Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése."— Előadás másolata:

1 KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

2 Tárgyalt témák 1.Eljárásrendi kérdések, változások 2.Pályázatok életútja 3.Fontos tudnivalók 4.2007-2011 tapasztalatok 2

3 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet és a 24/2011. (V. 6.) NFM utasítás szabályozza az eljárásrendet Általános pályázati útmutató (régi nevén: Általános feltételek) Pályázati felhívás (régi nevén: Pályázati útmutató) 3 Eljárásrendek, útmutatók

4 4 Eljárásrendi változások Az eljárásrendek módosításának célja: egyszerűsítés, gyorsítás, nagyfokú elektronizálás Határidők rövidülése: Pályázatok elbírálása: benyújtási határidőtől a döntésig 60 nap + hiánypótlás Támogatási szerződés megkötése: döntés kézhezvételétől számított 30 nap (+30 nap) Projektek megvalósulása: előrehaladási jelentéseket a kifizetési kérelmekkel együtt kell benyújtani

5 Pályázati felhívás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2928 5

6 1.Befogadási és jogosultsági kritériumok ellenőrzése 2.Teljességi kritériumok ellenőrzése ( → hiánypótlás) 3.Tartalmi-szakmai megfelelőségi kritériumok és pontozással értékelt szakmai kritériumok 4.Döntés a támogathatóságról 5.Támogatási Szerződés kötése 6.Megvalósítás 7.Kötelező fenntartás 6 Pályázatok életútja

7 7 A felhívás feltételeinek leginkább megfelelő pályázatok Pályázat A projektkiválasztás célja

8 A projektkiválasztás folyamata Döntési határidő a benyújtástól a döntésig: 60 + Hiánypótlás Érkeztetés Iktatás EMIR feltöltés Befogadási, jogosultsági kritériumok ellenőrzése Befogadás 15 nap Tartalmi ellenőrzés Támogatható- sági ellenőrzés Hiánypótlás Helyszíni szemle Tartalmi értékelés és döntés Értékelés Döntési javaslat Döntés (Újraértékelés) (Döntés) 45 nap

9 9 Nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumok I. Benyújtási határidőn belül került benyújtásra a pályázat. Az igényelt támogatás összege és mértéke megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott min. és max. értékeknek. A Projekt adatlap az adott pályázati kiíráshoz közzétett kitöltő programmal került elkészítésre. A Projekt adatlap xzip formátumban került benyújtásra (a pdf formátumban benyújtott Projekt adatlap feldolgozására nincs lehetőség).

10 10 Nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumok II. Az xzip file-ban csatolt Projekt adatlap nem üres, a jogosultsági vizsgálat szempontjából szükséges részek kitöltésre kerültek. A pályázói jogosult volt-e pályázat benyújtására – pályázói körbe tartozik-e. Az ellenőrzés eredménye: befogadás vagy elutasítás

11 11 Teljességi kritériumok I. Meghatározott példányszám (1 eredeti + 1 elektronikus) A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. A papír alapon és a digitálisan (Xzip formátumban) benyújtott projekt adatlap mindenben megegyezik. A Projekt adatlap valamennyi rovata ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.

12 12 Teljességi kritériumok II. A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok összhangban vannak egymással. A pályázó, és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, meghatározott kizáró okok alá. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.4. pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket.

13 13 Teljességi kritériumok III. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek. Költségvetés formai vizsgálata. Tulajdonviszonyok vizsgálata (Pályázati Útmutató c. dokumentum C7 pontjában előírtaknak megfelelően). Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok vizsgálata. Monitoring mutatók megadása. Projekt megvalósítási időtartamának és kezdési időpontjának vizsgálata (max. 24 hónap)

14 14 Tartalmi értékelés I. Megfelelősségi kritériumok Nem megfelelés esetén elutasítást von maga után: Illeszkedés a kiírás céljához. Pályázat tartalmazza a támogathatóság megítéléséhez szükséges információkat. Minimum egy önállóan támogatható tevékenység. Az önállóan támogatható tevékenységként fejlesztendő gyűjtőút, illetve magasabb rendű út a település szerkezeti tervében, szabályozási tervében valamint a HÉSZ pályázatra vonatkozó kivonatában és a közlekedési alátámasztó munkarészében meglévő, vagy tervezett gyűjtőúti, illetve annál magasabb kategóriájú útként szerepel. A vizsgálat valamennyi útszakasz esetében elvégzésre kerül a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos fenti dokumentumok alapján.

15 15 Tartalmi értékelés II. Megfelelősségi kritériumok Hivatkozott dokumentumok benyújtásának hiányában a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, a pályázat nem támogatható. A fejlesztendő út funkciójában már legalább tervezett gyűjtőút a hatályos Trt-ben. „Nem” megfelelés esetén szerződéskötési feltételt von maga után: A pályázat teljes mértékben megfelel a C4. Speciális előírások pontban előírtaknak.

16 16 Tartalmi értékelés III. Megfelelősségi kritériumok Nem megfelelés esetén költségcsökkentést von maga után: (25% feletti költségcsökkentés sem elutasítás!) Költségvetés vizsgálata Projekt tevékenységeinek támogathatósága Költségvetés számszaki megfelelősége Költségek elszámolhatósága Belső arányok vizsgálata Költségvetés megalapozottsága, indokoltsága, alátámasztása ÁFA nyilatkozat és a költségvetés összhangjának vizsgálata

17 17 Értékelési szempont Maximum Pontszám 1.A projekt környezetének értékelése5 2.A projekt céljának értékelése30 3.A projekt szakmai és műszaki értékelése75 Összesen110 Minimum ponthatár: Nincs Tartalmi értékelés IV. Tartalmi szakmai szempontok

18 18 Fontos tudnivalók I. Pályázati Útmutató: általános, minden kiírásra érvényes előírásokat tartalmat pl. általános mellékletek, tulajdonviszonyok, elszámolható költségek, projekt megkezdése, pénzügyi feltételek (önrész, előlegigénylés, biztosítékok, stb.), kizáró okok, egyéb általános feltételek Pályázati Felhívás: témaspecifikus előírások

19 19 Fontos tudnivalók II. Vagyis, a pályázati felhívásban nem szabályozott témákban az útmutató előírásai a mérvadók, továbbá a felhívás eltérő, esetenként megengedőbb, vagy szigorúbb előírást is megfogalmazhat, mint az útmutató! Projekt adatlap kitöltési útmutató, Projektterv elkészítési iránymutatások, segédletek Lehetőség van előleg igénylésre: megítélt támogatás max. 25%-a!

20 20 Fontos tudnivalók III. Azonnali értesítések rendszere: Befogadó levél – postai és elektronikus úton. Formai hiánypótlási felszólítás, tisztázó kérdések csak elektronikusan kerülnek kiküldésre. Figyelmeztető üzeneteket küld a rendszer a határidő lejárta előtt 5., 2., és a 0. napon! Visszaigazolást ad a rendszere a beérkezésről.

21 21 Fontos tudnivalók IV.

22 22 2007-2011 Tapasztalatok Támogatottak száma: 44

23 23 2007-2011 Tapasztalatok Megítélt támogatás összesen: 4,39 Mrd Ft

24 24 2007-2011 Tapasztalatok

25 25 2007-2011 Tapasztalatok

26 26 2007-2011 Tapasztalatok

27 27 2007-2011 Tapasztalatok

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Elérhetőség: Antos Mónika, Takács Balázs Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Tel: 22/513-370 E-mail: monika.antos@kdrfu.humonika.antos@kdrfu.hu balazs.takacs@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.huwww.kdrfu.hu


Letölteni ppt "KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések