Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Válság és föllendülés Nyugaton.  Római Birodalom utolsó százada  árutermelés   piac beszűkül  colonus-rendszer térhódítása  Városok szerepe  

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Válság és föllendülés Nyugaton.  Római Birodalom utolsó százada  árutermelés   piac beszűkül  colonus-rendszer térhódítása  Városok szerepe  "— Előadás másolata:

1 Válság és föllendülés Nyugaton

2  Római Birodalom utolsó százada  árutermelés   piac beszűkül  colonus-rendszer térhódítása  Városok szerepe   élelmiszerek és áruk cseréje tovább   hanyatlás elmélyülése  birodalom szétesik  éhezés, pestis, barbár betörések  antik virágzása végleg a múlté  Nyugat önellátó nagybirtokokra esik szét  uradalom (a késő-antik villagazdaságok)  átveszik állam szerepét (igazgatás, bíráskodás)  Önellátó nagybirtokokra  ellentét (feudális anarchia) A nagy visszaesés A nagy visszaesés

3 A fellendülés kezdete  Európa két részre oszlik  dél: hagyományos antik formák; észak: új eszközök, új módszerek  talaj(legelő)váltó: (irtásos, égetéses) kis terméshozam  kétnyomásos: föld fele  háromnyomásos: 2/3 műveléses - őszi + tavaszi + ugar  Új módszerek új eszközöket igényelt  új technikai találmányok  nehéz fordítóeke, szügyhám, patkó, kengyel, taliga  Új eszközök, új módszerek  terményfelesleg  de a helyi kereskedelem   Távolsági kereskedelem luxuscikkek

4 Új módszerek

5 Új eszközök

6 Sarlóval arató jobbágyok

7

8  A hatalom alapja a földbirtok (uradalom)  új vezetőréteg alakul ki  római nagybirt., germán törzsfő, fegyv. kíséret  A kormányzás nehézséggel járt  a hívek között birtokokat (beneficium) adományoznak  a kir. hatalom    kötöttsége  szembe kerülnek a királlyal  Martell Károly változtatása  feltételhez köti az adományt  fegyveres szolgálat  Adománybirtok  a hűbér  a tulajdonos  a hűbéres  Föld = feudum  feudalizmus  korai szakasza a hűbériség Az új típusú vezetőréteg

9  A feudalizmus (vagy hűbéri rendszer, hűbériség) olyan - társadalmi, - jogi, - gazdasági és - politikai berendezkedés, amely a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kölcsönös magánjogi kap-csolatok rendszerére épül.  maga a szó a latin feudum (föld) szóból ered  a feudalizmus klasszikus formájában a középkori Európában létezett

10  A hűbériség  hűbéreskü  keresztény felfogás  Az adományozattak hívek szerzése végett  adományoztak földet  s néha ők is  hűbéri lánc  Adományozó hűbérúr, a senior (BIG király)  hűbéres, a vazallus  a hűbéres  hűbérúrrá válik adományozás után  A hűbéri lánc egyesíti a vezetőréteget (világiak, egyház)  hűbéri lánc  elősegíti a feudális anarchiát  az egyház  az erőt, nyugalmat biztosította a hatalom számára

11

12 A jobbágyság kialakulása  A vezető réteggel párhuzamosan  kialakul a jobbágyság (földművelők)  volt rabszolgák, colonusok, szabad germán parasztok  A jobbágyság kialakulásának folyamata  a frankok szakadatlan háborúi miatt  a szabad germán parasztok (harcos is) elszegényednek  Katonai szolgálat  fegyverzet előteremtése drága  harcművészet változása  kengyel  nehézlovasság  tovább drágul a fegyverzet  belső harcok  védelem keresése  nagybirtokos védelme alá helyezkednek személyi szabadság  árán

13  A jobbágyi föld jellemzői  csak használója,  tulajdonosa a földnek  szabadon örökíthette  és el is adhatta  Személyi és dologi függés  földesúri bíráskodás  úriszék  jobbágyi szolgáltatások  Robot, terményjáradék (pénz), ajándék  A középkori uradalmak jellemző vonásai  az uradalom részei  a tulajdonképpeni uradalomra [majorság]  a jobbágytelekre  közös használatban levő földekre

14 A jobbágyság kialakulása és szolgáltatásai

15 A terményadó beszolgáltatása

16 A középkori uradalom Terményjáradék /pénz/ ajándék

17 Birtokrendszer és szolgáltatások háromnyomásos gazdálkodás robotkötelezettség Terményjáradék /pénz/ ajándék

18 Cooperation and mutual obligation Feudal / Manorial Relationships fief and peasant Loyalty, military aid Food, shelter, protection Homage, military service Food, shelter, protection farm the land, pay rent peasant

19 Együttműködés és kölcsönös kötelezettség Feudális / majorsági kapcsolatok birtok és paraszt Hűség, katonai segély Étel, menedék, védelem Tisztelet, katonai szolgálat Étel, menedék, védelem farm, és föld, amit bérelnek parasztok

20  36/1; 36/2; 36/3; 36/4; 36/5; 36/6;

21

22

23


Letölteni ppt "Válság és föllendülés Nyugaton.  Római Birodalom utolsó százada  árutermelés   piac beszűkül  colonus-rendszer térhódítása  Városok szerepe  "

Hasonló előadás


Google Hirdetések