Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő, és ahhoz kapcsolódó változások 2014. január 1-től Bagolyné Hampó Anita.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő, és ahhoz kapcsolódó változások 2014. január 1-től Bagolyné Hampó Anita."— Előadás másolata:

1 Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő, és ahhoz kapcsolódó változások 2014. január 1-től Bagolyné Hampó Anita

2 Amiről ma szó lesz: GYED EXTRA GYED EXTRA Pénzbeli ellátásokat érintő további változások Pénzbeli ellátásokat érintő további változások Tbj. kapcsolódó módosításai Tbj. kapcsolódó módosításai KATÁS egyéni vállalkozókat érintő változások KATÁS egyéni vállalkozókat érintő változások Ügyintézési határidő Ügyintézési határidő Egyéb Egyéb

3 Mit jelent a „GYED EXTRA” : 1. Egyidejűleg több ellátás folyósítását. 2.GYED melletti munkavégzés lehetőségeit. 3. Ikergyermekek esetében a gyed folyósításának meghosszabbítását. 4. Diplomás gyed bevezetését.

4 Az Ebtv. 39. §-ának változásai jogviszonyokhoz igazodóan: Egy jogviszony, egy gyermek, egy ellátás, azaz választani kell az ellátások között. Egy jogviszony, egy gyermek, egy ellátás, azaz választani kell az ellátások között. Több jogviszony, egy gyerek, jogviszonyonként egy ellátás, azaz jogviszonyonként választani kell az ellátások között. Több jogviszony, egy gyerek, jogviszonyonként egy ellátás, azaz jogviszonyonként választani kell az ellátások között. Több jogviszony, több gyerek, az ellátások száma attól függ, hogy mikor születtek a gyerekek. Több jogviszony, több gyerek, az ellátások száma attól függ, hogy mikor születtek a gyerekek.

5 Az Ebtv. 39. §-ának változásai szülő és gyermek számához igazodóan: Egy szülő, egy gyermek, egy ellátás, azaz választani kell az ellátások között. (kivéve táppénz) Egy szülő, egy gyermek, egy ellátás, azaz választani kell az ellátások között. (kivéve táppénz) Több szülő, egy gyerek, egy ellátás, azaz választani kell az ellátások között és csak az egyik szülő kaphatja. (kivéve GYÁP) Több szülő, egy gyerek, egy ellátás, azaz választani kell az ellátások között és csak az egyik szülő kaphatja. (kivéve GYÁP) Egy szülő, több gyerek, az ellátások száma attól függ, hogy mikor születtek a gyerekek. Egy szülő, több gyerek, az ellátások száma attól függ, hogy mikor születtek a gyerekek. Több szülő, több gyerek, az ellátások száma attól függ, hogy mikor születtek a gyerekek. Több szülő, több gyerek, az ellátások száma attól függ, hogy mikor születtek a gyerekek.

6 Ami még fontos….  Nagyszülő kapja a GYES-t az I. gyermekre = Szülő csak akkor kaphat thgys-t, gyed-et a II. gyermekre, ha a II. gyermekre ellátást igénylő szülő visszaveszi a gyes-t a nagyszülőtől.  A GYÁP kivételével mindig csak az egyik szülő kaphatja az összes ellátást.  2014. január 1-je előtt született gyermekre vonatkozóan 2013. december 31-e után nyújtanak be igényt, nem mehet több ellátás egyidejűleg, azaz mindig az számít, hogy a gyermek mikor született.  2013. december 31-e után született II. gyermekre 2014-ben nyújtanak be thgys igényt vissza 28 napra, ami visszanyúlik 2013- ra. Ezen időszakban a szülő az I. gyermekre gyed-ben részesül. Ez az az egy eset, amikor 2013-ban 2 ellátás mehet egyidejűleg a két gyermekre vonatkozóan.

7 Gyermekápolási táppénz A GYÁP-ot bármelyik szülő igénybe veheti, függetlenül attól, hogy a gyermekre melyik szülő kap ellátást. (pl. Anya otthon gyeden, Apa dolgozik, ugyanarra a gyerekre Apa kaphat GYÁP-ot = mindkét szülő otthon van ugyanazon gyermek jogán és ellátást is kap.) A GYÁP-ot bármelyik szülő igénybe veheti, függetlenül attól, hogy a gyermekre melyik szülő kap ellátást. (pl. Anya otthon gyeden, Apa dolgozik, ugyanarra a gyerekre Apa kaphat GYÁP-ot = mindkét szülő otthon van ugyanazon gyermek jogán és ellátást is kap.)

8 Gyermekgondozási díj melletti munkavégzés Nem függ a gyermek születésének idejétől. Nem függ a gyermek születésének idejétől. A gyermek 1 éves kora után korlátlan időtartamba lehet dolgozni. A gyermek 1 éves kora után korlátlan időtartamba lehet dolgozni. Akik kapják a gyed-et és a folyósítás ideje alatt mennek vissza dolgozni. Akik kapják a gyed-et és a folyósítás ideje alatt mennek vissza dolgozni. Akik munkavégzés miatt nem kapják a gyedet és visszakérik a még hátralévő időtartamra. Akik munkavégzés miatt nem kapják a gyedet és visszakérik a még hátralévő időtartamra. Kérelemre indul az újrafolyósítás. Kérelemre indul az újrafolyósítás. 2 „GYED korú gyermek” esetében csak akkor folyósítható mind a két gyed, ha mindkét gyermek elmúlt 1 éves. 2 „GYED korú gyermek” esetében csak akkor folyósítható mind a két gyed, ha mindkét gyermek elmúlt 1 éves.

9 Nem jár gyermekgondozási díj:   ha a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását – ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;   ha a szülő nem dolgozik és a gyerek bölcsödében van,   ha alkalmazom a „60 napos szabályt”.

10 „60 napos szabály” Nem jár gyed, ha: a gyermekgondozási díjra való jogosultság a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult díjazás ellenében keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha az igénylő a gyermekre tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal. AZAZ az igénylő vagy 2 hónapig nem dolgozik és akkor jár a gyed, vagy dolgozik, de akkor 2 hónapig nem jár a gyed. A „60 napos szabályt” nem kell alkalmazni, ha az igénylő Visszakéri a gyed-et, Terhességi-gyermekágyi segélyben részesült vagy A GYED-ben részesülő Anya/Apa meghal

11 GYED maximum: Gyermekenként és jogviszonyonként lehet több GYED maximum 1 gyerek + 1 jogviszony = 1 maximum 1 gyerek + 1 jogviszony = 1 maximum 1 gyerek + több jogviszony = 1 maximum 1 gyerek + több jogviszony = 1 maximum Több gyerek + 1 jogviszony = több maximum Több gyerek + 1 jogviszony = több maximum Több gyerek + több jogviszony = több maximum Több gyerek + több jogviszony = több maximum

12 GYED Ikrek esetében:  A GYED napok száma 1 évvel meghosszabbodik ikrek esetében.

13 „Diplomás GYED” Ebtv. 42/E. § (1) A 42/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: a) a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, b) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe, c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik, d) a gyermeket saját háztartásában neveli, e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és f) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

14 ” „Diplomás GYED vérszerinti apának” Ebtv. 42/E. § (3) bek: Az (1) bekezdés szerinti gyermekgondozási díjra az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő: a) meghal, vagy b) az (1) bekezdés b)–f) pontjában foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult. (4)bek: A vér szerinti apa részére a gyermekgondozási díj a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági időből igénybe nem vett időszakra jár, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig.

15 „Diplomás GYED”-re jogosultság   aktív félév: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszony alapján olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony az Nftv. 45. § szerint nem szünetel.”   26/D. § (1) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.   Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában államilag elismert felsőoktatási intézmény alatt az Nftv. 1. mellékletében felsorolt intézményeket kell érteni.

16 „Diplomás GYED”-re jogosultság   Diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.   Ha az általános szabályok szerint jogosult gyed-re akkor nincs diplomás gyed.   Nem számít be a thgys-re jogosultság esetén a 365 napos előzetes időtartamban.   Folyósításának ideje nem számít be a folyamatos biztosítási idő megállapításánál.   Kizárólag az OEP által rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni.

17 „Diplomás GYED” összege   A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (101.500.-Ft),   A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (118.000.-Ft) 70 százaléka.   Azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján részt vesz. A hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt diplomás gyed esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a diplomás gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett (Vhr. 26/D. § (3) bek.)

18 „Diplomás GYED” összege Eljárás a biztosított szülő nő és vér szerinti apa diplomás gyed-e esetén: Ha a hallgató jogviszony fennállása alatt, vagy annak megszűnését, szünetelését követő 1 éven belül jogosult diplomás gyed-re, akkor: Ha a van 180 napi jövedelme, akkor az Ebtv. 48. § (3) bek. alapján állapítom meg (osztószám 180), de a naptári napi összeg nem lehet kevesebb a diplomás gyed fix összegénél, ha nincs 180 napi jövedelme, akkor az Ebtv. 42/E. § (5) bek. alapján állapítom meg.

19 A „diplomás GYED” igénylése   Ha szülő nő biztosított, akkor a foglalkoztatónál kell igényelni (igénylés a Gyed igénybejelentőn)(ha a foglalkoztató kifizetőhely, akkor az bírálja el és folyósítja)   Ha a szülő nő nem biztosított vagy a vér szerinti apa kéri (függetlenül attól, hogy biztosított vagy sem), akkor a lakóhely szerint illetékes KH. egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve bírálja el, és folyósítja. (igénylés az OEP által rendszeresített nyomtatványon)   Csatolandó nyomtatványok: a magyar nyelvű, felsőfokú képzésben két aktív félév hallgatói jogviszonyról szóló, felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, valamint, ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát is, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát is mellékelni kell.

20 GYED Extra és a gyermek születésének ideje összefoglalva: 1. 1. Egyidejűleg több ellátás folyósítása = 2013 december 31-e után kell születnie a gyermeknek 2. 2.GYED melletti munkavégzés lehetősége = gyermek születésének idejétől független, de csak 2014. január 1-jétől folyósítható 3. 3. Ikergyermekek esetében a gyed folyósításának meghosszabbítása = 2013 december 31-e után kell születnie a gyermekeknek 4. Diplomás gyed bevezetése = 2013 december 31-e után kell születnie a gyermeknek

21 Pénzbeli ellátásokat érintő további változások 1,/ A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdés szerinti folyamatos biztosítási időn belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Külön törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával. AZAZ: Akkor nem lesz új a jogviszony kezdő napja, ha az előző jogviszony megszűnése és az új jogviszony kezdete között nincs 30 napnál több, függetlenül attól, hogy a 2 jogviszony között mi történt: Nem dolgozott Más munkáltatónál dolgozott 30 napot Más munkáltatónál dolgozott 30 napnál kevesebbet A más munkáltatónál szerzett jogviszonyt a biztosítási időbe be kell venni, de összeg tekintetében nem lehet figyelembe venni.

22 Pénzbeli ellátásokat érintő további változások 2,/ Egyéni és társas vállalkozók esetében : - Ha többes jogviszonya van és az előző évben ezért nincs 180 napi jövedelme, mert adott hónapokban nem volt járulékfizetési kötelezettsége = ezen hónapok naptári napjainak száma osztószám csökkentő napok, azaz a „0,- Ft. „ nem számít jövedelemnek.

23 Pénzbeli ellátásokat érintő további változások 3,/ Nem rendszeres jövedelem figyelembevétele: Kizárólag akkor képezhet ellátási alapot a nem rendszeres jövedelem, ha azt a 48. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszakban fizették ki, AZAZ az igénylő rendelkezik legalább 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel. A 48. § (6a) bekezdése alapján figyelembe vett 180 napnál kevesebb jövedelemhez nem lehet hozzászámítani a nem rendszeres jövedelmet.

24 Pénzbeli ellátásokat érintő további változások 4,/ Az Ebtv. 48. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezése. 5,/ Az Ebtv. 48. § (5) bekezdés szerinti „kedvezményszabály” alkalmazása: AZAZ az Ebtv. 48. § (6a) bekezdése alapján kiszámított összeghez kell viszonyítani. 6,/ Terhességi-gyermekágyi segélynél az előzetes 365 nap biztosítási időbe nem számít be a diplomás gyed ideje. 7,/ Kitolódik a kétféle számítási mód időpontja: a 2015. január 1-je előtt született gyermekek esetén kell alkalmazni.

25 Tbj. kapcsolódó módosításai: Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony: Új foglalkoztatási jogviszony. Új foglalkoztatási jogviszony. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg. Nevelt gyermek után továbbra sincs GYED. Nevelt gyermek után továbbra sincs GYED. Saját gyermek után kaphat a nevelőszülő, mint vér szerinti szülő GYED-et, akár a nevelőszülői jogviszonyból is. Saját gyermek után kaphat a nevelőszülő, mint vér szerinti szülő GYED-et, akár a nevelőszülői jogviszonyból is.

26 Tbj. Kapcsolódó módosításai: Családi adó és járulékkedvezmény Adókedvezmény: aktív és passzív gyedből is lehet érvényesíteni, összege változatlan: Adókedvezmény: aktív és passzív gyedből is lehet érvényesíteni, összege változatlan: Egy, illetve kettő kedvezményezett eltartott gyermek esetén gyermekenként 62.500.-Ft,Egy, illetve kettő kedvezményezett eltartott gyermek esetén gyermekenként 62.500.-Ft, Többgyermekeseknél gyermekenként 206.500.-Ft –al lehet csökkenteni a személyi jövedelemadó alapját (bruttó jövedelem).Többgyermekeseknél gyermekenként 206.500.-Ft –al lehet csökkenteni a személyi jövedelemadó alapját (bruttó jövedelem). Járulékkedvezmény: miután csak a biztosított veheti igénybe, így a passzív jogon folyósított gyedből nem érvényesíthető. Járulékkedvezmény: miután csak a biztosított veheti igénybe, így a passzív jogon folyósított gyedből nem érvényesíthető. Pl.: Egyedülálló szülő, 2 gyermekkel, havi munkabére 100.000.-Ft. Családi adóalap kedvezmény két gyermek után 2x 62.500= havi 125.000.-Ft. 100.000.-Ft alapulvételével a fennmaradó 25.000.-Ft 16%-át, azaz további 4.000.-Ft-ot járulékkedvezmény formájában érvényesíthet.

27 Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.évi CXLVII törvény pénzbeli ellátást érintő változásai Főszabály, hogy a katás 50.000.-Ft kisadót fizet,Főszabály, hogy a katás 50.000.-Ft kisadót fizet,DE nyilatkozattal vállalhatja magasabb: 75.000.-Ft kisadó fizetését. Az a katás, aki 50.000.-Ft kisadót fizet, annál a pénzbeli ellátás alapja 81.300.-Ft,Az a katás, aki 50.000.-Ft kisadót fizet, annál a pénzbeli ellátás alapja 81.300.-Ft, aki a magasabb, azaz a 75.000.-Ft kisadót fizetését vállalta, annál a pénzbeli ellátás alapja 136.250.-Ft.aki a magasabb, azaz a 75.000.-Ft kisadót fizetését vállalta, annál a pénzbeli ellátás alapja 136.250.-Ft. A főállású katás egyéni vállalkozói tevékenysége szüneteltetése esetén a biztosítási jogviszony is szünetel.A főállású katás egyéni vállalkozói tevékenysége szüneteltetése esetén a biztosítási jogviszony is szünetel.

28 Ügyintézési határidő: 2014. január 1-jétől a Ket. szerinti ügyintézési határidő 21 nap. 2014. január 1-jétől a Ket. szerinti ügyintézési határidő 21 nap. Ugyanez vonatkozik az előleg megállapítására. Ugyanez vonatkozik az előleg megállapítására. Az eljárás kezdő napja számít annak megállapításánál, hogy 30 vagy 21 nap az ügyintézési határidő. Az eljárás kezdő napja számít annak megállapításánál, hogy 30 vagy 21 nap az ügyintézési határidő. Maradt a 18 napos ügyintézési határidő is, ha minden adat a rendelkezésre áll az igény elbírálásához. Maradt a 18 napos ügyintézési határidő is, ha minden adat a rendelkezésre áll az igény elbírálásához.

29 Egyéb: GYED melletti munkavégzés jelentése a NAV felé. GYED melletti munkavégzés jelentése a NAV felé. Kifizetőhelyi elszámolás változása – jövedelempótlék kikerült az elszámolásból. Kifizetőhelyi elszámolás változása – jövedelempótlék kikerült az elszámolásból. GYED extra bevezetését követőn a családtámogatási ellátásokban bekövetkező változások. GYED extra bevezetését követőn a családtámogatási ellátásokban bekövetkező változások. Táppénz maximum változása (minimálbér változása miatt). Táppénz maximum változása (minimálbér változása miatt).

30 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET. Bagolyné Hampó Anita


Letölteni ppt "Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő, és ahhoz kapcsolódó változások 2014. január 1-től Bagolyné Hampó Anita."

Hasonló előadás


Google Hirdetések