Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ETNOFARMAKOBOTANIKA Papp Nóra Régi füveskönyvek, orvosbotanikai művek A magyar etnobotanikai kutatás jeles alakjai Szakirodalmi források ma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ETNOFARMAKOBOTANIKA Papp Nóra Régi füveskönyvek, orvosbotanikai művek A magyar etnobotanikai kutatás jeles alakjai Szakirodalmi források ma."— Előadás másolata:

1 ETNOFARMAKOBOTANIKA Papp Nóra Régi füveskönyvek, orvosbotanikai művek A magyar etnobotanikai kutatás jeles alakjai Szakirodalmi források ma

2 HERBÁRIUMKIADÓ VÁROSOK EURÓPÁBAN (1470-1600)

3 Buch der Natur (1475)

4 Brunnfels: Kräuterbuch (1532)

5 Dodonaeus: Stirpium Historiae (1583)

6 Alpinus: De plantis Aegypti (1592)

7 Lonicerus: Kräuterbuch (1593)

8 Matthiolus: Commentari..Dioscorides (1554) Matthiolus: Dioszkoridész Kommentár (1583)

9 Herbario 1585Bartholomeus: Kräuterbuch (1610)

10 Clusius: Historia Plantarum (1601)

11 Aldrovandus 1642

12 Meyer: Historia plantarum (1752)

13 Trew: Cedrorum libani (1757)

14 Ludwig: Ectypa vegetabilium (1760)

15 Gesneri: Opera Botanica (1761)

16 Linné: Genera Plantarum (1778)

17 Kraft: Obstbäume 1792-1796

18 Endlicher: Medicinal Pflanzen (1842) G. Bill: Übersicht der Medizinalpflanzen (1857)

19 LENCSÉS GYÖRGY: ARS MEDICA (~1570) - Lencsés György (1530-1593) - 1. magyar orvosi mű, az 1. kézirat! - kb. 200 évig lappangott, alig használták; újranyomtatása csak 1943-ban Kolozsváron - kézirat: Teleki Tékában (Marosvásárhely) Teleki Téka „Olly könyv, melljben mindenféle nyavallyák ellen, melyek szoktanak történni az emberi testben, sok hasznos és gyakorta meg probált orvosságok találtatnak.”

20 - kb. 940 oldal, 6 fejezettel a betegségek tüneteiről, gyógymódokról, tanulságokról: 1. betegségek, orvosságok 2. testékítő orvosságok 3. forróságra, hideglelésre 4. dagadásra, sebekre 5. fegyver okozta sebek, csontbetegségek 6. mérges állatok marása, egyéb - orvosságokban (~100 recept): - 70-80 % növényi (pl. Plantago, Rosa canina, Linum, Matricaria stb.) - 10-15 % állati (pl. szamártej, békaszív, csuka állkapcsa, disznóháj, tojás) - 3-5 % ásványi anyagok - 2000. Szabó T. Attila (szerk.): Ars Medica Electronica 1. 2. 3. 4. 5.

21 MELIUS JUHÁSZ PÉTER - 1578. Herbárium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól - 275 növényfaj leírása 1236 növénynévvel (Debrecen)

22 (MELIUS JUHÁSZ PÉTER: Herbárium)

23

24 - Beythe István: Clusius könyvében magyar népi nevek - 1595. Beythe András: Füveskönyv - 1656. Kájoni János (Csíksomlyó): Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről (herbáriumok hátoldalán népdalok kottái!)

25 1664. Lippay János: Posoni Kert - kertész - növények hatásáról írt 1690. Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis - orvos - még 8 kiadás 1774-ig - 300 gyógynövény alkalmazása

26 1775. Csapó József: Kert 1778. Benkő József: Nomenclatura Botanica Flora Transsilvanica 1802-12. Kitaibel Pál (1757-1817): Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae - terepjáró botanikus: 150 magyarországi növényt írt le elsőként - Gróf Waldstein Ádám volt a mecénása (pl. Achillea distans W. et K.) 1824-1830. Sadler József: Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet) + etnobotanikai megfigyelések is!

27 1812. Diószegi Sámuel: Orvosi Füvészkönyv - Diószegi-Fazekas: „Magyar Füveskönyv practicai részeként” - magyar botanikai szaknyelv megteremtése

28 Detsinyi F.: A gyógynövények míveléséről (1880)

29 NENDVITCH TAMÁS (1782-1858) - Tátra, botanizáló körutak Mauksch Tamás lelkésszel - gyógyszerész: Kolozsvár, Debrecen, Budapest (1800.) - 1806-1848 Pécs: Aranysas Patika tulajdonosa - munkái: Pécs és környékének viránya (1100 faj) Baranyának fanemei (102 fafaj) A gyümölcsfatenyésztés jelen állapotja Pécs-környékén (206 gyümölcsfaj) - Mecsek Egyesület alapító tagja Doronicum Nendvitchii → D. orientale

30 XIX – XX. század - falusi füvesemberek, javasok, kenőasszonyok, csontrakók - mágikus eljárások (pl. ráolvasás, füstölés) - mágikus elemek: pl. nevezetes helyek, napok, számok (pl. 1,3,5,7) - analógiás gondolkodás (szín, név) - II. világháború után intenzív etnobotanikai gyűjtőmunka Mo-on és határainkon túl - tudományos munkák: Orvostörténeti Közlemények Gyógyszerészet Ethnographia Folklór Archívum Magyar Néprajzi Lexikon Botanikai Közlemények - etnobotanikai anyagok: MTA Néprajzi Kutatócsoport, Néprajzi Múzeum (tárgyak, fotók; könyvtár és kézirattár), Néprajzi Társaság, Orvostörténeti Könyvtár Néprajzi Múzeum (Bp.)

31 BARANYAI AURÉL (1903-1983) - gyógyszerész: Győr, Pécs (Aranysas), Veszprém - 1946-1950: Mecseki Likőrüzem italvegyésze - kutatási területei: gyógynövények, gyógyszerésztörténet és népi orvoslás -1956. Pécs város és környékének gyógynövényei MAGYARY-KOSSA GYULA (1865-1944) - 1920-as évek: A hazai gyógynövények hatása és orvosi használata: 150 faj bemutatása, hatóanyagaik alapján rendszerezve

32 KÓCZIÁN GÉZA (1942-1987) - nagyatádi gyógyszerész, hazai népi orvoslás kutatója 20 éven át - kereste a magyarság és a testvéri népek kapcsolatait → etnobotanika - gyűjtőutak: Somogy megye (20 évig) 1973. Kászoni-medence 1974. Gyimes 1975. Kalotaszeg 1976-77. Máramaros 1978. Szlovákia (2 falu) - népi gyógynövények osztályozása hatástan alapján = elsőként! - 1985. „A hagyományos parasztgazdálkodás termesztett, a gyűjtögető gazdálkodás vad növényfajainak etnobotanikai értékelése” (doktori disszertáció: 1050 oldalon 452 faj!) - tudományos munkái: - állatorvoslás, alkoholfogyasztás népi orvoslási problémái, teakeverékek, gyógyborok, pálinkás kivonatok - Nagyatád kertészgazdasága - nadragulya, maszlag, beléndek, hunyor fajok Gyűjtés közben…

33 Kóczián Géza 1985. „A hagyományos parasztgazdálkodás termesztett, a gyűjtögető gazdálkodás vad növényfajainak etnobotanikai értékelése” (doktori disszertáció)

34 OLÁH ANDOR (1923-1994) - népi gyógyászat történetének és néprajzának tanulmányozása orvosként - a gyógyító ember személyiségének vizsgálatával és népi pszichoterápiával foglalkozik - Szatmár + Békés megye népi ember- és állatorvoslása Gyűjtés közben… „…Életét a népgyógyászat és természetgyógyászat kutatásának és közös kinccsé tételének szentelte…”

35 VAJKAI AURÉL (1903-1987) - etnográfus, író, orvos - keszthelyi Balaton Múzeum, Bp. Néprajzi Múzeum, Veszprémi Bakony Múzeum - 1947. A magyar népi táplálkozás kutatása - 1948. A magyar népi orvoslás kutatása - Népi gyógyászat, A magyar nép életmódja

36 GUNDA BÉLA (1911-1994) - etnográfus, tanár - európai, keleti és amerikai néprajz kutatója - terepmunkák - etnomedicina, etnobotanika - megjelent cikkeinek címei (!) > 100 oldal - A rostaforgató asszony („a virágzó páfrány”) - 1966. Ethnographia Carpathica - 1978-80. Egy kárpátaljai falu etnobotanikája - 1981-83. A magyar etnobotanika és távlatai - 1986. Gyógynövények – népi gyógyszerek Gyűjtés közben… VASAS SAMU - 1985. Kalotaszegi népi gyógyászat

37 RÁCZ GÁBOR, RÁCZ-KOTILLA ERZSÉBET (1928-2013) - Marosvásárhely után Pécs - 1968. Rácz – Holló cikke a gyimesi népi gyógynövényismeretről (első népgyógyászati cikk Erdélyből!) - közel 500 népi orvoslásban alkalmazott növényfaj farmakológiai hatásának vizsgálata

38 SZABÓ T. ATTILA, PÉNTEK JÁNOS RAB JÁNOS - kérdőíves gyűjtések az 1970-80-as években - 1972. Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató - 1976. Egy háromszéki falu népi növényismerete (Ethnographiában) - 1985. Ember és növényvilág. (Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete) - „Az etnobotanika a néprajz és a természettudományok határterülete” - Népi növényismeret a Gyergyói-medencében - 1991. Hagyományos gyógynövényismeret Gyergyóban (Gyógyszerészetben) - Gyimes

39 GRYNAEUS TAMÁS - orvos, történész, néprajzkutató -1964. Gyógynövényárusok Szeged piacain - 1971. Népi orvoslás (Tápé) - 1977. Régi magyar (gyógy)növénynevek, 15-17. sz. (Orvostörténeti közlemények) - 1988. cikk az Urginea maritima népi javallatairól - 1996. Isa por…A honfoglalás és Árpád-kori magyarság betegségei és gyógyításuk - 2002. Szent Antal tüze Gyűjtés…

40 SZABÓ LÁSZLÓ GY. - gyűjtések Grynaeus Tamással: Bács-Kiskun, Bukovina - gyűjtések Kóczián Gézával: Gyimes, Kalotaszeg - 1999. Népi tapasztalatok növényi rovarriasztók használatáról (pl. dohány, levendula, fehér zászpa, kender, hunyor fajok) - népi állatorvoslástan - termesztett növények népgyógyászati felhasználása - teakeverékek a népi orvoslásban - 1990. A medvehagyma népgyógyászati felhasználása és illóolajának néhány jellemzője

41 BABULKA PÉTER - 1998. A magyar népi orvoslásban használt növények - www.tarnics.hu (Tárnics Bt.) - alapító tagja az Európai Etnofarmakológiai Társaságnak (European Society of Ethnopharmacology) - www.etnofarmakologia.hu BIRKÁS-FRENDL KATA - Gyimes és Úz-völgyi csángók népi növényismerete - Székelyföld népgyógyászata - PTE BTK Néprajzi Tanszékének PhD hallgatója

42 2006. Dél-Mezőföld népi gyógynövényei (Igar, Simontornya) (Csonka Christina Eszter) 2007. Kóczián Géza etnobotanikai munkássága (Tompa Judit) PTE diplomadolgozatok (TTK, ÁOK) 2010. Gyógynövények népi használata a székelyföldi Lövétén (Boris Gyöngyvér) Irodalmi adatok gyógynövények alkalmazásáról a népi bőrgyógyászatban (Vojkovics Éva) Erdélyi népi orvoslásban használt gyógynövények szövettani jellemzői (Veronica beccabunga, Anthyllis vulneraria) (Vincz Dóra) Légúti / reumatikus panaszok esetén alkalmazott gyógynövények és készítményeik a népi orvoslásban és a mai fitoterápiában (Farkas Ingrid, Bóna Viola) 2011. Elődeink öröksége: békési és székelyföldi települések etnobotanikai értékelése (Erdei Anna, SZTE) 2013. Népi gyógynövényismeret Erdővidéken (Bartha Sámuel Gergely) PhD téma (2012- ) Etnofarmakobotanikai szempontból jelentős gyógynövényfajok vizsgálata

43 ADATGYŰJTÉS, DOKUMENTÁLÁS ADATFELDOLGOZÁS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK GYŰJTŐUTAK MA  ? MINTAGYŰJTÉS Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. VII. + egyéb források FORRÁS-FELDOLGOZÁS

44 Források Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. VII. Escop Monographs Bruneton J.: Pharmacognosy – phytochemistry – medicinal plants. Lavoiser Paris, 1999. WHO monographs on selected medicinal plants 1-3. Geneva, 1999. 2002. 2007.

45 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine Journal of Ethnopharmacology Economic Botany Journal of Medicinal Plants Research Genetic Resources and Crop Evolution (GRECE) Planta Medica Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology Natural Product Communications Curare Kaleidoscope - Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Szemle (online) Gyógyszerészet Botanikai Közlemények Folyóiratok

46 Internetes források www.pubmed.com www.scopus.com www.sciencedirect.com www.eisz.hu www.oeti.hu www.ogyi.hu növény tudományos neve ( + szinonimák!) + angol kulcsszavak

47 Régiók népi orvoslása: összehasonlító forráselemzés 505 faj betegségcsoportok szerint (%)

48 Régiók népi orvoslása: időbeli összegző forráselemzés

49 Nyelvészeti munkák hegyi árnika nevezéktana (észt) forrásokban etnobotanika, felhasználás készítmények

50 Etiópia 200 adatközlő 67 gyógynövényfaj 52 betegség (%-os felosztás) ceyloni ólomvirág Adatközlés (terület)

51 Adatközlés (népcsoport) Egyiptom

52 Adatközlés (alkalmazás) Nagybacon, Lövéte

53 Adatközlés (alkalmazás)

54 Maté tea Dél-Amerika, Dél-Afrika chimarrão, tererê több 100 éve ajánlják: ízületek, migrén, elhízás, magas vérnyomás, májbajok cikkben: rákterápia, epehajtó, értágító, vércukorszint ↓ hatóanyagok élesztőgomba, humán sejtek, patkány, nyúl Farmakológiai vizsgálatok


Letölteni ppt "ETNOFARMAKOBOTANIKA Papp Nóra Régi füveskönyvek, orvosbotanikai művek A magyar etnobotanikai kutatás jeles alakjai Szakirodalmi források ma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések