Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előrehozott szakmunkásképzés kiszélesítésének perspektívái Dr. Szilágyi János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az előrehozott szakmunkásképzés kiszélesítésének perspektívái Dr. Szilágyi János."— Előadás másolata:

1 Az előrehozott szakmunkásképzés kiszélesítésének perspektívái Dr. Szilágyi János

2 Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása, karbantartása Központi programok felülvizsgálata Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatójának kidolgozása Szakmai záróvizsgára vizsgaelnöki delegálás Szintvizsgák szervezése, koordinálása SZKTV, Wordskill, Euroskill szakmai versenyek szervezése Közreműködés a pályaválasztási és tanácsadási rendszerben A Kormány - Kamara szakképzési keretmegállapodás tartalma: 125 szakmában

3 1. Gyakorlati óraszámok növelése, a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés szerepének jelentős növelése, a magyar szakképzés gyakorlatorientáltságának fokozása 2. A szakmai záróvizsgáztatásban a szakma elsajátításához tartozó kulcskompetenciák értékelésének és mérésének előtérbe helyezése, szakmai záróvizsga idejének csökkentése 3. Az OKJ rendszer egyszerűsítése, ésszerűsítése olyan formában, hogy a felhasználói szféra számára átlátható, használatra alkalmas legyen. A szakmai tartalmak modernizálása, új technikák, eljárások beépítése a követelményrendszerbe 4. A gazdálkodó szervezetek érdekeltségének és képzési hajlandóságának növelése a tanulók gyakorlati képzésében. Szakképzés vonzerejének növelése, a munka világába történő átmenet erősítése. Tanulók számának növelése: expanzió Fő aktivitási területek

4 Gyakorlati óraszámok 50%-os növelése a gazdasági igények szerinti tartalom, nyári gyakorlat óraszámának növelése 120 órával Szakmai záróvizsga idejének csökkentése: 960 perc/ fő; maximum 4 vizsgafeladat/modul Modulok számának korlátozása: maximum 6 modul/szakképesítés Szakmai tartalomfejlesztés: új technikák, technológiák beépítése OKJ-ban szereplő szakképesítések számának racionalizálása, lehetséges szakképesítések összevonása, törlése Modulok tartalmában való duplikációk, átfedések megszüntetése Kompetenciák számának csökkentése, szakmai kulcs- és cselekvési kompetenciák hangsúlyozása Új központi program struktúra: helyi tantervi részletességgel való kidolgozás Gyakorlati képzés helyszínének meghatározása: vállalati – üzemi gyakorlati képzés kamarai garanciavállalással Szakmai fejlesztőmunka eredményei

5 5

6 6

7 7

8 Az ISZIIR interaktív fóruma: http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=foru m&pager_limit=&order=&turn=&page=1 Az MKIK által gondozott szakképesítések: http://www.mkik.hu/index.php?id=5036 Országos konzultációs fórumrendszer Tulajdonosi szemlélet kialakítása Partnerek bevonása, megnyerése Gazdaság közvetlen részvétele: 180 fejlesztő Érdemi beleszólás lehetősége: 40 szakmai szervezet 4 ezer gazdálkodó, 660 szakképző iskola

9

10 Lemorzsolódás és szakmaelhagyás figyelembe vétele egy képzeletbeli eset Beiskolázott tanulók:100 fő Lemorzsolódás: 30 fő Szakiskolát elvégzők: 70 fő Szakmájukban 9 hónap múlva elhelyezkedők: 21 fő MKIK GVI felmérés alapján 2010

11

12 Az általános iskolából, illetve azt követően kimaradók számaránya: 14-18 év a legkritikusabb!  2002-2010 között általános iskolába járók száma: 112 000-108 000 lemorzsolódás 4 ezer fő (3,6 %)  2010-ben a 18 évet betöltött korosztály létszáma 125 ezer fő ebből 31 ezer főnek 8 osztályos vagy alacsonyabb iskolai végzettsége volt (24,7%)  A 14 éves korosztály rendkívül fogékony a cselekvés központú feladatokra, valós gyakorlati tevékenységekre épülő pedagógiára. Jelentős rétegeket vesztett el a 9-10 osztály bevezetésével a magyar szakképzés, ezzel a magyar munkaerő-piac

13 Forrás: KSH

14 Problémák és következmények  Tudomásul kell venni, hogy nincs lehetőség valamennyi műveltségi terület összes fejlesztési célját egy időben biztosító programok alkalmazására  Azok a tanulók, akik nem szeretnének sokat az iskolapadban ülni a szakiskolát választják  Munkatevékenységbe ágyazott szakképzés pedagógiai modelljének megalkotása  A képzés középpontjába a szakmai cselekvőképességnek kell állítani

15 „A változó munkavilágban a szakképzésnek meghatározott tanmenet szerint a szükséges szakmai készségeket, ismereteket és képességeket (szakmai cselekvőképesség) kell közvetítenie. A megkívánt szakmai tapasztalatok megszerzését kell lehetővé tennie.” Német szakképzési törvény 1. § 3. fejezet Szakmai cselekvőképesség Komplex cselekvési kompetenciák Munkaműveletek MódszerkompetenciaSzociálkompetencia Szakkompetencia

16 Problémák és következmények  Egyre nehezebb éles határvonalat húzni a szakmai elmélet és gyakorlat között  A szakmai elmélet jelentős változáson ment át: gyakorlatorientáltabb lett  Az elmélet arra koncentrál, hogy megtanítsa a gyakorlati végrehajtáshoz szükséges lépéseket  A szakmai elmélet úgy alakult, hogy azt rögtön ki kell próbálni a gyakorlatban  A duális képzés élő környezetben szocializálja a tanulót, a tanuló megtanulja hogyan működik a valós gazdaság, gondolkodásában erősödik a cselekvőképesség. Megtanulja, hogy cselekedeteiért felelősséget kell vállalni.

17 „Az ember nevelésének a cselekvéssel kell kezdődni. A fej (értelem), a szív (érzelem) kiművelése mellett nem szabad a kéz normális munkaszerepéről sem megfeledkezni.” Pestalozzi Az OKJ-ban szereplő szakképesítések 60%-nál a munkavégzés megítélésének döntő eleme a kéz finom motorikai fejlettsége. A szakmatanulásnak olyan kéz és lábügyességi szintet kell kialakítani, ami képessé tesz a szakma magas szintű művelésére. A gyengébb tanulási képességűek körében a motorikus képességek, a kéz intelligenciájának szerepe felértékelődik, mivel ez visszahat kognitív képességekre, azaz a kéz intelligenciája hatással van a fej intelligenciájára A motorikus képességek szerepének újra felfedezése

18  A társadalom túlzottan „akadémikussá” vált. Mindenki törekszik a magasabb iskolai végzettség felé, anélkül, hogy vizsgálná a képzés társadalmi hasznosságát és az elhelyezkedési lehetőségeket. Ezért minden erővel erősíteni kell a szakmai életpálya megismertetését, a szakmunkás tevékenység társadalmi presztízsét vissza kell állítani. Az emberek különbözőek, ezért számukra biztosítani kell a különbözőségeiknek legjobban megfelelő iskolatípust. Aluliskolázott, hátrányos helyzetű rétegek beemelése a szakképzés rendszerébe  Mindenhol gond az általános iskolai képzés nem megfelelő színvonala. Eltűnt az általános képzésből a gyakorlati tevékenységre, a munkára nevelés, ezért általános iskolai reform kell. Az általános képzésben felmerülő hiányosságokat nem tudja a szakiskola megoldani. Szakképzési reformot befolyásoló tényezők

19 Lényegét tekintve vállalati képzés, amelyet az iskolai képzés egészít ki Minél több idő eltöltése az üzemben 480 óra évente az iskolában: 320 óra szakmai 160 óra közismereti A tanulót a cég veszi fel!

20 A német és a magyar duális szakmunkásképzés Német - döntően vállalati képzés - üzemi gyakorlat 4000 óra - munkaviszony a meghatározó - tanulószerződés 90-95% - 210 tanítási-munkanap / év - szakmai elmélet vállalatnál - kamarai szintvizsgáztatás - 9 osztályos általános iskola - általános tanköt. 18 év - szakmai tanköt. 16 év - közismereti óraszám 480 - tartalomszabályozás BIBB - egységes szakmakép - kamarai szakmai záróvizsga - gazdaság önfinanszírozó Magyar - felerészben vállalati - üzemi gyakorlat 1900 óra - tanulói és munkaviszony - tanulószerződés 80% - 180 tanítási-munkanap / év - szakmai elmélet iskolában - kamarai szintvizsgáztatás - 8 osztályos általános iskola - általános tanköt. 18 év - nincs szakmai tanköt. - közismereti óraszám 960 - tartalomszabályozás MKIK - moduláris képzési rendszer - kamarai vizsgadelegálás - gazdaság szakképzési adó

21

22 A modern 3 éves szakmunkásképzés óraszámainak alakulása 9. évfolyam (36 hét; 30 óra /hét; napi 6 óra) IsmeretanyagOktatott órák száma/év10 napos ciklus vonatkozásában óra/nap civilizációs ism. (of+testn. együtt)43224 óra4 nap 6 szakmai elmélet21612 óra2 nap 6 szakmai gyakorlat43224 óra4 nap 6* összefüggő nyári gyakorlat140 10. évfolyam (36 hét; 31 óra/hét; napi 5-7 óra) IsmeretanyagOktatott órák száma/év10 napos ciklus vonatkozásában óra/nap civilizációs ism. (of+testn. együtt)37821 óra4 nap3x5+1x6* szakmai elmélet23413 óra2 nap1x6+1x7 szakmai gyakorlat50428 óra4 nap7 összefüggő nyári gyakorlat160 11. évfolyam (32 hét; 33 óra/hét; napi 7 óra) IsmeretanyagOktatott órák száma/év10 napos ciklus vonatkozásában óra/nap civilizációs ism. (of+testn. együtt)1499 óra1,5 nap6+3** szakmai elmélet24015 óra2,5 nap2x6+3** szakmai gyakorlat66742 óra6 nap7

23

24

25

26 Képzési hajlandóság növelése növelése  I. pillér: Átalány díjas finanszírozás feltételeinek megteremtése  II. pillér: A tanulói díjazás a tanulók teljesítményének jobb ösztönzésére: jelenleg a minimálbér 26%-a az átlagos juttatás  III. pillér: Kategóriák, preferenciák Hiányszakmák RFKB döntés szerint Anyagigényes szakmák Gyakorlatigényes szakmák Tanműhelyi alapképzés RFKB által nem támogatott szakmák

27

28

29

30

31 Kikre lesz érvényes az új OKJ  2 + 2 képzési formában 2011. szeptemberében induló osztályokra, azaz a 9. évfolyamra  2 + 2 képzési formában azokra, akik 2011. szeptemberében lépnek be az első szakképző, azaz a 11. évfolyamra  8 osztályra épülő 3 éves magyar duális képzési forma szeptemberben induló első szakképzési évfolyama, azaz a 9. osztályba  Épületgépészeti rendszerszerelő szakmában 3 képzési formában: 2 + 2 forma előrehozott 3 éves forma magyar duális forma

32 A tanulószerződés intézményrendszere  A tanulói jogok és kötelességek egyensúlyának megteremtése  Elektronikus ügyintézés széleskörű alkalmazása: bejelentkezés, bevallás, havi-negyedéves visszaigénylés, tanulószerződés kötési igény bejelentés: ISZIIR  Tanulószerződés megkötéséhez kamarai hitelesítés, de ne kelljen a kamara előtt megkötni  3 hónapos próbaidő bevezetése  Mestervégzettség előírása: 3 éves türelmi idő+támogató rendszer  Oktatási szünet számítása: 30-35 nap  Felmondás szabályozása

33 „ Tanulni annyi, mint é lni a lehetős é ggel ” Paulo Coelho


Letölteni ppt "Az előrehozott szakmunkásképzés kiszélesítésének perspektívái Dr. Szilágyi János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések