Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Libanon és Szaúd-Arábia Összehasonlító el ő adás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Libanon és Szaúd-Arábia Összehasonlító el ő adás."— Előadás másolata:

1 Libanon és Szaúd-Arábia Összehasonlító el ő adás

2

3 A két ország történelme az 1900-as évekig Szaúd-Arábia - Kr.u. 7. sz.: A terület bels ő területein nomád népek élnek, nincsenek a nagyhatalmak ellen ő rzése alatt (csak a nagyobb városok). -Alakuló iszlám vallás központja Mekka (Mohamed, „négy igaz úton járó kalifa” birodalma), Medina a politikai központ. Majd az Omajjadok uralkodnak, hódításaik Európáig elérnek, de ő k elbuknak és a terület elvész a történelem süllyeszt ő jében. - 1200-as években a Mamelukok átmenetileg csatlakoznak a Hedzsákhoz. -16. sz.: Oszmánok foglalják el a területet. -18.sz.: Vahabiták (szunnitán belüli vonal) központja Nedzsd. Vezérük (Abd al-Vahab) vissza akarja állítani az iszlám eredeti formáját. Szövetség: Mohamed ibn-Szaud. Meghódítják Közép-Arábiát, Mekkát és Medinát.

4

5 -Az oszmán birodalom 1818-ban ki ű zi a vahabitákat. -A keleti parton angolok állomásoznak. -Rijádi Szaudok törzse élt a bels ő területeken, de el kellett menekülniük Kuvaitba. -1902-ben visszatérnek és meghódítják Rijádot és Bels ő -Arábiát, majd angol segítséggel ki ű zik a törököket, és visszafoglalják a perzsa öblöt. 1924 és 1926 között sikerül visszahódítani a két Szent várost (Mekka, Medina) is. -Ibn Szaud kinevezi magát a terület királyává, amit ’27-ben az angolok is elismernek, majd 1932-ben egyesíti a ma ismert Szaúd-Arábiát.

6 Libanon - Az ókorban a területen föníciaiak éltek. Ritkán volt önálló birodalom, de nagy tengeri befolyásuk, hatalmuk volt. - Kr.e. 500,600 körül Perzsia elfoglalja a területet, majd Nagy Sándor birodalma alá kerül. Halála után I. Szeleukosz uralkodik a területen. - Kr.e. 1.sz.: rómaiak, majd bizánciak hatalma alá kerül. - Kr.u.: 7. sz.: Arabok foglalják el a területet. - Az országnak nagy szerepe van a Keresztes háborúban, itt vonulnak Jeruzsálembe. Libanon keresztény állam lesz. - A háború után Szent Iszlám uralkodók harcolnak a területért, majd az Oszmán birodalomhoz tartozik. Kiköt ő i ez id ő ben nagyon fontosak. - 1. Világháború: A Francia Népszövetség alatt álló Szíriához tartozik. 1926-ban Libanon független köztársaság lesz a franciák által. - 11. Világháború: Németek vonulnak át Irakba, Nagy-Britannia ellen, válaszul Nagy-Britanniai csapatok érkeznek. Harcok az ország területén.

7 -1941. nov. 26.: Libanon szabad, de francia mandátum alatt. -’43-ban választások. A megalakult kormány fölmondja a mandátumot, emiatt a franciák letartóztatják a kormányt. De nemzetközi nyomás hatására elengedik ő ket, és Libanon szabaddá függetlenné válik. -’46-ban kivonulnak az utolsó francia csapatok. -A hatalmi posztokat vallási vezet ő k között osztják ki.

8 A két ország történelme a 20.sz.-ban Létrejött Szaúd-Arábia, Libanon pedig a 11. Világháború után függetlenné válik. Mindkét országban megkezd ő dhetett a fejl ő dés.

9 Szaúd-Arábia -Az országban abszolút monarchia van. Az ország bezárkózott, nehezen nyílik meg a többi ország el ő tt. -A harmincas évekig kereskedelemb ő l és a zarándokokból éltek, majd fölfedezték el ő ször a kisebb majd a nagyobb olajmez ő ket. Aramco a f ő kitermel ő ( Arabian American Oil Company ), de a kitermelés csak a II. Világháború után n ő tt meg. -1953: Szaud király, majd átadja a trónt testvérének. -Er ő s szövetség USA-val, fegyvereket, pénzt kapnak Izrael ellen. -1975: a királyt egy rokona megöli, majd a trónörökös is meghal. A király: Fahd. -’79-ben támadás történt a Nagy Mecset ellen. -Az iráni forradalom során véres összecsapásokra kerül sor. -Az öbölháborúban az ország Irakot támogatja. -1990-ben Irak elfoglalja Kuvaitot, de ezt az Egyesült Nemzetek hadserege kés ő bb visszafoglalja (1997 körül).

10

11 Libanon -1958-ban, az ország arabellenes, nyugat-barát politikája miatt véres lázongásokra kerül sor. Majd az USA beavatkozik. -’75-ben kitör a polgárháború. Keresztények szemben álltak mohamedán és drúz milíciákkal. -A PFSZ ( Palesztin Felszabadító Szervezet ) az országot használja bázisnak izraellel szemben. -Izrael betör az országba, meg akarják semmisíteni a PFSZ központját. -’76-ban és ’78-ban Izrael, illetve Szíria vonul az országba. ENSZ békefenntartó er ő k is érkeznek. -Nemzetközi nyomás hatására megállapodnak, PFSZ más országokba települ. -1989: Taífi egyezmény. De egy 25 km-es sáv Izraelnél marad, valamint 16000 szír katona állomásozik a Bekaa völgyben. -2000-ben feladják a 25 km-es sávot.

12 -2005-ben meggyilkolják a miniszterelnököt és 20 másik embert. Emiatt: Cédrus-forradalom, a szír katonák kivonását követelik, ez áprilisban meg is történik. -2006-ban a Hezbollah szemben áll Izraellel, a Hezbollah embereket öl és rabol el. Izrael bombázást indít, Libanon légi- és tengeri zárlat alatt. Hezbollah válaszul rakétákat l ő ki. -Sikerül a béke megállapodás az ENSZ-en keresztül. -1100 halott, 3700 sérült és 5 milliárd dolláros kár.

13

14

15 Vallás Szaúd-Arábia: 73% szunnita, vahabita, 8% síita Nagyon fontos a vallás, és er ő sek a vallási hagyományok. Pl.: A férfiaknak napi 5 kötelez ő ima (ezek kb. 1 órásak), sok imahely, nagyon szigorú a vallási bíróság a n ő kkel szemben. Libanon: 59,7% muzulmán, 39% keresztény, 1,3 % egyéb. Hivatalosan 17 vallási felekezet van elismerve. Az ország vallási összetételét meghatározza a rengeteg bemenekült pakisztáni, és sok kimenekült libanoni.

16 Kultúra Szaúd-Arábia: - Lakosság: 27 millió, Területe: 2 149 690 km 2, néps ű r ű ség: 12 lakos/km 2 A 27-b ő l 5,6 millió külföldi lakos. Nemzeti nyelv az arab. Az emberek 86%- a városban lakik (ez jó arány). -F ő városa: Rijád (1,5 millió lakos) -83% arab, 15% vendégmunkás, 2% „nyugati szakember”. A gazdasági fellendülés el ő tt csak arabok éltek a területen. -Magas az életszínvonal, jó a társadalombiztosítás. Még mindig élnek nomád törzsek az országban. -Nagy a munkaer ő hiány, az oktatás fejlesztésével próbálják a szakképzést növelni. -Kevés n ő dolgozhat az országban. -Jó az orvosi ellátás, és ingyenes.

17 -Az oktatás ingyenes, de nincs tankötelezettség, nagyon sok az írástudatlan feln ő tt és fiatal. -8 egyetem van, leginkább term.tud., és technikai oktatás. -Jó úthálózat, sok reptér és kiköt ő, a városkban jóa tömegközlekedés. Nem léphetsz be az országba ha zsidó vagy, vagy ha van izraeli pecsét az útleveledben (!!!). Vízumot turistáknak nem nagyon adnak. -A városokban magas színvonalú szállások. -Hagyomány ő rz ő ország -Mekka az Iszlám bölcs ő je -Sok fennmaradt forrás: írásos, tárgyi. -„Ezeregyéjszaka meséi” -Kevés csapadék, nyáron 40 C° körül. -Legmagasabb pont: Abha hegy, 3133 m

18

19 Libanon: -Népesség: 2,8 millió lakos, Terület: 10400 km 2, Néps ű r ű ség: 269 lakos/km 2 -F ő város: Bejrút (900 000 lakos) -95% arab, 4% örmény, ‘% egyéb, az ország nyelve: arab, de beszélnek angolt és franciát is. -Nagyon sokan menekültek ki az országból, a lakosság 45%-a 15 évnél fiatalabb (!!!). -Nincs társadalom biztosítás, ill. alig. Betegsegély, munkanélküli segélyben csak az utóbbi években. Nagyon rossz az egészségügy. -Nincs iskolakötelezettség. -Els ő egyetem: 1986. -Nagyon kevés vasút- és közúthálózat. 12 kiköt ő, 5 reptér. -Mecsetek, Nemzeti múzeum.

20

21 Gazdaság, ipar Szaúd-Arábia: -Pénznem: 1 rijal = 20 qirse = 100 hallala -Mez ő gazdaság, erdészet: 3%, ipar: 59%, szolgáltatás: 38% -Kereskedelmi partnereik: USA, Japán -A k ő olaj miatt gyors iparosodás az országban, sok gazdag ember. -Nincs mez ő gazdaság a rossz föld és a széls ő séges id ő miatt. -Támogatják az iparosítást, sok nagyüzemet építenek.

22 Libanon: -Pénznem: 1 libanoni font= 100 piaszter -Mez ő gazdaság: 15%, ipar: 20%, szolgáltatások: 65% -A polgárháború visszavetette a gazdaságot, ’90 körül indul a fejl ő dés. -Kevés ásványkincs, olajtüzelés ű h ő er ő m ű vek, nemesfém, textil -A hegyvidéki területeken állattartással foglalkoznak. -Sok gyümölcsöt, zöldséget termelnek. -Tiltás ellenére még mindig jelen van a hasis, és a mák(ópium) termelés. -2006-ban a harcok miatt a gazdasági fejl ő dés újból megállt, visszaesett. Az ország nehezen áll talpra.

23 Társadalmi berendezkedés Szaúd-Arábia: - Iszlám monarchia - ENSZ, Arab liga, OAPEC ( Organization of Arab Petrol Exporting Countries), OPEC ( Organization of Petrol Exporting Countries ) tagság. -Minden hatalom a királyé (törvényhozás, végrehajtás, bírói hatalmak). Ő t csak a Korán és az iszlám jog határozza. -Pártot, szervezetet létrehozni TILOS. -Igazságügy: A vallási testületek szemben állnak az állami testületekkel. -13 tartományra oszlik az ország. -Jelenleg Abdullah király uralkodik.

24 Libanon: -Parlamentáris Köztársaság -ENSZ, Arab liga tagság. -1989 óta van újra elnök. -Utolsó parlamenti választás: 1972. -Öt közigazgatási területre oszlik

25


Letölteni ppt "Libanon és Szaúd-Arábia Összehasonlító el ő adás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések