Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nem csak a bérfejlesztés végrehajtása a dolgunk! Munkaügyi feladatok év elején, új szabályok dióhéjban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nem csak a bérfejlesztés végrehajtása a dolgunk! Munkaügyi feladatok év elején, új szabályok dióhéjban."— Előadás másolata:

1 Nem csak a bérfejlesztés végrehajtása a dolgunk! Munkaügyi feladatok év elején, új szabályok dióhéjban

2 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

3 A naptári év elején… -a tervezés ideje -a szervezett módosítások ideje -Célszerűségi okokból -Jogszabályi követelmények (változások) miatt

4 Munkaszerződés-módosítás Kell-e munkaszerződést módosítani, új tájékoztatót kiadni az év elején esedékes bérfejlesztés miatt?

5 Munkaszerződés-módosítás 58. § A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 46. § (4) A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá az (1) bekezdésben meghatározottak változásáról a munkavállalót a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatni kell.(1) bekezdésben

6 Munkaszerződés-módosítás Mikor kell legkésőbb a munkaszerződés- módosítást megtenni? Mikor kell legkésőbb a tájékoztató-módosítást kiadni?

7 Módosítás határideje 48. § A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap.

8 Munkaszerződés-módosítás Minden (pl. inaktív) munkavállalónak módosítani kell a munkaszerződését?

9 Munkaszerződés-módosítás A munkaszerződések nagy része a Mt. 46. § szerint tájékoztatást is tartalmazza. Hogyan oldaná meg, hogy a jövőben külön munkaszerződése (a tájékoztató tartalma nélkül) és külön tájékoztatója legyen? Miért praktikus ez?

10 Külön munkaszerződés, külön tájékoztató …. Munkaszerződés X,Y,X pontjai hatályon kívül, ….munkaszerződés hatályon kívül Tájékoztató - újként

11 Nyilatkozatok év elején Milyen nyilatkozattételi lehetőség keletkezhet naptári év elején? -Családi adó/járulékkedvezmény -Személyi kedvezmény -Külföldi magánszemély nyilatkozata -Gyermek(ek) utáni szabadság -Cafeteria (ha van) – kapcsolódó adónyilatkozattal -… -Milyen határidővel nyilatkoztassunk?

12 Megállapodási lehetőségek Ha már módosítja a munkaszerződést, mit írna még bele (megállapodások) milyen más szerződéstípus megfontolása (vezető állású, határozott idejű, távmunka)

13 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 1.Részmunkaidő /Mt. 45. § (4) és Mt. 92. § (5)/. 2.A munkavállaló képzése (kivéve általános iskolai) időtartamára a munkavégzés alóli mentesülése/Mt. 55. § (1) g)/. 3.A munkavállaló vétkes kötelességszegése esetén alkalmazható, anyagi hátrányt is okozható jogkövetkezmény/Mt. 56. § (1)/. 4.A felmondási idő meghosszabbítása – maximum 6 hónapig – ha a munkavállaló mondja fel a munkaviszonyt. /Mt. 69. § (3)/ 5.A teljes napi munkaidő felemelésének, illetve csökkentésének lehetősége/Mt. 92. § (2)és (4)/. 6.A beosztás szerinti napi munkaidő max.24, heti munkaidő 72 órára felemelhetősége/Mt. 99. § (3)/.

14 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 7. Osztott napi munkaidő elrendelhetősége /Mt. 100. §/. 8. A törvényben előírt munkaközi szünetnél hosszabb munkaközi szünet/Mt. 103. § (3)/. 9. A szabadságból kevesebb, mint 14 naptári nap egybefüggő kiadása /Mt. 122. § (3)/. 10. Az életkori pótszabadság tárgyévet követő naptári év végéig történő kiadhatósága/Mt. 123. § (6)/. 11. A szülési szabadság ne a szülés várható időpontját megelőző 4 héttel kezdődjön /Mt. 127. § (3)/. 12. A tisztán teljesítménybéres foglalkoztatáshoz munkaszerződésbe foglalt megállapodás szükséges /Mt. 137. § (3)/.

15 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 13. Megállapodás, hogy a bérpótlékok alapja ne az alapbér legyen /Mt. 139. § (2)/. 14. Egyes rendkívüli munkák bérpótlékai helyett megállapodás esetén egyező mértékű szabadidő adható /Mt. 143. § (1)/. 15. A pihenőidővel megváltott rendkívüli munka a megállapodás alapján kiadható akár a következő naptári év végéig/Mt. 143. § (6)/. 16. Munkaszerződésben szükséges rögzíteni, ha a felek az új alapbéresített bérpótlékkal, illetve a pótlékátalánnyal és nem a tételes bérpótlékokkal kívánnak elszámolni az alapbéren túli juttatások tekintetében /Mt. 145. § (2)/. 17. A díjazásról megállapodás, ha a munkavállaló kérésére, a munkáltató hozzájárulásával mentesül a munkavégzési kötelezettség alól/Mt. 146.§(2)/.

16 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 18. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabér alkalmazása esetén megállapodási lehetőség, hogy a munkabér elszámolás ne az „havi kötelező ledolgozandó osztószámmal” történjen. /Mt. 156. § (1)/. 19. Készpénzes bérfizetés megállapodási lehetőség a törvényben előírt fizetési szabályoktól való eltérésről /Mt. 159. § (1)-(6)/. 20. Leltárfelelős munkakörben történő foglalkoztatáskor, erről írásos megállapodás /Mt. 182. § (2) a)/. 21. A munkavállalói biztosíték alkalmazásáról történő megállapodás /Mt. 189. §/.

17 Béren kívüli juttatások v.s. cafeteria Kell-e új cafeteria szabályzatot készíteni/kiadni év elején?

18 Új cafeteria? 16. § (1) Egyoldalú kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) alapján a jogosult elfogadására tekintet nélkül követelhető a vállalt kötelezettség teljesítése. 17. § (1) A munkáltató a 15-16. §-ban meghatározott jognyilatkozatait általa egyoldalúan megállapított belső szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével (a továbbiakban együtt: munkáltatói szabályzat) is megteheti.1516. § Ha az előző határozott időre szólt Ha a feltételek/kínálat/költség-struktúra változott – csak módosítás szükséges

19 Cafeteria Milyen egy jó cafeteria szabályzat? Szükséges vajon cafeteria szabályzat? Mi a különbség a béren kívüli juttatások és a cafeteria között?

20 Egy cafeteria szabályzat lehetséges tartalma Pl: Célja, időtartama, alapelvei, a konstrukció, arányosítási módszer, módosítási lehetőség, Érintettjei (csoportosítva) A kínálat (az elemek részletes leírásával) Nyilatkozat-nyomtatvány (tartalma, érvényessége) Kontakt

21 Nem pénzbeli munkabérelemek 12. § (2) Munkabérnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.(1) bekezdés Béren kívüli juttatások: 1995. évi CXVII. tv.71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató-a munkavállalónak…. Cafeteria: A munkáltató cég, vállalat vagy vállalkozás által meghatározott adómentes juttatásokból választ a munkavállaló, saját pillanatnyi élethelyzetének, igényeinek, motiváltságának megfelelően a béren kívüli meghatározott keretösszegből. /Wikipédia/

22 Munkaszervezés Milyen munkaszervezési változtatások praktikusak év elején?

23 Munkaszervezés - optimalizáció Kötetlen munkarend? Munkaidőkeret,elszámolási időszak Ügyelet készenlét v.s.”megszakítás nélküli működés” Szabadság számítási módszer váltás Távmunkás munkakörök Megváltozott munkaképességűek (munkakör-kialakítása, felvételük, munkával ellátásuk) Készenléti jellegű munkakörök kialakítása Munkaidő-nyilvántartás rendszerek /beléptető rendszer, 134. (3) stb./ Bérszámfejtő rendszerek cseréje Bérszámfejtés outsourcing, vagy cseréje

24 Munkaszervezés Szabadságtervezés: Miért szükséges (praktikus)? Céljai? Mikor felesleges? Hogyan nézhet ki pl.?

25 Jogszabály-változások 2015! Minimálbér/garantált bérminimum Apák pótszabadsága Munkában töltött idő (szabadságszámításban) Vezető felmondási tilalma Három, vagy többgyermekes munkavállaló részmunkaidős munkaszerződés-módosítása Társadalombiztosítás változásai ld. február e.a.

26 Kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Teljes munkaidő Teljesítménybér Részmunkaidő Kötelező jellegű

27 Kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum minimálbér (Ft)garantált bérminimum (Ft) havibér105.000122.000 hetibér24.16028.080 napibér4.8305.620 órabér604702

28 Apák pótszabadsága I. 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről Munkaviszonyban (Mt.) alkalmazható Távolléti díj+közterheinek megtérítése Kötelező okirat (le kell másolni) és nyilatkozat: –a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, –írásban nyilatkozik arról, hogy a szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa szülői felügyeleti jogát bíróság nem szünetelteti, vagy nem szüntette meg. Nyilvántartás: – igénybe vevő nevét, –a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, –a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket.

29 Apák pótszabadsága II. Megőrzés munkáltatói kötelesség(megőrzési idő: mint számviteli bizonylatok) Munkahelyváltás: igénybe vételi lehetőség előző munkáltató igazolása alapján (munkavállaló kéri, 3 munkanapon belül kell kiadni) Költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtania. Ellenőrzés akár helyszínen is. (3. § A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon évente négy alkalommal – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolható el. Hatályos 2015. január 1-től..

30 Munkában töltött idő… Mt. 115. § (2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában e) a keresőképtelenség tartama.

31 Három, vagy többgyermekesek részmunkaidője Mt. 61. § (3) A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. --------------------------------------------------------------------------------- Mt. 294. § (1) k) három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló: aki, a családok támogatásáról szóló törvény szerint szülőként legalább három gyermekre tekintettel ka) családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy kb) gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.

32 Vezető felmondási tilalma Mt. 209. § (2) A vezető munkaszerződése b) 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában foglaltaktól nem térhet el. -------------------------------------------------------------- Mt. 65. § (3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a) a várandósság, b) a szülési szabadság, e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

33 Egyéb Mt. 204. § (1) Köztulajdonban álló munkáltató a közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság, amelyben az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Nem csak a bérfejlesztés végrehajtása a dolgunk! Munkaügyi feladatok év elején, új szabályok dióhéjban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések