Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ORVOSI LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ORVOSI LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok."— Előadás másolata:

1 ORVOSI LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok

2 ELÉRHETŐSÉGEK  Tanár: Répás László  Email: repasl@med.unideb.hu  Okt. Közp. 312.  Neptun kód: AOLAT41A1  Ilekt.med.unideb.hu  Tananyag: Bevezetés az orvosi latin nyelvbe  Minden órára hozni!

3 KÖVETELMÉNYEK  Órai jelenlét, max 2 hiányzás  2 ZH  1. ZH 8. hét  2. ZH 14. hét  Minimum 50-50%  Heti szócetlik (10)  10 --> min. 8 szó  1 pont  Max 5+5 pluszpont  hozzájön a ZH-k %-ához  Min. 6 sikeres szócetli kell, vagy beszámoló az összesből a végén  Összpontszám: min. 60 %  60-69 %  270-79 %  3  80-89 %  490-100 %  5

4 MIRE JÓ A LATIN (TÖBBEK KÖZÖTT)?  Musculus extensor hallucis longus  Vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi

5 HétTéma 1Kurzusszervezés és bevezetés az orvosi terminológiába, kiejtési szabályok 2II. Síkok és irányok; Szóteszt 1 3III. A melléknevek szótári alakja és egyeztetése a főnevekkel; Szóteszt 2 4IV. A testrészek; A főnevek szótári alakja és a birtokos eset; Szóteszt 3 5V. A csontváz 1; Szóteszt 4 6V. A csontváz 2 A főnevek többes száma; Szóteszt 5/1 7A főnevek többes száma 2; Szóteszt 5/2 8Félévközi teszt 9VI. A testrészek és csontok sérülései; számnevek I-XX. 10VII. A latinnal párhuzamos görög szótövek; Szóteszt 6 11VIII. Ízületek; Melléknevek és összetett melléknevek képzése Szóteszt 7 12XI. Izmok; Praeverbiumok és praefixumok használata; Szóteszt 8 13 Számokra és mennyiségekre utaló latin és görög praefixumok; Számnevek; Szóteszt 9 14Félévvégi teszt 15Értékelés;

6 LATIN KIEJTÉSI SZABÁLYOK  A latin ábécé eredetileg 21 betűből állt:  ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVX  K Y Z: (klysma, zygota) görögből  J csak később alakult ki maior  major, iniectio  injectio  Magánhangzók  A hosszúságot nem jelölik:  a  [a/ā] malum / mālum  o  [o/ō]os / ōs os frontale / per ōs  qu, gu [kw, gw] aqua, lingua  y  [i] zygota, pylorus  ae  [é] caecum  oe  [ö,ő] oedema

7 MÁSSALHANGZÓK 1  C  [c] + magas mgh (e, i, y, ae, oe)  cervix, circulatio, cytoplasma CC  caput, collum, cubitus, crus, lac  [k]+ mély mgh, msh, szóvég

8 S  [sz]  corpus, status SS  incisura, plasma, consilium  [z]

9  [ti]+ msh  tibia, Latina  TI  dissectio, substantia  [ci]+mgh  DE: sti, tti, xti [ti]  suggestio, combustio, exhaustio TI

10  Χ > ch [kh]  brachium  Φ > ph [f]  pharynx  Θ > th [t]  thorax  Ρ > rh [r]  rhinitis GÖRÖG BETŰKAPCSOLATOK (CH, PH, TH, RH)

11  vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi  musculus sternocleidomastoideus  cytoplasma,  systema circulationis,  doctor scientiarum medicarum,  bucca, buccae  acidum lacticum,  coccyx, os coccygis  manus sinistra,  abortus incipiens,  incisura radialis ulnae,  summa cum laude,  infusio salina,  transfusio sanguinis,  sulcus, sulci  genius loci,  tussis sicca,  musculus occipitalis,  anaestheticum locale,  musculus biceps brachii,  saccus lacrimalis, OLVASÁSI GYAKORLAT  focalis corticalis dysplasia,  tractus iliotibialis,  corpus adiposum buccae  osteitis deformans,  circulus vitiosus,  leukaemia,  musculus flexor digitorum  carcinoma oesophagi,  oedema pulmonum,  eupnoē, diploë  psychologia, physiologia,  chromosoma,  hypothermia therapeutica,  symphysis pubica  chlorophyllum,  trochanter major,  phagocytosis,  pneumothorax,  musculus thoracicus,  vertebra thoracica,  vertebrae thoracicae  hydrargyrium sulphuratum, dentitio praecox, articulatio sphaeroidea, paralysis progressiva encephalitis lethargica, adenoma hypophyseos, typhus abdominalis, thrombophlebitis gangraenosa, phleborrhagia, nephropathia diabetica, phalanx, phalangis stomachicum, aērophagia, dyspnoē, Aloē vera, reactio allergica, assimilatio, separatio, ambulantia, aquaeductus cerebri, combustio bullosa, foetor ex ore, suggestio, gingivostomatitis aphthosa, vasa sanguinea,

12 1200. A.D. Az Úr 1200. évében

13 8 A.M./P.M. a.m.= ”ante meridiem” = délelőtt p.m. = ”post meridiem” = délután

14 c.= circa HIPPOCRATES C. 460 – C. 370 BC kb. 460. –370.

15 CV = Curriculum Vitae PLEASE SEND A CV TO THE ADDRESS BELOW Önéletrajz

16 cf = confer cf Rules and Regulations Section 32/2 =vö.= vesd össze

17 e.g. = exempli gratia Long bones have tubular structure e.g. tibia and fibula in the leg Pl.

18 et al. =et alii ”The Human Embryo” by Brodsky, Rosenblum, et al. és mások….(társszerzők)

19 etc.= et cetera Humerus, ulna, radius, carpals, etc. are bones of the upper limb stb.

20 i.e. = id est Bones can hypertrophy i.e. enlarge when they have to bear increased weight = azaz

21 PhD= Philosophiae Doctor She is holding a PhD = Doctor of Philosophy

22 R.I.P.= Requiescat in pace R.I.P. = Rest in peace

23 vs. = versus vs. = ellen, szemben

24 Gyorsabban, magasabbra, erősebben CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

25 Mens sana in corpore sano (Carlton Football Club motto)

26 E PLURIBUS UNUM Többől egy

27 (René Descartes)

28 Közmondások Non scholae sed vitae discimus. Errare humanum est. Dum spiro spero. Medicus curat, natura sanat. Ab ovo usque ad mala. Summa summarum Ad hoc

29 Osztályozza az alábbi terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! icterus (sárgaság), dyspnoe (nehézlégzés); ren (vese), decubitus (felfekvés), febris (láz); auris (fül), basis cranii (koponyaalap), musculus (izom); ulcus cruris (lábszárfekély); rabies (veszettség); olecranon (könyökcsúcs); musculus pectoralis major (nagy mellizom); hyper-ton-ia (magas vérnyomás), hepatitis acuta (heveny májgyulladás); nephr-itis (vesegyulladás); auricula (fülkagyló, sz.sz. fülecske) AnatómiaiKlinikai Latin Görög Egyszavas, egyszerű Egyszavas, összetett Többszavas, melléknévi jelzős Többszavas, birtokos jelzős

30 Osztályozza az alábbi terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! icterus (sárgaság), dyspnoe (nehézlégzés); ren (vese), decubitus (felfekvés), febris (láz); auris (fül), basis cranii (koponyaalap), musculus (izom); ulcus cruris (lábszárfekély); rabies (veszettség); olecranon (könyökcsúcs); musculus pectoralis major (nagy mellizom); hyper-ton-ia (magas vérnyomás), hepatitis acuta (heveny májgyulladás); nephr-itis (vesegyulladás); auricula (fülkagyló, sz.sz. fülecske) AnatómiaiKlinikai Latin ren, auris, musculusfebris, decubitus Görög olecranonicterus, dyspnoe Egyszavas, egyszerű ren, auris, olecranon, musculusfebris, decubitus, icterus Egyszavas, összetett auriculahypertonia, nephritis Többszavas, melléknévi jelzős musculus pectoralis majorhepatitis acuta Többszavas, birtokos jelzős basis craniiulcus cruris

31 JÖVŐ HÉTRE MEGTANULANDÓ: 1. SZÓJEGYZÉK, 10. OLDAL

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ORVOSI LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések