Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Orientáció, kiejtési szabályok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Orientáció, kiejtési szabályok"— Előadás másolata:

1 Orientáció, kiejtési szabályok
orvosi Latin 1. hét Orientáció, kiejtési szabályok

2 Elérhetőségek Tanár: Répás László
Okt. Közp. 312. Neptun kód: AOLAT41A1 Ilekt.med.unideb.hu Tananyag: Bevezetés az orvosi latin nyelvbe Minden órára hozni! Elérhetőségek

3 követelmények Órai jelenlét, max 2 hiányzás 2 ZH Minimum 50-50%
1. ZH 8. hét 2. ZH 14. hét Minimum 50-50% Heti szócetlik (10) 10 --> min. 8 szó  1 pont Max 5+5 pluszpont  hozzájön a ZH-k %-ához Min. 6 sikeres szócetli kell, vagy beszámoló az összesből a végén Összpontszám: min. 60 % 60-69 %  %  3 80-89 %  %  5 követelmények

4 Mire jó a latin (többek között)?
Musculus extensor hallucis longus Vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi

5 Hét Téma 1 Kurzusszervezés és bevezetés az orvosi terminológiába, kiejtési szabályok 2 II. Síkok és irányok; Szóteszt 1 3 III. A melléknevek szótári alakja és egyeztetése a főnevekkel; Szóteszt 2 4 IV. A testrészek; A főnevek szótári alakja és a birtokos eset; Szóteszt 3 5 V. A csontváz 1; Szóteszt 4 6 V. A csontváz 2 A főnevek többes száma; Szóteszt 5/1 7 A főnevek többes száma 2; Szóteszt 5/2 8 Félévközi teszt 9 VI. A testrészek és csontok sérülései; számnevek I-XX. 10 VII. A latinnal párhuzamos görög szótövek; Szóteszt 6 11 VIII. Ízületek; Melléknevek és összetett melléknevek képzése Szóteszt 7 12 XI. Izmok; Praeverbiumok és praefixumok használata; Szóteszt 8 13 Számokra és mennyiségekre utaló latin és görög praefixumok; Számnevek; Szóteszt 9 14 Félévvégi teszt 15 Értékelés;

6 Latin Kiejtési szabályok
A latin ábécé eredetileg 21 betűből állt: ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVX K Y Z: (klysma, zygota) görögből J csak később alakult ki maior  major, iniectio  injectio Magánhangzók A hosszúságot nem jelölik: a  [a/ā] malum / mālum o  [o/ō] os / ōs os frontale / per ōs qu, gu [kw, gw] aqua, lingua y  [i] zygota, pylorus ae  [é] caecum oe  [ö,ő] oedema Latin Kiejtési szabályok

7 mássalhangzók 1  C C caput, collum, cubitus, crus, lac
[c] + magas mgh (e, i, y, ae, oe) cervix, circulatio, cytoplasma C caput, collum, cubitus, crus, lac [k]+ mély mgh, msh, szóvég mássalhangzók  C

8 [sz] corpus, status S incisura, plasma, consilium [z] s

9 TI DE: sti, tti, xti [ti]  suggestio, combustio, exhaustio [ti]+ msh
tibia, Latina TI dissectio, substantia [ci]+mgh DE: sti, tti, xti [ti]  suggestio, combustio, exhaustio TI

10 Görög betűkapcsolatok (Ch, ph, th, rh)
Χ > ch [kh]  brachium Φ > ph [f]  pharynx Θ > th [t]  thorax Ρ > rh [r]  rhinitis Görög betűkapcsolatok (Ch, ph, th, rh)

11 Olvasási gyakorlat vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi
dentitio praecox, articulatio sphaeroidea, paralysis progressiva encephalitis lethargica, adenoma hypophyseos, typhus abdominalis, thrombophlebitis gangraenosa, phleborrhagia, nephropathia diabetica, phalanx, phalangis stomachicum, aērophagia, dyspnoē, Aloē vera, reactio allergica, assimilatio, separatio, ambulantia, aquaeductus cerebri, combustio bullosa, foetor ex ore, suggestio, gingivostomatitis aphthosa, vasa sanguinea, vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi musculus sternocleidomastoideus cytoplasma, systema circulationis, doctor scientiarum medicarum, bucca, buccae acidum lacticum, coccyx, os coccygis manus sinistra, abortus incipiens, incisura radialis ulnae, summa cum laude, infusio salina, transfusio sanguinis, sulcus, sulci genius loci, tussis sicca, musculus occipitalis, anaestheticum locale, musculus biceps brachii, saccus lacrimalis, focalis corticalis dysplasia, tractus iliotibialis, corpus adiposum buccae osteitis deformans, circulus vitiosus, leukaemia, musculus flexor digitorum carcinoma oesophagi, oedema pulmonum, eupnoē, diploë psychologia, physiologia, chromosoma, hypothermia therapeutica, symphysis pubica chlorophyllum, trochanter major, phagocytosis, pneumothorax, musculus thoracicus, vertebra thoracica, vertebrae thoracicae hydrargyrium sulphuratum,

12 1200. A.D. Az Úr évében

13 8 a.M./P.M. a.m.= ”ante meridiem” = délelőtt p.m. = ”post meridiem” = délután

14 Hippocrates c. 460 – c. 370 BC c.= circa kb –370.

15 Please send a cv to the address below
CV = Curriculum Vitae Önéletrajz

16 cf Rules and Regulations Section 32/2
cf = confer =vö.= vesd össze

17 Long bones have tubular structure e.g. tibia and fibula in the leg
e.g. = exempli gratia Pl.

18 ”The Human Embryo” by Brodsky, Rosenblum, et al.
et al. =et alii és mások….(társszerzők)

19 Humerus, ulna, radius, carpals, etc. are bones of the upper limb
etc.= et cetera stb.

20 Bones can hypertrophy i. e
Bones can hypertrophy i.e. enlarge when they have to bear increased weight i.e. = id est = azaz

21 PhD= Philosophiae Doctor
She is holding a PhD PhD= Philosophiae Doctor = Doctor of Philosophy

22 R.I.P.= Requiescat in pace
= Rest in peace

23 vs. vs. = versus = ellen, szemben

24 citius, altius, fortius Gyorsabban, magasabbra, erősebben

25 Mens sana in corpore sano (Carlton Football Club motto)

26 E pluribus unum Többől egy

27 (René Descartes)

28 Közmondások Non scholae sed vitae discimus. Errare humanum est. Dum spiro spero. Medicus curat, natura sanat. Ab ovo usque ad mala. Summa summarum Ad hoc

29 Osztályozza az alábbi terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint!
icterus (sárgaság), dyspnoe (nehézlégzés); ren (vese), decubitus (felfekvés), febris (láz); auris (fül), basis cranii (koponyaalap), musculus (izom); ulcus cruris (lábszárfekély); rabies (veszettség); olecranon (könyökcsúcs); musculus pectoralis major (nagy mellizom); hyper-ton-ia (magas vérnyomás), hepatitis acuta (heveny májgyulladás); nephr-itis (vesegyulladás); auricula (fülkagyló, sz.sz. fülecske) Anatómiai Klinikai Latin Görög Egyszavas, egyszerű Egyszavas, összetett Többszavas, melléknévi jelzős Többszavas, birtokos jelzős

30 Osztályozza az alábbi terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint!
icterus (sárgaság), dyspnoe (nehézlégzés); ren (vese), decubitus (felfekvés), febris (láz); auris (fül), basis cranii (koponyaalap), musculus (izom); ulcus cruris (lábszárfekély); rabies (veszettség); olecranon (könyökcsúcs); musculus pectoralis major (nagy mellizom); hyper-ton-ia (magas vérnyomás), hepatitis acuta (heveny májgyulladás); nephr-itis (vesegyulladás); auricula (fülkagyló, sz.sz. fülecske) Anatómiai Klinikai Latin ren, auris, musculus febris, decubitus Görög olecranon icterus, dyspnoe Egyszavas, egyszerű ren, auris, olecranon, musculus febris, decubitus, icterus Egyszavas, összetett auricula hypertonia, nephritis Többszavas, melléknévi jelzős musculus pectoralis major hepatitis acuta Többszavas, birtokos jelzős basis cranii ulcus cruris

31 jövő hétre megtanulandó: 1. szójegyzék, 10. oldal

32 köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Orientáció, kiejtési szabályok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések