Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Légkezelők szabályozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Légkezelők szabályozása"— Előadás másolata:

1 Légkezelők szabályozása
Épületgépészeti rendszer- és szabályozástechnika M.Sc. Épületgépészeti képzés, 3. félév 2012. május 2.

2 A szellőző levegő hőmérsékletének szabályozása, alapfűtéssel
1. A szellőző levegő hőmérséklet-érzékelője (supply air temperature sensor) 2. A szellőző levegő hőmérséklet szabályozása (supply air temperature controller) 3. Motoros háromjáratú szelep (motorized heating valve) 4. Helyiség hőmérséklet érzékelő (room temperature sensor) 5. Alapfűtés szabályozása (room temperature controller) 6. Motoros háromjáratú szelep (motorized heating valve) 7. Alapjel beállítás a külső hőmérséklet függvényében (Supply air temperature shift controller) 8. Külső hőmérséklet érzékelő (outdoor temperature sensor) 9. Fagyvédelmi termosztát (frost protection thermostat)

3 A szellőző levegő hőmérsékletszabályozása a helyiség hőmérséklete szempontjából vezérlés.
1. Alaphelyzet: - az alapfűtés fedezi a helyiség hőveszteségét - a terhelés változásait az alapfűtés szabályozása követi - a szellőző levegő hőmérséklete állandó, tszell=t helyiség 2. Közel állandó belső hőnyereség esetén - tszell< t helyiség - ha nincsen hőnyereség, azt az alapfűtésnek kell pótolnia 3. Jelentős mértékű változó belső hőnyereség esetén - a helyiség hőmérsékletében jelentős ingadozás várható - a szellőző levegő hőmérsékletét célszerűbb a külső hőmérséklet függvényében beállítani - vagy a helyiség léghőmérséklete alapján kell szabályozni

4 Fagyvédelem Kockázata: fagypont alatt túlméretezett előfűtő esetén
az előfűtő nagy hőlépcsője esetén alacsony előírt léghőmérséklet az előfűtő után Elkerülése: túlméretezés elkerülése tömegáram-szabályozás esetén: egyenlőszázalékos szelep lehetőség szerint minőségi szabályozás a melegvíz alsó belépése a kaloriferbe viszonylag nagy vízoldali ellenállás (kiegyenlített áramlás a kalorifer csősorai között) fagyvédelmi termosztát alkalmazása a szabályozószelepen zárt állásban is legyen átfolyás Beavatkozások: ventilátor leállítása szelep nyitása fagyvédelmi zsalu lezárása

5 Helyiséghőmérséklet szabályozása alapfűtés mellett
1. Helyiség hőmérséklet érzékelő 1.a. (alternatíva) Elszívott levegő hőmérséklet érzékelő 2. Helyiséghőmérséklet érzékelő 3., 4., 12. Motoros háromjáratú szelep 5. Szellőző levegő hőmérséklet érzékelő 6. Szellőző levegő alsó hőmérséklet határoló 7. Fűtési szelep előnyszabályozása 8. Hűtési szelep előnyszabályozás 9. Fűtési előremenő hőmérsékletérzékelője 10. Külső hőmérséklet érzékelő 11. Időjárásfüggő fűtés szabályozás 13. Fagyvédelmi termosztát

6 A szellőzőlevegő hőmérsékletének szabályozása a helyiség levegőjének a beállított alapjeltől való eltérése függvényében. A szellőző levegő alsó hőmérséklethatárolása. Az alapfűtés a külső hőmérséklet függvényében vezérelt előremenő hőmérséklettel üzemel. Az alapfűtés úgy méretezik, hogy csak 12-16ºC-ra legyen képes a helyiséget felfűteni. A légfűtés gyorsabban képes reagálni a helyiségben fellépő terhelés változására, mint a radiátoros alapfűtés. Fűtés esetén a helyiség hőmérséklet/szellőző levegő hőmérséklet szabályozás beavatkozó jele közül a nagyobbik érvényesül. A szabályozás történhet az elszívott levegő hőmérséklete alapján is. Az elszívott levegő hőmérséklete a tér egészére lesz jellemző; a helyiségben lévő érzékelő érzékenyebb a helyi zavarásokra. Nagyobb holtidő, gyorsabb felfutási idő → nagyobb a szabályozás nehézségi foka. Ott célszerű alkalmazni, ahol problémát jelent az érzékelő elhelyezése.

7 A szellőző levegő hőmérsékletének kaszkád szabályozása
meredekség függőleges eltolás 1. Helyiség hőmérséklet érzékelő 2. Helyiség hőmérséklet alapjel 3. Szabályozó 4. Potenciométer a kaszkád átviteli tényező beállításához 5. Szellőző levegő hőmérséklet 6. Követő szabályozás 7. Motoros háromjáratú szabályozó szelep 8. Kaszkád alapjel beállítása : Fő szabályozó kör : Segéd (követő) szabályozási kör

8 A szellőző levegő hőmérsékletét a helyiséghőmérséklet alapjeltől való eltérése függvényében állítjuk be (követő szabályozás). Ha a vezető szabályozás: P; a követő szabályozás: PI → P + PI kaszkád-szabályozás. A légfűtés átviteli erősítési tényezője viszonylag alacsony → viszonylag nagy erősítési tényező engedhető meg a P működésű vezető szabályozónál → a szabályozás maradó hibája 1ºC-on belül marad. A szellőző levegő hőmérséklete a PI szabályozás miatt maradó hiba nélkül beállítható. A helyiség előírt hőmérsékletéhez tartozó szellőző levegő hőmérséklet megállapítása méretezési kérdés. Ismeretlen körülmények között a kaszkád autoritás javasolt beállítása E := 15% E% nő: stabilabb szabályozás, nagyobb maradó hiba a helyiség hőmérsékletében

9 Kaszkád átviteli tényező
ϑR: Helyiség hőmérséklet (room temperature) wR: Helyiség hőmérséklet alapjel (room temperature setpoint) ΔϑR: A helyiséghőmérséklet eltérése (room temperature deviation) ϑzu: A szellőző levegő hőmérséklete (supply air temperature) wk: Kaszkád alapérték (szellőző levegő hőmérséklet alapjel) (cascade base value,supply air temperature setting value) Δϑzu: A szellőző levegő hőmérsékletv áltozása (supply air temperature change) E%: Kaszkád autoritás %-ban (cascade authority in %)

10 Légkezelő légfűtő és léghűtő egységgel
1. Hőmérséklet szabályozó (temperature controller) 2. Helyiség hőmérséklet jeladó (room temperature sensor) 3. Motoros háromjáratú szelep (motorized heating valve) 4. Motoros háromjáratú szelep (motorized heating valve) 5. Fagyvédelmi termosztát (frost protection thermostat)

11 Fűtés és hűtés szekvenciális szabályozása
a. Fűtés-hűtés állandó helyiséghőmérséklet esetén (heating-cooling without dead zone) b. Fűtés-hűtés eltérő helyiség hőmérséklet alapjellel (heating-cooling with deadzone) Q. Terhelés(- fűtési terhelés,+ hűtési terhelés) (-=heating load, +=cooling load) 3. Fűtési szelep (heating valve) 4. Hűtési szelep (cooling valve) wR Szoba hőmérséklet alapjel (room temperature setpoint) wH Fűtés alapjel ( heating setpoint) wK Hűtés alapjel (cooling setpoint) xdz Holttér (dead zone)

12 Helyiség hőmérséklet szabályozás a külső hőmérséklet függvényében
Hőmérséklet szabályozó külső hőmérséklet kompenzációval (temperature controller with outside temperature compensation) Helyiség hőmérséklet érzékelő (room temperature sensor) Érzékelő (sensor) Alapjel állítás (setpoint shift controller) Fagyvédelmi termosztát ( frost protection thermostat)

13 A követő szabályozása alapjele a külső hőmérséklet függvényében
ϑR Helyiség hőmérséklet (room temperature) ΔwR Helyiség hőmérséklet alapjel változása (room temperature setpoint change) ϑAU Külső hőmérséklet (outside temperature) ΔϑAU Külső hőmérséklet változása (outside temperature change) WR Helyiség hőmérséklet alapérték (room temperature setpoint) WFS Nyári kompenzáció kezdőpontja (summer compensation setpoint) WFW Téli kompenzáció kezdőpontja (winter compensation setpoint) E Téli kompenzáció autoritása %-ban (winter compensation authority in %) E Nyári kompenzáció autoritása %-ban (summer compensation authority in %)

14 Nyáron: t külső: 20 ÷ 32ºC → t belső := 20 ÷ 26ºC
Télen: az alacsonyabb külső hőmérsékletesetén megemelt szellőző hőmérséklet kompenzálja az alacsonyabb közepes sugárzási hőmérsékletet. Javasolt beállítási értékek: Nyár P szabályozó: E:= 40% PI szabályozó: E:= 50% Tél P szabályozó: E:= 12÷15% PI szabályozó: E:= 5% Nyári kompenzáció kezdőpontja := a helyiség hőmérséklete A téli kompenzáció kezdőpontja := 0÷5ºC

15 A szellőző levegő hőmérsékletének korlátozása
Helyiség hőmérséklet szabályozó (room temperature controller) Helyiség hőmérséklet jeladó (room temperature sensor) Alsó hőmérséklet-határoló szabályozó (low limit controller) Szellőző levegő hőmérsékletének érzékelője (supply air temperature controller) Hűtési szelep előválasztója (heating valve priority selction) Fűtési szelep előválasztója (cooling valve priority selection) Fagyvédelmi termosztát (frost protection thermostat)

16 A szellőző levegő minimális hőmérsékletének korlátozása
ϑR Helyiség hőmérséklet (room temperature) ϑSA A szellőző levegő hőmérséklete (supply air temperature) WR Helyiség hőmérséklet alapértéke (room temperature setpoint) WSA A szellőző levegő hőmérsékletének határértékei (supply air temperature limit values)

17 Harmatponti szabályozás
Harmatponti hőmérséklet-érzékelő (dew point temperature sensor) Harmatponti hőmérséklet-szabályozó (dew point temperature controller) Helyiség hőmérséklet érzékelő (room temperature sensor) Helyiség hőmérséklet szabályozó (room temperature controller) Fagyvédelmi termosztát (frost protection thermostat) A szellőző levegő alsó hőmérséklethatár-szabályozójának érzékelője (sensor for supply air temperature low limit controller) Külső hőmérséklet érzékelő (sensor for outside temperature shift controller) A...F Légállapotok a h-x diagrammban (air states on the psychrometic chart)

18 A harmatponti hőmérséklet
Előírt helyiséghőmérséklet (desired room temperature) Kívánt páratartalom (desired room air humidity) Harmatponti hőmérséklet ϑdp(resulting dew point temperature)

19 Szabályozás a levegő harmatponti hőmérséklete alapján.
Légnedvesítők alkalmazása esetén. 95% körüli relatív páratartalom. A közel telített állapotú szellőző levegőt még fel kell melegíteni → energiaigénye nagyobb a közvetlen nedvességszabályozásnál → alkalmazása ott célszerű, ahol valamilyen hulladékhő áll rendelkezésre. Jellemzően ipari üzemekben alkalmazzák. Komfort légkezelők: kétcsatornás és indukciós rendszerekben. Egyszerű eszközökkel megvalósítható.

20 Légkezelő berendezés harmatponti szabályozással
Központi levegő előkezelés (pl. indukciós helyi készülékek kiszolgálására) Központi levegő előkezelés kétcsatornás rendszer számára 1. Harmatpont szabályozás 2. A szellőző levegő hőmérsékletének szabályozása 3. A hideg levegős csatorna hőmérsékletének szabályozása + Meleg levegő légcsatorna A meleg levegő légcsatornájának hőmérséklet szabályozása A légcsatorna nyomásszabályozása Külső hőmérséklet követő szabályozása - Hideg levegő légcsatorna

21 A levegő állapotváltozása télen
A Az előfűtő előtti légállapot (preheater inlet state) B A légmosóba belépő levegő légállapota (airwasher inlet state) D A szellőzőlevegő harmatpontja (supply air dew point) E A szellőzőlevegő légállapota (supply air inlet state) F A helyiség levegő előírt állapota (desired state of the room air)

22 A levegő állapotváltozása nyáron
A. A léghűtőbe belépő levegő (cooling coil inlet state) C. A légmosóba belépő levegő légállapota (air washer inlet state) D. A szellőzőlevegő harmatpontja (supply air dew point) E. A szellőzőlevegő légállapota (supply air inlet state) F. A helyiség előírt légállapota (desired state of room air) 1. A külső levegő légállapota nyáron (outside air state in summer) 2. A hűtő közepes felületi hőmérséklete (mean cooling coil surface temperature)

23 A légnedvesítés hatásfokának hatása a légnedvesítő utáni hőmérsékletre
Ha a helyiség hőmérséklete, vagy a belső nedvességterhelés megváltozik, a helyiségben változik a relatív páratartalom → ha állandó relatív páratartalom fenntartása a cél, a szabályozás alapjelének korrekciója szükséges D. A nedvesítőkamra utáni hőmérséklet értéke kb 95% légnedvesítési hatásfok esetén (dew point temperature setpoint for a humidification effiency of approx 95%) D’. A nedvesítőkamra utáni hőmérséklet értéke kb 75% légnedvesítési hatásfok esetén (dew point temperature setpoint for a humidification effiency of approx 75%) F. A helyiséglevegő előírt állapota (desired room air state 20C/50 r.h.)

24 Harmatponti hőmérséklet szabályozás a külső hőmérséklet függvényében (szabályozás állandó relatív páratartalomra) a) Kapcsolási vázlat (schematic) b) Alapérték kompenzáció a h-x diagramban (setpoint compensation on the psychrometric chart) Harmatponti hőmérséklet szabályozó (dew point temperature controller) Helyiség hőmérséklet szabályozó (room temperature controller) Külső hőmérséklet követő szabályozása s (outside temperature shift controller) Δϑ1 A helyiség hőmérséklet alapértékei (20..26ºC) (room temperature setpoint variation) Δϑ2 Harmatponti hőmérséklet alapértékei (9..15ºC) (dew point temperature setpoint variation)

25 Légkezelő közvetlen páratartalom szabályozással
Helyiség hőmérséklet érzékelő (room temperature sensor) Helyiség hőmérséklet szabályozó (room temperature controller) Helyiség páratartalom érzékelő (room humidity sensor) Páratartalom szabályozó (humidity controller) Elsőbbségválasztó (priority selector) A szellőző levegő alsó hőmérséklethatár-szabályozójának érzékelője (supply air temperature sensor for low limit controller) A követő szabályozás külső hőmérséklet érzékelője (outside temperature sensor for shift controller) A..F . Légállapotok (A…F air states)

26 A léghűtőt szabályozhatja a helyiség hőmérséklet szabályozója és a páratartalom szabályozó is (szárítva hűtés). Üzemmódok: hűtés + nedvesítés hűtés + szárítás utófűtés utófűtés + nedvesítés A mosókamra és az utófűtő sorrendje felcserélhető. A helyiség hőmérséklet alapjele a külső hőmérséklet függvényében megadható (időjárásfüggő követő szabályozás). A hűtést a helyiséghőmérséklet-szabályozás és a páratartalom-szabályozás rendelkező jelének nagyobbika állítja. Az előfűtés hőmérsékletét a következők befolyásolják: fagyvédelem a hőmérséklet alacsonyabb legyen, mint amit a helyiség hűtés igényelhetne párakondenzáció elkerülése A szempontok hővisszanyerő alkalmazása esetén is érvényesek.

27 F. A helyiséglevegő előírt állapota (desired room air state)
E. A szellőző levegő megengedett legalacsonyabb hőmérséklete (lowest permissible supply air temperature) B1 Az előfűtőt elhagyó levegő maximális megengedett hőmérséklete (maximum limit for the preheater control loop) B2 Az előfűtőt elhagyó levegő minimális megengedett hőmérséklete (minimum limit for the preheater control loop,(to prevent condenstaion))

28 A légnedvesítés hatásfoka
a). A légnedvesítés hatásfoka a porlasztási nyomás függvényében (humidification effiency as a function of nozzle pressuere) b). A légnedvesítés hatásfokának értelmezése (explanation of humidification effiency) ηB. A légmosó légnedvesítésének hatásfoka (humidification effiency of air washer) P . A légnedvesítő befecskendezési nyomása (air washer nozzle pressure) x1. A külső levegő nedvességtartalma (assumed lowest water vapor content of the air) x2. A szellőző levegő nedvességtartalma (water vapor content of the air at room state) x3. Telítési nedvességtartalom (water vapor content of the air at the saturation point)

29 Állapotváltozások, téli üzem
A Előfűtő, belépő légállapot (preheater inlet state) B Utófűtő, belépő légállapot (reheater inlet state) D Légmosó, belépő légállapot (air washer inlet state) E A szellőző levegő állapota (supply air inlet state) F A helyiség előírt légállapota (desired state of room air)

30 Hűtve szárítás közvetlen páratartalom szabályozással
A Előfűtő, belépő állapot (preheater inlet state) B Hűtő, belépéső állapot (cooling coil inlet state) C Utófűtő, belépő állapot (reheater inlet state) D Légmosó,belépő állapot (air washer inlet state) E’ A hűtési karakterisztika és a belépési hőmérséklet találkozása (intersection of cooling characteristic with inlet temperature) E A szellőző levegő állapota (supply air inlet state) F Távozó levegő (desired state of room air) 1 Átlagos hűtőfelületi hőmérséklet ϑco (mean cooling surface temperature)

31 Folyamatosan szabályozható gőzporlasztás
A. Előfűtő, belépő légállapot (preheater inlet state) Gőzbeporlasztó, belépő légállapot (a gőz entalpiája függvényében) (steam humidifier inlet states,depending on the entalphy of the steam) E. A szellőző levegő állapota (supply air inlet state) F A helyiség hőmérséklet előírt légállapota (desired state of room air) Δx Fajlagos gőzbeporlasztás, g/kg levegő (specific steam supply in air) Δhs A gőzporlasztás entalpianövekménye (increase in heat content by saturated steam at approx. 100 C)

32 A harmatponti és a közvetlen páratartalom szabályozás összehasonlítása

33 Kétpont-szabályozású adiabatikus nedvesítés

34 Kétpont-szabályozású adiabatikus nedvesítés
a) A porlasztó szivattyú működési állapotai b) A nedvesítés hatásfoka Z: a szellőző levegő állapota R: a kiszolgált tér elvárt légállapota Ha a külső levegő A állapota a vízszintesen vonalkázott tartományban van: folyamatos üzem a függőlegesen vonalkázott tartományban van: tartósan kikapcsolva pontozott terület: szakaszos üzem

35 Légkezelő kétpont szabályozású gőzporlasztással
Léghűtő Fagyvédelmi termosztát Légfűtő Gőzporlasztás Fojtószelep Porlasztó szabályozás (ki/be) Hygrosztát – felső korlát a légcsatornában való párakondenzáció elkerülésére A legalacsonyabb megengedett bejutatott levegő hőmérséklet szabályozója Szobai hygrosztát Helyiség hőmérséklet érzékelő Helyiség hőmérséklet szabályozó Szellőző levegő hőmérsékletérzékelője

36 Levegő visszakeverés Alkalmazását energetikai szempontok indokolják
A minimális frisslevegő-hányadot folyamatosan biztosítani kell. Felfűtés: frisslevegő nélkül. „Szabad hűtés” (free cooling≈ ingyen hűtés) Szabályozási módok: Állandó térfogatáramok beállítása (jellemzően: állandó terhelés, vagy alacsonyabb igényszintű terekben) Kézi állítással (pl. időszakos használatú terekben) A külső hőmérséklet függvényében A kevert levegő entalpiája alapján A szellőző levegő állapotának szekvenciális szabályozásával Nagy frisslevegő-aránynál megfontolandó a hővisszanyerő alkalmazása

37 Az elszívott levegő visszakeverése
Külső légzsalu (outside air damper) Elhasznált levegő légzsaluja (exhaust air damper) Recirkuláltatott levegő légzsaluja (recirculated air damper)

38 Zsaluszabályozás a külső hőmérsélet függvényében
Külső hőmérséklet érzékelő Zsalu állítómű υ2 külső hőmérséklet w1 a fűtés hőmérsékletszabályozás alapjele w2 a minimális frisslevegő-hányadhoz tartozó zsaluállás Y az állítómű állása (0-1) Xp a szabályozó arányossági sávja Nincsen mód a „szabad hűtés”-re. A zsaluk viselkedése nem lineáris. Alkalmazás: ha nincs a szellőztetett térben hőnyereség.

39 A zsalu zárása nyári üzemben
ϑ2 Külső levegőhőmérséklet (outside air temperature) w1 Alapjel (fűtés) (base value, heating) w2 A zsaluállás határértéke (minimális frisslevegő mennyiség) (damper limit value,minimum outside air quantity) w3 A hűtési üzemre való átkapcsolás határhőmérséklete (temperature limit for changeover to minimum outside air quantity in cooling mode) xp A szabályozó arányossági sávja (controller proportional band) y Az állítómű állása (0-1) (külső légzsalu) (manipulated variable, outside air damper)

40 A zsalu nyári szabályozása a távozó levegő hőmérséklete alapján
a) Kapcsolási vázlat (schematic) b) Működési grafikon (function diagramm) Légzsalu szabályozó (damper controller) Külső hőmérséklet érzékelő (outside air temperature sensor) Külső entalpia érzékelő ((entalpia-szabályozás esetén) (outside air entalphy sensor, in case of h switchover only) A távozó levegő hőmérséklet vagy entalpia érzékelője (extract air temperature or enthalpy sensor) ϑ2 Külső levegő hőmérséklet (outside air temperature) ϑ4 Elvezetett levegő hőmérséklet (extract air temperature) Δϑ Hőmérséklet különbség (temperature difference) h3 Külső levegő entalpiája (outside air enthalpy) h4 Elvezetett levegő entalpiája (extract air enthalpy) Δh Entalpia különbség (enthalpy difference)

41 A légzsalu és fűtési szelep szekvenciális szabályozása
Helyiség hőmérséklet szabályozó (room temperature controller) Helyiség hőmérséklet jeladó (room temperature sensor) Motoros fűtés szelep (motorized heating valve) Zsalumozgatás (air damper actuator) Külső levegő légzsaluja (outside air damper) A távozó levegő légzsaluja (exhaust air damper) A visszakevert levegő légzsaluja (recirculated air damper)

42 A „komfort szabályozás” működési grafikonja
3 Fűtés szelep (heating valve) 5/6 Külső/kivezett levegő légzsaluja (outside/exhaust air damper) 7 Recirkuláltatott levegő légzsaluja (recirculated air damper)

43 A „takarékos szabályozás” működési grafikonja
3 Fűtési szelep (motorized heating valve) 5/6 A távozó levegő légzsaluja (outside/extract air damper) 7 A visszakevert levegő légzsaluja (recirculated air damper) 8 Szabályozott „szabad hűtés” (controlled free cooling)

44 A légzsaluk, a fűtési és hűtési szelep szekvenciális szabályozása
Helyiség hőmérséklet szabályozó fűtés: „takarékos szabályozás” hűtés: visszakeverés a zsalukkal, hűtési szelep nyitása 10. Hűtési zsaluátállítás a külső és a távozó levegő hőmérséklete alapján

45 A légzsaluk, a fűtési és hűtési szelep szekvenciális szabályozása
Q Terhelés (- = fűtési terhelés, + = hűtési terhelés) (load ,-=heating load,+=cooling load) Δϑ A külső és távozó levegő ϑ3 és ϑ4 hőmérséklete közötti különbség (temperature difference, outside air, extract air) Δh A külső és távozó levegő entalpiakülönbsége (enthalpy difference,outside air,extract air) 5/7 Külső / távozó levegő légzsaluja (outside/extract air dampers) 8 Fűtési szelep (heating valve) 9 Hűtési szelep (cooling valve) 10 Hőmérséklet vagy entalpia különbség átállás (temperature or enthalpy difference changeover)

46 Hővisszanyerő szabályozása
Külső levegő (outdoor air) Bejutatott levegő (supply air) Távozó levegő (extract air) Elhasznált levegő (exhaust air)

47 Teljesítmény szabályozás bypass csatornával a frisslevegő ágában
Külső levegő (outside air) Távozó levegő (exhaust air) Hővisszanyerő rendszer (heat recovery system) Bypass csatorna (bypass duct) Motoros légzsaluk (motorized air dampers) Méretezési ajánlások Δphővisszanyerő ≈ Δpbypass Δphővisszanyerő < 0,5Δplégcsatorna Δpzsalu ≈ 0,1Δplégcsatorna két, ellentétesen működő zsalu alkalmazása szükséges

48 Fagyvédelem elektromos fűtéssel
Ha a távozó levegő visszakeverése nem megengedett Külső levegő (outside air) Távozó levegő (exhaust air) Hővisszanyerő rendszer (heat recovery system) Elektromos légfűtő saját szabályozási körrel (electric air heater battery with own control loop)

49 Fagyvédelem szabályozott bypass ággal
Megoldandó problémák: A hőmérséklet-érzékelő elhelyezése A hőmérséklet-határ meghatározása Megoldási lehetőség: szabályozás nyomáskülönbségről Külső levegő (outside air) Távozó levegő (exhaust air) Hővisszanyerő rendszer (heat recovery system) Légzsalu szabályozás bypass csatornával (air damper control with bypass duct)

50 Fagyvédelem és teljesítményszabályozás kombinációja
6. Hőmérséklet szabályozó (system temperature controller)

51


Letölteni ppt "Légkezelők szabályozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések