Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu ELTE PPK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu ELTE PPK."— Előadás másolata:

1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu ELTE PPK

2 A főváros szívében elhelyezkedő ELTE PPK Pszichológiai Intézete:  megkülönböztetett helyet elfoglaló bázisintézménye a hazai pszichológus képzésnek.  oktatóink száma meghaladja a 100 főt, s közel 50 gyakorlóhelyen szerezhetnek tapasztalatot hallgatóink az elméleti képzés mellett.  nagyszámú kutatási és fejlesztési projektjeink sikerét kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolásával biztosítjuk, melyekben hallgatóink intenzív szerepet vállalhatnak.  kiterjedt ERASMUS kapcsolataink révén hallgatóink jelentős része képzése egy részét külföldi egyetemeken végezheti  az alapképzés mellett posztgraduális szakirányú továbbképzést is nyújt, PhD-programmal és ennek megfelelően habilitációs joggal rendelkezik ELTE PPK Kari Nyílt Nap

3  Állandó intézeti rendezvényeink: Tudományos Fórum Tudományos Előadások Illyés Sándor Emléknapok Professzori előadások Kognitív Szeminárium KÖRBE (Környezetpszichológiai beszélgetések) Szervezetpszichológia Nap Szociálpszichológiai workshop-ok Intézeti konferenciák, mint a Nemzetközi Addiktológiai Konferencia, stb… A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) alábbi rendezvényinek otthont adunk: - Pszichológiáról mindenkinek - MPT Irodalmi Lapozgató - MPT Filmklub, stb.

4 Ausztria Osztrák Orvosi Antropológiai társaság (Austrian Society of Medical Anthropology) Belgium Lessius Hogeschool, Antwerpen Dánia Københavns Universitet Egyesült Királyság Edinburgh Napier University Brunel University Franciaország Université de Nantes Université Paris Descartes Université Pairs 8 Vincennes-Saint-Denis Université de Paris X-Nanterre Université de Toulouse-Il-Le-Mirail Hollandia Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit Twente Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Leiden Maastricht University Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit van Tilburg Lengyelország Uniwersytet Gdanski Uniwersytet Warszawski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ELTE PPK Kari Nyílt Nap Németország Otto-Friedrich-Universität, Bamberg Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene Freie Universität, Berlin Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main Universität zu Köln Universität Konstanz Universität Leipzig Otto-Friedrich-Universität, Bamberg Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene Freie Universität, Berlin Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main Universität zu Köln Universität Konstanz Universität LeipzigOlaszország Universtià degli Studi di Milano-Bicocca Universita degli Studi di Padova Universtià degli Studi di Milano-Bicocca Universita degli Studi di PadovaPortugália Universidade de Lisboa Instituto Superior de Psicologia Aplicada Universidade de Lisboa Instituto Superior de Psicologia AplicadaSpanyolország Universidad de Almería Universitat de Barcelona Universidad de Huelva Universidad de Autónoma de Madrid Universidad de Almería Universitat de Barcelona Universidad de Huelva Universidad de Autónoma de MadridSvédország Lunds Universiteit Mälardalens Högskola Lunds Universiteit Mälardalens HögskolaSvájc Universität Zürich Universität Zürich

5 Pszichológus alapképzést Pszichológus mesterképzést (számos más mesterszakot) Szakirányú továbbképzést Doktori képzést ELTE PPK Kari Nyílt Nap

6 Olyan viselkedéselemző szakemberek kiképzése: akik birtokolják a pszichológia tudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit, akik birtokolják a pszichológia tudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit, alapszinten járatosak a pszichológia alkalmazotti ágaiban, alapszinten járatosak a pszichológia alkalmazotti ágaiban, rendelkeznek a pszichológus szakma azon készségeivel és technikáival amelyeket kiemelten a viselkedésmérés és vizsgálat terén képesek az egyének, csoportok és szervezetek megismerésére és fejlesztésére használni, rendelkeznek a pszichológus szakma azon készségeivel és technikáival amelyeket kiemelten a viselkedésmérés és vizsgálat terén képesek az egyének, csoportok és szervezetek megismerésére és fejlesztésére használni, cél olyan korszerű elméleti és gyakorlati tudásanyag közvetítése, a szakmai készségek és a hivatástudat olyan szintű kiépítése a pszichológia tudomány terén, amely a pszichológus mesterképzésben való részvételhez biztos alapot ad, cél olyan korszerű elméleti és gyakorlati tudásanyag közvetítése, a szakmai készségek és a hivatástudat olyan szintű kiépítése a pszichológia tudomány terén, amely a pszichológus mesterképzésben való részvételhez biztos alapot ad, a képzés biztosítja továbbá a tanári pálya alapmoduljainak az elsajátítását és olyan nevelési, kommunikációs és humánfejlődési ismereteket nyújt, amelyek a pedagógia és az andragógia mesterszakhoz is megfelelőek. a képzés biztosítja továbbá a tanári pálya alapmoduljainak az elsajátítását és olyan nevelési, kommunikációs és humánfejlődési ismereteket nyújt, amelyek a pedagógia és az andragógia mesterszakhoz is megfelelőek.

7 ELTE PPK Kari Nyílt Nap Viselkedéselemző szakemberek helye: - minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, rehabilitációs tevékenység folyik, és ennek során a szakemberek humán intervenciókat használnak fel a munkájukban; - minden pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén az alkalmasság-vizsgálatok és standard vizsgálóeljárások lebonyolításához; - alkalmas standard vagy célprogramszerűen megvalósítandó alkalmasság-, működés-, adaptációs-, és viselkedéselemző vizsgálat elvégzésére, és pszichometrikus szintű kiértékelésére; - igényt tarthat e szaktevékenységre minden okleveles pszichológust már alkalmazó intézmény, ahol a belépő új szakember szupervízió mellett dolgozhat

8  A tanulmányok számokban: 6 félév, 180 kredit.  Miben áll a tanszabadság? Ütemezés, tanárok, egyes kurzusok választása.  Hogyan zárulnak a tanulmányok? Önállóan készített portfólióval, szóbeli vizsgával.  Hogyan lehet a mesterszakra tovább menni? A BA eredményei alapján új felvételivel. ELTE PPK Kari Nyílt Nap

9  Bevezető tárgyak  Élettan és anatómia  Statisztika  Kultúra és szocializáció  Pszichológiatörténet  Alaptárgyak  Fejlődéslélektan  Kognitív és affektív pszichológia  Személyiséglélektan  Szociálpszichológia  Alkalmazások  Bevezetés a klinikai és az egészségpszichológiába, a munka- és szervezetpszichológiába, tanácsadás pszichológiájába, neveléspszichológiába, viselkedéselemzési készségtárgyak, alkalmazott lélektani tárgyak ELTE PPK Kari Nyílt Nap  Módszertani tárgyak  Kutatásmódszertanok  Műhelymunkák

10  Az alapképzés tantervét az összes intézmény együtt dolgozta ki.  Új tárgyakat is vezettünk be (példák):  Evolúciós pszichológia  Bevezetés a szociológiába  Bevezetés a kulturális antropológiába  Kommunikációelmélet és médiatudomány  Viselkedéselemzési készségtárgyak  A segítő beszélgetés készségei  Önismeret a munka világában  Kapcsolatteremtési készségek kritikus állapotú betegekkel ELTE PPK Kari Nyílt Nap

11  Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia  Klinikai- és egészségpszichológia  Kognitív pszichológia  Tanácsadás- és iskolapszichológia  Társadalom- és szervezetpszichológia Konzorciális együttműködésben, belső menedzseléssel ( PPK, TTK, BTK, TÁTK és BGGYK ):  Cognitive Science MsC (Kognitív tanulmányok MA) A karon belül: Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA, Emberi erőforrás MA, stb. ELTE PPK Kari Nyílt Nap

12 φ Fejlődés-neuropszichofiziológia φ Társas Elmék φ Gyermekkori Pszichés Zavarok φ Egészségpszichológia φ Klinikai Pszichológiai es Pszichoterápia φ Addiktológia φ Pozitív pszichológia φ Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás φ Matematikai Megismerés φ Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány φ Tudás és Emlékezet φ Humán Elektrofiziológia φ Humán Interakció φ Pszichogenetika φ Döntéspszichológia φ Pedagógiai Pszichológia φ Differenciális és Iskolapszichológiai Tesztmódszertan φ Tanári és Iskolapszichologia φ Kvalitatív pszichológia φ Politikai Pszichológia φ Társadalmi Csoportok es Média φ Környezetpszichológia

13  Diplomavédés az MA képzésben  Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolája vezeti: Demetrovics Zsolt, egyetemi tanár)  Személyiség- és Egészségpszichológiai Doktori Program  Klinikai Pszichológia és Addiktológia Doktori Program  Magatartáspszichológiai Doktori Program  Kognitív Pszichológiai Doktori Program  Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Doktori Program  Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája Doktori Program ELTE PPK Kari Nyílt Nap

14 Szakképzések pszichológus MA diplomával:  Tanácsadás szakpszichológus képzés  Egészségfejlesztő szakpszichológus képzés  Pedagógiai szakpszichológus (Iskolapszichológus szakképzés)  Szexuálpszichológiai szakpszichológus  Munka- és szervezetpszichológus  Klinikai szakpszichológus képzés  Klinikai- és mentálhigiéniai felnőtt, gyermek és ifjúsági pszichológus  Perinatális szaktanácsadó (BA-val is) ELTE PPK Kari Nyílt Nap

15 Az ELTE a korábbi alkalmasságvizsgálatok során szerzett tapasztalataira és kutatásaira építve pszichometriailag hiteles eszközökkel tehetségazonosító és alkalmasságtesztelő szűrőrendszert dolgoz ki amely orientálja az alapszak hallgatóit a képességeiknek leginkább megfelelő mesterszakok irányába és támogatja a hallgatók és kiemelten a szakmai tehetséget mutatók karrierépítését.  információt, orientációt és szakmai segítséget nyújt a hallgatóknak. ELTE PPK Kari Nyílt Nap

16 Pszichológiai Intézetben (Izabella u. 46.) Kiss Orhidea oktatási igazgatóhelyettes Szilveszter Andrea tanulmány ügyintéző Tel.: 461-2600/5635/5626 E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu; pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hukiss.orhidea@ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Honlap: ppk.elte.hu Információs és felvételi iroda: (06-1)-461-4575, felvinfo@ppk.elte.hufelvinfo@ppk.elte.hu felvi.hu ELTE PPK Kari Nyílt Nap


Letölteni ppt "ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu ELTE PPK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések