Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Fejlesztési Terv Civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Fejlesztési Terv Civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Fejlesztési Terv Civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása

2 EAOP-2007-5.1.3. Cél: A konstrukció célja a régió hátrányos helyzetű lakosainak szolgáltatást nyújtó civil szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztése Rendelkezésre álló keret: 1.200 millió Ft (2007 és 2008 évekre összesen) Támogatható pályázatok: várhatóan 26 db Eljárásrend: nyílt, egyfordulós eljárás A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

3 Pályázók köre non-profit szervezetek, központi költségvetési szervek és intézményeik, önkormányzatok és intézményeik, valamint önkormányzatok által létrehozott társulások, közép- és felsőoktatási intézmények, akkreditált képző intézmények. Fejlesztés a fentiek által létrehozott konzorciumokkal is pályázható! Támogatással megvalósuló fejlesztést kizárólag az Észak-alföldi régió területén lehet végrehajtani. EAOP-2007-5.1.3.

4 A civil szervezeteknek a konstrukció céljához illeszkedő tevékenységének, működésének helyet biztosító nem lakás célú épületek, létesítmények kialakítása (építése, felújítása, bővítése, átalakítása. Önmagukban nem támogatható tevékenységek: A civil szervezeteknek a konstrukció céljához illeszkedő, tevékenységéhez szorosan kapcsolódó, szükséges eszközök, berendezések beszerzése. A civil szervezetek működésének, tevékenységének helyet biztosító nem lakás célú épületek, létesítmények akadálymentesítése. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

5 Önmagukban nem támogatható tevékenységek: A civil szervezetek által a célcsoportnak (a hátrányos helyzetű lakosságnak) nyújtott szolgáltatások, programok megvalósítása, mint pl.: –Ismeret-felújítás, oktatás, szak- és betanító képzés –Támogató tevékenységek pl. szociális és mentális problémák egyéni kezelésére stb. –Foglalkoztatási programok, munkaerő-piaci szolgáltatások –Szolgáltatás nyújtás a civil szervezet által vállalt program sikeres lebonyolítása érdekében pl. információszolgáltatás, közösségi programszervezés, stb. –Civil szervezet tevékenységének fenntarthatóságára irányuló marketing tevékenység TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

6 Épületbővítés telekhatáron kívül nem támogatható. A projekt 50%-át meghaladó ESZA-típusú tevékenységet tartalmazó projekt nem támogatható. Civil szervezet tevékenységének fenntarthatóságára irányuló marketing tevékenység közül az 1% felajánlására irányuló tájékoztatás nem támogatható. NEM TÁMOGATHATÓ

7 Projekt menedzsment Építés Telek- és ingatlanvásárlás Immateriális javak Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Bérleti díjak ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

8 Támogatás formája: A Pályázó működési támogatásának nem min ő sülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). Támogatás mértéke: Maximum 90% Támogatás összege: Min. 5 – max. 80 millió Ft ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRE VAN LEHETŐSÉG! TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

9 1. Benyújtási kritériumok: határidő, formai követelmény, magyar nyelven, pályázati adatlap formanyomtatvány – nem teljesítés esetén elutasítás 2. Jogosultsági kritériumok: jogi forma, méret, székhely, kizáró feltételek, megkezdettség – nem teljesítés esetén elutasítás 3. Teljességi kritériumok: támogatható tevékenység elszámolható költség, megvalósítás határideje, kötelezettségek vállalása, saját forrás, igényelt támogatás összege, mértéke, adminisztratív feltételek – van hiánypótlás KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK I.

10 4. Szakmai értékelési szempontok A pályázó környezetének értékelése A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erőforrások, referenciák értékelése A projekt céljának, indokoltságának és számszerűsíthető eredményeinek értékelése Téma-specifikus szakmai értékelési szempontok A projekt pénzügyi, gazdaságossági értékelése A projektterv értékelése Horizontális elvek értékelése Területi szempontok, szinergia értékelése KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK II.

11 A támogatandó pályázatok az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján minimális támogatási ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra, a rendelkezésre álló keret erejéig. A Bíráló Bizottság döntési javaslata a ROP IH vezetőjéhez vagy az általa felhatalmazott személyhez kerül döntésre. Döntéshozatalra a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül kerül sor. Amennyiben a támogatási konstrukció sajátosságai indokolják vagy amennyiben a beérkező projektjavaslatok száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az NFÜ egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja. DÖNTÉS

12 A pályázati kiírás készítése jelenleg zajlik, társadalmi véleményezésre várhatóan 2008 februárjában, a pályázati felhívás megjelenésére 2008 márciusában kerül sor! Benyújtás helye: ÉARFÜ Kht. 4028 Debrecen, Simonyi út 14. Benyújtás módja: zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével 1 eredeti + 2 másolat + 1 elektronikus változat (CD/DVD) Eltérés esetén a papír alapú példány a hiteles! Személyes benyújtásra nincs lehetőség!!! ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

13 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségeink: Telefon: 52/501-000 E-mail: ropinfo@eszakalfold.huropinfo@eszakalfold.hu


Letölteni ppt "Nemzeti Fejlesztési Terv Civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések