Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEF OP ZÁRÓRENDEZVÉNY Szeged, 2007. december 19. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedés eredményei Csongrád megyében Előadó: Dr. Juhász.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEF OP ZÁRÓRENDEZVÉNY Szeged, 2007. december 19. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedés eredményei Csongrád megyében Előadó: Dr. Juhász."— Előadás másolata:

1 HEF OP ZÁRÓRENDEZVÉNY Szeged, 2007. december 19. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedés eredményei Csongrád megyében Előadó: Dr. Juhász Károly HEFOP 1.1 programmenedzser Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

2 HEFOP 1.1. általános tudnivalók A HEFOP 1.1. intézkedés országos programját az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretében, programtervek végrehajtásával, a megyei, majd 2007 január 1-jét követően a regionális munkaügyi központok valósították meg. Az intézkedés célcsoportjait, ehhez kapcsolódóan a programokkal kapcsolatosan elvárt szakmai eredményeket, mutatókat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal országosan egységes tervezési szempontok alapján jelölte meg.

3 A PROGRAM CÍME : A munkanélküliség megelőzése és kezelése / Csongrád megye FŐKEDVEZMÉNYEZETTJE: Csongrád Megyei Munkaügyi Központ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE ÉS VÉGE: 2004. szeptember 1 – 2007. december 31. KÖLTSÉGVETÉSE : 1 263 699.420,- Ft (25% hazai forrás, 75 % ESZA forrás)

4 I. HEFOP 1.1. általános tudnivalók  Pénzügyi kifizetés 2007.12.31-ig teljesíthető.  Az eredmény mérésének, az értékelésnek a határideje: 2008.12.31.  A nyilvántartás megőrzésének, illetve az ellenőrzési jog biztosításának határideje: 2013.12.31.

5 HEFOP 1.1. program célja A program célja, hogy a munkaügyi szervezet a program célcsoportjai esetében:  a hagyományos eszközeivel egyidejűleg, új típusú megközelítéseket, támogatásokat, szolgáltatásokat alkalmazva,  képzés és munkába helyezés támogatásával, segítse a munkaerőpiacra történő bekerülést vagy a visszajutást.

6 A program célja A Program célját 3 célcsoporton (ezen belül 6 projekten) keresztül kívántuk elérni, az alábbi programelemekkel: Munkagyakorlat-szerzés támogatás Képzések Munkaerő-piaci szolgáltatások

7 HEFOP 1.1. általános tudnivalók A HEFOP 1.1. intézkedés célcsoportjai :  „Fiatalok”: 16-30 év közötti fiatalok, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni,  „30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek”: a 30 év feletti, legalább 12 hónapja regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre,  „30 év feletti preventív intézkedések” célcsoportja : 30 éven felüliek, nem tartósan regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre és ezen belül a tömeges leépítéssel érintettekre. E célcsoportba tartoznak a 30 éven felüli inaktívak is.

8 Csongrád Megyei Program A projekteken belül kedvezményezett csoportok:  gyermeküket egyedül nevelő fiatal szülők  párfogói felügyelet alatt lévők  támogatásban eddig nem részesültek  szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettségűek  ismételten munkanélküliként nyilvántartottak  45 éven felüli életkorúak  roma etnikumhoz tartozók  megváltozott munkaképességűek  hátrányos helyzetű kistelepülésen élők  Gyes-en, Gyed-en lévők  létszámleépítésben érintettek.

9 A program célja számokban: minimálisan 1050 fő halmozottan hátrányos helyzetű regisztrált munkanélküli, valamint a munkaerőpiacról kiszorult, inaktív személy foglalkoztatási esélyeinek javítása, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérésük, illetve a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésének elősegítése a résztvevők 80%-a (840 fő) sikeresen fejezi be a programot (humán szolgáltatásban részesül, a közösen meghatározott programját sikeresen teljesíti)

10 A program célja számokban: a programot sikeresen befejezők 50%-a (420 fő) munkaerő-piaci szempontból pozitív eredményt ér el, (tartós elhelyezkedést elősegítő munkagyakorlat- szerzése megvalósul, képesítést-szakképzettséget szerez) a programot sikeresen befejezők 1/3-a (280 fő) az egyéni programjának befejezését követő (180. napon) munkaviszonyban áll, vagy vállalkozói tevékenységet folytat.)

11 A Csongrád Megyei Program célértékei

12 Csongrád Megyei Program A Megyei Programterv megvalósításába valamennyi Csongrád megyei kirendeltségünk részt vett, és a meghatározott kirendeltségi létszám- és költségvetési normákat teljesítették. Az egyes projektek esetében meghatározásra kerültek a bevonható ügyfelek jellemzői, a regisztrált munkanélküliségük előírásai, valamint a projekten belül kedvezményezett csoportok kategóriái.

13 A program sikerének érdekében: Felkutattuk a munkaerő-piacról kiszorult inaktív személyeket; Együttműködtünk az önkormányzatokkal, és a célcsoportokkal kapcsolatban álló intézményekkel; Eredményes munkakapcsolatot alakítottunk ki a megyei családsegítő- és civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel; Különös hangsúlyt fektettünk az Esélyegyenlőség biztosítására; Felhívtuk ügyfeleink figyelmét a környezettudatos magatartás fontosságára; Igyekeztünk új munkalehetőségeket felkutatni az ügyfelek számára.

14 A Csongrád Megyei Program eredményei

15 A program során elért eredmények

16 A programba vontak száma nemek szerint

17

18 Munkagyakorlat szerzés támogatásban részesített ügyfelek száma Munkagyakorlat- szerzési támogatásban részesülők száma Munkagyakorlat- szerzés sikeresen megvalósult Munkagyakorlat- szerzés meghiúsult Csongrád megye 630 fő492 fő58 fő 78%9,2%

19 Csongrád Megyei Program Munkagyakorlat-szerzés támogatás 630 fő álláskereső kapott támogatást Közülük –Gazdasági társaságnál 363 fő –Egyéni vállalkozónál 218 fő –Költségvetési, önkormányzati szervnél 35 fő –Civil szervezetnél (alapítvány, egyesület) 14 fő dolgozott.

20 Csongrád Megyei Program

21 A Megyei Program keretében megvalósuló munkába helyezések jellemzői  A támogatást a tervezettek szerint 12 hó időtartamban biztosítottuk, 90%-ban határozatlan idejű foglakoztatáshoz.  A támogatott munkahelyek jellemzői: - 12% -a felsőfokú végzettségű, - 71% -a középfokú végzettségű, - 17% -a szakképzetlen résztvevő munkába lépését biztosította.  Jellemző munkakörök: eladó, adminisztrátor, ügyintéző, takarító, segéd- és betanított munkás.

22 Csongrád Megyei Program A Megyei Program keretében alkalmazott újszerű támogatások a képzések hez kapcsolódtak: Megélhetést biztosító támogatás : a képzés idejére a részvételt segítő, érdekeltséget teremtő javadalmazás minden, képzésbe kapcsolódó ügyfél részére. Az támogatás mértéke : a képzések teljes időtartamára a mindenkori minimálbérrel megegyező összegű juttatás.

23 Csongrád Megyei Program A képzésben résztvevők közül a vidékről bejáró munkanélküliek részére megtérítettük :  a helyközi utazás költségét, ezen túlmenően  a képzés helyszínén, a helyi közlekedési költségét (havi bérlet).

24 Milyen eredményeket értünk el a képzés területén? Képzésbe vontak száma Képzést sikeresen elvégzők Képzés alatt lemorzsoló dottak Csongrád megye 770 fő690 fő65 fő 90%8,5% 16 képző intézmény 71 képzés –Szakképzettséget adó –Nyelvi képzések

25 Csongrád Megyei Program A Megyei Program keretében alkalmazott főbb munkaerő-piaci szolgáltatások :  munkatanácsadás (506 fő)  pályatanácsadás (74 fő)  álláskeresési technikák oktatása (186 fő)  motivációs tréning (71 fő)  impulzus tréning (115 fő)  életvezetési tanácsadás (15 fő) A szolgáltatást nyújtók döntő többségének kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor.

26 Csongrád Megyei Program A Megyei Program keretében alkalmazott újszerű szolgáltatás:  Mentori tevékenység biztosítása, melynek legfontosabb elemei a következők voltak : –A képzésen résztvevő ügyfelekkel folyamatos kapcsolattartás, segítés annak érdekében, hogy a képzési programból ne morzsolódjanak le, azt sikeresen befejezzék. –A támogatott foglalkoztatás ideje alatt segítés az ügyfélnek a munka megtartásához szükséges képességei kialakításában, megerősítésében. –Hozzájárulás ahhoz, hogy a programot sikeresen befejezők, a befejezést követő 180. napon munkaviszonyban álljanak.

27 A Megyei Program 2004 - 2007. évi teljesítése A programba bevont létszám: 1400 fő, ebből  Munkagyakorlat-szerzés támogatással munkába lépő létszám: 630 fő  Képzésbe vont létszám: 770 fő  Szolgáltatásban részesült létszám: 1400 fő A Programot sikeresen befejezettek 2007. november 30-ai időarányos létszáma: 1182 fő (438 férfi, 744 nő)

28 Belépő létszám alakulása 2004-2006. évben (fő)

29 Horizontális szempontok érvényesülése Az esélyegyenlőség biztosítása (romák, megváltozott munkaképességűek, nők…) Környezeti fenntarthatóság biztosítása (környezet tudatos magatartás megismertetése) Társadalmi fenntarthatóság biztosítása (Kedvezőtlen demográfiai és egészségi folyamatok megfékezése) Gazdasági fenntarthatóság biztosítása (A megye belső erőforrásainak minél hatékonyabb kihasználása) „ A térség akkor fenntartható, ha gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból egyaránt képes tartósan kiegyensúlyozott életlehetőséget nyújtani a helyben érintettek számára. „

30 A Program pozitívumai  A meglevő eszközrendszerünket kiegészíthettük,  nagyobb mértékű támogatásokat tudtunk nyújtani,  jobban tudtunk figyelni az EMBER-re,  a program tapasztalatai beépültek a szervezet munkájába.

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "HEF OP ZÁRÓRENDEZVÉNY Szeged, 2007. december 19. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedés eredményei Csongrád megyében Előadó: Dr. Juhász."

Hasonló előadás


Google Hirdetések