Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európán kívüli világ Közel- és Közép-Kelet Vázlat I. rész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európán kívüli világ Közel- és Közép-Kelet Vázlat I. rész."— Előadás másolata:

1 Európán kívüli világ Közel- és Közép-Kelet Vázlat I. rész

2 A földrajzi-kulturális térség Különböz ő földrajzi és kulturális régiók összessége, –Masrek (ahol a nap kél) - Közel-kelet, Arab-félsziget Termékeny félhold Nílus völgye –Maghreb – ahol a nap nyugszik –Közép-Kelet Irán, Afganisztán

3 A földrajzi-kulturális térség Sokszín ű ség, –Arab világ, de más népek is (kurd, berber) –Muzlim világ, de keresztények is –Lokális tudat a domináns –Különböz ő integráló (politikai) szervezetek a 20. században Arab Liga 1945 Bagdadi paktum 1955 – CENTO (1959) Öbölmenti Országok Tanácsa Orientalizmus - a nyugati kultúra látásmódja –Bryan Turner: hiánytársadalomként írták le, az elmaradottság példája útja ugyanaz, mint az európaiké –Edward Said kreált fogalom az orientalizmus, amely nyugat önmeghatározásához jó Diskurzus komoly vita ellenfele Bernard Lewis

4

5 Az Oszmán Birodalom válsága Oszmanizálódás –A birodalom visszahúzódik helyén nemzetállami modellek jelentek meg, amelyek etnikus tudattal bírtak, –A birodalom tényleges befolyása sokhelyütt névlegessé vált; Egyiptom 1808-tól Hedzsász 1913 után Az Arab-félsziget bels ő része –Súlyos krízisek; Kapitulációs rendszer - a hitelez ő k kezébe került a birodalom Állandósuló külpolitika vereségek (Balkánon és a Mediterráneumban )

6 A nacionalizmus megjelenése –„Pán” törekvések Pántörök Pánarab –Husszein (a Hasemiták) Arab királysága – a 20. sz. közepéig ez gyakran visszaköszön Pániszlám –al-Afgani 19. század – Kairó Al-Azhar egyetem – el ű zik a britek, »vallás és politikum egyszerre »Bikulturális értelmiség –Elkülönül ő nacionalizmusok is, A helyi törekvések feler ő södése (pl. Egyiptom) britellenesség A lokalitásról szólt kés ő bb is a rendszer, míg az amerikaiak át nem alakították (2003) a származási alap a dönt ő

7 Az Oszmán Birodalom válsága II. Abdülhamid (1909) –önkényuralmi kormányzása, –1876-os alkotmány felfüggesztése, –az ifjútörökök letörése (1889 Egység és haladás), –1895 örmény lázadás leverése, Ifjútörök mozgalom (otthon és külföldön) 1902 ellenzéki csoportok együttm ű ködése Párizsban két frakció léte: –Liberálisok, Szábáheddín herceg, alkotmányos monarchia híve, nemzeti kisebbségekkel való megállapodás, a birodalom decentralizálása, –Nacionalisták Ahmed Riza – er ő s külföld ellenesség, Szaloniki, 1908 zavargások » az 1876-os alkotmány visszaállítása, Külpolitikai kudarcok: – Kréta leválása, –bolgár cár, –annektálás (1908) és novipazar visszatérése,

8 A válság és az ifjútörökök Mahmud Sevket pasa Isztambulba ment – az új uralkodó V. Mehmed, 1909 szultáni puccs, az ifjú törökök kezébe kerül a tényleges hatalom a szultán reprezentációs feladatot kapott, Ifjútörökök –laicizálás, –nemzetiségi feszültség, –arabokat eltávolítása – helyette törökök, Külpolitikai kudarc: –1910-11 albánok felkelése, –1911-12 olasz háború Tripolitánia, Kireneika elveszítése, –Az ouchyi békeszerz ő dés Dodekanészosz szigetek is elvesztek,

9 Válság és az ifjútörökök 1912 választások az ifjútörök (Egység és haladás szervezet) kormány lemondatása és a liberálisok hatalomra jutása (Szabadság és egységpárt,) –1912 Balkán háború újabb török vereség 1913 újabb államcsíny ifjútörökök Enver bej és Talát bej vezetésével, nem kormánytagok, mert Sevket vezeti a kormányt –Németbarátok: Enver - Talát - Dzsemál triumvirátusa Reformok: –Pénzügyi reformok –medreszeknek a bezárása –európai iskolák –polgári magánjog bevezetés –A n ő k helyzetének reformja –Török nacionalista ideológia a török t ű zhely

10 Nagyhatalmi vetélkedés célpontja brit befolyás er ő södése: –Aden, –1901 Kuvait elfoglalása (1961-t ő l önálló) 1913 Berlini segítség, A bagdadi vasút építése megállapodás a britekkel, –Fontos élelmiszer tartalék,

11 Egyiptom Mohamed Ali (1805-1848) kormányzása –1838 brit-török egyezmény a kézm ű ipari csapás, Értelmiségiek Rafeát Tahtavi (1801-1873) kísérlet az európai szellemi áramlat és az iszlám rendszerének összekapcsolására, –két közösség umma és a kisebb „lokális-nemzeti” szolidaritására épül a rendszer, –Ahmed Arabi nemzeti mozgalom, majd felkelése, az európai befolyás csökkentése, autonómia visszaszerzése, alkotmányos monarchia, fellahok helyzetének rendezése, 1882 angol megszállás és befolyás, brit f ő kormányzó, –1907 pártok engedélyezése, Politikai képviselet törvényhozó gy ű lés: választott és kinevezett személyekb ő l, 1914 protektorátus és brit kreatúra lett a vezet ő Husszein Kamilt,

12 Az arab törekvések 1912 Kairó Adminisztratív Decentralizáció Ottomán Pártja - Reformista Társaság Beijrút 1913 Kairó a centralizáció miatt er ő södött az arab szervezkedés Összarab kongresszus Párizsban –Célok: „ az ottomanizmus nem jelent turkizmust” Autonómia az arabok által lakott területeken –Decentralizációs törekvések, A közigazgatási határok igazodjanak a etnicitáshoz Az északi határ kérdése – Szíria északi területei Hedzsász az Oszmán Birodalom kezén 1913-ig Az Arab-félsziget bels ő részén vahabiták vették át az irányítást – Ibn Szaúd Nedzs állama,

13 1914. augusztus 2. titkos megállapodás a németekkel ígéretek a kapitulációs szerz ő dések eltörlésére, 1914 október 24. Oszmán Birodalom belépett a háborúba –Német parancsnokok Liman Von Sanders és Kress von Kressenstein, Háborús frontok: –Kaukázus - oroszok, –1915 örmény genocídium, –Gallipoli 1915, ausztrálok –Indiaiak veresége Mezopotámiába 1915 –Bels ő lázadások arabok Siíták lázadása Kerbalában és Nedzsefben Drúz felkelés Libanonban, Ibn Szaúd tartózkodott

14 Kairói (angol) Mac Mahon levelezése Mekka sarifjével Husszeinnel 1915- 1916-ban, támogatója az angol (arábiai) E. T. Lawrence, –Homályos ígéret egy arab királyságra –Területe vitatott – Szíria nem – a 37ºfoktól délre (Akaba) –Bizonytalan ígéret arab kalifátusra 1916 júniusa Arábia függetlensége –Husszein a sivatagi felkelése 1916 az angol támogató arábiai T. H. Lawrence Arab lakosság szenvedése a háború miatt, –Husszeim fiai: Fejszál és Abdullah (Hasemita család), –Fejszál (1919) el ő bb Szíria királya szeretett volna lenni, de Iraké lett, testvére pedig Jordániáé, Angol szövetség Ibn Szauddal 1915, –Hedzsászt 1924-ben a vahabita Ibn Szaud elfoglalta - így létrejött Szaúd-Arábia (f ő városa Rijad)

15

16 Sykes–Picot megállapodás 1916 májusában, –Francia, angol, olasz, orosz és nemzetközi övezetekre osztás „Nem lehet ezernyi törzset egyetlen életképes egésszé gyúrni” Picot 1917 oroszok Trockij közzéteszik a titkos üzeneteket, 1917. november 2. Balfour (angol) nyilatkozat, –„ Ő felsége kormánya jóindulattal viseltetik a Palesztinában megteremtend ő zsidó nemezeti otthon gondolta iránt, és legjobb igyekezetével azon lesz, hogy e cél valóraváltást megkönnyítse. Emellett világosan kijelenti, hogy nem kerülhet sor olyan lépésre, amely amár meglév ő nem zsidó palesztinai közösségek polgári és vallási jogait vagy más országok zsidó lakosságának jogait és politikai helyzetét sértené.” 1917 angolok bevonulnak Jeruzsálembe, Akaba elfoglalása - Allenby lett a brit parancsnok, 1917 március Bagdadban a brrtek, 1918. október 30. Mudrosz fegyverszünet

17 –1919 január Fejszál és Weizmann megállapodása Palesztináról, Fejszál Arábia ura akar lenni, de Párizsban nem ismerik el, Szírek Nagy Szíria gondolata Libanon és Szíria egy állam legyen, Moszul vitája – az angolok szeretnék megszerezni, 1920. április 18-24. San Remo - Mandátumos területek Franciák: Szíria, Libanon Britek Mezopotámia és Palesztina + Moszul Fejszált el ű zik Damaszkuszból - Irak királya lett 1921, Palesztina brit mandátum 1922 Transzjordánia létrehozása – az angolok m ű ve,

18 1920 augusztus 10. – Sevres a török béke, –Független Örményország, –Kurd autonómia –Szorosok nemzetközi ellen ő rzése –A déli területek elveszítettek, Törökország ellenállt, - Kemalista forradalom, –1920 Török köztársaság, –Szultánság vége 1922 –Kalifátus vége - 1924 Háború görög-török, népirtás és népcserék, 1923 Lausanne-i béke a nem török területek elveszítése,

19

20 Vége az els ő résznek

21


Letölteni ppt "Európán kívüli világ Közel- és Közép-Kelet Vázlat I. rész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések