Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z ÖKOISKOLA PROGRAM BEMUTATÁSA 2016. FEBRUÁR 23. S CHEUER Z SUZSANNA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z ÖKOISKOLA PROGRAM BEMUTATÁSA 2016. FEBRUÁR 23. S CHEUER Z SUZSANNA."— Előadás másolata:

1 A Z ÖKOISKOLA PROGRAM BEMUTATÁSA 2016. FEBRUÁR 23. S CHEUER Z SUZSANNA

2 1) AZ ÖKOISKOLÁK TÖRTÉNETE 2) MI AZ, HOGY ÖKOISKOLA ? 3) A CÍM 4) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 5) POZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK 6) NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK, BUKTATÓK 7) JÓ GYAKORLATOK T ARTALOM A TÁRSASÁG HOGY BEFOGADJANAK A CÉL AZ ÚT

3  1986: ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) (OECD)  2000: hazai Ökoiskola Hálózat  OKI, OFI  Oktatási, ill. Vidékfejlesztési Min., EMMI  2002: „Ökoiskola” cím, 2012: „Örökös ökoiskola” cím 1) A Z ÖKOISKOLÁK TÖRTÉNETE  2005-2014: Fenntarthatóságra Nevelés Évtizede  „Tanulás a fenntartható fejlődés érdekében” stratégia  1977: UNESCO környezeti nevelési konferencia (Tbiliszi)  2014-2020: Globális Cselekvési Program  EU környezetvédelmi programja

4 1. § (1) A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság (…) erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül bm) az alapfokú művészeti iskola kivételével az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket… 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül bm) az alapfokú művészeti iskola kivételével az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket… 10. § A kollégium pedagógiai programja k) egészségnevelési és környezeti nevelési elveket stb. tartalmazza 10. § A kollégium pedagógiai programja k) egészségnevelési és környezeti nevelési elveket stb. tartalmazza 2) M I AZ, HOGY ÖKOISKOLA ?  intézményi alapdokumentumok:  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (nkt)  20/2012 EMMI Rendelet  1996  2004

5 Fenntarthatóság, környezettudatosság A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Fenntarthatóság, környezettudatosság A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. 2) M I AZ, HOGY ÖKOISKOLA ?  iskolai alapdokumentumok:  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (nkt)  20/2012 EMMI Rendelet  NAT

6 1.Erkölcsi nevelés 2.Nemzeti öntudat 3.Állampolgárságra, demokráciára nevelés 4.Önismeret és társas kultúra fejlesztése 5.Családi életre nevelés 6.Testi, lelki egészségre nevelés 7.Felelősségvállalás másokért, önzetlenség 8.Fenntarthatóság, környezettudatosság 9.Pályaorientáció 10.Gazdasági és pénzügyi nevelés 11.Médiatudatosságra nevelés 12.A tanulás tanítása 2) M I AZ, HOGY ÖKOISKOLA ? NAT: Fejlesztési területek

7 2) M I AZ, HOGY ÖKOISKOLA ? 1.Magyar nyelv és irodalom 2.Idegen nyelvek 3.Matematika 4.Ember és társadalom 5.Ember és természet 6.Földünk és környezetünk 7.Művészetek 8.Informatika 9.Életvitel és gyakorlat 10.Testnevelés és sport NAT: Műveltségi területek ÖTLETBÖRZE Egy adott témához – pl. HULLADÉK – melyik tantárgy mit tudna hozzátenni? ÖTLETBÖRZE Egy adott témához – pl. HULLADÉK – melyik tantárgy mit tudna hozzátenni?

8 Készítsünk címkefelhőt szabad asszociációval az ökoiskoláról! élménypedagógia, zöld, öko, ökonómia, jövőkép, szemléletváltás, globális problémák, környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiája, környezettudatosság, ökológia, erőforrások, felelősség, egészségnevelés 2) M I AZ, HOGY ÖKOISKOLA ?  két fontos fogalom  az „öko” kifejezés JÁTÉK !

9 2) M I AZ, HOGY ÖKOISKOLA ? FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJA KÖRNYEZETI NEVELÉS + társadalmi, szociális, gazdasági jelenségek (egyenlőség, tolerancia…) + társadalmi, szociális, gazdasági jelenségek (egyenlőség, tolerancia…) >  interdiszciplináris  tantárgyak:  mindegyik és egyik sem  interdiszciplináris  tantárgyak:  mindegyik és egyik sem  élővilág  épített és kulturális környezet  globális problémák  egészségnevelés  élővilág  épített és kulturális környezet  globális problémák  egészségnevelés  rendszerszerűen  mindennapok gyakorlatában  nem csak tanórán  rendszerszerűen  mindennapok gyakorlatában  nem csak tanórán

10 2) M I AZ, HOGY ÖKOISKOLA ?  2016. február 23. Ökoiskola-program  2016. január: ~ 900 ökoiskola ~ 200 örökös ökoiskola

11  a cím  minden tanévben pályázható  magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények számára  általános iskola;  szakiskola;  gimnázium, szakközépiskola;  alapfokú művészetoktatási intézmény;  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;  diákotthon és kollégium 3) A CÍM

12  az oklevél 3) A CÍM

13 4) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  pályázati kiírás (OFI, EMMI)  feladatellátási helyenként külön  alapdokumentumok  ped.pr.  helyi tanterv  ökoiskolai munkaterv fenntarthatóság

14 4) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  szándéknyilatkozatok  intézményvezető  diákok  szülők  KT / munkavállalók hozzájárulása

15 4) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  önértékelési táblázat  szervezeti feltételek  ped. munka  kommunikáció  együttműködés…

16 4) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  pályázat benyújtása: folyamatos  elbírálás: 2x/év  május 5.  szeptember 30.

17 www.ofi.hu/okoiskola RFK-k 4) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

18 5) P OZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK ISKOLAIGAZGATÓ JÁTÉK ! Az iskolaigazgató összehívja valamennyi munkatársát (  pedagógus munkakörben foglalkoztatottak,  nem pedagógus munkakörű, a nevelés-oktatást segítő munkatársak,  technikai dolgozók) egy megbeszélésre, meghívja a  szülők, valamint a  helyi közösség kulcsszereplőit és a  diákönkormányzat vezetőségét is. A találkozó előtt tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy mit olvasott a fenntartható fejlődés pedagógiájának évtizedéről és az ökoiskolák hazai hálózatáról. Meghívójában jelzi, hogy a téma érdekesnek tűnik, de nem biztos abban, hogy jó ötlet, ha az iskola is kifejezetten foglalkozik vele. A találkozón minden csoportot arra kér, gyűjtsön érveket az ökoiskolai címért folytatott koncentrált erőfeszítések ellen és mellett. Miért előnyös ez az iskolának, és milyen negatívumokkal kell szembesülniük?

19  (munka)környezet feltételeinek javulása  takarékosság  hatékonyság növelése  önismeret  kritikus gondolkodás  innovatív jelleg  kihívás  komplexitás, együttcselekvés  elszakadás a mindennapi rutintól 5) P OZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK

20  „élő” dokumentumok  módszertani segédanyagok, hírlevél  új pedagógiai módszerek  pedagógus-továbbképzések  pályázatok: plusz pontok  államilag garantált minőségjelző, rang, vonzerő  példa (más iskolák), iránytű  arculat, jövőkép 5) P OZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK  hálózati részvétel (hazai + külföldi)  ökoiskola-találkozók, konferenciák  nyitottság, partneriskolák  tanulás egymástól / egymással / egymásért  meta-tanulás

21  anyagi források hiánya  szabad erőforrások, energiák  adminisztráció 5) P OZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK 

22 6) N EHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK, BUKTATÓK A leggyakoribb problémák -2009. OFI felmérés  anyagi erőforrások  humánerőforrás  fizikai környezet  társadalmi kapcsolatok  fenntartói ellenkezés Megoldási javaslatok  kreativitás  „beépített emberek”  szülők, diákok  alapítványok  kreativitás  „beépített emberek”  szülők, diákok  alapítványok  szemléletformálás  szponzorok  pénzkímélő megoldások keresése  szervezeti tanulás  meglevő példák megkeresése  szemléletformálás  szponzorok  pénzkímélő megoldások keresése  szervezeti tanulás  meglevő példák megkeresése

23 7) J Ó GYAKORLATOK  rendszeres E-befektetés a)jeles napok megünneplése b)negyedéves elektronikus hírlevél c)nevelési értekezlet d)rendezvények zöldítése e)tanórán kívüi pedagógia (…)

24 7) J Ó GYAKORLATOK b)negyedéves elektronikus hírlevél  iskolai honlap, FB-oldal A hónap képe Szinyei Merse Pál: Majális (2014-es verzió)

25 7) J Ó GYAKORLATOK c)nevelési értekezlet, avagy a szervezeten belüli tanulás  zöld ötletek az egyes tantárgyakban  fenntarthatóság pedagógiája  beszámoló továbbképzésekről, konferenciákról  ökoiskolai ötletek egymásnak (…)

26 d)rendezvények zöldítése  táborok  diáknap  ballagás (…) 7) J Ó GYAKORLATOK

27 e)tanórán kívüli pedagógia  középiskola: közösségi szolgálat  környezet- és természetvédelem  általános iskola: 16 órai szabály 7) J Ó GYAKORLATOK

28  egyszeri E-befektetés a)kerékpár-tároló b)büféválaszték c)világítás, vízfogyasztás d)szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás e)udvari diverzitásnövelés  fűszerkert f) arculat

29 6) J Ó GYAKORLATOK  fűszerkert

30 6) J Ó GYAKORLATOK  fűszerkert

31 6) J Ó GYAKORLATOK  fűszerkert

32 7) J Ó GYAKORLATOK  fűszerkert

33 7) J Ó GYAKORLATOK f) arculat: esztétikum + figyelemfelkeltés

34 Svájci-Magyar Együttműködési Program hivatalos weboldala http://www.svajcihozzajarulas.hu Nemzeti Koordinációs Egység Svájci-Magyar Együttműködési Program weboldala http://www.swiss-contribution.hu R ESUMÉ

35 www.humusz.hu 1111 Budapest, Saru u. 11. Tel/fax: (06) 1 386-2648 E-mail: okoiskola@humusz.hu R ESUMÉ zsuzsanna.scheuer@gmail.com Scheuer Zsuzsanna


Letölteni ppt "A Z ÖKOISKOLA PROGRAM BEMUTATÁSA 2016. FEBRUÁR 23. S CHEUER Z SUZSANNA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések