Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Scilab alapok  Mi a Scilab ?  A Scilab telepítése  Scilab mint fejlett számológép  Ábrázolás 2D-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Scilab alapok  Mi a Scilab ?  A Scilab telepítése  Scilab mint fejlett számológép  Ábrázolás 2D-ben."— Előadás másolata:

1 Scilab alapok  Mi a Scilab ?  A Scilab telepítése  Scilab mint fejlett számológép  Ábrázolás 2D-ben

2 Mi a Scilab ? A Scilab egy ingyenes, nyílt forráskódú program numerikus számításokra, mely hatékony számítási környezetet biztosít mérnöki és tudományos alkalmazásokra.  Matematikai függvények százait tartalmazza.  Egy magas szintű programozási nyelvvel rendelkezik, mely fejlett adatstruktúrák, 2D és 3D grafikai függvények elérését teszi lehetővé. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 2

3 Mi a Scilab ? Scilab-ba beépített funkciók pl.:  Maths & Simulation Általános célú mérnöki és tudományos célra, mely matematikai műveleteket és adatfeldolgozást tartalmaz.  2-D & 3-D Visualization Grafikai függvények 2 és 3 dimenziós megjelenítéshez, adatok exportálásához.  Optimization Algoritmusok folytonos és diszkrét optimalizációs problémákhoz. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 3

4 Mi a Scilab ?  Statistics Eszközök adatfeldolgozáshoz és modellezéshez.  Control System Design & Analysis Standard algoritmusok és eszközök szabályzó és irányító rendszerek tanulmányozására  Signal Processing Jelfeldolgozás: megjelenítés, feldolgozás és szűrés idő- és frekvenciatartományban  Application Development A Scilab natív funkcionalitásának növelése és adatcserék kezelése külső eszközökkel. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 4

5 Mi a Scilab?  Xcos - Hybrid dynamic systems modeler and simulator Mechanikai rendszerek, hidraulikus körök, szabályzó és irányító rendszerek, stb. modellezése Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 5

6 A Scilab telepítése http://www.scilab.org/ Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 6

7 A Scilab telepítése Több operációs rendszerre elérhető  Linux  Windows  Mac OS X Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 7

8 A Scilab telepítése Tipp Linux-hoz (tesztelve ubuntu-n)  Letöltés után a tömörített állományt csomagoljuk ki pl. a főkönyvtárba és nevezzük át scilab-ra!  Hozzunk létre (ha még nincsen) a főkönyvtárunkban egy bin nevű könyvtárat  A.profile fájlba írjuk be (ha nincs benne, általában benne van): # set PATH so it includes user's private bin if it exists if [ -d "$HOME/bin" ] ; then PATH="$HOME/bin:$PATH" fi Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 8

9 A Scilab telepítése  A bin könyvtárban hozzunk létre egy scilab nevű fájlt, melybe írjuk bele a következőt: ~/scilab/bin/scilab &  A léthrehozott scilab fájlt tegyük futtathatóvá, pl. terminálban írjuk be: chmod +x ~/bin/scilab  Scilab futtatása pl. terminal-ban scilab parancs kiadásával Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 9

10 Scilab, mint fejlett számológép Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 10 ide gépelünk

11 Scilab, mint fejlett számológép Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 11 pl. 1+1 [Enter gomb] az eredmény

12 Scilab, mint fejlett számológép Egyszerű numerikus számolás -->2+5.3 ans = 7.3 Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 12 műveletscilab jelscilab pl. összeadás+1+1 kivonás-5-7 szorzás*3*4 osztás/ hatványozás^3^2

13 Scilab, mint fejlett számológép Függvények -->abs(-6) ans = 6. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 13 függvényscilab megfelelőscilab pl. abszolút értékabs()abs(-6) szinuszsin()sin(3.6) koszinuszcos()cos(2.3) tangenstan()tan(1.2) négyzetgyöksqrt()sqrt(2) exponenciálisexp()exp(2) lnlog()log(11) lg (10-es alapú)log10()log10(100) Megjegyzés: ez csak néhány példa a trigonometrikus függvények argumentumai radiánban vannak

14 Scilab, mint fejlett számológép Beépített konstansok -->%pi %pi = 3.1415927 Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 14 konstansscilab megfelelőscilab pl.  %pisin(2.1*%pi) e%e2*%e komplex egységgyök %i1+2*%i Megjegyzés: ez csak néhány példa

15 Scilab, mint fejlett számológép Változók  egy névvel ellátott tárolóban megőrizhetők értékek  ezek előhívhatók és felhasználhatók későbbi számításokhoz -->a=2 a = 2. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 15

16 Scilab, mint fejlett számológép Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 16 változók listája itt látható

17 Scilab, mint fejlett számológép -->a=2 a = 2. -->b=3.2 b = 3.2 -->a+b ans = 5.2 Megjegyzés:  Az utolsó számítási eredmény az ans nevű változóba tárolódik  pl. az előző számolás eredménye -->ans ans = 5.2 Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 17

18 Scilab, mint fejlett számológép Vektorok, mátrixok  oszlopvektor -->vo=[3;-2;1] vo = 3. - 2. 1.  sorvektor -->vs=[3,-2,1] vs = 3. - 2. 1. vagy (szóközzel elválasztva) -->vs=[3 -2 1] vs = 3. - 2. 1. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 18

19 Scilab, mint fejlett számológép  mátrix -->m=[11 12 13;21 22 23;31 32 33] m = 11. 12. 13. 21. 22. 23. 31. 32. 33. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 19

20 Scilab, mint fejlett számológép Hivatkozás vektor-, mátrixelemekre -->vs(1) ans = 3. -->vs(2) ans = - 2. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 20

21 Scilab, mint fejlett számológép Hivatkozás vektor-, mátrixelemekre  oszlopra -->m(:,3) ans = 13. 23. 33.  sorra -->m(2,:) ans = 21. 22. 23.  (sor, oszlop) elemre -->m(2,3) ans = 23. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 21

22 Scilab, mint fejlett számológép Speciális mátrixok  egyesek -->ones(2,3) ans = 1. 1. 1.  nullák -->zeros(3,4) ans = 0. 0. 0. 0. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 22

23 Scilab, mint fejlett számológép  egység -->eye(3,3) ans = 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 23

24 Scilab, mint fejlett számológép Műveletek vektorokkal, mátrixokkal  transzponálás -->m' ans = 11. 21. 31. 12. 22. 32. 13. 23. 33.  összeadás -->m+m ans = 22. 24. 26. 42. 44. 46. 62. 64. 66.  kivonás hasonlóan Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 24

25 Scilab, mint fejlett számológép  skalárral való szorzás -->3*m ans = 33. 36. 39. 63. 66. 69. 93. 96. 99.  osztás hasonlóan  vektor szorzása vektorral (mátrix mátrixszal) -->vs*m ans = 22. 24. 26. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 25

26 Scilab, mint fejlett számológép -->m*vo ans = 22. 42. 62. -->vs*vo ans = 14. -->vo*vs ans = 9. - 6. 3. - 6. 4. - 2. 3. - 2. 1. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 26

27 Scilab, mint fejlett számológép  elemenkénti műveletek pl. két sorvektor nem szorozható össze, de elemenként igen, ha azonos a méretük pontot kell a műveleti jel elé tenni -->vs.*vs ans = 9. 4. 1. -->vs./vs ans = 1. 1. 1 -->vs.^3 ans = 27. - 8. 1. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 27

28 Scilab, mint fejlett számológép Inkrementálás  vektor feltöltése sorral növekmény 1 -->x=1:10 x = 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 28

29 Scilab, mint fejlett számológép tetszőleges növekmény -->x=1:2:10 x = 1. 3. 5. 7. 9. -->x=10:-2:1 x = 10. 8. 6. 4. 2. Ha nem szeretnénk, hogy egy értékadás vagy számolás eredményét kijelezze a Scilab  pl. túl hosszú lenne és felesleges is  akkor pontosvesszőt teszünk a sor végére -->x=1:2:100; Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 29

30 Ábrázolás 2D-ben -->x=0:2*%pi/100:2*%pi; -->plot(x,sin(x)) Megjegyzés: linspace(a,b,n) is használható x megadására a = xmin, b = xmax, n az a és b közötti értékek száma -->x=linspace(0,2*%pi,100); Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 30

31 Ábrázolás 2D-ben -->x=0:0.5:10; -->plot(x,(x-3).^2+3) Dr. Erdélyi Zoltán Számítógépes modellezés 31


Letölteni ppt "Scilab alapok  Mi a Scilab ?  A Scilab telepítése  Scilab mint fejlett számológép  Ábrázolás 2D-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések