Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Foglalkoztatási Paktumok Akcióterveiben szereplő pályázatok finanszírozási lehetőségei Vasvár, 2008. május 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Foglalkoztatási Paktumok Akcióterveiben szereplő pályázatok finanszírozási lehetőségei Vasvár, 2008. május 20."— Előadás másolata:

1 A Foglalkoztatási Paktumok Akcióterveiben szereplő pályázatok finanszírozási lehetőségei Vasvár, 2008. május 20.

2 Foglalkoztatási Paktumok létrehozásának és működésének szakaszai Térségi paktumok számának ugrásszerű gyarapodása 2004-után (Nyugat-dunántúli Régióban jelenleg közel 30 paktum) Tipikus paktum életpálya (összefoglaló): 1.partnerségi önszerveződés („Tegyünk valamit a Térség/város foglalkoztatási helyzetének javításáért”, - eseti együttműködések) 2.ROP (PHARE, INTERREG), pályázat benyújtása, partnerségi keret létrehozása a nyertes pályázatok alapján 3.MŰKÖDTETÉSI SZAKASZ: iroda fenntartása, partnerség-alapú foglalkoztatási kezdeményezések végrehajtása

3 Létrejött keretek, megvalósult tipikus eredmények a pályázatok időszakában Aláírt partnerségi megállapodás (20-80 szervezet térségenként) Megválasztott, - ügyrend alapján működő - irányító csoport (rendszeres találkozók aktuális témák megbeszélése) 2-3 fővel működő paktum iroda (infrastrukturális- és szakmai háttér fejlesztése) Partnerség építés, tapasztalatcsere (térségen belül, térségek között, - találkozók, tanulmányutak, régiós fórumok, képzések) Kommunikációs eszközök, nyilvánosság rendszerek (honlap, hírlevél, szórólapok, kiadvány, foglalkoztatási fórum, stb.) Térségi foglalkoztatási stratégia (igényfeltárásra alapozott, 3-5 évre szóló dokumentum a prioritásoktól az intézkedésekig) Elfogadott akcióterv és költségvetés (alapszolgáltatások + térségi foglalkoztatási projektek tervezése a követő időszakra)

4 Általános problémák és kérdések a fenntarthatóság oldaláról 1.Koordinációs iroda fenntartása (a központi, célzott pályázatok mennyire lesznek tartósak, illetve mi kell ahhoz, hogy a partnerek értelmét lássák saját források hozzáadásának.) 2.Partnerszervezetek aktivitásának megőrzése (a pályázatok mellett milyen motivációkra támaszkodhatunk ennek során) 3.Objektív, mérhető eredmények elérése (milyen módon, mennyi időn belül és milyen eszközökkel számíthatunk arra, hogy a koordinatív tevékenység valós javulást eredményez a térség munkaerőpiaci helyzetében) 4.Akciótervek kialakítása és az abban foglaltak megvalósítása (mi kell ahhoz, hogy a partnerség hatékony legyen a stratégiához igazodó foglalkoztatási akciótervek realizálásában) 5.A paktummal szembeni elvárások teljesítése (milyen szintű elvárások reálisak, ezt ki fogalmazza meg, és aki megfogalmazza, milyen muníciót ad hozzá)

5 A fenntartható paktum modell kívánatos működési logikája Reális, de eredmény-fókuszú elvárások megfogalmazása Akciótervek az elvárásokhoz és az erőforrásokhoz igazodva A partnerek valós bevonására épül a megvalósítás Tényleges eredmények elérése – erőforrás bővülés Koordinációs- és szolgáltató szervezet fenntartható működése

6 A fenntatható működés sikerkritériumai 1.A minimális foglalkoztatási koordináció feltételeit a partnerek akkor is biztosítsák, ha nincs külső pályázati forrás 2.A paktum a térségi foglalkoztatási célkitűzésekkel együtt reagáljon a partnerségben részt vevő szervezetek egyéni céljaira, érdekeire (minden partnernél látható legyen, hogy ténylegesen mi motiválja) 3.A koordináció legyen tekintettel valamennyi olyan fejlesztésre, amely érinti a munkaerőpiaci helyzetet, ne csak a foglalkoztatási projektekre 4.A projekt-kezdeményezések mellett törekedjünk a „kevésbé látványos”, nem projektesíthető, hosszabb távon beérő folyamatok elindítására 5.Ne csak pályázati forrásokban gondolkodjunk, hanem vegyük figyelembe a térség érdekében mozgósítható egyéb erőforrásokat (önkéntesség, adományok, közösségi háttér) 6.Eredményeinket rendszeresen vessük össze kiinduláskori céljainkkal, és törekedjünk a számszerűsítésre

7 A Hegyháti paktum Akciótervének megvalósítása pályázatokkal, és/vagy pályázatok nélkül…?!

8 1.Meglévő vállalkozások foglalkoztatás-bővítésének támogatása információnyújtás meglévő támogatási konstrukciókról 2.Nem kielégített/látens szolgáltatási szükségletek feltérképezése, és vállalkozásfejlesztési program indítása honlap keres-kínál adatbázisának népszerűsítése, ezen keresztül alapszintű felmérések végzése a belső piacról 3.Távmunka lehetőségek feltérképezése és létrehozása. önkormányzati-és intézményi adatvagyon felmérése, kapcsolatépítés munkáltatókkal, 4.Kistérségi közösségi közlekedés-fejlesztési modellprojekt Telekocsi program népszerűsítése, honlap szervező felületének fejlesztése 5.Idegen nyelv fejlesztési program nyelvi képzések szervezése helyben, nemzetközi önkéntes program előkészítése, adományszervezés hátrányos helyzetű fiatalok nyelvi képzésére – pl. hazatérés programhoz kapcsoltan

9 6.Felnőttképzés szolgáltatási hátterének fejlesztése - külső képző partnerek szolgáltatásainak népszerűsítése, térségen belüli kihelyezett képzések meghirdetése (Iskolákkal, Közművelődési Intézményekkel, Teleházakkal) 7.Aktív munkaerőpiaci program indítása (komplex foglalkoztatási programokkal, képzésekkel, bértámogatással, közhasznú foglalkoztatási formákkal, mentori szolgáltatásokkal). Munkáltatók ezirányú hozzáállásának felmérése, partnerségi háttér kialakítása körükben, célcsoport meghatározása, érintett szervezetek közös bevonási rendszerének kialakítása 8.A hagyományos iskolarendszeren belüli oktatás speciális fejlesztése – „Fejlesztő oktatás” Intézmények közötti kooperáció elindítása, akár külön munkacsoport keretében 9.Kistérségi munkaerő-piaci információs rendszer kialakítása a Teleházak, FIP-pontok, Könyvtárak, munkaügyi központ részvételével a szolgáltatások összehangolása, fejlesztése

10 10.Civil kapacitásfejlesztés civil szervezetek fejlesztő tevékenységének összehangolása (ki mit csinál, milyen céllal, és miben tudnak együttműködni, + térségi önkéntes program szervezése: helyi-, hazatérés központú-, nemzetközi-) 11.Projektgeneráló tevékenység és megvalósítási feltételek biztosítása partnerek közötti találkozók szervezésével, belső információáramlás erősítésével 12.Közösségfejlesztő klubok és helyi akciók elindítása a térségben Jól működő térségi példák bemutatása, találkozási alkalmak biztosítása 13.Rehabilitációs foglalkoztatás szervezése igényfelmérés elindítása a potenciális foglalkoztatottak bevonásával, kapcsolatfelvétel partnerszervezetekkel

11 14.Szakmai gyakorlatok eltöltésének és gyakornoki helyeknek a szervezése, a rendszer működtetése Térségen belüli népszerűsítés, munkaadók- és leendő gyakornokok igényfelmérése (honlap keres-kínál felületén), közép- és felsőoktatási intézmények bevonása, önkéntes gyakornoki program meghirdetése civil szervezeteknél 15.Újszerű ösztöndíjrendszerek – kedvező esetben hosszú távú tanulmányi szerződéssel megvalósuló – kidolgozása a munkáltatók, az önkormányzatok és a fiatalok együttműködésével Érintettek bevonásával a konstrukciók kidolgozásának elindítása (találkozók), igényfelmérés az előző pont szerint 16.A hazatelepülni szándékozók számára a visszatérés feltételei megteremtésének elősegítése kapcsolati adatbázis fejlesztése, tájékoztatás a térségi programokról, hazahívó rendezvényekről (pl. I. Oszkó- Oszkó találkozó) 17.A pályakezdő fiatalok számára munkatapasztalat szerzést biztosító munkahelyek felkutatása 14. és 15. projektnél leírtak alapján

12 18.Tanoda projektek Igényfelmérés, tapasztalatcserék szervezése 19.Közös képzések megvalósítása a partnerségi elv gyakorlati alkalmazása érdekében forrás-szervezés a belső képzésekre (igény esetén akár a szervezetek saját anyagi hozzájárulásával) 20.A térségre jellemző helyi termékek előállításának integrált, szociális gazdaság típusú szervezése igény- és kínálat felmérés a honlap keres-kínál adatbázisára építve (pl. intézményi belső kereslet), előkészítő találkozók és tapasztalatcserék szervezése, meglévő termékek és szolgáltatások térségi promóciója („Hegyhátit a hegyhátiaknak”- mozgalom elindítása) 21.Női Akadémia női esélyegyenlőséggel, szerepekkel, munkaerőpiaci reintegrációval kapcsolatos előadások, képzések szervezése a térségben

13 A bemutatott tevékenységek egy év alatt elvégezhetők, általuk valós eredményeket lehet realizálni, kb. 4 teljes munkaidőben dolgozó, - koordinációs- és projektfejlesztési tevékenységet végző - munkatárs kapacitása szükséges hozzá

14 A fenti 21 témához kapcsolt partnerségi koordinatív munka megnyitja az esélyt további, - több száz millió Ft. pályázati támogatást hozó – projekt megvalósítására, ami jó esetben megsokszorozza az eredményeket (közvetlenül is számos munkahelyet teremtve)

15 Mindehhez nélkülözhetetlen a pályázatoktól függetlenül is működő, a paktum-partnerség aktivitásán és együttműködésén alapuló szakmai koordináció

16 A Paktum Iroda 2 fővel való működtetése további egy évre biztosított, ami lehetővé teszi a minimális koordinációt (8-10 millió Ft/év költségvetéssel) EZ VISZONT MÉG KEVÉS AZ AKCIÓTERV TELJESÍTÉSÉHEZ!

17 KÉRDÉS: a közel 70 partnerszervezet tud-e összesítve „2-3 embernyi” saját munkát vállalni a közös célokért…?

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kovács István 06-30-378-0225 kovacs@promen.hu


Letölteni ppt "A Foglalkoztatási Paktumok Akcióterveiben szereplő pályázatok finanszírozási lehetőségei Vasvár, 2008. május 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések