Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A POLITIKA ÉS A SZAKPOLITIKA KÜZDELME ÉS ÖSSZHANGJA A KÖZOKTATÁSBAN Bokros Lajos egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem, Budapest Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A POLITIKA ÉS A SZAKPOLITIKA KÜZDELME ÉS ÖSSZHANGJA A KÖZOKTATÁSBAN Bokros Lajos egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem, Budapest Babes-Bolyai Tudományegyetem,"— Előadás másolata:

1 A POLITIKA ÉS A SZAKPOLITIKA KÜZDELME ÉS ÖSSZHANGJA A KÖZOKTATÁSBAN Bokros Lajos egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem, Budapest Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár elnök, Modern Magyarország Mozgalom (MoMa)

2 POLITICS AND POLICY (Párt)politika és (Szak)politika különbsége: Rövid táv – hosszú táv Értéktöltet – szakmai tartalom Ideológia – technokratikus elemek A kettő a lehető legszorosabban összefügg, mert ahogy nincs értékmentes tudomány, úgy nincs értékmentes kormányzás sem

3 ALAPVETŐ KÖZPOLITIKAI CÉLOK AZ ÖSSZES KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN  Minőség folyamatos javítása  Hozzáférés esélyegyenlősége  Költséghatékonyság/felelősség Mindenki egyetért, mégsem valósul meg Vajon miért nem? Mert az intézményi feltételekben nincs egyetértés

4 VERSENY ÉS VÁLASZTÁS  Minőség javulásának a legfőbb intézményi biztosítéka  Szülők és diákok választása és az ezzel járó életfelelősség  Tanszabadság és az ezzel járó mérhetetlen szakmai felelősség  Keresleti oldal esélyegyenlőségét javíthatja a közfinanszírozás  Ez azonban részlegesen leronthatja a költséghatékonyságot  Kötelező jelleg és információs aszimmetria >>> kínálati piac  Verseny erősen korlátozott, mert a „kisgyermek nem utazik jól”  Választás először középiskolai szinten vagy hatosztályos iskolában

5 CÉLOK KÖZÖTT ELLENTMONDÁSOK > KOMPROMISSZUMOKAT KELL KÖTNI!  Alkotmányos alapjog a közoktatáshoz való hozzáférés esélyének minél nagyobb mértékű egyenlősége  Minden gyermek egyforma érték, függetlenül attól, hol élnek a szülei, mennyit keresnek, mekkora a vagyonuk, stb.  Iskolafenntartó önkormányzatok, alapítványok, egyházak, stb. anyagi helyzete rendkívüli mértékben eltérő (20x különbség) Legjobb megoldás: önkormányzati tulajdon és irányítás, de nem helyi adóból történő finanszírozás, hanem fejkvóta szerint újra elosztott központi adóból

6 KÖZPONTI KORMÁNYZAT FELADATAI  Információszolgáltatás a keresleti oldal kiszolgáltatottságának, gyenge alkupozíciójának enyhítése végett  Minőségellenőrzés – intézmények minősítése és rangsorolása  Tanulók teljesítményének mérése és nyilvánosságra hozatala  Oktatók teljesítményének mérése és nyilvánosságra hozatala  Törvényességi felügyelet, megkülönböztetés abszolút tilalma  Hátrányos helyzetű tanulók felzárkózásához külön programok  Felsőfokú tanító és tanárképzés anyagi feltételeinek biztosítása  Minimális osztálylétszám és iskolaméret törvényi meghatározása  Járási önkormányzati rendszer létrehozása, alkotmánymódosítás

7 MI AZ, AMI NEM FELADATA A KÖZPONTI KORMÁNYZATNAK?  Iskolák fenntartása, tulajdonlása, irányítása (KLIK)  Tananyagok tartalmi elemeinek tételes meghatározása  Iskolaigazgatók és tanárok kinevezése és elbocsátása  Oktatói javadalmazás/életpálya előírása  Közalkalmazotti jogállás kikényszerítése  Oktatók érdekképviseleti testületeinek befolyásolása Ha ebben egyetértés mutatkozik, az nem szakpolitika, hanem színtiszta politika, értékalapú közéleti állásfoglalás, ideológia !!!

8 TORZ ÉS TÉVES KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KIRÍVÓAN KÁROS KÖVETKEZMÉNYEI  16-18 évesek növekvő arányú lemorzsolódása  Középfokú végzettséggel rendelkezők arányának csökkenése  Felsőoktatásba belépők számának és arányának csökkenése  Rohamosan növekvő elkülönülés és leszakadás a romáknál  Szakképzetlen fiatalok foglalkoztathatatlan tartalékserege  Nyelvtudás hiánya, nyelvvizsgával nem rendelkezők zsákutcája  PISA-felmérések eredményeinek drámai romlása  Magyarország végleges leszakadása

9 ALAPVETŐ PROBLÉMA NEM A PÉNZHIÁNY, HANEM A VERSENY ÉS VÁLASZTÁS HIÁNYA  Nincs ideális, legföljebb optimális közoktatási rendszer  Legfontosabb feladat a tanszabadság teljes helyreállítása  KLIK azonnali felszámolása, intézmények oktatási autonómiája  Változatos tulajdonviszonyok : önkormányzat, egyház, alapítvány  Iskolaköteles kor határa 18 év legyen, majd fokozatosan 20 év  Fejkvóta szerinti finanszírozás az SZJA felének újraelosztásával  Iskolafenntartó a fejkvótát saját forrásból szabadon kiegészítheti  Járási középfokú szakiskolák bentlakással roma fiataloknak  Felsőfokú szakképzés feltételeinek megteremtése  Központi információszolgáltatás és minőségellenőrzés

10 LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA = SZABADSÁGELVŰ NÉPURALOM  Semmilyen szűken szakmai kérdésben sem lesz előrelépés rendszerváltás nélkül, mert  A neokommunista diktatúra tudatosan silányítja a közoktatást  Gyámoltalan és tudatlan alattvalók kitenyésztésében érdekelt, nem pedig kiművelt és önálló emberfők újratermelésében  Polgári társadalom helyett szolgaságon alapuló feudális viszonyokat tekint kívánatosnak – lásd példaképeiket!  Tanároknak, szülőknek, az egész társadalomnak érdeke a minőségjavulás, esélyegyenlőség és költséghatékonyság  A fennálló populista diktatúrának azonban ez nem érdeke; illúzió a „jó királytól” várni és elvárni a feltételek megváltoztatását


Letölteni ppt "A POLITIKA ÉS A SZAKPOLITIKA KÜZDELME ÉS ÖSSZHANGJA A KÖZOKTATÁSBAN Bokros Lajos egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem, Budapest Babes-Bolyai Tudományegyetem,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések