Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új OKJ és a duális képzési rendszer. Az OKJ, nem cél, hanem eszköz  Nem önmagáért van, nem élhet önálló életet, a szakpolitika célját kell, hogy szolgálja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új OKJ és a duális képzési rendszer. Az OKJ, nem cél, hanem eszköz  Nem önmagáért van, nem élhet önálló életet, a szakpolitika célját kell, hogy szolgálja."— Előadás másolata:

1 Az új OKJ és a duális képzési rendszer

2 Az OKJ, nem cél, hanem eszköz  Nem önmagáért van, nem élhet önálló életet, a szakpolitika célját kell, hogy szolgálja  A kormányváltást követően a szakképzés politika célja a szakképzés rendszerének teljes átalakítása, a duális képzési rendszer bevezetése  A képzés súlypontját a vállalati-üzemi munkával egybekötött gyakorlati képzésre kell helyezni  Stratégiai cél az egyharmados lemorzsolódás megállítása és minél több fiatal kezébe szakképesítés adása  A szakiskola presztízsének, vonzerejének helyreállítása. Azok a fiatalok, akik nem akarnak a hét minden napján iskolapadban ülni a munkával egybekötött szakmatanulást választják

3 Az új OKJ és a foglalkoztatási rendszer  Felértékelődött a munkaerő-piacon a nagy használati értékkel bíró szaktudás. Fontos szempont a munkavállalói készségek fejlesztése  Az élethossziglan tartó tanulás tekintetében a széles alapozású, jól konvertálható szaktudásé a jövő.  Egyidejűleg lehetőséget kell biztosítani az alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű rétegek szakmához jutásához (alulról történő expanzió), illetve az igényesebb szakmák elsajátításához (felülről történő expanzió)  A munkaalapú társadalom szempontjából létkérdés a foglalkoztatottság növelése, amely olyan szakmákat igényel, amelyek jól köthetők az egyes munkakörökhöz

4 A korszerűsített OKJ és az átdolgozott szakképesítések 2011/2012. tanévben 48 szakképesítés 3-as szintű 35 db 5-ös szintű 13 db  Megszüntetésre, illetve beépítésre került 5 db  Új szakképesítés 2 db  Iskolarendszerben összesen 28 szakképesítésben 3-as  12 szakképesítésben érettségire épülő  Felnőttképzésben 6 szakképesítés Régi Új 46 szakképesítés 3-as szintű 34 db 5-ös szintű 12 db

5 Gyakorlati óraszámok 50%-os növelése, a gazdasági igények szerinti tartalom, nyári gyakorlat óraszámának növelése Szakmai záróvizsga idejének csökkentése: maximum 2 nap; maximum 4 vizsgafeladat/modul Modulok számának korlátozása: maximum 6 modul/szakképesítés Szakmai tartalomfejlesztés: új technikák, technológiák beépítése Modulok tartalmában való duplikációk, átfedések megszüntetése Szakmai kulcs- és cselekvési kompetenciák hangsúlyozása Új központiprogram-struktúra: helyi tantervi részletességgel való kidolgozás Szakmai fejlesztőmunka eredményei

6 Teljes képzési idő: 3552 óra/3 év Közismereti, közéleti és életvezetési program és testnevelés Szakmai ismeretek (elmélet+gyakorlat ) 959 óra 2593 óra Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat 690 óra 1903 (1603+nyári gyakorlat (140+160) 27% 73%

7 Lényegét tekintve vállalati képzés, amelyet az iskolai képzés egészít ki Minél több idő eltöltése az üzemben 480 óra évente az iskolában: 320 óra szakmai 160 óra közismereti A tanulót a cég veszi fel!

8 48 szakmában 2011/2012. tanévben a duális képzésre beiskolázott tanulók száma Képzési időTanulók száma 2+28550 3 éves2188 Összesen10738

9  Iskolák és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése  Lemorzsolódás csökkenése, tanulók jobb elhelyezkedése  Nem lesz több éven keresztül párhuzamos képzési forma  Kevesebb modul, egyszerűbb a „tantárgyiasítás”: (46 szakmában 271-ról 203-ra csökkent a modulok száma)  Gyakorlatorientált, felhasználóbarát központi programok A kamara által kifejlesztett tanügyi dokumentumok bevezetésének előnyei

10 A teljes OKJ felülvizsgálata 2012-ben  Hármas elv továbbra is érvényes: modulrendszer, kompetencia elvűség, gyakorlatorientáltság  A modulrendszerű OKJ nem lett egyszerűbb, átláthatóbb: 429 alap szakképesítés, 1303 kimenet, 2734 modul  Cél: egyszerűbb, átláthatóbb, átjárhatóbb, felhasználóbarát, a foglakoztatást jobban támogató keretrendszer  Problémák: Elágazások túlburjánzása, rész szakképesítések munkaerő-piaci relevanciája, ráépülések túlzott specializációja  2013. szeptembertől kerettantervi rendszer, 8 osztályra épülő 3 éves szakmunkásképzés, szakközépiskolai képzés újra pozícionálása, technikusképzés megerősítése

11 Az OKJ felülvizsgálata, továbbfejlesztése  Szakmailag megalapozott és vállalható keretrendszer kialakítása, amelynek eredményeként jelentősen csökken a kimenetek száma  Fejlesztési koncepció, rendező elvek mentén az új OKJ keret- rendszer kialakítása az MKIK szakmai koordinálásával  NGM irányításával komoly partnerség a szakképesítéseket felügyelő 7 minisztériummal (14 államtitkárság) és szakmai szervezetekkel (250 szakmai szervezet), 800 fejlesztő, 632 szvk kifejlesztése  Szélesebb alapozású, tudásbázisú, konvertálható ismereteket tartalmazó szakmarendszer az iskolai rendszerben egy szakképesítés több munkakör ellátását biztosítsa  Rész szakképesítések, elágazások, ráépülések újradefiniálása

12 Adatmodellek, melyek az OKJ fejlesztés során figyelembevételre kerültek  Szakképesítések, melyekből az elmúlt 3 évben vizsgát szervezetek, vizsgázók száma szakképesítésenként az elmúlt 3 évben  Szakképesítések, melyekre az elmúlt években tanulószerződések kerültek megkötésre  RFKB döntések az iskolarendszerű képzésekre vonatkozóan, hiányszakmákra vonatkozó adatok  Gazdálkodói felmérés a kereslet-kínálatra vonatkozóan  Rokon szakképesítések felülvizsgálata modultérképek alapján  FEOR rendszer munkakörökhöz kapcsolódó előírt szakképesítések

13 Az OKJ felülvizsgálata, továbbfejlesztése  Rész szakképesítés: Az alap szakképesítésnek tartalmaznia kell minden modult, amit a rész szakképesítés tartalmaz, de horizontális szempontok (10 ezer fő speciális szakiskolában)  Elágazások kivezetése a rendszerből  Életpálya modell, zsákutcás jelleg megszüntetése, egymásra épülő szakmarendszer, szintek egymásra épülő rendszere. Felülről és alulról történő expanzió. Érettségire épülő szakmaszerzés mestervégzettséggel és 5 éves szakmai gyakorlattal.  37 ágazati szakközépiskola és a technikus képzés presztízsének helyreállítása, átjárhatóság a felsőoktatásba (kreditbeszámítás)  Felnőttképzés beillesztése a rendszerbe, előírt óraszám meghatározása, összhangban az iskolarendszerű képzéssel

14 OKJ felülvizsgálata, továbbfejlesztése, eredmények  A modul rendszer és a tantárgyszemlélet integrálása  A bonyolult, bürokratikus vizsgáztatási rendszer helyett komplex vizsgáztatás. Atomizált, virtuális ismeretek helyett: modulokon átívelő használható gyakorlati tudás  Egyszerű, használható, transzparens rendszer: 1303 kimenet helyett 632  Beszámíthatóság nem a vizsgán, hanem a képzésben  A munkatevékenységbe ágyazott szakmatanulás ped. modellje, nem úgy építjük fel, mint a tudományt

15 Az új OKJ fejlesztésének eredményei számokban Szakképesítés- kimenetek Régi OKJ (2011)Új OKJ (2012) részszakképesítés358147 önálló szakképesítés 311286 szakképesítés- elágazás 432- szakképesítés- ráépülés 202199 ÖSSZESEN:1303632

16 Az órakeretek számának alakulása képzési típusonként Órakeretek2+2 3 éves (kamarai, duális) 3 éves új OKJ szerinti Közismereti tartalmak 14449591300 Szakmai elmélet 559690792 Szakmai gyakorlat (összefüggő gyakorlat nélküli) 114116031548 Szakmai gyakorlat (összefüggő gyakorlattal) 130119031848

17 Jogszabályi háttér és az új OKJ-hoz   2013/2014-es tanévtől kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az új szakképzési törvényben meghatározott szakiskolai és szakközépiskolai képzés indítható.   2012/2013-as tanévtől az új formák szerint nem kötelező képzést indítani a szakképző iskolákban   A követelménymodul, a szakmai és vizsgakövetelmény, illetve a szakmai tantervi ajánlások kiadása most csak a Nemzetgazdasági Minisztérium (77 alapszakma), illetve a Honvédelmi Minisztérium szakképesítéseire vonatkozik.   Az Országos Képzési Jegyzék további szakképesítésekhez tartozó tanügyi dokumentumok határideje: 2012. december 30.

18 Képzési formák 2012. szeptembertől 2+2 képzési forma OKJ : 133/2011.(VII. 18.) Korm. rendelet 2011. kamarai szvk : 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet 2011. központi program: 17723-13/2011. közleményben kiadott 2011. szakiskolai közismereti program: www.ofi.hu (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)www.ofi.hu 3 éves kamarai képzési forma OKJ: 133/2011.(VII. 18.) Korm. Rendelet 2011. kamarai szvk : 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet 2011. központi program: 17723-13/2011. közleményben kiadott 2011. szakiskolai közismereti program: www.ofi.hu (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)www.ofi.hu 3 éves képzési forma, új OKJ OKJ: 150/2012. (VII.6) Korm. rendelet 2012. szvk : 27/2012.(VII. 27) NGM rendelet 2012. Követelménymodul : 217/2012 (VIII.9.) Korm. rendelet 2012. szakmai tantervi ajánlás : folyamatban, de a tervezet elérhető 2012.szakiskolai közismereti program: szaki.ofi.hu

19 Az új OKJ bevezetéséből származó előnyök Iskolaszervezés szempontjából mind a szakmai tartalom, mind a vizsgáztatás élhetőbb feltételeket teremt A gazdaság számára valós munkakörökhöz kapcsolódó és jól beazonosítható szakmarendszer Az egyén szempontjából több munkakör betöltésére jogosító és a munkaerő-piacon jól értékesíthető szaktudás A szakképzés zsákutcás jellegének megszüntetése, szakmunkás életpálya modell lehetőséget teremt a szakmai karrier felépítéséhez Költséghatékony, átlátható finanszírozás A duális képzést támogató OKJ

20 Köszönöm a figyelmet az előadás elérhető: www.mkik.hu


Letölteni ppt "Az új OKJ és a duális képzési rendszer. Az OKJ, nem cél, hanem eszköz  Nem önmagáért van, nem élhet önálló életet, a szakpolitika célját kell, hogy szolgálja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések