Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése."— Előadás másolata:

1 KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

2 Támogatás célja Önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése

3 Pályázók köre Települési önkormányzatok Konzorciumi formában nincs lehetőség pályázat benyújtására.

4 Támogatható tevékenységek köre I. Önállóan támogatható tevékenységek: önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak (B.V.) kiépítése önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása a B.III, B.IV, B.V. tervezési osztályba sorolt utak esetében B.VI. tervezési osztályba sorolt utak fejlesztése B.V. osztályúra

5 Támogatható útkategóriák Belterületi közutakTervezési osztály jele Gyorsforgalmi utak AutópályaB. I. AutóútB. II. FőutakI. rendű főútB. III. II. rendű főútB. IV. MellékutakGyűjtőútB. V. KiszolgálóútB. VI. KerékpárútB. IX. GyalogútB.X.

6 Önállóan nem támogatható tevékenységek: Kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerűsítése Autóbuszöblök felújítása, kiépítése, autóbusz fordulók kialakítása Közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kialakítása Csomópontok kiépítése, fejlesztése Parkolóhelyek kialakítása, felújítása Támogatható tevékenységek köre II.

7 Önállóan nem támogatható tevékenységek: Akadálymentesítés Járdaépítés/felújítás Zöldterület kiépítése, felújítása Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása (kerékpársáv vagy gyalog- és kerékpárút kiépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése) Kerékpár parkolók, tárolók, kerékpár támaszok építése Hidak felújítása Támogatható tevékenységek köre III.

8 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálat (50 m Ft támogatási igény felett)

9 Nem támogatható tevékenységek Állami tulajdonban vagy állami kezelésben lévő közutak felújítása (keresztezett csomópontok felújítása sem) Kétirányú egyoldali, vagy egyirányú kétoldali kerékpárút építése, felújítás Külterületi utak építése Mezőgazdasági utak építése, felújítása Területszerzés, ingatlanvásárlás

10 Elszámolható költségek Projekt-előkészítés költségei Projekt előkészítés Közbeszerzés Beszerzések Építési munkák Infrastrukturális munkák Közlekedésbiztonságot szolgáló elemek Zöldterület fejlesztése Terület előkészítési munkák Parkolók építése Szolgáltatások igénybevétele Műszaki ellenőrzés Könyvvizsgálat maximum 6% 1,5% 5 % 40% 30% 10% 50% 10% 2% 5% 0,5%

11 Támogatás összege: 40 millió Ft–250 millió Ft Megyei jogú városok: 50 millió Ft–400 millió Ft Támogatás mértéke: 90% Rendelkezésre álló forrás: 1,5 Milliárd Ft Támogatás

12 Speciális előírások Összhossz min. 500 m/szakaszonként min. 200 m ÁNF min. 500 E/nap Útügyi Műszaki Előírás (ÚT 2-1.201:2008/ÚT 2.1.203:2010) Fajlagos költségek (2. sz. melléklet) Akadálymentesítés Zsákutca kiépítése nem támogatható Monitoring mutatók (E.3.)

13 Csatolandó mellékletek 1. Projektterv Átnézeti helyszínrajz (a beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai) Ponttérkép (forgalomvonzó létesítmények jelölése, főbejárattal + létesítményjegyzék) Hiteles térképmásolat Szerkezeti és Szabályozási terv részlete, HÉSZ kivonat Burkolt utakat bemutató helyszínrajz (3 szín) Fotók (jelenlegi műszaki állapot)

14 Csatolandó mellékletek Műszaki leírás – forgalomszámlálás, 5 éves előrebecslés Közösségi közlekedés igazolása Tervezői nyilatkozat (buszöböl, buszforduló pályaszerkezete) Tervezői nyilatkozat ha nem teljesíthető az ÚME- ban előírt szélesség Társadalmi egyeztetés igazolása (gyűjtőút építés) Munkahelyek igazolása

15 Csatolandó mellékletek Nyilatkozat csatolása közüzemi infrastruktúra kiépítettségről (szennyvízcsatorna, víz, gáz) Baleseti adatokat igazoló rendőrségi nyilatkozat Civil szervezet támogató nyilatkozata (kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése vagy kijelölése esetén) C.4.9) pontban előírt feltételek igazolása KKK körforgalom építését támogató nyilatkozata Hatósági igazolás az engedélymentességről

16 2. Költségvetést alátámasztó mellékletek 3. Projekt adatlap kiegészítő 4. Jogi státusz igazolása 5. Tulajdonviszonyok igazolása 6. Engedélyek, tervdokumentáció Csatolandó mellékletek

17 A projekt adatlap aláírása A kitöltő programból generált pdf adatlap a nyomtatást követően nem generál az aláírásnak helyet, ezért a kinyomtatott adatlapot a nyilatkozatokat követően javasoljuk aláírni. Nincs külön költségvetési tábla A projekt adatlap kiegészítő melléklet 1. munkafüle szolgál a belső arányok ellenőrzésére (költségvetést alátámasztó mellékletek alapján a költségek beazonosíthatók legyenek) GYIK

18 Projekt adatlap kiegészítő

19 Igényelhető támogatás mértéke: 90% A közszféra szervezet pályázók a Pályázati Felhívásban kizárólag a meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. Pénzügyi alkalmasság igazolása A pályázónak a saját forrás igazolását a támogatási szerződés megkötésekor szükséges megtennie. GYIK

20 Projektmenedzsment Költségei nem elszámolhatóak Minimum pontszám Nincs minimum pontszám, minden beadott és hiánypótolt pályázat értékelésre és a döntés- előkészítő bizottság (DEB) elé kerül. Tartalékkeret Tartalékkeret jelen kiírás keretében nem tervezhető, nem elszámolható költséget jelent. Fenntartási időszak 5 év GYIK

21 Forgalomvonzó intézmények A gyűjtőúti alkalmasság vizsgálatakor ahány forgalomvonzó intézményt érint a fejlesztés, annyiszor 2 pont jár a pályázónak, abban az esetben is, ha egy épületben több forgalomvonzó intézmény is található. Járdaépítés/felújítás Az útberuházáshoz kapcsolódóan, annak mentén támogatható. GYIK

22 Egy engedély több útszakaszra Nem jelent problémát, ha a projekt több útszakaszt is érint, viszont egyetlen építési engedély vonatkozik a felújítandó útszakaszokra. Egybefüggő útszakaszok Összhossz: min. 500 m Egyes egybefüggő útszakaszok hossza: min. 200 m Fizikailag nem tekinthető összefüggőnek az az útszakasz, amelyet keresztező út megszakít, és a keresztezés pontjában nem történik beavatkozás GYIK

23 Adminisztratív információk 1.http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2644http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2644 2. Projekt adatlap Pályázati Felhívás Pályázati Útmutató 2011-01 Projekt adatlap kiegészítő 3. Segédletek 4. Vonatkozó jogszabályok 5. Egyéb előírások 6. Tartalomjegyzék (megnevezve a benyújtott mellékleteket)

24 Egyfordulós bírálat Benyújtási határidők: 2012. január 30. Borítékon és a CD/DVD lemez tokján a kiírás kódszámát (KDOP-4.2.1/B-11), illetve a pályázó nevét és címét fel kell tüntetni. A pályázatok (adatlap + mellékletek) benyújtása: elektronikus adathordozón (CD/DVD) + pályázati adatlap papír alapú nyomtatott verziója ajánlott küldemény vagy gyorspostai/futárszolgálat Adminisztratív információk

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Elérhetőség: Antos Mónika, Józsa Lilla Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Tel: 22/513-370 E-mail: monika.antos @kdrfu.hu monika.antos @kdrfu.hu lilla.jozsa@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.huwww.kdrfu.hu


Letölteni ppt "KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések