Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámeljárások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámeljárások."— Előadás másolata:

1 Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámeljárások

2 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet alapján az alábbi vámeljárások alá vonhatók az áruk: Szabad forgalomba bocsátás Kivitel Különleges eljárások (BIZTOSÍTÉK!): amelynek az alábbiakban részletezett 4 kategóriáit künönböztetjük meg: a) árutovábbítás: - külső árutovábbítás - belső árutovábbítás b) tárolás:- vámraktározás - vámszabad területek c) különleges felhasználás: - ideiglenes behozatal - meghatározott célra történő felhasználás d) feldolgozás: - aktív feldolgozás - passzív feldolgozás

3 Árutovábbítás amely továbbra is a külső és belső árutovábbítást foglalja magában (nem engedélyköteles) A külső árutovábbítási eljárás lehetővé teszi a nem uniós áruknak az Unió vámterületén belül egy adott pontról egy másikra történő szállítását, anélkül, hogy a következők bármelyike vonatkozna rájuk: a.) behozatali vám b.) egyéb terhek az egyéb vonatkozó hatályban lévő rendelkezések szerint c.) kereskedelempolitikai intézkedések, amennyiben azok nem tiltják az áruknak az Unió vámterületére való beléptetését, illetve onnan való kiléptetését. A belső árutovábbítási eljárás lehetővé teszi az Unió vámterületének egyik pontjáról a másikra uniós áruk e vámterületen kívüli területen vagy országon keresztül történő szállítását vámjogi státusukban történő változás nélkül.

4 Árutovábbítás Változások: egyedi garanciajegy (TC 32): az új szabályozás szerint egy garanciajegy 7.000 € helyett 10.000 € összegig nyújt fedezetet egy árutovábbítási eljárásra. A régi garanciajegyek nem használhatók május 1. után. A garanciajegyek érvényességi ideje a kibocsátás dátumától 1 év. T5 megszűnik (azon gazdasági vámeljárásra szóló engedélyeket módosítani kell, melyekben T5 ellenőrző példányok használatáról van rendelkezés. A T5 ellenőrző példányok alternatívája bármilyen kereskedelmi vagy adminisztratív okmány (számla, CMR, sőt akár a rendelkezésre álló T5 ellenőrző példányok is!) lehet, erről az adott engedélyben kell rendelkezni. A jelenlegi nemzeti vámjogszabályok szerinti egyszerűsített árutovábbítási eljárások megszűnnek, azonban az SZMGSZ fuvarlevél a Magyarország területén vasúti forgalomban megvalósuló árutovábbítás vámeljárás során vám-árunyilatkozatként használható az új vámtörvény 99. § alapján. A 2016. május 1-je előtt kiadott TC31 (kezességi tanúsítvány) és TC33 (tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről) engedélyek érvényben maradnak, azonban ezek kizárólag árutovábbítási eljárásokra lesznek alkalmazhatóak.

5 Vámraktározás A jelenlegi szabályozás alapján az alábbi vámraktározási eljárások vannak érvényben: A,B,C,D,E,F típusú A,B,F-típusú raktárak közvámraktárként működnek, amelyben az A- típusú esetében a felelősség az üzemeltetőé, az uniós vámkódexben ezt felváltja az I. típusú közvámraktár, amelyben a vámraktározáshoz kapcsolódó kötelezettségek az engedélyesre és a vámeljárás jogosultjára hárulnak, A B-típusú (felelősség a beraktározón) helyett II. típusú közvámraktárak, amelyben a vámraktározáshoz kapcsolódó kötelezettségek a vámeljárás jogosultjára hárulnak F-típusú helyett vámhatóság által üzemeltetett vámraktárak III. típusú közvámraktár Fentiek bármely személy részére rendelkezésre állnak. magánvámraktárak, amelyeket a vámraktározás engedélyese használhat, (C,D,E-típus helyett)

6 Aktív feldolgozás Jelenlegi szabályozás szerint az aktív feldolgozás két különböző eljárásra bontható. Vámvisszatérítéses eljárás illetve felfüggesztő eljárás. Felfüggesztő eljárás definíciója: a közösség vámterületéről végtermékként újrakivitelre szánt nem közösségi áru. Az új szabályozás szerint a vámvisszatérítéses eljárás megszűnik azonban a megmaradó felfüggesztő eljárás tekintetében újrakiviteli szándék már nem szükséges. Mivel az aktív feldolgozás vámvisszatérítéses eljárásra kiadott engedélyek érvényben maradhatnak 2016. április 30-a után is, ezekben az engedélyekben meg kell határozni az eljárás lezárására rendelkezésre álló időszakot, illetve az elszámolás módját; 51-es eljáráskód használható!!! Amennyiben szükségesnek ítélik a vámhatóságok az engedélyes tekintetében, az aktív feldolgozás vámvisszatérítéses eljárásra kiadott engedélyekhez biztosítékot lehet megkövetelni az engedélyestől akár ügyleti alapon is. Kiegyenlítő kamat megszűnik, azt csak az április 30-ig terjedő időszakra kell megfizetni A vámvisszatérítéses aktív feldolgozás és vámfelügyelet melletti feldolgozás megszűnésével megszűnnek azok az eljáráskód kombinációk, melyek 41-gyel és 91-gyel kezdődnek (de ezek a kódok megjelenhetnek az eljáráskód kombinációk 3-4 karakterén, mint megelőző eljárások Az aktív feldolgozást követő szabad forgalomba bocsátás során nem kell vám- árunyilatkozatot benyújtani akkor, amikor a vámtartozás összege nulla. Az áfa önadózói engedéllyel rendelkező gazdálkodók természetesen ilyenkor is önadózással teljesítik áfa- fizetési kötelezettségüket. Az áfa önadózói engedéllyel nem rendelkező ügyfeleknek ilyen esetben adónyilatkozatot kell benyújtaniuk, melynek formája lehet az eddigi gyakorlat szerint használt (elektronikus) egységes vámokmány is.

7 Passzív feldolgozás a Közösségi Vámkódex 151. cikkében foglalt vámok különbözete szerinti értékkel történő számítás módszere megszűnik, vám és áfa számítása csak a hozzáadott érték alapján, A passzív feldolgozást követő újrabehozatalkor már nem lesz alkalmazható a B05 kiegészítő eljáráskód („Végtermékek visszahozatala részleges vámmentességgel, ahol a feldolgozási művelet költségét tekintik a vámérték kiszámítása alapjának”), mivel ez a számítás főszabállyá lép elő, így ebben az esetben a 000 kiegészítő eljáráskódot kell majd használni.

8 Ideiglenes behozatal teljes/részleges vámmentesség megmarad részleges vámmentesség továbbra is 3 %, „használati” vám és áfa fizetés nem havonta kell teljesíteni, hanem az eljárás lezárásakor, Kiegyenlítő kamatot itt is csak a 2016.04.30-ig terjedő időszakra kell megfizetni.

9 Vámeljárások lezárása Az új Vámkódex, és a hozzá kapcsolódó rendeletekben foglaltak alapján kell lezárni az alábbi vámeljárásokat: -meghatározott célra történő felhasználás -A,B,C,E és F típusú vámraktározás -Aktív feldolgozás felfüggesztő eljárás -Vámfelügyelet melletti feldolgozás A Közösségi Vámkódex, és a hozzá kapcsolódó rendeletekben foglaltak alapján kell lezárni az alábbi vámeljárásokat: -D típusú vámraktározás -Aktív feldolgozás vámvisszatérítéses eljárás -Ideiglenes behozatal -Passzív feldolgozás

10 Egyszerűsített eljárások Az Uniós Vámkódex a Közösségi Vámkódexben foglalt egyszerűsítési eljárások körét további bővíti az alábbiakban részletezett módon: -Az „egyszerűsített árunyilatkozat” felváltja a jelenlegi szabályozás szerinti hiányos árunyilatkozatot és egyszerűsített nyilatkozattételt; -A „nyilvántartásba történő bejegyzés” a helyi vámkezelési engedély helyett jelenik meg. -Új egyszerűsítésként jelenik meg az Uniós Vámkódexben a „központi vámkezelés”, valamint az „önértékelés” lehetősége. Fontos megjegyezni, hogy az átmeneti rendelkezések alapján a jelenlegi vámjogszabályok alapján határozott időre megadott, 2016. május 1-jén hatályos engedélyek megtarthatják érvényességüket az engedély érvényességi idejének végéig, de legkésőbb 2019. május 1-jéig. Azok az engedélyek pedig, amelyeket határozatlan időtartamra adtak ki, újraértékelésükig, de legfeljebb szintén 2019. május 1-jéig maradnak érvényben.

11 Nyilvántartásba való bejegyzés A vámhatóságok kérelem alapján engedélyezhetik, hogy valamely személy a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés formájában nyújtson be vám-árunyilatkozatot, amennyiben az említett árunyilatkozat adatai a nyilatkozattevő elektronikus rendszerében a benyújtáskor a vámhatóságnak is rendelkezésére állnak. A vám-árunyilatkozat elfogadottnak tekintendő az áruk nyilvántartásba való bejegyzésének pillanatában A vámhatóságok kérelem alapján eltekinthetnek az áruk vám elé állításának követelményétől, amelynek együttes feltételei az alábbiak: - a nyilatkozattevő a AEOC típusú engedélyezett gazdálkodó -az áruk jellege és áramlása – amely ismeretes a vámhatóság előtt – indokolja -a felügyelő vámhivatal hozzáfér mindazon információkhoz, amelyeket szükségesnek vél ahhoz, hogy szükség esetén élhessen az áruk vizsgálatának elvégzésére vonatkozó jogával -az árukra már nem vonatkozik tilalom vagy korlátozás

12 Nyilvántartásba való bejegyzés összes vámeljárásra alkalmazható (kivéve árutovábbítás) nincs ügyleti alapon benyújtott árunyilatkozat; közvetlen képviselő nem kaphat ilyen engedélyt * Az egyszerűsítéshez nem kell biztosíték; * A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre szóló engedély a Bizottság álláspontja szerint nem adható ki közvetlen képviselőnek (mivel a közvetlen képviselő nem nyilatkozattevő), ám a közvetlen képviselőknek 2016. május 1-je előtt helyi vámkezelési eljárásra kiadott engedélyek érvényben maradhatnak, illetve a közvetlen képviselő új képviselni kívánt személyeket is bevonhat az engedély szerinti eljárásaiba, amíg ezen engedélyeket nem vizsgálják felül.

13 Nyilvántartásba való bejegyzés A nyilvántartásba való bejegyzésnek nem feltétele az, hogy a kérelmező az eljáráshoz biztosítékot nyújtson, azonban ha az eljárást különleges eljárásra kívánja használni az engedélyes, a különleges eljárásra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítékot nyújtani. Ha az eljárást szabad forgalomba bocsátásra kívánja használni az engedélyes, az engedélynek kapcsolódnia kell egy halasztott fizetési engedélyhez, melyhez a halasztott fizetésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítékot nyújtani.

14 Központi vámkezelés A vámhatóságok kérelem alapján engedélyezhetik valamely személy számára, hogy a letelepedési helyén illetékes vámhivatalnál nyújtson be vám-árunyilatkozatot olyan árukra vonatkozóan, amelyeket egy másik vámhivatalnál állítanak vám elé. mentesítést lehet adni, amennyiben a vám-árunyilatkozat benyújtására és az áruk vámhivatalnál történő vám elé állítására egyazon vámhatóság felügyelete mellett kerül sor a vámhivatal, amelynél a vám-árunyilatkozatot benyújtották, köteles: -felügyelni az áruknak az adott vámeljárás alá vonását -megvizsgálhatja az árunyilatkozatot és az azt alátámasztó okmányokat -előírhatja a nyilatkozattevő számára, hogy egyéb okmányokat is benyújtson Kérheti azt a vámhivatalt, ahol a vám elé állítás történik, hogy áruvizsgálatot, mintavételt végezzen. elvégzi a vámtartozásnak megfelelő behozatali vagy kiviteli vámok összegének beszedéséhez szükséges vámalakiságokat

15 Önértékelés A vámhatóságok kérelem alapján engedélyezhetik a gazdálkodó számára, hogy bizonyos vámalakiságokat a vámhatóságok helyett elvégezzen, meghatározza a fizetendő behozatali és kiviteli vám összegét, valamint vámfelügyelet mellett végrehajtson bizonyos ellenőrzéseket Feltétel: AEOC Kiegészítő árunyilatkozat benyújtási kötelezettsége alóli mentesség Vámhatósági hozzáférés az engedélyes informatikai rendszeréhez A gazdálkodó a vámhatóságok által az engedélyben rögzített időszak végén meghatározza az engedélyben megállapított szabályok szerint a fizetendő behozatali és kiviteli vám összegét, az engedélyben rögzített időszak leteltét követő 10 napon belül az említett engedély engedélyese részletesen tájékoztatja a felügyelő vámhivatalt az általa meghatározott összegről.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámeljárások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések