekedést elérnie. Aki egy szinten túl gyengíti a bankokat, az a magyar gazdaságot gyengíti. Aki pedig a magyar gazdaságot gyengíti, a magyar emberek jólétéből vesz el. Nem kívánjuk elvitatni a Matolcsy-féle minisztérium jó szándékát.

57 2. lépés: nyelvi egyszerűsítés A minisztériumban egyszerűen nem értik, amit csinálnak. Az NGM inkompetens. Egészséges és erős bankrendszer nélkül még soha egyetlen országnak sem sikerült tartós gazdasági növekedést elérnie. Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság. Aki egy szinten túl gyengíti a bankokat, az a magyar gazdaságot gyengíti. Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdaságot. Aki pedig a magyar gazdaságot gyengíti, a magyar emberek jólétéből vesz el. Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből. Nem kívánjuk elvitatni a Matolcsy- féle minisztérium jó szándékát. Az NGM jó szándékú.

58 3. lépés: Az érv kiegészítése Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság. Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdságot. Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből. Az NGM jószándékú. Az NGM inkompetens. Aki meggyengíti a bankokat, a magyar emberek jólétéből vesz el. Az NGM meggyengíti a bankokat. Az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből. Ha az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből, akkor vagy rossz szándékú, vagy inkompetens.

59 4. lépés: Az érv összerakása 1.Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság. 2.Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdságot. 3.Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből. 4.Aki meggyengíti a bankokat, a magyar emberek jólétéből vesz el. 5.Az NGM meggyengíti a bankokat. 6.Az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből. 7.Ha az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből, akkor vagy rossz szándékú, vagy inkompetens. 8.Az NGM jószándékú. 9.Az NGM inkompetens.

60 5. lépés: A diagram megrajzolása

61 érvelési szerkezetek (1) A szobatársam elköltözik. Ezért (2) nekem is el kell költöznöm, mert (3) egyedül nem tudom fizetni a lakbért. (1) Az antihisztamint tartalmazó szerek tompítják a reflexeket, és lassítják a szellemi funkciókat. Ennélfogva (2) az, aki ilyen szert szed, nem vezethet autót, és nem dolgozhat veszélyes munkahelyen, mivel (3) veszélyezteti saját és a többi ember biztonságát. (1) Az ipari termelésben foglalkoztatottak száma csökkeni fog. Egyrészt (2) csökkenni fog a kereslet az ipari termékek iránt, mert (3) magasak a kamatok, (4) a születési ráta pedig alacsony. Másrészt, (5) nő a behozatal, (6) és a termelés is egyre automatizáltabb.

62 Érvelési szerkezetek diagramja kapcsolt premisszák alárendelt érvelés többszörös érvelés érvelési lánc

63 1.Az atomerőművek gyártói egyszerűbb műszaki termékeket is gyártanak. 2.Az egyszerű termékek nem tökéletesen megbízhatóak. 3.A bonyolult műszaki berendezések kevésbé megbízhatók az egyszerűeknél. 4.Az atomerőművek kevésbé megbízhatók az egyszerűbb műszaki termékeknél. 5.Az atomerőművek gyártói és üzemeltetői arról biztosítanak, hogy soha nem fog komoly baleset történni. 6.Az atomerőművek gyártóinak és üzemeltetőinek nem hihetünk. nukleáris megint

64 szerkezetek gyakolás 1. (1) A bergengóciai posta nem áll a helyzet magaslatán. (2) A küldemények gyakran elvesznek, (3) rendszeresen késnek, és (4) sokszor sérülten érkeznek meg. (1) A bergengóciai posta igazán jó. (2) A küldemények nem szoktak elveszni, (3) hamar megjönnek, és (4) nem sérülnek meg. (1) A sivatagi hegycsúcsok nagyon alkalmasak csillagászati célokra. (2) Mivel magasan vannak, a légkör jó része fölött vannak, s így a csillagok fénye anélkül jut el hozzájuk, hogy át kellene hatolnia a teljes légkörön. (3) A száraz éghajlat miatt nem nagyon vannak felhők. (4) A leggyengébb köd vagy legvékonyabb felhőfoszlány is megakadályozza a csillagászati megfigyeléseket.

65 szerkezetek gyakorlás 2. Melyik a rosszabb, a vakság vagy a süketség? Az emberek többsége azt mondaná, hogy a vakság, mert fél a fizikai környezet tárgyaival való ütközéstől. De élete vége felé Helen Keller azt mondta, hogy a süketség. A vakság környezeti fogyatékosság. Elsődleges hatása, hogy elválasztja az embert környezetétől. A süketség kommunikációs hátrány, mely a siket embert a többi embertől választja el. 1. A vakság azért rossz, mert elválaszt a környezettől. 2. A süketség azért rossz, mert elválaszt az embertársaktól. 3. [Az embertársaktól való elválasztottság rosszabb, mint a környezettől való elválasztottság.] 4. A süketség rosszabb a vakságnál.

66 szerkezetek gyakorlás 3. A halálos ítéletek kiszabásakor megmutatkozó esetlegességet és alaptalan megkülönböztetést meg kell szüntetni, mert mélyen sérti az egyenlő bánásmód iránti igényünket, és, mindenekfelett, mert lehetővé teszi, hogy egyes elkövetők elkerüljék a megérdemelt büntetést. Az esetleges és diszkriminatív ítélkezés a halálbüntetésnél 1. sérti az egyenlő 2. lehetővé teszi, hogy az elkövetők bánásmódot.megússzák. 3. A halálbüntetésnél az esetleges és diszkriminatív ítélkezést meg kell szüntetni.

67 A dinoszauruszoknak is volt rákjuk, amit az mutat, hogy egy Coloradóban talált, szép csontmaradvány a közepén lyukas volt, és a külső rétege teljesen erodálódott, s a rákos betegeknél a csontban képződő áttétek ugyanígy néznek ki. szerkezetek gyakorlás 4. 1. A coloradói csontmaradvány a közepén lyukas volt, és a külső rétege teljesen erodálódott. 2. [Ez egy dinó maradvány volt.] 3. A rákos betegeknél a csontban képződő áttétek ugyanilyenek. 4. A dinoszauruszoknak is volt rákjuk.

68 Egy igazságos társadalom nem juttathat minden tagjának egyforma jövedelmet, mert az egyéni képességek és erőfeszítések drámaian különböznek, s ennek megfelelően a jövedelmek szisztematikus egyenlőtlensége jobban szolgálja a köz javát. szerkezetek gyakorlás 5. 1. Az egyéni képességek és erőfeszítések drámaian különböznek. 2. [A tehetségesek és szorgalmasak csak magasabb jövedelemért teszik oda magukat.] ??? 3. [A köz javát az szolgálja, ha a tehetségesek és szorgalmasak odateszik magukat.] ??? 4. A jövedelmek szisztematikus egyenlőtlensége jobban szolgálja a köz javát. 5. [A köz javát rosszul szolgáló társadalmi berendezkedés igazságtalan.] ??? 6. Egy igazságos társadalom nem juttathat minden tagjának egyforma jövedelmet.

69 szerkezetek gyakorlás 5. diagrammal 1. Az egyéni képességek és erőfeszítések drámaian különböznek. 2. [A tehetségesek és szorgalmasak csak magasabb jövedelemért teszik oda magukat.] 3. [A köz javát az szolgálja, ha a tehetségesek és szorgalmasak odateszik magukat.] 4. A jövedelmek szisztematikus egyenlőtlensége jobban szolgálja a köz javát. 5. [A köz javát rosszul szolgáló társadalmi berendezkedés igazságtalan.] 6. Egy igazságos társadalom nem juttathat minden tagjának egyforma jövedelmet.

70 Még ha a heroinnak ugyanolyan hatása is van a betegekre, mint a morfiumnak, ötvenszer oldhatóbb, és ha olyasvalakiről van szó, akin kevés az izom és kevés a zsír, az injekció igen fájdalmas. A morfiumból 5 köbcenti egy evőkanál, s nincs hova beadni. Egy ennek megfelelő adag heroin olyan kicsi, hogy bárkinek be lehet adni. szerkezetek gyakorlás 6. 1. A heroin 50-szer oldhatóbb a morfiumnál 2. [Ami oldhatóbb, abból kisebb térfogatú egy adag] A kisebb térfogatú injekció különösen a csont és bőr emberek esetében 3. [kevésbé fájdalmas.] 4. könnyebben beadható. 5. [Heroint tolni könnyebb, mint morfiumot tolni.]

71 1.A halál vagy érzékelésmentes állapot, vagy átköltözés egy másik helyre. 2.Ha a halál érzékelésmentes állapot, akkor olyan, mint az álom nélküli alvás. 3.Az álom nélküli alvás jó. 4.Ha a halál érzékelésmentes állapot, akkor jó. 5.A másik helyen igazi bírókkal és költőkkel lehet találkozni. 6.Igazi bírókkal és költőkkel találkozni jó. 7.Ha a halál átköltözés másik helyre, akkor jó. 8.A halál jó. Szókratész

72 1.Szilvi okos. 2.Aki okos, átmegy a vizsgán. 3.Szilvi át fog menni a vizsgán. 1.Szilvi okos. 2.A tanár mindenkit átenged. 3.Szilvi át fog menni a vizsgán. konvergens 1.Szilvi okos. 2.Szilvi szorgalmas. 3.Szilvi át fog menni a vizsgán. egyszerű többszörös konvergens

73 konvergens példa

74 Az egyik premissza hamissága esetén megbukik az érv? Igen  egyszerű (kapcsolt premisszák) Nem  összetett Az egyik premissza hamissága esetén gyengébb lesz az érv? Igen  konvergens Nem  többszörös konvergens kritérium

75 PD konvergens vitapartner reakciójasaját válaszodérvelés jellege vitatja az érved premisszáját érvet kínálsz a premissza mellett alárendelt érvelés elutasítja az érvedetúj érvet kínálsztöbbszörös érvelés a premisszát nem tartja elégségesnek a konklúzió levonásához új premissza hozzáadásával erősíted az érvet konvergens érvelés Az összetett érvelések pragmadialektikai felfogása

76 PD jelölés 1 Szilvi át fog menni a vizsgán 1.1a Szilvi okos. 1.1a.1. Már az alapképzésben OTDK-t nyert. 1.1a’ (Aki okos, az átmegy a vizsgán) 1.1b Szilvi szorgalmas. 1.2 A tanár mindenkit átenged. alárendelt: 1.1.1.1  1.1.1  1.1  1 egyszerű, kapcsolt premisszákkal: 1.1 1.1’ 1.1’’  1 konvergens: 1.1a  1 1.1b  1 többszörös: 1.1.  1 1.2.  1 implicit: ( )


Letölteni ppt "Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések